Rss Feed Đăng nhập
Hướng tới 30 năm thành lập trường
 

VĂN BẢN MỚI

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Số: Số: 28/QĐ-THPTN
Tên: (Quyết định thành lập BCĐ viết Kỷ yếu, hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường THPT Nghèn 1988-2018)

Ngày BH: (20/05/2017)

Số: Số: 29/QĐ-THPTN
Tên: (Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng truyền thống, hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường THPT Nghèn 1988-2018)

Ngày BH: (20/05/2017)

Số: QUY ĐỊNH Về đạo đức nhà giáo- Số: 16/2008/QĐ-BGDĐT
Tên: (QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo)

Ngày BH: (16/04/2008)

Số: /QĐ-THPTN
Tên: (Quy tắc ứng xử trường THPT Nghèn)

Ngày BH: (06/03/2017)

Số: 19 /KH-CĐTHPTN
Tên: (Công đoàn THPT Nghèn)

Ngày BH: (20/02/2017)

Số: 04/KHTĐC - THPTN
Tên: (THPT Nghèn)

Ngày BH: (03/02/2017)

Số: - CTr/ĐBN
Tên: (Chương trình hành động thực hiện nghị quyết 04/NQ-TW)

Ngày BH: (06/01/2017)

Số: KẾ HOẠCH NGOẠI KHOÁ LỊCH SỬ NĂM 2016 - Số 05/ KH-LS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (10/12/2016)

