Rss Feed Đăng nhập

Chuyên đề Chạy Tiếp sức

Gửi lên: 11/11/2020 09:35, Người gửi: theduc, Đã xem: 213
MA TRẬN CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THEO CHỦ ĐỀ
CHỦ ĐỀ:  CHẠY TIẾP SỨC Khối 11
 
 
Nội dung
Câu hỏi/Bàitập đánh
giá kỷ năng
Nhận biết(mô tả yêu cầu cần đạt) Thông hiểu(mô tả yêu cầu cần đạt) Vận dụng thấp(mô tả yêu cầu cần đạt) Vận dụng cao(mô tả yêu cầu cần đạt)
1/ Chuẩn kiến thức, kỷ năng .
- Biết cách thực hiện  kỷ thuật trao và nhận tín gậy
- Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật.
- Thực hiện được kỷ thuật trao- nhận tín gậy.
- Vận dụng để tập
Có mấy cách trao nhận tín gậy ?
 
Hãy cho biết cách trao tín gậy từ dưới lên?
 
Hãy cho biết cách trao tín gậy từ trên xuống?
Học sinh nhận diện đúng kỷ thuật có 2 cách Học sinh trình bày cách trao nhận tín gậy( thông qua tranh ảnh, lời nói..)nhưng còn thiếu sót. Học sinh nhận xét cách trao nhận tín gậy được nhưng chưa chính xác. Học sinh nhận xét cách trao nhận tín gậy đúng, biết sai lầm thường mắc và sửa sai ....
2/ Năng lực có thể hình thành thông qua chủ đề
 
- Thực hiện tại chổ trao nhận tín gậy
- Thực hiện di chuyển trao- nhận tín gậy theo nhóm 2 người và trao- nhận tín gậy toàn đội.
    Học sinh thực hiện cơ bản đúng động tác Học sinh chủ động thực hiện cơ bản đùng hoặc đúng kỷ thuật động tác.
 
3/ Năng lực hướng tới
 
      Vận dụng kiến thức để tập luyện hàng ngày nâng cao sức khỏe Tham gia thi đấu
CÂU HỎI CHẠY TIẾP SỨC
 
   Câu 1: Em hãy cho biết trong chạy tiếp sức 4x 100m mỗi đội có bao nhiêu người?
                      a. 2                     b. 3               c.4                        d.5
   Câu 2: Em hãy cho biết có mấy cách trao- nhận tín gậy trong chạy tiếp sức?
                      a.1                      b.2                c.3                        d.4`
   Câu 3: Em hãy cho biết tập chạy tiếp sức 4x 100m có tác dụng gi?
        a. Phát triển sức nhanh.
        b. Phát triển sức nhanh, rèn luyện ý chí quyết thắng và tinh thần đồng đội.
        c. Phát triển sức bền                 
   Câu 4: Em hãy cho biết khu vực trao tín gậy có độ dài bao nhiêu mét?
                 a.10m               b.15m                  c.20m                   d.30m
   Câu 5: Em hãy cho biết trong chạy tiếp sức 4x 100m, người số mấy được chạy cự li ngắn nhất?
               a. số 1                b. số 2 và 3                       c. số 4
           
      Đáp án:
   Câu 1: c.4
   Câu 2: b.2
   Câu 3: b. Phát triển sức nhanh, rèn luyện ý chí quyết thắng và tinh thần đồng đội.
   Câu 4: c. 20m.
   Câu 5: a. số 1
 
        KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ: CHẠY TIẾP SỨC
 
CHÙ ĐỀ NỘI DUNG THỜI LƯỢNG
CHẠY TIẾP SỨC 1 - Ôn các động tác bổ trợ chuyên môn chạy.
- Chạy lặp lại với tốc độ tối đa 3- 4 lần x 30m.
- Ôn kỹ thuật trao – nhận tín gậy.
- Trò chơi
 
