Rss Feed Đăng nhập
Chào mừng năm học mới
 

Học sinh tiêu biểu 2018 - 2019

Họ và Tên: Trần Khánh Điệp
Lớp: 11A1
Thành tích: Giải Nhì Quốc gia, Giao thông học đường
Họ và Tên: Nguyễn Văn Thiện
Lớp: 11A1
Thành tích: Giải Khuyến khích Quốc gia, ATGT cho nụ cười ngày mai
Họ và Tên: Trần Tiến Bằng
Lớp: 12A2
Thành tích: Giải Nhất môn Toán kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12
Họ và Tên: Nguyễn Nhật Quang
Lớp: 11A1
Thành tích: Giải Nhất môn Vật lý kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Bùi Thị Ái
Lớp: 11A12
Thành tích: Giải Nhất môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Lê Thị Hiền My
Lớp: 11A6
Thành tích: Giải Nhất môn Đẩy gậy "Đại hội thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh"
Họ và Tên: Lê Thị Hoa
Lớp: 10A13
Thành tích: Giải Nhất môn Đẩy gậy "Đại hội thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh"
Họ và Tên: Trần Hoàng Anh
Lớp: 12A1
Thành tích: Giải Nhì môn Vật lý kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12
Họ và Tên: Lê Hồng Nhật
Lớp: 12A2
Thành tích: Giải Nhì môn Hóa học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12
Họ và Tên: Phan Quang Linh
Lớp: 12A3
Thành tích: Giải Nhì môn Tin học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12
Họ và Tên: Nguyễn Duy Việt Anh
Lớp: 12A1
Thành tích: Giải Nhì môn Sáng tạo khoa học kỹ thuật THPT
Họ và Tên: Trần Huy Dũng
Lớp: 11A7
Thành tích: Giải Nhì môn Sáng tạo khoa học kỹ thuật THPT
Họ và Tên: Trần Khánh Điệp
Lớp: 11A1
Thành tích: Giải Nhì môn Sáng tạo khoa học kỹ thuật THPT
Họ và Tên: Phan Khánh Hoàn
Lớp: 11A2
Thành tích: Giải Nhì môn Sáng tạo khoa học kỹ thuật THPT
Họ và Tên: Phan Thị Quỳnh Mai
Lớp: 11A2
Thành tích: Giải Nhì môn Toán kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Ngô Nhung Huyền
Lớp: 10A2
Thành tích: Giải Nhì môn Tin học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10
Họ và Tên: Nguyễn Thị Hồng
Lớp: 10A1
Thành tích: Giải Nhì môn Tiếng Anh kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10
Họ và Tên: Võ Thị Hà Giang
Lớp: 10A5
Thành tích: Giải Nhì môn Sinh học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10
Họ và Tên: Nguyễn Thị Thùy Linh
Lớp: 10A1
Thành tích: Giải Nhì môn Sinh học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10
Họ và Tên: Phan Thị Bảo Trân
Lớp: 10A14
Thành tích: Giải Nhì môn Địa lý kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10
Họ và Tên: Trần Anh Cương
Lớp: 11A2
Thành tích: Giải Nhì môn Đẩy gậy "Đại hội thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh"
Họ và Tên: Hồ Phúc Đạt
Lớp: 12A2
Thành tích: Giải Ba môn Vật Lý kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12
Họ và Tên: Đào Thị Thu Hương
Lớp: 12A1
Thành tích: Giải Ba môn Sinh học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12
Họ và Tên: Nguyễn Văn Nam
Lớp: 12A5
Thành tích: Giải Ba môn Địa lý kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12
Họ và Tên: Hoàng Văn Trường
Lớp: 12A9
Thành tích: Giải Ba môn Địa lý kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12
Họ và Tên: Trần Thị Na
Lớp: 12A13
Thành tích: Giải Ba môn Lịch sử kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12
Họ và Tên: Trần Khánh Điệp
Lớp: 11A1
Thành tích: Giải Ba môn Tin học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Võ Thị Hiền
Lớp: 11A12
Thành tích: Giải Ba môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Trần Hiếu Linh
Lớp: 11A12
Thành tích: Giải Ba môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Nguyễn Văn Dự
Lớp: 11A5
Thành tích: Giải Ba môn Sinh học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Nguyễn Thị Hồng
Lớp: 11A5
Thành tích: Giải Ba môn Sinh học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Lê Thị Lành
Lớp: 11A1
Thành tích: Giải Ba môn Hóa học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Nguyễn Văn Đạt
Lớp: 11A12
Thành tích: Giải Ba môn Lịch sử kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Võ Thị Thùy Linh
Lớp: 11A4
Thành tích: Giải Ba môn Tiếng Anh kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Phan Quốc Chung
Lớp: 11A11
Thành tích: Giải Ba môn Địa lý kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Trương Mỹ Thuận
Lớp: 11A12
Thành tích: Giải Ba môn Địa lý kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Võ Thị Thu Hà
Lớp: 10A2
Thành tích: Giải Ba môn Hóa học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10
Họ và Tên: Phạm Ngọc Huy Hoàng
Lớp: 10A1
Thành tích: Giải Ba môn Hóa học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10
Họ và Tên: Ngô Thị Nhung
Lớp: 10A13
Thành tích: Giải Ba môn Lịch sử kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10
Họ và Tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng
Lớp: 10A3
Thành tích: Giải Ba môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10
Họ và Tên: Trần Ngọc Trâm
Lớp: 10A14
Thành tích: Giải Ba môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10
Họ và Tên: Bùi Diệu Thảo
Lớp: 10A1
Thành tích: Giải Ba môn Tiếng Anh kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10
Họ và Tên: Nguyễn Thị Trang
Lớp: 10A14
Thành tích: Giải Ba môn Địa lý kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10
Họ và Tên: Võ Xuân Khiêm
Lớp: 12A14
Thành tích: Giải Ba môn Bóng rổ "Đại hội thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh"
Họ và Tên: Bùi Văn Việt
Lớp: 12A14