Học sinh tiêu biểu 2017 - 2018

Họ và Tên: Phan Thị Quỳnh Mai
Lớp: 10A2
Thành tích: Nhất-Toán 10
Họ và Tên: Từ Hữu Thành
Lớp: 12A2
Thành tích: Nhất-Đẩy gậy
Họ và Tên: Trần Quốc Huỳnh
Lớp: 12A11
Thành tích: Nhất-Chạy 5000m
Họ và Tên: Nguyễn Thị Mai Sương
Lớp: 12A13
Thành tích: Nhì-Văn 12
Họ và Tên: Trần Thị Phương Ly
Lớp: 12A13
Thành tích: Nhì-Văn 12
Họ và Tên: Phan Thị Mỹ
Lớp: 12A12
Thành tích: Nhì-Lịch Sử 12
Họ và Tên: Trần Thị Nga
Lớp: 12A13
Thành tích: Nhì-Địa Lý 12
Họ và Tên: Trần Thị Thư
Lớp: 12A2
Thành tích: Nhì-Tin 12
Họ và Tên: Trần Tiến Bằng
Lớp: 11A2
Thành tích: Nhì-Toán 11
Họ và Tên: Lê Thị Phương Thảo
Lớp: 11A13
Thành tích: Nhì-Văn 11
Họ và Tên: Hồ Phúc Đạt
Lớp: 11A2
Thành tích: Nhì-Vật Lý 11
Họ và Tên: Trần Khánh Điệp
Lớp: 10A1
Thành tích: Nhì-Tin 10
Họ và Tên: Lê Sỹ Trường Sơn
Lớp: 11A2
Thành tích: Nhì-Tin 11
Họ và Tên: Phan Quang Linh
Lớp: 11A3
Thành tích: Nhì-Tin 11
Họ và Tên: Hồ Phúc Hải
Lớp: 10A9
Thành tích: Nhì-Đẩy gậy
Họ và Tên: Trần Quốc Huỳnh
Lớp: 12A11
Thành tích: Nhì-Chạy 800m
Họ và Tên: Trần Đình Thắng
Lớp: 11A12
Thành tích: Nhì-Chạy 400m
Họ và Tên: Hoàng Văn Bình
Lớp: 12A5
Thành tích: Nhì-Tìm hiểu 50 Đồng Lộc
Họ và Tên: Nguyễn Thị Thùy Dung
Lớp: 12A12
Thành tích: Ba-Văn 12
Họ và Tên: Đinh Lê Hoàng
Lớp: 12A2
Thành tích: Ba-Toán 12
Họ và Tên: Bùi Thị Lệ Hoài
Lớp: 12A12
Thành tích: Ba-Sử 12
Họ và Tên: Lương Thị Hoài
Lớp: 12A11
Thành tích: Ba-Sử 12
Họ và Tên: Trần Quân Long
Lớp: 12A1
Thành tích: Ba-Vật Lý 12
Họ và Tên: Đậu Thị Hằng
Lớp: 12A12
Thành tích: Ba-Địa 12
Họ và Tên: Nguyễn Duy Việt Anh
Lớp: 11A1
Thành tích: Ba-KHKT
Họ và Tên: Trần Duy Dũng
Lớp: 10A10
Thành tích: Ba-KHKT
Họ và Tên: Trần Thị Thư
Lớp: 12A2
Thành tích: Ba-KHKT
Họ và Tên: Nguyễn Hoàng Hải
Lớp: 12A1
Thành tích: Ba-KHKT
Họ và Tên: Trần Hoàng Anh
Lớp: 11A1
Thành tích: Ba-Vật Lý 11
Họ và Tên: Nguyễn Tiến Hoàng
Lớp: 11A1
Thành tích: Ba-Hóa 11
Họ và Tên: Lê Hồng Nhật
Lớp: 11A2
Thành tích: Ba-Hóa 11
Họ và Tên: Nguyễn Thị Quỳnh
Lớp: 10A12
Thành tích: Ba-Lịch sử 10
Họ và Tên: Nguyễn Văn Đạt
Lớp: 10A6
Thành tích: Ba-Lịch sử 10
Họ và Tên: Trần Thị Na
Lớp: 11A13
Thành tích: Ba-Lịch sử 11
Họ và Tên: Võ Thị Hiền
Lớp: 11A13
Thành tích: Ba-Lịch sử 11
Họ và Tên: Phan Thị Minh Hạnh
Lớp: 11A14
Thành tích: Ba-Lịch sử 11
Họ và Tên: Võ Thị Hiền
Lớp: 10A4
Thành tích: Ba-Văn 10
Họ và Tên: Nguyễn Thị Hồng
Lớp: 10A5
Thành tích: Ba-Sinh 10
Họ và Tên: Phan Khánh Hoàn
Lớp: 10A2
Thành tích: Ba-Tin 10
Họ và Tên: Trần Khánh Lâm
Lớp: 11A4
Thành tích: Ba-Tiếng anh 11
Họ và Tên: Nguyễn Đình Nhật Cường
Lớp: 10A1
Thành tích: Ba-Vật Lý 10
Họ và Tên: Nguyễn Nhật Quang
Lớp: 10A1
Thành tích: Ba-Vật Lý 10
Họ và Tên: Phan Quốc Chung
Lớp: 10A11
Thành tích: Ba-Địa lý 10
Họ và Tên: Nguyễn Thị Lan
Lớp: 11A4
Thành tích: Ba-Đẩy gậy
Họ và Tên: Bùi Văn Khánh
Lớp: 12A2
Thành tích: Ba-Bóng rổ
Họ và Tên: Phạm Viết Nhân
Lớp: 12A2
Thành tích: Ba-Bóng rổ
Họ và Tên: Bùi Văn Dũng
Lớp: 12A1
Thành tích: Ba-Bóng rổ
Họ và Tên: Lê Hải Long
Lớp: 12A10
Thành tích: Ba-Bóng rổ
Họ và Tên: Trần Quốc Cường
Lớp: 12A2
Thành tích: Ba-Bóng rổ
Họ và Tên: Nguyễn Thành
Lớp: 12A2
Thành tích: Ba-Bóng rổ
Họ và Tên: Bùi Văn Việt
Lớp: 11A14
Thành tích: Ba-Bóng rổ
Họ và Tên: Bùi Mạnh Tuân
Lớp: 12A4
Thành tích: Ba-Bóng rổ
Họ và Tên: Nguyễn Văn Huy
Lớp: 10A6
Thành tích: Ba-Bóng rổ
Họ và Tên: Võ Xuân Khiêm
Lớp: 11A14
Thành tích: Ba-Bóng rổ
Họ và Tên: Từ Hữu Thành
Lớp: 12A2
Thành tích: KK-Hóa 12
Họ và Tên: Nguyễn Hoàng Hải
Lớp: 12A1
Thành tích: KK-Tin 12
Họ và Tên: Bùi Thị Hồng Nhi
Lớp: 12A13
Thành tích: KK-Anh 12
Họ và Tên: Trần Khánh Lâm
Lớp: 11A4
Thành tích: KK-Anh 12
Họ và Tên: Đậu Thị Huyền
Lớp: 12A2
Thành tích: KK-Toán 12
Họ và Tên: Nguyễn Thị Yến Nhi
Lớp: 12A2
Thành tích: KK-Vật Lý 12
Họ và Tên: Lê Thị Lành
Lớp: 10A1
Thành tích: KK-Hóa 10
Họ và Tên: Trần Thị Hà Yên
Lớp: 10A12
Thành tích: KK-Sử 10
Họ và Tên: Bùi Thị Ái
Lớp: 10A4
Thành tích: KK-Văn 10
Họ và Tên: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Lớp: 10A2
Thành tích: KK-Sinh 10
Họ và Tên: Võ Thị Hương
Lớp: 11A2
Thành tích: KK-Sinh 11
Họ và Tên: Võ Thùy Linh
Lớp: 10A12
Thành tích: KK-Tiếng Anh 10
Họ và Tên: Phan Thị Phương Thảo
Lớp: 10A2
Thành tích: KK-Tiếng anh 10
Họ và Tên: Nguyễn Hoàng Nguyên
Lớp: 11A4
Thành tích: KK-Tiếng anh 11
Họ và Tên: Võ Đức Thắng
Lớp: 11A1
Thành tích: KK-Toán 11
Họ và Tên: Trần Thiên Hương
Lớp: 10A2
Thành tích: KK-Vật lý 10
Họ và Tên: Võ Nhân Tuân
Lớp: 10A12
Thành tích: KK-Địa lý 10
Họ và Tên: Hoàng Thị Hà Trang
Lớp: 11A14
Thành tích: KK-Văn 10
Họ và Tên: Nguyễn Thị Liên
Lớp: 11A13
Thành tích: KK-Địa lý 11
Họ và Tên: Trần Đình Chiến
Lớp: 12A1
Thành tích: KK-Chạy 200m
Họ và Tên: Trần Quốc Huỳnh
Lớp: 12A11
Thành tích: KK-Chạy 1500m
Họ và Tên: Trần Sỹ Dương
Lớp: 12A9
Thành tích: KK-Bơi ếch 100m
Họ và Tên: Lê Thị Hiền My
Lớp: 10A6
Thành tích: KK-Đẩy gậy
Họ và Tên: Trần Quốc Huỳnh
Lớp: 12A11
Thành tích: KK-Chạy việt dã

Danh mục

Video clip

Hướng dẫn Export sổ điểm để ghi học bạ cho giáo viên bộ môn

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 1509 view

  Giải trí

1 photos | 1404 view

  Kỷ yếu

0 photos | 243 view

Thống kê

  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 162
  • Tháng hiện tại: 21521
  • Tổng lượt truy cập: 2266609

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606

Liên kết Website