Rss Feed Đăng nhập
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Học sinh tiêu biểu 2020 - 2021

Họ và Tên: Phan Thanh Sao Chi
Lớp: 12A14
Thành tích: Giả KK Quốc gia
Họ và Tên: Trần Thị Quý
Lớp: 12A4
Thành tích: Giả KK Quốc gia
Họ và Tên: Phan Thị Bảo Trân
Lớp: 12A14
Thành tích: Đại giải Nhất môn Địa lớp 12
Họ và Tên: Võ Thị Hà Giang
Lớp: 12A5
Thành tích: Đại giải Nhất môn Sinh lớp 12
Họ và Tên: Nguyễn Đình Thế Anh
Lớp: 11A2
Thành tích: Đại giải Nhất môn Toán lớp 11
Họ và Tên: Hoàng Thị Uyên Hà
Lớp: 10A12
Thành tích: Đại giải Nhất môn Văn lớp 10
Họ và Tên: Phan Xuân Tú
Lớp: 10A8
Thành tích: Đại giải Nhất môn Đẩy gậy lớp 10
Họ và Tên: Nguyễn Thị Kim Phương
Lớp: 11A7
Thành tích: Đại giải Nhất môn Bóng đá lớp 11
Họ và Tên: Nguyễn Thị Khánh Hòa
Lớp: 12A8
Thành tích: Đại giải Nhất môn Bóng đá lớp 12
Họ và Tên: Hoàng Thị Nga
Lớp: 11A14
Thành tích: Đại giải Nhất môn Bóng đá lớp 11
Họ và Tên: Hoàng Thị Luy
Lớp: 11A7
Thành tích: Đại giải Nhất môn Bóng đá lớp 11
Họ và Tên: Nguyễn Thị Linh Hương
Lớp: 10A8
Thành tích: Đại giải Nhất môn Bóng đá lớp 10
Họ và Tên: Nguyễn Thị Ngọc Tú
Lớp: 12A7
Thành tích: Đại giải Nhất môn Bóng đá lớp 12
Họ và Tên: Nguyễn Thị Hiền Vi
Lớp: 12A8
Thành tích: Đại giải Nhất môn Bóng đá lớp 12
Họ và Tên: Phan Thị Minh Anh
Lớp: 11A10
Thành tích: Đại giải Nhất môn Bóng đá lớp 11
Họ và Tên: Nguyễn Thị Kim Huệ
Lớp: 11A11
Thành tích: Đại giải Nhất môn Bóng đá lớp 11
Họ và Tên: Nguyễn Thị Vân Anh
Lớp: 10A6
Thành tích: Đại giải Nhất môn Bóng đá lớp 10
Họ và Tên: Võ Thị Thu Hà
Lớp: 12A2
Thành tích: Đại giải Nhì môn Hóa lớp 12
Họ và Tên: Hà Thị Thùy Dương
Lớp: 12A13
Thành tích: Đại giải Nhì môn Sử lớp 12
Họ và Tên: Nguyễn Thị Thùy Linh
Lớp: 12A1
Thành tích: Đại giải Nhì môn Sinh lớp 12
Họ và Tên: Nguyễn Thị Hồng
Lớp: 12A1
Thành tích: Đại giải Nhì môn Anh lớp 12
Họ và Tên: Phạm Thị Tuyết Tiên
Lớp: 12A13
Thành tích: Đại giải Nhì môn Địa lớp 12
Họ và Tên: Nguyễn Viết Bắc
Lớp: 11A1
Thành tích: Đại giải Nhì môn Hóa lớp 11
Họ và Tên: Võ Thùy Linh
Lớp: 11A1
Thành tích: Đại giải Nhì môn Hóa lớp 11
Họ và Tên: Thái Quốc Phát
Lớp: 11A5
Thành tích: Đại giải Nhì môn Sinh lớp 11
Họ và Tên: Tôn Phong
Lớp: 11A2
Thành tích: Đại giải Nhì môn Lí lớp 11
Họ và Tên: Võ Nhật
Lớp: 10A1
Thành tích: Đại giải Nhì môn Tin lớp 10
Họ và Tên: Tô Thị Khuyên
Lớp: 10A11
Thành tích: Đại giải Nhì môn Sử lớp 10
Họ và Tên: Nguyễn Thế Bảo
Lớp: 11A2
Thành tích: Đại giải Nhì môn KHKT lớp 11
Họ và Tên: Nguyễn Đình Hòa
Lớp: 11A2
Thành tích: Đại giải Nhì môn KHKT lớp 11
Họ và Tên: Phạm Ngọc Huy Hoàng
Lớp: 12A1
Thành tích: Đại giải Ba môn Hóa lớp 12
Họ và Tên: Lê Văn Minh Tuấn