1 tiết
CHẠY TIẾP SỨC 2 - Ôn các động tác bổ trợ chuyên môn chạy.
- Chạy lặp lại với tốc độ tối đa 3- 4 lần x 30m.
- Ôn kỹ thuật trao- nhận tín gậy.
- Giới thiệu luật thi đấu.
- Trò chơi
1 tiết
CHẠY TIẾP SỨC 3 - Ôn các động tác bổ trợ chuyên môn chạy.
- Chạy lặp lại với tốc độ tối đa 3- 4 lần x 30m.
- Hoàn thiện kỷ thuật trao- nhận tín gậy
- Trò chơi.
1 tiết
CHẠY TIẾP SỨC 4 - Ôn các động tác bổ trợ chuyên môn chạy.
- Chạy lặp lại với tốc độ tối đa 3- 4 lần x 30m.
- Hoàn thiện kỷ thuật trao- nhận tín gậy
- Trò chơi.
1 tiết
CHẠY TIẾP SỨC 5 - Ôn các động tác bổ trợ chuyên môn chạy.
- Chạy lặp lại với tốc độ tối đa 3- 4 lần x 30m.
- Hoàn thiện kỷ thuật trao- nhận tín gậy
- Trò chơi.
1 tiết
CHẠY TIẾP SỨC 6
 
- Ôn các động tác bổ trợ chuyên môn chạy.
- Chạy lặp lại với tốc độ tối đa 3- 4 lần x 30m.
- Hoàn thiện kỷ thuật trao- nhận tín gậy.
- Kiểm tra thử theo nhóm.
- Trò chơi.
1 tiết
CHẠY TIẾP SỨC 7 - Kiểm tra 1 tiết
 
 
CHỦ ĐỀ: CHẠY TIẾP SỨC 12 (7 tiết)
I/ Mục tiêu:
            - Biết cách thực hiện các giai đoạn kỹ thuật chạy tiếp sức 4x 100m; một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức nhanh.
          - Hiểu một số điểm cơ bản trong Luật Điền Kinh( phần chạy tiếp sức 4x 100m).
          - Thức hiện cơ bản đúng các giai đoạn kỹ thuật.
          - Vận dụng những hiểu biết về luật trong tập luyện và thi đấu.
II/ Nội dung:
             Bài tập bổ trợ kỷ thuật và trò chơi phát triển sức mạnh chân . Chạy lặp lại với tốc độ tối đa 3- 4 lần x30m. Phối hợp của người trao- nhận tín gậy.Hoàn thiện kỹ thuật. Giới thiệu  một số điểm trong Luật Điền kinh( chạy tiếp sức). Đấu tập theo luật. Kiểm tra chạy tiếp sức.
III/ Chuẩn bị:
- GV: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ tranh ảnh, còi, bàn đạp.....theo yêu cầu của nội dung chủ đề.
- HS: Vệ sinh sân tập và chuẩn bị dụng cụ tập luyện theo yêu cầu của GV.
 
IV/ Tiến trình hoạt động:
 
 TIẾT 1:     - Ôn các động tác bổ trợ chuyên môn.
- Chạy lặp lại với tốc độ tối đa 3-4 lần x 30m.
- Ôn kỹ thuật trao- nhận tín gậy.
- Trò chơi.
 
