Rss Feed Đăng nhập

ĐỀ KỂM TRA 15 SỬ 12 LẦN 1, đề 2

Gửi lên: 25/09/2018 03:25, Người gửi: lichsu, Đã xem: 137
Trường THPT Nghèn
         Tổ Lịch Sử                                                Kiểm tra 15 phút- Lần 1
                                                                                         Môn: Lịch Sử 12
  Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp:… . . .
                         
Mã đề: 169
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                             
 
  1. Từ năm 1946 - 1950, Liên Xô đã đạt được thắng lợi to lớn gì trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội?
       A. Phóng thành cồng vệ tinh nhân tạo của Trái đất.
       B. Thành lập Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.
       C. Xây dựng cơ sở vật chất- kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.
       D. Hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế.
  2. Điểm giống nhau về chính trị trong công cuộc cải cách - mở cửa ở Trung Quốc và đường lối đổi mới đất nước ở Việt Nam là
       A. đều tiến hành khi đất nước lâm vào tình trạng không ổn định, khủng hoảng kéo dài.
       B. tiến hành cải tổ về chính trị, cho phép đa nguyên đa đảng.
       C. lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm, mở rộng hội nhập quốc tế.
       D. Đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo, kiên trì theo con đường XHCN.
  3. Hội nghị Ianta đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng, ngoại trừ việc
       A. tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.
       B. hợp tác giữa các nước nhằm khôi phục lại đất nước sau chiến tranh.
       C. thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hoà bình và an ninh thế giới.
       D. thoả thuận về việc đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở Châu Âu và châu Á.
  4. Sự kiện diễn ra ở Trung Quốc vào tháng 12/1978
       A. Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ.   
       B.  nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản.
       C. Trung Quốc đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam.                            
       D. Trung Quốc đề ra đường cải cách.
  5.  Quyết định của Hội nghị Ianta thoả thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm
       A. thành lập chính phủ tư sản ở các nước được giải phóng.
       B. giúp các nước phát xít phát triển kinh tế sau chiến tranh.
       C. giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.
       D. hỗ trợ các nước đảm bảo an ninh sau chiến tranh.
  6. Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (10-1949) đánh dấu Trung Quốc hoàn thành cuộc cách mạng nào dưới đây?
       A. Dân chủ tư sản kiểu mới.                                 B. Dân tộc dân chủ.
       C. Dân tộc dân chủ nhân dân.                              D. Tư sản dân quyền cách mạng.
  7. Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Bắc Á (trừ Nhật Bản), đều bị
       A. Anh- Pháp chiếm làm thuộc địa.                    B. chủ nghĩa đế quốc xâm lược.
       C. phát xít Nhật đô hộ.                                          D. chủ nghĩa thực dân nô dịch. 
  8. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu mà Việt Nam có thể rút ra để tăng cường sức mạnh của Nhà nước
       A. mở rộng quan hệ đối ngoại với tất cả các nước.
       B. tăng cường tính dân chủ trong nhân dân.
       C. tăng cường tình đoàn kết trong đảng và trong nhân dân.
       D. tăng cường mối quan hệ với các cường quốc.
  9. Năm 1949, đã ghi dấu ấn vào lịch sử Liên Xô bằng sự kiện nổi bật nào?
       A. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
       B. Liên Xô đập tan âm mưu thực hiện cuộc "chịến tranh lạnh" của Mĩ.
       C. Liên Xô thực hiện được nhiều kế hoạch dài hạn.
       D. Liên Xô chê tạo thành công bom nguyên tử.
  10. Quyết định nào dưới đây của Hội nghị Ianta (2 - 1945) đã tạo điều kiện cho thực dân Pháp trở lại xâm lược Đông Dương?
       A. Liên Xô không được đưa quân đội vào Đông Dương.
       B. Quân Anh sẽ mở đường cho thực dân Pháp chiếm lại Đông Dương.
       C. Đồng ý cho quân Trung Hoa Dân quốc và quân Anh vào Đông Dương.
       D. Đông Nam Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây.
  11. Trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay, Việt Nam cần vận dụng triệt để nguyên tắc nào sau đây của Liên hợp quốc?
       A. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.
       B. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.
       C. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
       D. Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn (Nga, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc).
  12.  Việc đạt thế cân bằng sức mạnh quân sự nói chung và sức mạnh hạt nhân nói riêng với Mĩ và phương Tây đã đưa Liên Xô
       A. trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
       B. trở thành đối trọng của Mĩ trong trật tự thế giới hai cực, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mĩ.
       C. vị thế của Liên Xô được nâng cao trong hệ thống XHCN.
       D. có vị trí quan trọng trong việc giải quyết những công việc quốc tế.
  13. Nội dung của Hội nghị quốc tế Xan Phranxicô (từ tháng 4 - 1945 đến tháng 6 - 1945) là
       A. thông qua bản Hiến chương và tuyên bố thành lập Liên Hợp quốc.
       B. chức Liên Hợp quốc chính thức đi vào hoạt động.
       C. thành lập các cơ quan của Liên hợp quốc.
       D. phiên họp đầu tiên của Liên hợp quốc chính thức khai mạc.
  14. Tác động khách quan từ sự thành công của cuộc cách mạng Trung Quốc là
       A. xóa bỏ tàn dư của chế độ phong kiến.
       B. ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc  trên thế giới.
       C. đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do và đi lên chủ nghĩa xã hội.
       D. chấm dứt 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc.
  15. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô đã thực hiện chính sách đối ngoại với mục tiêu gì?
       A. Liên kết chặt chẽ với Mỹ, mở rộng ảnh hưởng ở châu Âu.
       B. Bảo vệ hòa bình và ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.
       C. Liên kết chặt chẽ với các nước Tây Âu mở rộng ảnh hưởng ở châu Á.
       D. Hòa bình, trung lập tích cực.

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 35.57 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Nguyễn Hiền
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 25/09/2018 03:25
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  2
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (20/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (27/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (17/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (17/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (09/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (26/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (01/02/2018)

Số: Số: 28/QĐ-THPTN
Tên: (Quyết định thành lập BCĐ viết Kỷ yếu, hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường THPT Nghèn 1988-2018)

Ngày BH: (19/05/2017)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3897 view

  Giải trí

1 photos | 3613 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2174 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 5028
 • Tháng hiện tại: 20613
 • Tổng lượt truy cập: 6826396

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606