Rss Feed Đăng nhập

Đề kiểm tra chất lượng học kì I -môn hóa học 11

Gửi lên: 31/12/2019 16:23, Người gửi: hoahoc, Đã xem: 354
 
SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT NGHÈN
KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: HOÁ HỌC   KHỐI: 11
 Thời gian làm bài : 45 Phút (không kể thời gian phát đề)
 
(Đề có 2 trang)
Họ tên : .............................................................Số báo danh : ................... Text Box: Mã đề 001
     
(Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23;
Mg = 24; Al = 27; Ba =137; S = 32; Cl = 35,5;  K = 39; Fe = 56; Cu = 64)
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
Câu 1:  Khi cho khí CO dư đi qua hỗn hợp CuO, Fe2O3, Al2O3  nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn là:
A.  CuO, Fe, Al                                                              B.  Cu, Fe, Al2O3               
C.  Cu, Al, Fe                                                                 D.  Al, CuO, Fe2O3      
Câu 2:  Phân lân cung cấp cho cây trồng nguyên tố dinh dưỡng là:
A.  Kali                      B.  Nitơ.                                       C.  Photpho                         D.  Cacbon                   
Câu 3:  Dung dịch Y có chứa các ion: NH4+, NO3-, SO42-. Cho m gam dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2, đun nóng thu được 23,3 gam kết tủa và 7,84 lít khí (đktc). Nếu cho m gam dung dịch Y  tác dụng với một lượng bột Cu dư và H2SO4 loãng dư sinh ra V lít NO ( là sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là:
A.  3,36                      B.  5,6                                         C.  2,24                                D.  4,48                             
Câu 4:  Phản ứng của NH3(k) với HCl(k)  tạo ra “khói trắng” . Chất này có công thức phân tử là:
A.  NH4Cl                  B.  N2                                          C.  HCl                                 D.  NH3+Cl-                      
Câu 5:  Theo A-rê-ni-ut, chất nào sau đây là axit?
A.  NH3                     B.  NaCl                                       C.  H3PO4                            D.  KOH
Câu 6:  Nhiệt phân hoàn toàn Mg(NO3)2 thu được sản phẩm là:
A.  MgNO2, O2                                                              B.  MgO, NO2              
C.  Mg, NO2, O2                                                            D.  MgO, NO2, O2                                               
Câu 7:  Trong các công thức sau đây, công thức hóa học của magie photphua là:
A.  Mg2P2O7                                                                   B.  Mg3P2               
C.  Mg3(PO4)2                                                                 D.  Mg(PO3)2              
Câu 8:  Cho 20 ml dung dịch HNO3 0,3M vào 20 ml dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Giá trị pH của X là:
A.  13                          B.  1                                       C.  12                           D.  2                                         
Câu 9:  Hiện tượng "hiệu ứng nhà kính" làm nhiệt độ Trái Đất nóng lên, làm biến đổi khí hậu, gây hạn hán, lũ lụt, nước biển dâng,… Tác nhân chủ yếu gây "hiệu ứng nhà kính" là do sự tăng nồng độ trong không khí quyển của chất nào sau đây?
A.  NO2                    B.  N2                                            C.  O3                                   D.  CO2
Câu 10:  Trong các hợp chất sau, hợp chất nào không phải hợp chất hữu cơ ?
A.  CH3Cl                B.  CaCO3                                     C.  CH­3COOH                    D.  C6H5NH2
Câu 11:  Một dung dịch có [H+]=10-8M. Môi trường của dung dịch là:
A.  Axit                   B.  Không xác định được               C.  Kiềm                          D.  Trung tính          
Câu 12:  Phải dùng bao nhiêu lít khí nitơ để điều chế 17 gam NH3? Biết  hiệu suất phản ứng  là 25%,  các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
A.  134,4 lít             B.  44,8 lít                                       C.  22,4 lít                      D.  67,2 lít
Câu 13:  Cặp ion không thể cùng tồn tại trong một dung dịch là:
A.  OH, K           B.  Ba2+, NO                              C.  CO, NH                D.  H+, OH               
Câu 14:  Silic thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng nào sau đây?
A.  Si + O2  SiO2                                              B.  Si + 2NaOH + H2O Na2SiO3 + 2H2
C.  Si + 2MgMg2Si                                            D.  Si + 2F2   SiF4                                       
 