         Mục tiêu:
 1. Kiến thức: Biết cách thực hiện trò chời, chạy lặp lại với tốc độ tối đa 3- 4 lần x30m,              biết cách trao – nhận tín gậy tại chỗ và di chuyển theo nhóm 2 người.
 2. Kỷ năng: thực hiện được trò chơi; chạy lặp lại với tốc độ cao 3-4 lần x 30m. thực hiện được trao- nhận tín gậy tại chỗ và di chuyển theo nhóm 2 người.
   3.  Thái độ: Học tập nghiêm túc, tự giác, tích cực.
 1. Hoạt động khởi động
Hoạt động lớp: 10 phút
- GV tập trung lớp thành 4 hàng ngang giới thiệu nhiệm vụ, nội dung bài hoc.
- Cán sự lớp tổ chức lớp khởi động: tập bài thể dục 7 động tác( 4Lx 8N); xoay các khớp, ép dây chằng, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi; Bài tập bổ trợ chuyên môn.
- Đội hình khởi động cự li rộng
 1. Hoạt động hình thành kiến thức mới
Hoạt động cả lớp: 30 phút
- 4 nhóm quay về phía giáo viên, quan sát giáo viên làm mẫu: kỷ thuật trao- nhận tín gậy tại chỗ.
     - Tại chỗ đánh tay và trao – nhận tín gậy theo từng cặp.
***************                                                 **************
***************                                                 **************

 
 
 

                                                                 GV
 
***************                                                **************
***************                                                **************
 1. Hoạt thực hành
Hoạt động nhóm
- Chia lớp thành 2 nhóm tập luyện: nam và nữ riêng.
+ Nam học trao- nhận tín gậy tại chỗ và di chuyển theo nhóm 2 người; chạy lặp lại với tốc độ cao 3- 4 lần x 30m.
+ Nữ học trao- nhận tín gậy tại chỗ và di chuyển theo nhóm 2 người; chạy lặp lại với tốc độ cao 3- 4 lần x 30m.
 • Đội hình học chạy tiếp sức. 
 •  
                                                     20m                                      30m
          xxx  x                                                    xxxxxx
                                                             
xxx  x                                                    xxxxxx
 
         s1                    s2
 
 • GV quan sát và sữa sai cho học sinh.
 1. Hoạt động ứng dụng
Hoạt động lớp
 - GV cho học sinh trình diễn các kỷ thuật trao- nhận tín gậy theo nhóm 2 người.
- GV cùng học sinh quan sát và đánh giá theo các mức: Đạt, chưa đạt.
- Trò chơi: “Đội nào nhanh hơn”
 
 1. Hoạt động mở rộng: 5 phút
- Học sinh thả lỏng tích cực theo sự điều khiển của giáo viên
  + ĐH cự li rộng
- GV  nhận xét và giao cho học sinh về nhà sưu tầm tư liệu về Chạy tiếp sức.
          - Đội hình xuống lớp cự li hẹp.
 
  TIẾT 2:     - Ôn các động tác bổ trợ chuyên môn chạy.
                     - Chạy lặp lại với tốc độ tối đa 3- 4 lần x 30m.
                     - Ôn kỹ thuật trao- nhận tín gậy.
                     - Giới thiệu luật thi đấu.
 - Trò chơi
         Mục tiêu:
 1. Kiến thức: Biết cách thực hiện trò chời, chạy lặp lại với tốc độ tối đa 3- 4 lần x30m,              biết cách trao – nhận tín theo nhóm 2 người và 3 người. nắm được một số điều luật về chạy tiếp sức.
 2. Kỷ năng: thực hiện được trò chơi; chạy lặp lại với tốc độ cao 3-4 lần x 30m. thực hiện được trao- nhận tín gậy theo nhóm 2 người và 3 người. Vận dụng được một số điều luật chạy tiếp sức trong tập luyện và thi đấu.
   3.  Thái độ: Học tập nghiêm túc, tự giác, tích cực.
 
A.Hoạt động khởi động
Hoạt động lớp: 10 phút
- GV tập trung lớp thành 4 hàng ngang giới thiệu nhiệm vụ, nội dung bài hoc.
- Cán sự lớp tổ chức lớp khởi động: tập bài thể dục 7 động tác( 4Lx 8N); xoay các khớp, ép dây chằng, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi; Bài tập bổ trợ chuyên môn.
- Đội hình khởi động cự li rộng
 
B.Hoạt động hình thành kiến thức mới
 
Hoạt động cả lớp: 30 phút
- 4 nhóm quay về phía giáo viên, lắng nghe và quan sát GV giới thiệu một số điều luật điền kinh về chạy tiếp sức.
 
