Rss Feed Đăng nhập

Chủ đề dạy học: Vấn đề khu vực và châu lục

Gửi lên: 12/12/2018 08:07, Người gửi: dialy, Đã xem: 283
CHỦ ĐỀ:
               Một số vấn đề của khu vực và châu lục
 
   I. CƠ SỞ XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ
- Tên chủ đề: Một số vấn đề của khu vực và châu lục
- Số tiết : 3 tiết
- Cơ sở xây dựng chủ đề:
+ Theo phân phối chương trình hiện hành, Một số vấn đề của khu vực và châu lục  được phân bố thành 3 tiết, nội dung các bài thiếu các mối quan hệ với nhau. Việc xây dựng thành chủ đề Một số vấn đề của khu vực và châu lục giúp HS khái quát được các nội dung thành một vấn đề mang tính tổng hợp, chiều sâu và giải quyết được những thách đố hiện tại về Một số vấn đề của khu vực và châu lục
 + Giảm thời lượng học lý thuyết và tăng thời lượng dành cho hoạt động hình thành và phát triển năng lực thực tiễn về giải quyết các vấn đề dân cư của nước ta cho HS, gắn việc học lý thuyết với thực tiễn cuộc sống, rèn luyện các kỹ năng thực hành,…
II. NỘI DUNG CƠ BẢN
1.Dàn ý: Một số vấn đề của khu vực và châu lục:
- Một số vấn đề của Châu Phi
- Một số vấn đề của châu Mỹ Latinh
_ Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và Trung Á
2. Một số kiến thức và kỹ năng cơ bản 
NỘI DUNG 1. CHÂU PHI
1. Kiến thức
1.1. Tiềm năng phát triển kinh tế của các nước ở châu Phi
Tiềm năng tài nguyên khoáng sản: dâu mỏ, khí tự nhiên, kim loại quý; tiềm năng về con người: nguồn lao động dồi dào.
1.2. Một số vấn đề cần giải quyết để phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia ở châu Phi
- Chất lượng cuộc sống của người dân rất thấp, chỉ số HDI thuộc loại thấp nhất thế giới. Cần cải thiện chất lượng cuộc sống: giảm đói nghèo, bệnh tật.
- Nhiều nơi của châu Phi thường xuyên xảy ra chiến tranh, xung đột. Cần ổn định để phát triển.
- Hậu quả của chủ nghĩa thực dân.
1.3. Ghi nhớ địa danh: Nam Phi
2. Kĩ năng
Phân tích số liệu, tư liệu về một số vấn đề kinh tế - xã hội của châu Phi:
- Sử dụng bảng số liệu để so sánh tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của châu Phi (năm 2005) với các khu vực, châu lục khác trên thế giới.
- Phân tích bảng số liệu để thấy được tốc độ tăng trưởng kinh tế của một số nước châu Phi.
NỘI DUNG 2. KHU VỰC MĨ LA – TINH
1. Kiến thức
1.1. Tiềm năng phát triển kinh tế của các nước ở Mĩ La -tinh
Tiềm năng về tài nguyên (khoáng sản kim loại, nhiên liệu, đất, khí hậu), về nguồn lực con người.
1.2. Một số vấn đề cần giải quyết để phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia ở ở Mĩ La -tinh 
- Chênh lệch lớn trong thu nhập GDPcủa các nhóm dân cư.
- Đô thị hóa tự phát, tỉ lệ dân nghèo thành thị khá lớn (1/3 số dân đô thị).
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế không đều bởi xã hội thiếu ổn định, nhiều rủi ro.
- Đường lối phát triển kinh tế lạc hậu.
- Hầu hết các nước Mĩ La –tinh đều có số nợ nước ngoài lớn.
- Giải pháp: cải cách mô hình quản lí kinh tế - xã hội, tăng cường liên kết kinh tế khu vực, đảm bảo tính độc lập, tự chủ của mỗi quốc gia nhưng vẫn mở rộng buôn bán với nước ngoài.
1.3. Ghi nhớ địa danh: A-ma-dôn.
2. Kĩ năng
Phân tích số liệu, tư liệu về một số vấn đề kinh tế - xã hội của Mĩ La –tinh: sử dụng bảng số liệu để so sánh thu nhập của các nhóm dân cư trong GDP ở một số quốc gia, về GDPvà nợ nước ngoài của một số nước Mĩ La –tinh.

