Rss Feed Đăng nhập
Chúc mừng năm mới
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (27/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (17/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (17/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (09/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (26/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (01/02/2018)

Số: Số: 28/QĐ-THPTN
Tên: (Quyết định thành lập BCĐ viết Kỷ yếu, hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường THPT Nghèn 1988-2018)

Ngày BH: (19/05/2017)

Số: Số: 29/QĐ-THPTN
Tên: (Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng truyền thống, hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường THPT Nghèn 1988-2018)

Ngày BH: (19/05/2017)

Số: QUY ĐỊNH Về đạo đức nhà giáo- Số: 16/2008/QĐ-BGDĐT
Tên: (QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo)

Ngày BH: (15/04/2008)

Số: /QĐ-THPTN
Tên: (Quy tắc ứng xử trường THPT Nghèn)

Ngày BH: (05/03/2017)

Học sinh tiêu biểu 2018 - 2019

Họ và Tên: Trần Khánh Điệp
Lớp: 11A1
Thành tích: Giải Nhì Quốc gia, Giao thông học đường
Họ và Tên: Nguyễn Văn Thiện
Lớp: 11A1
Thành tích: Giải Khuyến khích Quốc gia, ATGT cho nụ cười ngày mai
Họ và Tên: Trần Tiến Bằng
Lớp: 12A2
Thành tích: Giải Nhất môn Toán kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12
Họ và Tên: Nguyễn Nhật Quang
Lớp: 11A1
Thành tích: Giải Nhất môn Vật lý kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Bùi Thị Ái
Lớp: 11A12
Thành tích: Giải Nhất môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Lê Thị Hiền My
Lớp: 11A6
Thành tích: Giải Nhất môn Đẩy gậy "Đại hội thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh"
Họ và Tên: Lê Thị Hoa
Lớp: 10A13
Thành tích: Giải Nhất môn Đẩy gậy "Đại hội thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh"
Họ và Tên: Trần Hoàng Anh
Lớp: 12A1
Thành tích: Giải Nhì môn Vật lý kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12
Họ và Tên: Lê Hồng Nhật
Lớp: 12A2
Thành tích: Giải Nhì môn Hóa học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12
Họ và Tên: Phan Quang Linh
Lớp: 12A3
Thành tích: Giải Nhì môn Tin học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12
Họ và Tên: Nguyễn Duy Việt Anh
Lớp: 12A1
Thành tích: Giải Nhì môn Sáng tạo khoa học kỹ thuật THPT
Họ và Tên: Trần Huy Dũng
Lớp: 11A7
Thành tích: Giải Nhì môn Sáng tạo khoa học kỹ thuật THPT
Họ và Tên: Trần Khánh Điệp
Lớp: 11A1
Thành tích: Giải Nhì môn Sáng tạo khoa học kỹ thuật THPT
Họ và Tên: Phan Khánh Hoàn
Lớp: 11A2
Thành tích: Giải Nhì môn Sáng tạo khoa học kỹ thuật THPT
Họ và Tên: Phan Thị Quỳnh Mai
Lớp: 11A2
Thành tích: Giải Nhì môn Toán kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Ngô Nhung Huyền
Lớp: 10A2
Thành tích: Giải Nhì môn Tin học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10
Họ và Tên: Nguyễn Thị Hồng
Lớp: 10A1
Thành tích: Giải Nhì môn Tiếng Anh kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10
Họ và Tên: Võ Thị Hà Giang
Lớp: 10A5
Thành tích: Giải Nhì môn Sinh học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10
Họ và Tên: Nguyễn Thị Thùy Linh
Lớp: 10A1
Thành tích: Giải Nhì môn Sinh học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10
Họ và Tên: Phan Thị Bảo Trân
Lớp: 10A14
Thành tích: Giải Nhì môn Địa lý kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10
Họ và Tên: Trần Anh Cương
Lớp: 11A2
Thành tích: Giải Nhì môn Đẩy gậy "Đại hội thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh"
Họ và Tên: Hồ Phúc Đạt
Lớp: 12A2
Thành tích: Giải Ba môn Vật Lý kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12
Họ và Tên: Đào Thị Thu Hương
Lớp: 12A1
Thành tích: Giải Ba môn Sinh học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12
Họ và Tên: Nguyễn Văn Nam
Lớp: 12A5
Thành tích: Giải Ba môn Địa lý kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12
Họ và Tên: Hoàng Văn Trường
Lớp: 12A9
Thành tích: Giải Ba môn Địa lý kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12
Họ và Tên: Trần Thị Na
Lớp: 12A13
Thành tích: Giải Ba môn Lịch sử kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12
Họ và Tên: Trần Khánh Điệp
Lớp: 11A1
Thành tích: Giải Ba môn Tin học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Võ Thị Hiền
Lớp: 11A12
Thành tích: Giải Ba môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Trần Hiếu Linh
Lớp: 11A12
Thành tích: Giải Ba môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Nguyễn Văn Dự
Lớp: 11A5
Thành tích: Giải Ba môn Sinh học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Nguyễn Thị Hồng
Lớp: 11A5
Thành tích: Giải Ba môn Sinh học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Lê Thị Lành
Lớp: 11A1
Thành tích: Giải Ba môn Hóa học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Nguyễn Văn Đạt
Lớp: 11A12
Thành tích: Giải Ba môn Lịch sử kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Võ Thị Thùy Linh
Lớp: 11A4
Thành tích: Giải Ba môn Tiếng Anh kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Phan Quốc Chung
Lớp: 11A11
Thành tích: Giải Ba môn Địa lý kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Trương Mỹ Thuận
Lớp: 11A12
Thành tích: Giải Ba môn Địa lý kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Võ Thị Thu Hà
Lớp: 10A2
Thành tích: Giải Ba môn Hóa học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10
Họ và Tên: Phạm Ngọc Huy Hoàng
Lớp: 10A1
Thành tích: Giải Ba môn Hóa học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10
Họ và Tên: Ngô Thị Nhung
Lớp: 10A13
Thành tích: Giải Ba môn Lịch sử kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10
Họ và Tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng
Lớp: 10A3
Thành tích: Giải Ba môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10
Họ và Tên: Trần Ngọc Trâm