     - Tại chỗ đánh tay và trao – nhận tín gậy theo từng cặp.
 
***************                                                 **************
***************                                                 **************

 
 
 

                                                                 GV
 
***************                                                **************
***************                                                **************
 1. Hoạt thực hành
Hoạt động nhóm
- Chia lớp thành 2 nhóm tập luyện: nam và nữ riêng.
+ Nam học trao- nhận tín gậy di chuyển theo nhóm 2 người và 3 ngượi; chạy lặp lại với tốc độ cao 3- 4 lần x 30m.
+ Nữ học trao- nhận tín gậy di chuyển theo nhóm 2 người và 3 người; chạy lặp lại với tốc độ cao 3- 4 lần x 30m.
 1. Đội hình học chạy tiếp sức. 
 
                                                     20m                                      30m
          xxx  x                                                    xxxxxx
                                                            
xxx  x                                                    xxxxxx
 
         s1                    s2
 
                                          d      c  s3    b       a  s2  s1
20m     20m    
 
 • GV quan sát và sữa sai cho học sinh.
 1. Hoạt động ứng dụng
Hoạt động lớp
 - GV cho học sinh trình diễn các kỷ thuật trao- nhận tín gậy theo nhóm 3 người.
- GV cùng học sinh quan sát và đánh giá theo các mức: Đạt, chưa đạt.
- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”
 
 1. Hoạt động mở rộng: 5 phút
- Học sinh thả lỏng tích cực theo sự điều khiển của giáo viên
  + ĐH cự li rộng
- GV  nhận xét và giao cho học sinh về nhà sưu tầm tư liệu về Chạy tiếp sức.
          - Đội hình xuống lớp cự li hẹp.
             
 TIẾT 3:     - Ôn các động tác bổ trợ chuyên môn chạy.
                    - Chạy lặp lại với tốc độ tối đa 3- 4 lần x 30m.
                    - Hoàn thiện kỷ thuật trao- nhận tín gậy
- Trò chơi.
       Mục tiêu:
 1. Kiến thức: Biết cách thực hiện trò chời, chạy lặp lại với tốc độ tối đa 3- 4 lần x30m,              biết cách trao – nhận tín theo nhóm 2 người  
 2. Kỷ năng: thực hiện được trò chơi; chạy lặp lại với tốc độ cao 3-4 lần x 30m. thực hiện được trao- nhận tín gậy theo nhóm 2 người và 3 người. Vận dụng được một số điều luật chạy tiếp sức trong tập luyện và thi đấu.
   3.  Thái độ: Học tập nghiêm túc, tự giác, tích cực.
A.Hoạt động khởi động
Hoạt động lớp: 10 phút
- GV tập trung lớp thành 4 hàng ngang giới thiệu nhiệm vụ, nội dung bài hoc.
- Cán sự lớp tổ chức lớp khởi động: tập bài thể dục 7 động tác( 4Lx 8N); xoay các khớp, ép dây chằng, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi; Bài tập bổ trợ chuyên môn.
- Đội hình khởi động cự li rộng
 
B.Hoạt động hình thành kiến thức mới
 
Hoạt động cả lớp: 30 phút
- 4 nhóm quay về phía giáo viên, lắng nghe và quan sát GV giới thiệu một số điều luật điền kinh về chạy tiếp sức.
 
     - Tại chỗ đánh tay và trao – nhận tín gậy theo từng cặp.
***************                                                 **************
***************                                                 **************

 
 
 

                                                                 GV
 
***************                                                **************
***************                                                **************
 1. Hoạt thực hành
Hoạt động nhóm
- Chia lớp thành 2 nhóm tập luyện: nam và nữ riêng.
+ Nam học trao- nhận tín gậy di chuyển theo nhóm 2 người và 3 ngượi; chạy lặp lại với tốc độ cao 3- 4 lần x 30m.
+ Nữ học trao- nhận tín gậy di chuyển theo nhóm 2 người và 3 người; chạy lặp lại với tốc độ cao 3- 4 lần x 30m.
              - Đội hình học chạy tiếp sức. 
 