NỘI DUNG 3. KHU VỰC TÂY NAM Á VÀ KHU VỰC TRUNG Á
1. Kiến thức
1.1. Tiềm năng phát triển kinh tế của các nước ở khu vực 
- Khu vực Tây Nam Á:
+ Nguồn dầu mỏ phong phú – nguyên liệu chiến lược của thế giới.
+ Phần lớn dân cư theo đạo Hồi; tôn giáo đã và đang tác động lớn đến đời sống kinh tế - xã hội của khu vực.
- Khu vực Trung Á:
+ Nhiều khí tự nhiên, dầu mỏ và tài nguyên thiên nhiên khác.
+ Số dân theo đạo Hồi đông, nhiều dân tộc với các mối quan hệ phức tạp... đang tác động lớn đến đời sống kinh tế - xã hội của khu vực.
1.2. Vấn đề kinh tế - xã hội của khu vực Tây Nam Á và Trung Á 
- Vai trò cung cấp dầu mỏ:
+ Tây Nam Á và Trung Á đều có nhiều tiềm năng về dầu mỏ, khí tự nhiên.
+ Dầu mỏ là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự cạnh tranh ảnh hưởng của các thế lực khác nhau.
- Xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo và nạn khủng bố:
+ Xung đột sắc tộc, xung đột giữa các quốc gia (I-xra-en với Pa-le-xtin và các nước Ả rập).
+ Hoạt động của các tổ chức tôn giáo, chính trị cực đoan.
+ Đánh bom khủng bố, ám sát.
1.3. Ghi nhớ địa danh: Giê-ru-sa-lem, A-rập
2. Kĩ năng
- Sử dụng bản đồ Thế giới để phân tích ý nghĩa vị trí địa lí của các khu vực Trung Á và Tây Nam Á: vị trí chiến lược trên đường thông thương giữa 3 châu lục, tiếp giáp một số cường quốc.
- Phân tích số liệu, tư liệu về một số vấn đề kinh tế - xã hội của khu vực Trung Á, khu vực Tây Nam Á (vai trò cung cấp năng lượng cho thế giới).
 
III. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ
TT Nội dung Mức độ cần đạt
1 Vấn đề dân c­ư, xã hội và phát triển kinh tế của châu Phi Kiến thức :
- Trình bày được tình hình gia tăng dân số  của châu Phi; nguyên nhân và hậu quả
- Trình bày được đặc điểm chất lượng lao động và chất lượng cuộc sống của người dân châu Phi
- Nhận biết được sự phân bố không đều của dân cư­ châu Phi và giải thích
- Nguyên nhân của sự mất ổn định xã hội ở một số khu vực và ảnh hư­ởng của nó tới đời sống và sản xuất của người dân.
- Nêu được tiềm năng phát triển kinh tế
-  Trình bày và giải thích được một số vấn đề phát triển kinh tế:
  + Quy mô nền kinh tế nhỏ bé
 + Tốc độ tăng trưởng kinh tế và thành tựu
  + Phần lớn các nước có nền kinh tế đang phát triển
- Trình bày đ­ược đặc điểm phân bố kinh tế không đều trên lãnh thổ và giải thích
Kĩ năng
-  Phân tích số liệu về gia tăng dân số, chất l­ượng lao động, chất l­ượng cuộc sống của dân cư và những vấn đề kinh tế của các quốc gia châu Phi
- Sử dụng bản đồ để nhận xét đặc điểm phân bố dân cư­, kinh tế
2 Vấn đề dân cư, xã hội và phát triển kinh tế của các quốc gia Mĩ La tinh Kiến thức :
- Trình bày và giải thích được sự chênh lệch trong chất lư­ợng cuộc sống của ng­ười dân Mĩ La tinh
- Nhận biết và giải thích sự phân bố không đều của dân cư­ các nước Mĩ La tinh
- Vấn đề đô thị hoá tự phát và tác động của nó tới kinh tế- xã hội
- Nhận xét và giải thích đư­ợc một số vấn đề phát triển kinh tế của các nước Mĩ La tinh:
   + Nền kinh tế còn bị phụ thuộc vào các công ty tư bản nước ngoài;
  + Tốc độ tăng trưởng GDP được cải thiện, nguyên nhân.
- Trình bày được đặc điểm phân bố các trung tâm kinh tế và giải thích
- Trình bày về khối kinh tế MERCOSUR
Kĩ năng
- Phân tích số liệu về sự chênh lệch trong chất lượng cuộc sống của dân cư, sự phụ thuộc vào nước ngoài của các nư­ớc Mĩ La tinh; về kết quả phát triển kinh tế của Bra- xin
- Sử dụng bản đồ để nhận xét đặc điểm phân bố dân cư, kinh tế của Mĩ La tinh
3 Một số vấn đề dân cư, kinh tế- xã hội của các quốc gia ở Tây Nam Á Kiến thức
- Biết đư­ợc một số tôn giáo chính và ảnh
hư­ởng của chúng đối với dân c­ư  và xã hội của các quốc gia ở Tây Nam Á
- Phân tích được vị trí chiến lược của khu vực và những tranh chấp chủ quyền lãnh
thổ, xung đột và chiến tranh
- Trình bày được đặc điểm phát triển một vài ngành kinh tế dựa trên nguồn dầu mỏ của một số quốc gia ở Tây Nam Á
Kĩ năng
- Phân tích các số liệu và thông tin để tìm hiểu về vấn đề tôn giáo, kinh tế của khu vực Tây Nam Á
- Sử dụng bản đồ để nhận biết sự phân bố một số ngành kinh tế của các quốc gia trong khu vực.
4 Một số vấn đề dân cư, xã hội và phát triển kinh tế của các quốc gia ở Trung Á Kiến thức :
- Phân tích được vai trò vị trí địa chính trị của khu vực
- Nhận biết được những biểu hiện thiếu ổn định của khu vực và nguyên nhân
- Trình bày được tiềm năng phát triển kinh tế và một số đặc trưng kinh tế của khu vực Trung Á.
Kĩ năng
- Phân tích các số liệu và thông tin để tìm hiểu tài nguyên thiên nhiên và kinh tế của khu vực Trung Á
- Sử dụng bản đồ để nhận biết sự phân bố một số ngành kinh tế của các quốc gia trong khu vực
 
