Rss Feed Đăng nhập

Đè kiểm tra 15 phút lớp 12 kì 2

Gửi lên: 04/03/2019 20:46, Người gửi: lichsu, Đã xem: 193
/cmd+ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT KÌ II - Đề 01   Họ và tên ..............................................Lớp ....................................
Câu 1 : Tiến hành chiến lược «  Chiến tranh đặc biệt » ở Miền Nam Việt Nam(1961-1965) Mĩ nhằm thực hiện âm mưu nào ?A. Chia cắt lâu dài nước ta.B. Tách rời nhân dân với phong trào cách mạng.C. Cô lập lực lượng vũ trang cách mạng.     D. Dùng người Việt trị người Việt.
Câu 2 : Phong trào Đồng Khởi ( 1959-1960)  nổ ra trong hoàn cảnh cách mạng Miền Nam đang
A. giữ vững và phát triển thế tiến công.          
B. gặp muôn vàn khó khăn và tổn thất
C. chuyển dần sang đấu tranh chính trị.          
D. chuyển hẳn sang tiến công chiến lược.
Câu 3 : Từ 1965 đến 1968, Mĩ thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở Miền Nam Việt Nam ?  A. Việt Nam hóa.  B. Đông Dương hóa. C. Cục bộ.   D. Đặc biệt.
Câu 4 : Nhiệm vụ nào sau đây không phải là nhiệm vụ của Cách mạng Miền Namsau năm 1954 ?
A. Tiến hành cách mạng XHCN.
B. Tiếp tục cách mang dân tộc dân chủ nhân dân.C. Đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm.
D. Giải phóng Miền Nam thống nhất đất  nước.
Câu 5 : Chiến thắng nào dưới đây khẳng định quân dân Miền Nam có khả năng đánh thắng chiến lược Chiến lược chiến tranh đặc biệt (1961-1965) của Mĩ ?
A. An Lão (Bình Định)            B. Ba Gia (Quảng Ngãi)
C. Bình Giã(Bà Rịa)                 D. Ấp Bắc (Mĩ Tho)
Câu 6: Đều khoản nào của hiệp định Pa ri năm 1973 có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Việt Nam?
A. Hai bên ngừng bắn và giũ nguyên vị trí ở Miền Nam.B. Nhân dân Miền Nam tự quyết định tương lai chính trị của mìnhC. Các bên thừa nhận thực tế Miền Nam có hai chính quyền.D. Hoa Kì rút hết quân viễn chinh và quân các nước đồng minh.
Câu 7: Trong  Đông Xuân 1965-1966, Mĩ mở 5 cuộc hành quân “Tìm diệt” lớn nhằm vào hai hướng  chiến lược chính ở Miền Nam Viêt Nam làA. Đông Nam Bộ vàTây Nam Bộ.B. Tây Nam Bộ, chiến khu D. C. Đông Nam bộ,liên khu V.D. Tây Nam Bộ,Tây Nguyên.
Câu 8: Y nào không phản ánh đúng âm mưu của Mĩ khi thực hiện Chiến tranh phá hoại Miền Bắc Việt Nam lần thứ 2(1972)?A. Cứu nguy cho chiến lược Chiến tranh đặc biệt đang thất bại ở Miền Nam.
B. Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào Miền Bắc và miền Bắc vào Miền Nam.C. Uy hiếp tinh thần và làm lung lay ý chí chống Mĩ của nhân dân hai miền Bắc, Nam.D. Phá tiềm lực kinh tế, quốc phòng và công cuộc xây dựng CNXH ở Miền bắc.
Câu 9: Viêt Nam đã đánh cho Mĩ cút bằng chiến thắng nào?A. Hiệp định Pa Ri về Viêt Nam 1973.    B. Chiến dịch Hồ Chí Minh(30/4/19175)C. Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không (1972)
D. Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975.
Câu 10: Nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954-1975) là
A. hậu phương Miền Bắc được xây dựng vũng chắc.
B. tình đoàn kết chiến đấu của ba nước Đông Dương.
C. sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng.
D. sự giúp đỡ của Liên Xô và các nước XHCN.
 