                                                     20m                                      30m
          xxx  x                                                    xxxxxx
                                                            
xxx  x                                                    xxxxxx
 
         s1                    s2
 
                                          d      c  s3    b       a  s2  s1
20m     20m    
 
 • GV quan sát và sữa sai cho học sinh.
 1. Hoạt động ứng dụng
Hoạt động lớp
 - GV cho học sinh trình diễn các kỷ thuật trao- nhận tín gậy theo nhóm 3 người.
- GV cùng học sinh quan sát và đánh giá theo các mức: Đạt, chưa đạt.
- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”
 1. Hoạt động mở rộng: 5 phút
- Học sinh thả lỏng tích cực theo sự điều khiển của giáo viên
  + ĐH cự li rộng
- GV  nhận xét và giao cho học sinh về nhà sưu tầm tư liệu về Chạy tiếp sức.
          - Đội hình xuống lớp cự li hẹp.
 TIẾT 4:     - Ôn các động tác bổ trợ chuyên môn chạy.
                    - Chạy lặp lại với tốc độ tối đa 3- 4 lần x 30m.
                    - Hoàn thiện kỷ thuật trao- nhận tín gậy
- Trò chơi.
       Mục tiêu:
 1. Kiến thức: Biết cách thực hiện trò chời, chạy lặp lại với tốc độ tối đa 3- 4 lần x30m,              biết cách trao – nhận tín theo nhóm 2 người trong khu vực 20m quy định và  phối hợp trao- nhận toàn đội.  
 2. Kỷ năng: thực hiện được trò chơi; chạy lặp lại với tốc độ cao 3-4 lần x 30m. thực hiện được trao- nhận tín gậy theo nhóm 2 người và toàn đội.
   3.  Thái độ: Học tập nghiêm túc, tự giác, tích cực.
A.Hoạt động khởi động
Hoạt động lớp: 10 phút
- GV tập trung lớp thành 4 hàng ngang giới thiệu nhiệm vụ, nội dung bài hoc.
- Cán sự lớp tổ chức lớp khởi động: tập bài thể dục 7 động tác( 4Lx 8N); xoay các khớp, ép dây chằng, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi; Bài tập bổ trợ chuyên môn.
- Đội hình khởi động cự li rộng
B.Hoạt động hình thành kiến thức mới
Hoạt động cả lớp: 30 phút
- 4 nhóm quay về phía giáo viên, lắng nghe GV phân tích và giảng giải kỷ thuật phối hợp toàn đội.
     - Tại chỗ đánh tay và trao – nhận tín gậy theo từng cặp.
***************                                                 **************
***************                                                 **************

 
 
 

                                                                 GV
 
***************                                                **************
***************                                                **************
 1. Hoạt thực hành
Hoạt động nhóm
- Chia lớp thành 2 nhóm tập luyện: nam và nữ riêng.
+ Nam học trao- nhận tín gậy di chuyển theo nhóm 2 người và toàn đội; chạy lặp lại với tốc độ cao 3- 4 lần x 30m.
+ Nữ học trao- nhận tín gậy di chuyển theo nhóm 2 người và toàn đội; chạy lặp lại với tốc độ cao 3- 4 lần x 30m.
- Đội hình học chạy tiếp sức. 
 