 
IV. BẢNG CÂU HỎI MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC 
 
NỘI DUNG                                       CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao
Một số vấn đề của Châu Phi
 • Em biết những gì về Châu Phi?
 • Châu Phi gồm những quốc gia nào?
 • Phần lớn diện tích Châu Phi nằm trong đới khí hậu nào?
 • Hãy nêu tên các loại khoáng sản chủ yếu của Châu Phi?
- Nhận xét sự phân bố và hiện trạng khai thác khoáng sản ở châu Phi ?
- Hiện trạng khai thác tài nguyên rừng ở chau Phi ? So sánh với Việt Nam.
 
Hãy cho biết đặc điểm khí hậu và cảnh quan của Châu Phi?
Hãy so sánh các chỉ số về dân số Châu Phi so với các nhóm nước năm 2007?
Hãy so sánh tốc độ tăng trưởng kinh tế các nước Châu Phi năm 2007?
- Biện pháp khắc phục tình trạng khai thác quá mức các nguồn tài nguyên trên ?
 
 •  
 • Vì sao quá trình hoang mạc hóa đang xảy ra rất nhanh ở các nước Châu Phi?
 • Tại sao Châu Phi giàu khoáng sản nhưng công nghiệp vẫn kém phát triển ?
 • Làm thế nào để khai thác hợp lý nguồn TNTN, hạn chế tác hại của thiên tai ở Châu Phi?
- Nguyên nhân hình thành các hoang mạc?
 •  
 • Tại sao phần lớn diện tích lãnh thổ châu Phi có khí hậu khô nóng?
 • Hãy phân tích tác động của vấn đề dân cư và xã hội tới sự phát triển kinh tế của Châu Phi ?
 • Chứng minh rằng : phần lớn các nước châu Phi còn trong tình trạng nghèo đói và lạc hậu?
 •  
Một số vấn đề của Châu Phi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Hãy nêu hiể biết của em về ML?
 • Nêu cấu trúc của lục địa Nam Mỹ?
 • MLT có những kiểu cảnh quan và khoáng sản gì?
 •  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em có nhận xét gì về tỷ trọng  thu nhập giữa các nhóm dân cư trong một nước ở MLT?
Hãy nêu tình hình thu hút vốn đầ tư của các nước MLT?
 