Lớp: 10A14
Thành tích: Giải Ba môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10
Họ và Tên: Bùi Diệu Thảo
Lớp: 10A1
Thành tích: Giải Ba môn Tiếng Anh kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10
Họ và Tên: Nguyễn Thị Trang
Lớp: 10A14
Thành tích: Giải Ba môn Địa lý kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10
Họ và Tên: Võ Xuân Khiêm
Lớp: 12A14
Thành tích: Giải Ba môn Bóng rổ "Đại hội thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh"
Họ và Tên: Bùi Văn Việt
Lớp: 12A14
Thành tích: Giải Ba môn Bóng rổ "Đại hội thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh"
Họ và Tên: Võ Minh Đức
Lớp: 11A6
Thành tích: Giải Ba môn Bóng rổ "Đại hội thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh"
Họ và Tên: Đào Duy Phương Nam
Lớp: 11A3
Thành tích: Giải Ba môn Bóng rổ "Đại hội thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh"
Họ và Tên: Trần Đình Hoan
Lớp: 11A1
Thành tích: Giải Ba môn Bóng rổ "Đại hội thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh"
Họ và Tên: Nguyễn Bảo Chung
Lớp: 11A9
Thành tích: Giải Ba môn Bóng rổ "Đại hội thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh"
Họ và Tên: Lê Thành Đạt
Lớp: 11A6
Thành tích: Giải Ba môn Bóng rổ "Đại hội thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh"
Họ và Tên: Bùi Văn Cao
Lớp: 12A4
Thành tích: Giải Ba môn Bóng rổ "Đại hội thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh"
Họ và Tên: Trần Bá Bình
Lớp: 12A4
Thành tích: Giải Ba môn Bóng rổ "Đại hội thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh"
Họ và Tên: Nguyễn Văn Đạt
Lớp: 11A2
Thành tích: Giải Ba môn Bóng rổ "Đại hội thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh"
Họ và Tên: Thân Mai Tuấn Anh
Lớp: 12A1
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Hóa học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12
Họ và Tên: Nguyễn Ngọc Quang Anh
Lớp: 12A1
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Sinh học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12
Họ và Tên: Võ Thị Hương
Lớp: 12A2
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Sinh học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12
Họ và Tên: Lê Sỹ Trường Sơn
Lớp: 12A2
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Tin học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12
Họ và Tên: Trần Khánh Lâm
Lớp: 12A4
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Tiếng Anh kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12
Họ và Tên: Hoàng Thị Hà Trang
Lớp: 12A14
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12
Họ và Tên: Phan Khánh Hòa
Lớp: 11A2
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Tin học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Võ Văn Ba
Lớp: 11A1
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Toán kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Trần Thiên Hương
Lớp: 11A2
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Vật lý kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Đào Thị Thúy Hằng
Lớp: 11A2
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Sinh học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Trần Thị Hà Yên
Lớp: 11A12
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Lịch sử kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Nguyễn Thị Quỳnh
Lớp: 11A12
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Lịch sử kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Phan Phương Thảo
Lớp: 11A2
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Tiếng Anh kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11
Họ và Tên: Nguyễn Khánh Huyền
Lớp: 10A2
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Toán kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10
Họ và Tên: Phạm Thị Tuyết Tiên
Lớp: 10A13
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Lịch sử kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10
Họ và Tên: Phan Thanh Sao Chi
Lớp: 10A2
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10
Họ và Tên: Nguyễn Thị Nhung
Lớp: 10A5
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Sinh học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10
Họ và Tên: Hoàng Lê Tuyết Nhi
Lớp: 10A1
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Sinh học kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10
Họ và Tên: Hoàng Thị Thùy Trang
Lớp: 11A2
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Sáng tạo khoa học kỹ thuật THPT
Họ và Tên: Phan Thị Phương Thảo
Lớp: 11A2
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Sáng tạo khoa học kỹ thuật THPT
Họ và Tên: Võ Thị Mỹ Duyên
Lớp: 12A5
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Sáng tạo khoa học kỹ thuật THPT
Họ và Tên: Nguyễn Ngọc Quang Anh
Lớp: 12A1
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Sáng tạo khoa học kỹ thuật THPT
Họ và Tên: Bùi Thị Ái
Lớp: 11A12
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Thư gửi người thân năm 2019
Họ và Tên: Đặng Thị Diệu Mai
Lớp: 12A4
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Cờ vua "Đại hội thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh"
Họ và Tên: Nguyễn Viết Dũng
Lớp: 10A4
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Cầu lông đơn "Đại hội thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh"
Họ và Tên: Trương Thảo Anh
Lớp: 11A2
Thành tích: Giải Khuyến khích môn Cầu lông đơn "Đại hội thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh"

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 2082 view

  Giải trí

1 photos | 1921 view

  Kỷ yếu

0 photos | 742 view

Thống kê

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 3995
  • Tháng hiện tại: 4000
  • Tổng lượt truy cập: 3211602

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606

Liên kết Website