                                                     20m                                      30m
          xxx  x                                                    xxxxxx
                                                            
xxx  x                                                    xxxxxx
 
         s1                    s2
                                               xp số1
                                                                                                         xp số4
                                                    

       
   
 
   
 
 
 
 
 

                                xp số2
                         
                                                                                  xp số3
 • GV quan sát và sữa sai cho học sinh.
 1. Hoạt động ứng dụng
Hoạt động lớp
 - GV cho học sinh trình diễn các kỷ thuật trao- nhận tín gậy toàn đội.
- GV cùng học sinh quan sát và đánh giá theo các mức: Đạt, chưa đạt.
- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”
 1. Hoạt động mở rộng: 5 phút
- Học sinh thả lỏng tích cực theo sự điều khiển của giáo viên
  + ĐH cự li rộng
- GV  nhận xét và giao cho học sinh về nhà sưu tầm tư liệu về Chạy tiếp sức.
          - Đội hình xuống lớp cự li hẹp.
 
TIẾT 5:      - Ôn các động tác bổ trợ chuyên môn chạy.
                    - Chạy lặp lại với tốc độ tối đa 3- 4 lần x 30m.
                    - Hoàn thiện kỷ thuật trao- nhận tín gậy
- Trò chơi.
       Mục tiêu:
 1. Kiến thức: Biết cách thực hiện trò chời, chạy lặp lại với tốc độ tối đa 3- 4 lần x30m,              biết cách trao – nhận tín theo nhóm 2 người và toàn đội.  
 2. Kỷ năng: thực hiện được trò chơi; chạy lặp lại với tốc độ cao 3-4 lần x 30m. thực hiện được trao- nhận tín gậy theo nhóm 2 người và toàn đội.
   3.  Thái độ: Học tập nghiêm túc, tự giác, tích cực.
A.Hoạt động khởi động
Hoạt động lớp: 10 phút
- GV tập trung lớp thành 4 hàng ngang giới thiệu nhiệm vụ, nội dung bài hoc.
- Cán sự lớp tổ chức lớp khởi động: tập bài thể dục 7 động tác( 4Lx 8N); xoay các khớp, ép dây chằng, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi; Bài tập bổ trợ chuyên môn.
- Đội hình khởi động cự li rộng
B.Hoạt động hình thành kiến thức mới
Hoạt động cả lớp: 30 phút
- 4 nhóm quay về phía giáo viên, lắng nghe nhắc nhở một số sai lầm thường mắc và cách khắc phục.
 • Tại chỗ đánh tay và trao – nhận tín gậy theo từng cặp.
 
***************                                                 **************
***************                                                 **************

 
 
 

                                                                 GV
 
***************                                                **************
***************                                                **************
 1. Hoạt thực hành
Hoạt động nhóm
- Chia lớp thành 2 nhóm tập luyện: nam và nữ riêng.
+ Nam học trao- nhận tín gậy di chuyển theo nhóm 2 người và toàn đội; chạy lặp lại với tốc độ cao 3- 4 lần x 30m.
+ Nữ học trao- nhận tín gậy di chuyển theo nhóm 2 người và toàn đội; chạy lặp lại với tốc độ cao 3- 4 lần x 30m.
           - Đội hình học chạy tiếp sức. 
 
                                                     20m                                      30m
          xxx  x                                                    xxxxxx
                                                            
xxx  x                                                    xxxxxx
 
         s1                    s2
 
                                          d      c  s3    b       a  s2  s1
20m     20m    
          -    Đội hình học trao- nhận tín gậy toàn đội theo địa hình sân thể dục trường.
 • GV quan sát và sữa sai cho học sinh.
 1. Hoạt động ứng dụng
Hoạt động lớp
 - GV cho học sinh trình diễn các kỷ thuật trao- nhận tín gậy theo nhóm 3 người.
- GV cùng học sinh quan sát và đánh giá theo các mức: Đạt, chưa đạt.
- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”
 1. Hoạt động mở rộng: 5 phút
- Học sinh thả lỏng tích cực theo sự điều khiển của giáo viên
  + ĐH cự li rộng
- GV  nhận xét và giao cho học sinh về nhà sưu tầm tư liệu về Chạy tiếp sức.
          - Đội hình xuống lớp cự li hẹp.
 