Hãy nhận xét tốc độ tăng trưởng kt các nước MLT?
Tại sao việc khai thác nguồn TNTN giàu có chưa mang lại nhiều lợi ích cho đại bộ phận dân cư MLT?
CMR: Xuất khẩu của các nước MLT tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây?
Hãy so sánh GDP và nợ nước ngoài của một số nước MLT?
- Giải thích vì sao có sự chênh lệch GDP của 2 nhóm dân ở mỗi nước?
 
 
 •  
 •  
 •  
 • CMR: kinh tế MLT phát triển không ổn định?
 •  
 • Tại sao MLT giàu có về tài nguyên khoáng sản nhưng tỷ lệ người nghèo ở khu vực này vẫn cao ?
- Tại sao các nước Mĩ La Tinh có nền kinh tế thiếu ổn định và phải vay nợ của nước ngoài
nhiều?Giải pháp để thoát khỏi tình trạng trên?
 
Một số vấn đề của Tây nam Á và Trung Á
 
 • Hãy nêu vị trí địa lý các nước TâyNamÁ?Trung Á ?
 •  Nêu những thuận lợi và khó khăn của khí hậu khu vực Trung Á?
 •  
 • Hãy nêu tên các loại khoáng sản chủ yếu của khu vực Tây Nam Á và Trung Á ?
Tại sao vấn đề dân tộc và tôn giáo đang rất phức tạp ở đây?
Cần có giải pháp gì để giải quyết vấn đề khô hạn ở các khu vực này?
 
 
 • Dựa vào biểu đồ trang 31 sgk,tính lượng dầu chênh lệch giữa khai thác và tiêu thụ dầu mỏ các khu vực trên TG?
 • Cần có giải pháp gì để giả quyết các vấn đề dân tộc và tôn giáo ở đây?
 • Tại sao các nước phương Tây luôn tìm cách gây ảnh hưởng tại khu vực này?
 •  
 • Phân tích ý nghĩa kinh tế mà vị trí địa lý mang lại cho Tây Nam  á ?
 • Chứng minh vai trò quan trọng trong việc cung cấp dầu mỏ cho Thế giới của TNA?
 • Phân tích tác động của xung đột sắc tộc tới phát triển kinh tế các nước TN Á ?
V. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
Tiết 1. Một số vấn đề của Châu Phi
Hoạt động của GV và HS Nội dung chính
Hoạt động 1: Cả lớp/ nhóm
Bước 1: GV yêu cầu HS dựa vào hình 5.1 SGK, và vốn hiểu biết trả lời các câu hỏi:
- Nêu đặc điểm cảnh quan và khí hậu của châu Phi ?
- Nguyên nhân hình thành các hoang mạc?
- Nhận xét sự phân bố và hiện trạng khai thác khoáng sản ở châu Phi ?
- Hiện trạng khai thác tài nguyên rừng ở chau Phi ? So sánh với Việt Nam.
- Biện pháp khắc phục tình trạng khai thác quá mức các nguồn tài nguyên trên ?
Bước 2: Đại diện các nhóm trình bày kết quả, GV chuẩn kiến thức.
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động 2: Nhóm
Bước 1: GV chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm dựa vào bảng 5.1, kênh chữ và thông tin bổ sung sau bài học trong SGK hãy:
- Nhóm 1: So sánh và nhận xét đặc điểm dân cư của các nước châu Phi với thế giới, rút ra kết luận.
- Nhóm 2: Từ đặc điểm dân cư, hãy phân tích những ảnh hưởng của nó.
- Nhóm 3: So sánh và nhận xét đặc điểm xã hội của các nước châu Phi với thế giới, rút ra kết luận.
- Nhóm 4: Từ đặc điểm xã hội, nêu những ảnh hưởng tác động đến phát triển KT - XH.
Bước 2: Đại diện các nhóm lên trình bày, GV chuẩn kiến thức.
 
 
 
 
 
 
Hoạt động 3: Cả lớp
Bước 1: GV yêu cầu HS dựa vào bảng 5.2 và kênh chữ SGK hãy:
- Nhận xét về tình hình phát triển  kinh tế của châu Phi ?
- So sánh tốc độ tăng trưởng kinh tế của châu Phi so với thế giới.
- Đóng góp vào GDP toàn cầu cao hay thấp ?
- Những nguyên nhân làm cho nền kinh tế châu Phi kém phát triển ?
- Châu Phi có những giải pháp nào để tháo gở những khó khăn trên ?
Bước 2: GV gọi một số HS lên trình bày, các HS khác góp ý bổ sung, GV chuẩn kiến thức.
 