Lớp: 12A1
Thành tích: Đại giải Ba môn Hóa lớp 12
Họ và Tên: Lê Thị Hoa
Lớp: 12A13
Thành tích: Đại giải Ba môn Sử lớp 12
Họ và Tên: Ngô Minh Châu
Lớp: 12A1
Thành tích: Đại giải Ba môn Văn lớp 12
Họ và Tên: Phan Thanh Sao Chi
Lớp: 12A14
Thành tích: Đại giải Ba môn Văn lớp 12
Họ và Tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng
Lớp: 12A14
Thành tích: Đại giải Ba môn Văn lớp 12
Họ và Tên: Trần Thị Ngọc Trâm
Lớp: 12A14
Thành tích: Đại giải Ba môn Văn lớp 12
Họ và Tên: Nguyễn Khánh Huyền
Lớp: 12A2
Thành tích: Đại giải Ba môn Toán lớp 12
Họ và Tên: Trần Thị Hương
Lớp: 11A14
Thành tích: Đại giải Ba môn Văn lớp 11
Họ và Tên: Hoàng Trọng Tú
Lớp: 11A1
Thành tích: Đại giải Ba môn Sinh lớp 11
Họ và Tên: Nguyễn Huy Hoàng
Lớp: 11A5
Thành tích: Đại giải Ba môn Sinh lớp 11
Họ và Tên: Ngô Đức Sơn
Lớp: 11A1
Thành tích: Đại giải Ba môn Tin lớp 11
Họ và Tên: Nguyễn Đình Hòa
Lớp: 11A2
Thành tích: Đại giải Ba môn Tin lớp 11
Họ và Tên: Trần Đình Quân
Lớp: 11A2
Thành tích: Đại giải Ba môn Toán lớp 11
Họ và Tên: Nguyễn Đức Bảo Thắng
Lớp: 11A2
Thành tích: Đại giải Ba môn Toán lớp 11
Họ và Tên: Nguyễn Duy Dũng
Lớp: 11A1
Thành tích: Đại giải Ba môn Lí lớp 11
Họ và Tên: Trần Thị Quỳnh Như
Lớp: 11A14
Thành tích: Đại giải Ba môn Địa lớp 11
Họ và Tên: Hồ Thị Thảo
Lớp: 10A11
Thành tích: Đại giải Ba môn Sử lớp 10
Họ và Tên: Hồ Thị Mai
Lớp: 10A12
Thành tích: Đại giải Ba môn Văn lớp 10
Họ và Tên: Nguyễn Thị Dung
Lớp: 10A1
Thành tích: Đại giải Ba môn Sinh lớp 10
Họ và Tên: Dương Hạnh Nguyên
Lớp: 10A2
Thành tích: Đại giải Ba môn Lí lớp 10
Họ và Tên: Nguyễn Minh Quang
Lớp: 11A2
Thành tích: Đại giải Ba môn KHKT lớp 11
Họ và Tên: Lê Thị Hải
Lớp: 11A5
Thành tích: Đại giải Ba môn KHKT lớp 11
Họ và Tên: Phạm Xuân Hiếu
Lớp: 11A1
Thành tích: Đại giải Ba môn Bóng rổ lớp 11
Họ và Tên: Trần Xuân Diệu
Lớp: 11A1
Thành tích: Đại giải Ba môn Bóng rổ lớp 11
Họ và Tên: Hoàng Tuấn Anh
Lớp: 11A1
Thành tích: Đại giải Ba môn Bóng rổ lớp 11
Họ và Tên: Trần Khánh Đức
Lớp: 11A1
Thành tích: Đại giải Ba môn Bóng rổ lớp 11
Họ và Tên: Trần Tuấn Hải
Lớp: 11A2
Thành tích: Đại giải Ba môn Bóng rổ lớp 11
Họ và Tên: Trần Huy Hoàng
Lớp: 11A2
Thành tích: Đại giải Ba môn Bóng rổ lớp 11
Họ và Tên: Bùi Quang Minh
Lớp: 11A2
Thành tích: Đại giải Ba môn Bóng rổ lớp 11
Họ và Tên: Ngô Hoàng An
Lớp: 12A3
Thành tích: Đại giải Ba môn Bóng rổ lớp 12
Họ và Tên: Đặng Bảo Long
Lớp: 11A8
Thành tích: Đại giải Ba môn Bóng rổ lớp 11
Họ và Tên: Ngô Anh Minh
Lớp: 12A3
Thành tích: Đại giải Ba môn Bóng rổ lớp 12
Họ và Tên: Nguyễn Văn Thân
Lớp: 12A12
Thành tích: Đại giải Ba môn Đẩy gậy lớp 12
Họ và Tên: Lê Thị Hoa