TIẾT 6:      - Ôn các động tác bổ trợ chuyên môn chạy.
                    - Chạy lặp lại với tốc độ tối đa 3- 4 lần x 30m.
                    - Hoàn thiện kỷ thuật trao- nhận tín gậy.
                    - Kiểm tra thử theo nhóm.
- Trò chơi.
       Mục tiêu:
 1. Kiến thức: Biết cách thực hiện trò chời, chạy lặp lại với tốc độ tối đa 3- 4 lần x30m,              biết cách trao – nhận tín theo toàn đội.  
 2. Kỷ năng: thực hiện được trò chơi; chạy lặp lại với tốc độ cao 3-4 lần x 30m. thực hiện được trao- nhận tín gậy toàn đội.
   3.  Thái độ: Học tập nghiêm túc, tự giác, tích cực.
A.Hoạt động khởi động
Hoạt động lớp: 10 phút
- GV tập trung lớp thành 4 hàng ngang giới thiệu nhiệm vụ, nội dung bài hoc.
- Cán sự lớp tổ chức lớp khởi động: tập bài thể dục 7 động tác( 4Lx 8N); xoay các khớp, ép dây chằng, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi; Bài tập bổ trợ chuyên môn.
- Đội hình khởi động cự li rộng
B.Hoạt động hình thành kiến thức mới
Hoạt động cả lớp: 30 phút
- 4 nhóm quay về phía giáo viên, lắng nghe và quan sát GV phân tích một số sai lầm thường mắc và cách khắc phục.
     - Tại chỗ đánh tay và trao – nhận tín gậy theo từng cặp.
***************                                                 **************
***************                                                 **************

 
 
 

                                                                 GV
 
***************                                                **************
***************                                                **************
 1. Hoạt thực hành
Hoạt động nhóm
- Chia lớp thành 2 nhóm tập luyện: nam và nữ riêng.
+ Nam học trao- nhận tín gậy di chuyển theo nhóm 2 người và toàn đội; chạy lặp lại với tốc độ cao 3- 4 lần x 30m.
+ Nữ học trao- nhận tín gậy di chuyển theo nhóm 2 người và toàn đội; chạy lặp lại với tốc độ cao 3- 4 lần x 30m.
- Đội hình học chạy tiếp sức. 
 
                                                     20m                                      30m
          xxx  x                                                    xxxxxx
                                                            
xxx  x                                                    xxxxxx
 
         s1                    s2
 
          - Đội hình học trao- nhận tín gậy toàn đội theo địa hình sân TD trường.                 
 • GV quan sát và sữa sai cho học sinh.
 1. Hoạt động ứng dụng
Hoạt động lớp
 - GV gọi các nhóm vào kiểm tra thử.
- GV cùng học sinh quan sát và đánh giá theo các mức: Đạt, chưa đạt.
- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”
 1. Hoạt động mở rộng: 5 phút
- Học sinh thả lỏng tích cực theo sự điều khiển của giáo viên
  + ĐH cự li rộng
- GV  nhận xét và giao cho học sinh về nhà sưu tầm tư liệu về Chạy tiếp sức.
          - Đội hình xuống lớp cự li hẹp.
 
 TIẾT 7: Kiểm tra
Mục tiêu:
   1. Kiến thức: BiÕt c¸ch thùc hiÖn được kỷ thuật trao – nhận gậy trong chạy tiếp sức 4x 100m.
  2. Kỹ năng: Thực hiện được kỷ thuật trao – nhận tín gậy.
          3. Thái độ: Kiểm tra nghiêm túc, tích cực.
A. Hoạt động khởi động
Hoạt động lớp
- GV tập trung lớp thành 4 hàng ngang giới thiệu nhiệm vụ, mục tiêu và yêu cầu giờ kiểm tra.
- Lớp  thành 4 hàng ngang giản cách cự ly một sải tay: + Ban cán sự lớp cho lớp khởi động với bài tập thể dục tay không 7 động tác: Tay, tay ngực, lườn, lưng bung, vặn mình, chân và toàn thân: 3x8 nhịp
+ Sau đó  xoay các khớp, ép dẻo dây chằng dọc, ngang; chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông và bật nhảy tại chỗ bằng 2 chân: 3x8 nhịp
 