I. Một số vấn đề về tự nhiên
- Các loại cảnh quan đa dạng : Rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm, rừng cận nhiệt đới khô, xa van và xa van rừng, hoang mạc và bán hoang mạc.
- Cảnh quan chiếm ưu thế: Hoang mạc, bán hoang mạc và xa van.
- Khí hậu đặc trưng: Khô nóng.
- Tài nguyên nổi bật:
+ Khoáng sản: Giàu kim loại đen, kim loại màu, đặc biệt là kim cương.
+ Rừng chiếm diện tích khá lớn.
- Hiện trạng: Sự khai thác tài nguyên quá mức, s môi trường bị tàn phá, hiện tượng hoang mạc hóa, nguồn lợi nằm trong tay Tư Bản nước ngoài.
 
- Biện pháp:
+ Khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lí.
+ Tăng cường thủy lợi hóa.
+ Trồng rừng.
+ Liên kết các nước cùng hợp tác phát triển.
II. Một số vấn đề về dân cư và xã hội
1. Dân cư:
a. Đặc điểm:
- Tỷ suất sinh cao.
- Tỷ suất tử cao.
- Tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên cao.
- Tuổi thọ trung bình thấp.
- Trình độ dân trí thấp.
b. Ảnh hưởng:
- Hạn chế đến phát triển kinh tế.
- Giảm chất lượng cuộc sống.
- Ô nhiễm môi trường.
- Chất lượng nguồn lao động thấp.
2. Xã hội:
a. Đặc điểm:
- Nhiều hủ tục lạc hậu.
- Xung đột sắc tộc.
- Bệnh tật hoành hành: HIV, sốt rét...
- Chỉ số HDI thấp.
b. Ảnh hưởng:
  Gây tổn thất lớn đến sức người, sức của ® Làm chậm sự phát triển kinh tế - xã hội.
III. Một số vấn đề kinh tế:
1. Thành tựu:
   Nền kinh tế phát triển theo hướng tích cực: Tốc độ tăng trưởng GDP cao, khá ổn định.
2. Hạn chế:
- Nhìn chung nền khinh tế còn phát triển chậm:
+ Quy mô nền kinh tế nhỏ bé: Chiếm 1,9 % GDP toàn cầu, nhưng chiếm 13 % dân số.
+ GDP/ người thấp.
+ Năng suất lao động thấp.
+ Cơ sở hạ tầng yếu kém.
+ Giáo dục y tế kém phát triển.
- Đa số các nước châu Phi thuộc nhóm nước kém phát triển nhất thế giới.
3. Nguyên nhân:
- Tầng bị thực dân thống trị.
- Xung đột sắc tộc.
- Khả năng quản lí yếu kém của nhà nước.
- Dân số tăng nhanh.
 
 
 
 
 