Lớp: 12A13
Thành tích: Đại giải Ba môn Đẩy gậy lớp 12
Họ và Tên: Nguyễn Văn Quốc
Lớp: 12A2
Thành tích: Đại giải Ba môn Nhảy xa lớp 12
Họ và Tên: Nguyễn Thị Nhung
Lớp: 12A5
Thành tích: Đại giải KK môn Sinh lớp 12
Họ và Tên: Bùi Diệu Thảo
Lớp: 12A1
Thành tích: Đại giải KK môn Anh lớp 12
Họ và Tên: Tôn Thị Khánh Linh
Lớp: 12A14
Thành tích: Đại giải KK môn Anh lớp 12
Họ và Tên: Nguyễn Đình Thế Anh
Lớp: 11A2
Thành tích: Đại giải KK môn Toán lớp 11
Họ và Tên: Nguyễn Thị Trang
Lớp: 12A14
Thành tích: Đại giải KK môn Địa lớp 12
Họ và Tên: Trần Văn Hiểu
Lớp: 11A1
Thành tích: Đại giải KK môn Hóa lớp 11
Họ và Tên: Nguyễn Miĩ Nương
Lớp: 11A11
Thành tích: Đại giải KK môn Sử lớp 11
Họ và Tên: Trần Thị Giang
Lớp: 11A14
Thành tích: Đại giải KK môn Văn lớp 11
Họ và Tên: Lê Thị Hải
Lớp: 11A5
Thành tích: Đại giải KK môn Văn lớp 11
Họ và Tên: Nguyễn Thế Bảo
Lớp: 11A2
Thành tích: Đại giải KK môn Tin lớp 11
Họ và Tên: Bùi Quốc Đạt
Lớp: 11A2
Thành tích: Đại giải KK môn Toán lớp 11
Họ và Tên: Nguyễn Minh Giang
Lớp: 11A2
Thành tích: Đại giải KK môn Lí lớp 11
Họ và Tên: Trần Phương Thảo
Lớp: 11A1
Thành tích: Đại giải KK môn Lí lớp 11
Họ và Tên: Bùi Thị Thiện
Lớp: 11A13
Thành tích: Đại giải KK môn Địa lớp 11
Họ và Tên: Nguyễn Thị Thu Trang
Lớp: 11A13
Thành tích: Đại giải KK môn Địa lớp 11
Họ và Tên: Phan Thị Minh Ánh
Lớp: 10A2
Thành tích: Đại giải KK môn Văn lớp 10
Họ và Tên: Đào Thị Giang
Lớp: 10A2
Thành tích: Đại giải KK môn Sinh lớp 10
Họ và Tên: Đậu Hoàng Sơn
Lớp: 10A5
Thành tích: Đại giải KK môn Sinh lớp 10
Họ và Tên: Nguyễn Hoàng Sơn
Lớp: 10A1
Thành tích: Đại giải KK môn Toán lớp 10
Họ và Tên: Nguyễn Thị Linh Chi
Lớp: 10A2
Thành tích: Đại giải KK môn Lí lớp 10
Họ và Tên: Phan Quang Sáng
Lớp: 10A2
Thành tích: Đại giải KK môn Lí lớp 10
Họ và Tên: Trần Thị Hà
Lớp: 10A11
Thành tích: Đại giải KK môn Địa lớp 10
Họ và Tên: Võ Thị Thu Hoài
Lớp: 11A11
Thành tích: Đại giải KK môn 100m lớp 11
Họ và Tên: Võ Thị Thu Hoài
Lớp: 11A11
Thành tích: Đại giải KK môn 200m lớp 11
Họ và Tên: Phan Văn Phi
Lớp: 10A4
Thành tích: Đại giải KK môn 800m lớp 10
Họ và Tên: Võ Thị Thu Hương
Lớp: 11A4
Thành tích: Đại giải KK môn Đẩy tạ lớp 11
Họ và Tên: Nguyễn Thị Hằng
Lớp: 11A13
Thành tích: Đại giải KK môn Đẩy gậy lớp 11

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4105 view

  Giải trí

1 photos | 3814 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2374 view

Thống kê

  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 1104
  • Tháng hiện tại: 22440
  • Tổng lượt truy cập: 7642287

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606

Liên kết Website