B. Hoạt động thực hành
Giáo viên phổ biến kế hoạch kiểm tra:, kỹ thuật yêu cầu của nội dung kiểm tra
         
              -  Đội hình kiểm tra:                                                                                                                                          
                 xp số1  

 
 
 

                                                                                             x                                         xp số4  
 
 
 
                                                                   
                                                          xp số2
 
                                                                                xp số3
 
                                                                          
Phương pháp kiểm tra: Giáo viên gọi từng nhóm học sinh ra kiểm tra, các nhóm học sinh thực hiện luân phiên nhau:  kỷ thuật trao – nhận tín gậy theo từng nhóm.
Cách tính điểm:
+ Điểm 9,10: Thực hiện đúng kỹ thuật trao- nhận tín gậy, không phạm luật; phối hợp đúng kỷ thuật ở nửa cuối của khu vực quy định.
+ Điểm 7,8: Thực hiện đúng kỹ thuật trao – nhận tín gậy, không phạm luật; phối hợp đúng kỷ thuật ở gữa khu vực quy định.
+ Điểm 5,6: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật trao – nhận tín gậy, không phạm luật, phối hợp đúng kỷ thuật thường được thực hiện ở đầu khu vực quy định.
 + Điểm 3,4: phối hợp tốt giữa các số 1,2,3, nhưng tốc độ chạy hơi chậm( dưới 2/3 khả năng).
+ Điểm 1,2: Có hai lần phối hợp trao – nhận tín gậy hoặc không trao được tín gậy trong khu vực quy định, làm rơi tín gậy hoặc chạy quá chậm.
* Lưu ý: Từ điểm 5 trở là đạt (Đ)
                   Từ 4 điểm trở xuống là chưa đạt (CĐ)
 C - HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG: 5 phút
        - Học sinh thả lỏng tích cực theo sự điều khiển của giáo viên
        - Đội hình cự li rộng
        - GV  nhận xét và giao cho học sinh về nhà sưu tầm tư liệu về Chạy tiếp sức.
        -  Đội hình xuống lớp cự li hẹp.
V. NHỮNG NĂNG LỰC CÓ THỂ HƯỚNG TỚI
      - Năng lực sử dụng thuật ngữ, khái niệm chuyên môn để nhận xét, đánh giá.
      - Năng lực điều khiển nhóm và tổ chức nhóm tập luyện.
      - Năng lực giải quyết vấn đề khi giữa các nhóm có sự ganh đua thứ hạng.
      - Năng lực tự học.
      - Năng lực vận dụng các bài tập như một phương tiện để tự rèn luyện sức khỏe.
      - Năng lực vận dụng thi đấu.
VI. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KỶ THUẬT DẠY HỌC ĐƯỢC SỬ DỤNG
- Phương pháp đàm thoại, vấn đáp.
- Phương pháp trực quan.
- Dạy học hợp tác và thảo luận nhóm.
- Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề
 
                                                                   Can Lộc, ngày 11 tháng 11 năm 2020
NGƯỜI THỰC HIỆN
 
 
 
 NGÔ ĐỨC CHÍNH
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 150.00 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Ngô Đức Chính (thuyenchinh@gmail.com)
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 11/11/2020 09:35
 • Thông tin bản quyền: Ngô Đức Chính
 • Đã tải về:
  1
 • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4022 view

  Giải trí

1 photos | 3744 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2302 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 19
 • Khách viếng thăm: 18
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 2314
 • Tháng hiện tại: 138315
 • Tổng lượt truy cập: 7361994

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606