 
 Tiết 2.  Một số vấn đề của Mỹ La Tinh
Hoạt động của GV và HS Nội dung chính
Hoạt động 1: Cả lớp
Bước 1: GV yêu cầu HS dựa vào hình 5.3 SGK, lược đồ tự nhiên của Mĩ La Tinh trả lời các câu hỏi:
- Nêu vị trí địa lí của Mĩ La Tinh?
- Mĩ la Tinh bao gồm những bộ phận nào cấu thành?
- Tại sao người ta gọi là Mĩ La Tinh?
- Đặc điểm khí hậu, cảnh quan, tài nguyên Mĩ La Tinh như thế nào?
Bước 2: HS trả lời, GV chuẩn kiến thức.
Hoạt động 2: Cặp đôi
Bước 1: HS dựa vào bảng 5.3 hãy:
- Phân tích và nhận xét tỉ trọng thu nhập của các nhóm dân cư trong GDP của của 4 nước? Từ đó rút ra kết luận.
- Giải thích vì sao có sự chênh lệch GDP của 2 nhóm dân ở mỗi nước?
Bước 2: HS trình bày, GV chuẩn kiến thức.
GV bổ sung thêm về trình trạng đô thị hoá tự phát và hậu quả của nó.
Hoạt đông 3: Cả lớp/ nhóm
Bước 1: HS dựa vào hình 6.4 SGK, giải thích ý nghĩa của biểu đồ và rút ra kết luận cần thiết?
Bước 2: GV chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm tính tỉ lệ nợ nước ngoài so với GDP của các nước:
- Nhóm 1: Achentina và Braxin.
- Nhóm 2: Chilê và Êcuađo.
- Nhóm 3: Hamaica và Mêhicô.
- Nhóm 4: Panama và Paragoay.
 Từ kết quả tính toán, rút ra nhận xét.
Bước 3: HS trả lời, GV chuẩn kiến thức.
Hoạt động 4: Cả lớp
Bước 1: GV nêu câu hỏi:
- Tại sao các nước Mĩ La Tinh có nền kinh tế thiếu ổn định và phải vay nợ của nước ngoài
nhiều?
- Giải pháp để thoát khỏi tình trạng trên?
Bước 2: HS trình bày, GV chuẩn kiến thức.
 GV liên hệ với Việt Nam.
I. Một số vấn đề về tự nhiên, dân cư và xã hội
1. Tự nhiên:
- Cảnh quan chủ yếu: Rừng nhiệt đới ẩm và xa van cỏ.
- Khoáng sản: đa dạng: Kim loại màu, kim loại quý và năng lượng.
- Đất đai, khí hậu thuận lợi trồng cây nhiệt đới, chăn nuôi gia súc lớn.
- Khó khăn: Tự nhiên giàu có, tuy nhiên đại bộ phận dân cư không được hưởng các nguồn lợi này.
2. Dân cư và xã hội:
- Cải cách ruộng đất không triệt để.
- Chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp trong xã hội rất lớn.
- Tỉ lệ dân số sống dưới mức nghèo khổ lớn 37%- 62%.
- Đô thị hoá tự phát.
 
 
II. Một số vấn đề về kinh tế
1. Thực trạng:
- Nền kinh phát triển thiếu ổn định: Tốc độ tăng trưởng GDP thấp, dao động mạnh.
- Phần lớn các nước Mĩ La Tinh nợ nước ngoài lớn.
- Phụ thuộc vào nước ngoài.
2. Nguyên nhân:
- Tình hình chính trị thiếu ổn định.
- Nguồn đầu tư nước ngoài giảm mạnh.
- Duy trì chế độ phong kiến lâu.
- Các thế lực thiên chúa giáo cản trở.
- Đường lối phát triển kinh tế- xã hội.
3. Biện pháp:
- Củng cố bộ máy nhà nước.
- Phát triển giáo dục.
- Quốc hữu hoá 1 số ngành kinh tế.
- Tiến hành công nghiệp hoá.
-Tăng cường và mở rộng buôn bán với thế giới.
 
 
Tiết 3. Một số vấn đề của Tây Nam Á và Trung Á
Hoạt động của GV và HS Nội dung chính
Hoạt động 1: Cá nhân/ nhóm
Bước 1: GV giới thiệu trên bản đồ phạm vi khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á. Yêu cầu HS xác định kênh đào Xuy ê  trên bản đồ?
Bước 2: GV chia lớp thành 2 nhóm, giao nhiệm vụ:
- Nhóm 1: Quan sát H.5.5 và bản đồ tự nhiên châu Á, hãy điền các thông tin về Tây Nam Á vào phiếu học tập số 1.
- Nhóm 2: Quan sát H.5.5 và bản đồ tự nhiên châu Á, hãy điền các thông tin về Trung Á vào phiếu học tập số 1.
* Phiếu học tập số 1:
Đặc điểm nổi bật Khu vực Tây Nam Á Khu vực Trung Á
Số quốc gia    
Diện tích    
Dân số    
Vị trí địa lí    
Ý nghĩa vị trí địa lí    
Đặc trưng về điều kiện tự nhiên    
Tài nguyên, khoáng sản    
Đặc điểm xã nổi bật    
Bước 3: Đại diện các nhóm lên trình bày, GV đưa thông tin phản hồi, nhận xét và chuẩn kiến thức.
 
