Rss Feed Đăng nhập

CHUYÊN ĐỀ : BÀI TẬP VỀ AXIT CLOHIDRIC

Gửi lên: 28/02/2019 06:02, Người gửi: hoahoc, Đã xem: 49
Bài  tập về HCl
Câu 1. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp các muối cacbonat trong dd HCl dư, thu được 6,72 lít CO2 (đktc). Cô cạn dd sau phản ứng khối lượng muối khan thu được là:
A.(m+6,6) gam                                                                B. (m+4,4) gam
C. (m+3,3) gam                                                               D. (m+2,2) gam
Câu 2. Hòa tan hoàn toàn4,34 gam hỗn hợp 3 kim loại Fe, Al, Mg trong dd HCl dư, thu được 0,672 lít H2 (đktc). Cô cạn dd sau phản ứng khối lượng muối khan thu được là:
A.6.56 gam                      B. 5,376 gam           C. 5,405gam      D. 6,47 gam  
Câu 3. Cho 3,48 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 ( số mol FeO = số mol Fe2O3) tác dụng vừa đủ với V lít dd HCl 1M. Giá trị của V là:
A.0,09                             B. 0,06                       C. 0,12               D. 0,14
Câu 4. Để hòa tan 8,4 gam oxit FexOy cần vừa đủ 104,28ml dd HCl 10% (d=1,05g/ml). Cho CO dư đi qua ống chứa 4,2 gam oxit này nung nóng thu được m gam Fe. Giá trị m là:
 A.3,0                            B. 3,2                         C. 2,8                  D. 2,4
Câu 5. Cho từ từ dd chứa a mol HCl vào dd chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí (đktc) và dd X. Khi cho dư nước vôi trong vào dd X thấy có xuất hiện kết tủa. Biểu thức liên hệ giữa V với a,b là:
 1. 11,2(a-b)                                                                        B. 22, (a+b)
 1. 11,2(a+b)                                                                       D. 22,4(a-b)
Câu 6. Cho 1,9 gam hỗn hợp các muối cacbonat và hidrocacbonat của kim loại kiềm M tác dụng hết với dd HCl dư, thu được 4,48 lít (đktc). Kim loại M là
A.Na                             B. K                          C. Rb                   D. Li
Câu 7.Nung nóng 16,8 gam hỗn hợp gồm Au, Ag, Cu, Fe, Zn với một lượng dư khí oxi, đến khi phản xảy ra hoàn toàn, thu được 23,2 gam chất rắn X. Thể tích dd HCl 2M vừa đủ để phản ứng với chất rắn X là:
A.400ml                            B. 200ml                         C. 800ml                D. 600ml
Câu 8. Nung m gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại A,B có hóa trị không đổi trong oxi dư thu được 2,84 gam hỗn hợp oxit. Nếu hòa tan hoàn toàn m gam X trong HCl tạo ra 1,792 lít H2 (đktc). Giá trị m là:
A.0,78 gam                     B. 1,56 gam           C. 2,25gam      D. 1,92 gam
Câu 9. Cho a gam bột Fe vào 200ml HCl (ddY), sau pư cô cạn được phần rắn A nặng 3,175g. Trộn a gam Fe với b gam Mg rồi cho vào 200ml dd Y thoát ra 0,448ml khí (đktc), sau pư cô cạn được 3,415 g phần rắn. Các pư xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a và b lần lượt là:
A. 1,68 và 0,48                                                                B. 1,68 và 0,24
C. 1,755 và 0,24                                                               D. 1,755 và 0,48
Câu 10. Cho 3,834g một kim loại M vào 360ml dd HCl, làm khô hh sau p ư thu được 16,614 g chất rắn khan. Thêm tiếp 240ml dd HCl trên vào rồi làm khô hh sau pư thu được 18,957 g chất rắn khan. Biết các pư xảy ra hoàn toàn. Kim loại M là:
 1. Fe                       B. Cr                           C. Al                       D. CuBài  tập về HCl
  Câu 1. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp các muối cacbonat trong dd HCl dư, thu được 6,72 lít CO2 (đktc). Cô cạn dd sau phản ứng khối lượng muối khan thu được là:
  A.(m+6,6) gam                                                                B. (m+4,4) gam