Câu 11. Chiến thắng quân sự nào trong Đông Xuân 1964- 1965 góp phần làm phá sản chiến lược chiến tranh đặc biệt
A. Vạn Tường . B. Núi Thành .C. Bình Giã. D. Đường 9 Nam Lào
Câu 12. Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại lần thứ nhất trong khi đang thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở Miền Nam VN  A.. chiến tranh cục bộ        B. Việt nam hóa chiến tranh
C. chiến tranh đặc biệt    D. Đông dương hóa chiến tranh
câu 13. Thành quả lớn nhất của phong trào Đồng Khởi 1959 – 1960 ở Miền nam Việt Nam là
A. Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt nam ra đời
B. Phá được thế kìm kẹp của mĩ Diệm
C. Hình thành đội quân tóc dài
D. Làm lung lay chính quyền Ngô Đình Diệm và ý chí xâm lược của Mĩ
Câu 14. Việc Mĩ tuyên bố phi Mĩ hóa chiên stranh xâm lược VN đánh dấu sự thất bại của chiến lược
A. Việt Nam hóa chiến tranh B. Đông Dương hóa chiên tranh
C. chiến tranh đặc biệt            D. Chiến tranh cục bộ
Câu 15. Thắng lợi nào của quân dân Miền Nam buộc mĨ tuyên bố phi mĩ hóa chiến tranh
A. cuộc tiến công chiến lược 1972
B. Trận Điện Biên Phủ trên ko 1972
C. Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu thân 1968
D. Chiến thắng đường 9 nam lào
Câu 16. Trong thời kì 1954 – 1975 phong trào đấu tranh nào đánh dấu sự phát triển về thế và lực của cách mạng miền Nam
A. Đồng Khởi.                B. Thi đua Ấp bắc giết giặc lập công
C. Phá ấp chiến lược  D. Tìm Mĩ mà đánh , lùng ngụy mà diệt
Câu 17. Việc Mĩ và chính quyền Sài Gòn dồn dân lập ấp chiến lược nhằm
A. củng cố quyền lực cho chính quyền Sài Gòn
B. xây dựng miền Nam thành những khu biệt lập để dễ bề kiểm soát
C. đẩy lực lượng cách mạng ra khỏi các xã, các ấp tách dân khỏi cách mạng
D. Tách dân ra khỏi cách mạng, thực hiện chương trình bình định toàn miền Nam
câu 18. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng lao Động Việt Nam ( 9/1960) xác định cách mạng XHCN miền bắc có vai trò như thế nào đối với sự phát triển cách mạng cả nước A. quyết định nhất              B. quyết định trực tiếp
C. căn cứ địa Cách mạng            D. Hậu phương kháng chiến
Câu1 9. Mục đích chủ yếu của Mĩ khi tiến hành chiến tranh phá hoại Miền bắc Việt Nam lần thứu hai 1972 la
A. Cứu nguy cho chiến lược chiến tranh đặc biệt ở Miền Nam
B. Ngăn chặn sự chi viện của hậu phương miền Bắc cho tiền tuyến miền nam
C. uy hiếp tinh thần làm lung lay ý chí chống Mĩ của quân dân Việt Nam
D. cứu nguy cho chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh , tạo thế mạnh trên bàn đàm phán Pa Ri
 Câu 10: Lực lượng nòng côt của chiến lược Chiến tranh đặc biệt  của Mĩ ở Miền Nam là
A. quân đội Mĩ.           B. quân đội Đồng minh Mĩ.
C. quân đội Sài Gòn.   D. quân đội Mĩ và quân đội Sài Gòn.
 
 
 
 
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 34.30 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: ĐOÀN THỊ MĨ HIỀN
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 04/03/2019 20:46
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  3
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3952 view

  Giải trí

1 photos | 3678 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2232 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 948
 • Tháng hiện tại: 135326
 • Tổng lượt truy cập: 7092127

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606