 
 
 
 
Hoạt động 2: Nhóm
Bước 1: GV chia lớp thành 3 nhóm, yêu cầu các nhóm phân tích H.5.8 tìm hiểu vai trò của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á trong việc cung cấp dầu mỏ trên thế giới.
- Nhóm 1: Tính lượng dầu mỏ của các khu vực có thể xuất khẩu, rút ra nhận xét.
- Nhóm 2: So sánh lượng dầu mỏ có khả năng xuất khẩu của khu vực với các khu vực còn lại . Từ đó rút ra kết luận.
- Nhóm 3: Tìm hiểu mối quan hệ giữa nguồn dầu mỏ của khu vực với các sự kiện chính trị lớn của thế giới trong hai thập niên vừa qua?
Bước 2: Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm còn lại bổ sung, GV chuẩn kiến thức.
Hoạt động 3: Cả lớp
Bước 1: GV yêu cầu HS đọc SGK, bản đồ thế giới và kiến thức đã học, hãy cho biết:
- Vấn đề gì nãy sinh lâu dài nhất ở khu vực Tây Nam Á? Vấn đề đó cần giải quyết như thế nào?
- Trung Á hiện nay đang tồn tại vấn đề gì? Cần giải quyết vấn đề đó như thế nào?
Bước 2: HS trả lời, GV chuẩn kiến thức.
I. Đặc điểm của khu vực Tây Nam Á và khực Trung Á.
1. Tây Nam Á:
- Có 20 quốc gia.
- Diện tích: Khoảng 7 triệu km­2.
- Dân số: Gần 323 triệu người.
- Vị trí địa lí: Nằm ở Tây Nam châu Á, nơi tiếp giáp 3 châu lục: Á, Âu, Phi; án ngữ trên kênh đào Xuy ê là đường hằng hải quốc tế quan trọng từ Á sang Âu..
- Ý nghĩa: Có vị trí chiến lược về kinh tế, giao thông, quân sự.
- Đặc trưng về  điều kiện tự nhiên: Khí hậu khô, nóng, nhiều núi, cao nguyên và hoang mạc.
- Tài nguyên, khoáng sản: Giàu dầu mỏ nhát thế giới: 50% trử lượng dầu mỏ thế giới.
- Đặc điểm xã hội nổi bật:
+ Là cái nôi của nền văn minh nhân loại.
+ Phần lớn dân cư theo đạo hồi.
2. Trung Á:
- Có 6 quốc gia ( 5 quốc gia thuộc Liên Bang Xô Viết cũ và Mông Cổ ).
- Diện tích: 5,6 triệu km2.
- Dân số: Hơn 80 triệu người.
- Vị trí địa lí: Nằm ở trung tâm châu Á- Âu, không tiếp giáp với đại dương.
- Ý nghĩa: Có vị trí chiến lược về kinh tế, quân sự: tiếp giáp với Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và khu vực Tây Nam Á.
- Đặc trưng về điều kiện tự nhiên: Khí hậu cận nhiệt đới và ôn đới lục địa, nhiều thảo nguyên và hoang mạc.
- Đặc điểm xã hội nổi bật:
+ Đa dân tộc, vùng có sự giao thoa văn hoá Đông Tây.
+ Phần lớn dân cư theo đạo hồi.
II. Một số vấn đề của khu vực:
1. Vai trò cung cấp dầu mỏ.
- Khu vực Tây Nam Á là nguồn cung cấp dầu mỏ lớn của thế giới.
- Khu vực Trung Á tuy hiện nay khai thác dầu mỏ chưa nhiều nhưng có tiềm năng lớn.
  ² Ảnh hưởng đến giá dầu và sự phát triển kinh tế của thế giới.
 
 
 
 
 
 
2. Xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo và nạn khủng bố.
a. Thực trạng:
  Luôn xẩy ra các cuộc chiến tranh, xung đột, nạn khủng bố.
Ví dụ: Xung đột dai dẳng giữa người Ả-rập và Do Thái. Chiến tranh I ran với I rắc; giữa I rắc với Cô oét…
b. Nguyên nhân:
  Do tranh chấp quyền lợi; khác biệt về tư tưởng, định kiên kiến về tôn giáo, dân tộc; các thế lực bên ngoài can thiệp nhằm vụ lợi
 
 
VI. DẠY THỰC NHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ :
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 228.50 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: đialy
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 12/12/2018 08:07
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  14
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3963 view

  Giải trí

1 photos | 3689 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2246 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 2576
 • Tháng hiện tại: 18785
 • Tổng lượt truy cập: 7128507

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606