  C. (m+3,3) gam                                                               D. (m+2,2) gam
  Câu 2. Hòa tan hoàn toàn4,34 gam hỗn hợp 3 kim loại Fe, Al, Mg trong dd HCl dư, thu được 0,672 lít H2 (đktc). Cô cạn dd sau phản ứng khối lượng muối khan thu được là:
  A.6.56 gam                      B. 5,376 gam           C. 5,405gam      D. 6,47 gam  
  Câu 3. Cho 3,48 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 ( số mol FeO = số mol Fe2O3) tác dụng vừa đủ với V lít dd HCl 1M. Giá trị của V là:
  A.0,09                             B. 0,06                       C. 0,12               D. 0,14
  Câu 4. Để hòa tan 8,4 gam oxit FexOy cần vừa đủ 104,28ml dd HCl 10% (d=1,05g/ml). Cho CO dư đi qua ống chứa 4,2 gam oxit này nung nóng thu được m gam Fe. Giá trị m là:
   A.3,0                            B. 3,2                         C. 2,8                  D. 2,4
  Câu 5. Cho từ từ dd chứa a mol HCl vào dd chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí (đktc) và dd X. Khi cho dư nước vôi trong vào dd X thấy có xuất hiện kết tủa. Biểu thức liên hệ giữa V với a,b là:
  1. 11,2(a-b)                                                                        B. 22, (a+b)
  1. 11,2(a+b)                                                                       D. 22,4(a-b)
  Câu 6. Cho 1,9 gam hỗn hợp các muối cacbonat và hidrocacbonat của kim loại kiềm M tác dụng hết với dd HCl dư, thu được 4,48 lít (đktc). Kim loại M là
  A.Na                             B. K                          C. Rb                   D. Li
  Câu 7.Nung nóng 16,8 gam hỗn hợp gồm Au, Ag, Cu, Fe, Zn với một lượng dư khí oxi, đến khi phản xảy ra hoàn toàn, thu được 23,2 gam chất rắn X. Thể tích dd HCl 2M vừa đủ để phản ứng với chất rắn X là:
  A.400ml                            B. 200ml                         C. 800ml                D. 600ml
  Câu 8. Nung m gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại A,B có hóa trị không đổi trong oxi dư thu được 2,84 gam hỗn hợp oxit. Nếu hòa tan hoàn toàn m gam X trong HCl tạo ra 1,792 lít H2 (đktc). Giá trị m là:
  A.0,78 gam                     B. 1,56 gam           C. 2,25gam      D. 1,92 gam
  Câu 9. Cho a gam bột Fe vào 200ml HCl (ddY), sau pư cô cạn được phần rắn A nặng 3,175g. Trộn a gam Fe với b gam Mg rồi cho vào 200ml dd Y thoát ra 0,448ml khí (đktc), sau pư cô cạn được 3,415 g phần rắn. Các pư xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a và b lần lượt là:
  A. 1,68 và 0,48                                                                B. 1,68 và 0,24
  C. 1,755 và 0,24                                                               D. 1,755 và 0,48
  Câu 10. Cho 3,834g một kim loại M vào 360ml dd HCl, làm khô hh sau p ư thu được 16,614 g chất rắn khan. Thêm tiếp 240ml dd HCl trên vào rồi làm khô hh sau pư thu được 18,957 g chất rắn khan. Biết các pư xảy ra hoàn toàn. Kim loại M là:
  1. Fe                       B. Cr                           C. Al                       D. Cu

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 15.45 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Lê thị Hương (huongthaophan1985@gmail.com)
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 28/02/2019 06:02
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  2
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 1701 view

  Giải trí

1 photos | 1593 view

  Kỷ yếu

0 photos | 413 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 31
 • Khách viếng thăm: 28
 • Máy chủ tìm kiếm: 3
 • Hôm nay: 2478
 • Tháng hiện tại: 20789
 • Tổng lượt truy cập: 2612604

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606