Câu 15:  Cho thí nghiệm như hình vẽ:

Hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm là:
A.  Nước phun vào bình và không có màu
B.  Nước phun vào bình và chuyển thành màu xanh  
C.  Nước phun vào bình và chuyển thành màu hồng
D.  Nước phun vào bình và chuyển thành màu tím
Câu 16:  Nhỏ từ từ dung dịch HNO3 loãng đến dư vào dung dịch KHCO3. Hiện tượng xảy ra là:
A.  Thoát ra khí mùi khai                                  B.  Thoát ra khí không màu
C.  Xuất hiện kết tủa trắng                                D.  Có kết tủa và sủi bọt khí
Câu 17:  Cho 4,48 lít CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 250 ml dung dịch NaOH 1 M. Chất tan thu được trong dung dịch sau phản ứng là:
A.  Na2CO3 và  NaOH                                                  B.  Na2CO3                                                             
C.  NaHCO3                                                    D.  Na2CO3 và NaHCO3                                         
Câu 18:  Nồng độ mol/l của ion SO42- trong dung dịch Al2(SO4)3 0,1M là:
A.  0,1                             B.  0,2                        C.  0,3                                  D.  0,4
Câu 19:  Để phân biệt các dung dịch riêng biệt chứa trong các lọ mất nhãn gồm KNO3, CaCl2, Na3PO4  ta có thể dùng :
A.  dung dịch BaCl2                                           B.  dung dịch AgNO3
C.  dung dịch H2SO4                                          D.  Quỳ tím
Câu 20:  Hợp chất X có %C = 40% ; %H = 6,67%, còn lại là oxi. Khối lượng phân tử của X bằng 60. Công thức phân tử của X là:
A.  C2H4O                    B.  C4H8O2                    C.  C3H8O                           D.  C2H4O2                   
PHẦN II: TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1: Hoàn thành các phản ứng sau dưới dạng phương trình phân tử và phương trình ion thu gọn:
a. NaHCO3  + NaOH                                                              b. CaCl2   +    AgNO3    
Câu 2: Hòa tan 10,45 gam hỗn hợp Al và Cu bằng một lượng vừa đủ dung dịch HNO3 đặc nóng, thu được dung dịch Y và 14,56  lít khí màu nâu đỏ (là sản phẩm khử duy nhất ở đktc).
a.  Xác định thành phần phần trăm khối lượng của Al và Cu trong hỗn hợp ban đầu.
b. Cho dung dịch Y đi qua bình đựng dung dịch NaOH 1M (lấy dư 10%). Viết các phương trình hóa học xảy ra và tính thể tích dung dịch NaOH đã dùng. (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)
 
 
------ HẾT ------
 
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 600.84 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Phan Thị Trang (huongthaophan1985@gmail.com)
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 31/12/2019 16:23
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  9
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: Quyết định phê duyệt danh mục Sách lớp 11 năm học 2022 - 2023 của trường THPT Nghèn
Tên: (danh mục Sách lớp 11 năm học 2022 - 2023)

Ngày BH: (19/06/2023)

Số: 1330/QĐ-UBND
Tên: (Phê duyệt sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10)

Ngày BH: (09/06/2023)

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4208 view

  Giải trí

1 photos | 3911 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2483 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 130
 • Khách viếng thăm: 22
 • Máy chủ tìm kiếm: 108
 • Hôm nay: 4192
 • Tháng hiện tại: 91076
 • Tổng lượt truy cập: 8083885

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606