Thành tích: Giải Ba môn Bóng rổ "Đại hội thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh"
Họ và Tên: Võ Minh Đức
Lớp: 11A6
Thành tích: Giải Ba môn Bóng rổ "Đại hội thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh"
Họ và Tên: Đào Duy Phương Nam
Lớp: 11A3
Thành tích: Giải Ba môn Bóng rổ "Đại hội thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh"
Họ và Tên: Trần Đình Hoan
Lớp: 11A1
Thành tích: Giải Ba môn Bóng rổ "Đại hội thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh"
Họ và Tên: Nguyễn Bảo Chung
Lớp: 11A9
Thành tích: Giải Ba môn Bóng rổ "Đại hội thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh"
Họ và Tên: Lê Thành Đạt
Lớp: 11A6
Thành tích: Giải Ba môn Bóng rổ "Đại hội thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh"
Họ và Tên: Bùi Văn Cao
Lớp: 12A4
Thành tích: Giải Ba môn Bóng rổ "Đại hội thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh"
Họ và Tên: Trần Bá Bình
Lớp: 12A4
Thành tích: Giải Ba môn Bóng rổ "Đại hội thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh"
Họ và Tên: Nguyễn Văn Đạt
Lớp: 11A2
Thành tích: Giải Ba môn Bóng rổ "Đại hội thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh"
Họ và Tên: Thân Mai Tuấn Anh
Lớp: 12A1
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Hóa học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12
Họ và Tên: Nguyễn Ngọc Quang Anh
Lớp: 12A1
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Sinh học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12
Họ và Tên: Võ Thị Hương
Lớp: 12A2
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Sinh học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12
Họ và Tên: Lê Sỹ Trường Sơn
Lớp: 12A2
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Tin học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12
Họ và Tên: Trần Khánh Lâm
Lớp: 12A4
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Tiếng Anh kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12
Họ và Tên: Hoàng Thị Hà Trang
Lớp: 12A14
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12
Họ và Tên: Phan Khánh Hòa
Lớp: 11A2
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Tin học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Võ Văn Ba
Lớp: 11A1
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Toán kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Trần Thiên Hương
Lớp: 11A2
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Vật lý kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Đào Thị Thúy Hằng
Lớp: 11A2
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Sinh học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Trần Thị Hà Yên
Lớp: 11A12
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Lịch sử kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Nguyễn Thị Quỳnh
Lớp: 11A12
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Lịch sử kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Phan Phương Thảo
Lớp: 11A2
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Tiếng Anh kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Nguyễn Khánh Huyền
Lớp: 10A2
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Toán kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10
Họ và Tên: Phạm Thị Tuyết Tiên
Lớp: 10A13
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Lịch sử kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10
Họ và Tên: Phan Thanh Sao Chi
Lớp: 10A2
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10
Họ và Tên: Nguyễn Thị Nhung
Lớp: 10A5
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Sinh học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10
Họ và Tên: Hoàng Lê Tuyết Nhi
Lớp: 10A1
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Sinh học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10
Họ và Tên: Hoàng Thị Thùy Trang
Lớp: 11A2
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Sáng tạo khoa học kỹ thuật THPT
Họ và Tên: Phan Thị Phương Thảo
Lớp: 11A2
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Sáng tạo khoa học kỹ thuật THPT
Họ và Tên: Võ Thị Mỹ Duyên
Lớp: 12A5
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Sáng tạo khoa học kỹ thuật THPT
Họ và Tên: Nguyễn Ngọc Quang Anh
Lớp: 12A1
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Sáng tạo khoa học kỹ thuật THPT
Họ và Tên: Bùi Thị Ái
Lớp: 11A12
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Thư gửi người thân năm 2019
Họ và Tên: Đặng Thị Diệu Mai
Lớp: 12A4
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Cờ vua "Đại hội thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh"
Họ và Tên: Nguyễn Viết Dũng
Lớp: 10A4
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Cầu lông đơn "Đại hội thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh"
Họ và Tên: Trương Thảo Anh
Lớp: 11A2
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Cầu lông đơn "Đại hội thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh"

Danh mục

Video clip

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 1569 view

  Giải trí

1 photos | 1451 view

  Kỷ yếu

0 photos | 286 view

Thống kê

  • Đang truy cập: 54
  • Khách viếng thăm: 53
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1139
  • Tháng hiện tại: 38640
  • Tổng lượt truy cập: 2349899

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606

Liên kết Website