Rss Feed Đăng nhập

Đề kt học kì 1 mđ01

Gửi lên: 10/01/2020 15:45, Người gửi: dialy, Đã xem: 406
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT NGHÈN - HÀ TĨNH
KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN ĐỊA LÝ- KHỐI 10
 Thời gian làm bài : 45 Phút
 
(Đề có 2 trang)
Họ tên : ............................................................... Lớp : ................... Text Box: Mã đề 001
     
 
I. Trắc nghiệm:
 

Câu 1:  Khu vực nào sau đây có lượng mưa rất thấp do tác động của khí áp cao?
    A.  Chí tuyến, cực.                                                     B.  Chí tuyến, Xích đạo.
    C.  Ôn đới, chí tuyến                                                 D.  ôn đới, cực.
Câu 2:  Kiểu thảm thực vật nào sau đây phân bố ở nơi có kiểu khí hậu cận nhiệt Địa Trung Hải?
    A.  Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp
    B.  Rừng nhiệt đới ẩm.
    C.  Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt,
    D.  Rừng cận nhiệt ẩm.
Câu 3:  Việc phá hoại rừng phòng hộ ở thượng nguồn sông, sẽ dẫn tới hậu quả là
    A.  mực nước sông quanh năm thấp, sông chảy chậm chạp.
    B.  mực nước sông quanh năm cao, sông chảy xiết.
    C.  sông sẽ không còn nước, chảy quanh co uốn khúc.
    D.  mùa lũ nước sông dâng cao đột ngột, mùa cạn mực nước cạn kiệt.
Câu 4:  Ở vùng núi cao, nhiệt độ thấp nên.
    A.  quá trình phá hủy đá nhanh, lớp đất phủ dày.
    B.  quá trình phá hủy đá không diễn ra được, không có lớp phủ trên bề mặt.
    C.  quá trình phá hủy đá diễn ra chậm làm cho quá trình hình thành đất yếu.
    D.  đá bị phá hủy rất nhanh, lớp đất trên bề mặt dày.
Câu 5:  Lớp vỏ địa lí còn được gọi là ?
    A.  Lớp vỏ Trái Đất.                                                  B.  Lớp phủ thực vật.
    C.  Lớp vỏ cảnh quan.                                               D.  Lớp thổ nhưỡng.
Câu 6:  Thổ nhưỡng là
    A.  Lớp vật chất vụn bở , trên đó con người tiến hành các hoạt động trồng trọt.
    B.  Lớp vật chất tơi xốp ở bề mặt lục địa , được đặc trưng bởi độ phì.
    C.  Lớp vật chất tự nhiên , được con người cải tạo và đưa vào sản xuất nông nghiệp
    D.  Lớp vật chất vụn bở trên bề mặt lục địa , được hình thành từ quá trình phong hóa đá.
Câu 7:  Frông khí quyển là bề mặt ngăn cách
    A.  giữa hai khối khí khác biệt nhau về tính chất hóa học.
    B.  giữa một khối khí với mặt đất nơi khối khí hình thành
    C.  giữa hai khối khí di chuyển ngược chiều nhau.
    D.  giữa hai khối khí khác biệt nhau về tính chất vật lý.
Câu 8:  Dao động thuỷ triều trong tháng lớn nhất vào ngày
    A.  trăng khuyết và không trăng.                               B.  trăng tròn và không trăng.
    C.  trăng khuyết và trăng tròn.                                   D.  không trăng và trăng bán nguyệt.
Câu 9:  Ở nước ta, cây sú, vẹt , đước , bần phát triển mạnh trên loại đất nào?
    A.  Đất feralit đồi núi.                                                B.  Đất phù sa ngọt.
    C.  Đất nhiễm phèn.                                                   D.  Đất ngập mặn.           
Câu 10:  Việc phá rừng đầu nguồn dẫn đến hệ quả nào sau đây?
    A.  Khí hậu điều hòa.
    B.  Đất đai xói mòn, rửa trôi.
    C.  Mở rộng phạm vi cư trú của động thực vật.
    D.  Mực nước ngầm nâng cao.
Câu 11:  Sông ngòi ở miền khí hậu nào dưới đây có đặc điểm "nhiều nước quanh năm "
    A.  Khí hậu cận nhiệt đới gió mùa.                            B.  Khí hậu ôn đới lục địa.
    C.  Khí hậu nhiệt đới gió mùa.                                   D.  Khí hậu xích đạo.
Câu 12:  Trên bề mặt trái đất, theo chiều vĩ tuyến, nơi có lượng mưa nhiều nhất là
    A.  vùng xích đạo.          B.  vùng ôn đới.                  C.  vùng chí tuyến.             D.  vùng cực.
Câu 13:  Nhóm đất Feralit đỏ vàng phân bố ở khu vực có kiểu khí hậu
    A.  cận nhiệt lục địa.                                                  B.  cận nhiệt gió mùa.
    C.  nhiệt đới gió mùa.                                                D.  nhiệt đới lục địa.
Câu 14:  Biện pháp chủ yếu nhất để làm giảm tác hại của lũ trên các sông miền núi là?
    A.  Xây dựng nhiều nhà máy thuỷ điện.
    B.  Thường xuyên nạo vét lòng sông.
    C.  Đắp đập ngăn chặn dòng chảy.
    D.  Trồng rừng phòng hộ đầu nguồn.
Câu 15:  Nguyên nhân chính sinh ra các dòng biển trên các đại dương thế giới chủ yếu là do
    A.  địa hình các vùng biển.                                         B.  sức hút của Mặt Trời,
    C.  sức hút của Mặt Trăng.                                        D.  các loại gió thổi thường xuyên.
Câu 16:  Dòng biển lạnh là dòng biển
    A.  Có nhiệt độ nước thấp hơn 0 oC .
    B.  Có nhiệt độ nước thấp hơn nhiệt độ của khối nước xung quanh.
    C.  Có nhiệt độ nước thấp hơn nhiệt độ của các dòng biển nóng.
    D.  Chảy vào mùa đông
Câu 17:  Tính chất rất nóng  là khối khí
    A.  xích đạo.                   B.  chí tuyến.                      C.  ôn đới.                           D.  cực
Câu 18:  Các loại gió nào sau đây thường mang lại lượng mưa ít ?
    A.  Gió Mậu dịch,  gió mùa.                                      B.  Gió Tây ôn đới, gió biển.
    C.  Gió Mậu dịch, gió phơn.                                      D.  Gió mùa, gió Tây ôn đới.
Câu 19:  Gió tây ôn đới là loại gió
    A.  Thổi từ miền ôn đới tới miền nhiệt đới.
    B.  Thổi từ áp cao cực về phía áp thấp ôn đới.
    C.  Thổi từ miền ôn đới lên miền cực.
    D.  Thổi từ áp cao cận nhiệt đới về phía áp thấp ôn đới.
Câu 20:  Tác động quan trọng nhất của sinh vật đối với việc hình thành đất là
    A.  làm đá gốc bị phá huỷ.                                         B.  cung cấp chất hữu cơ.
    C.  tạo các vành đai đất.                                             D.  cung cấp chất vô cơ.
  II. Tự luận:
  Câu 1. Hãy nêu khái niệm,nguyên nhân và biểu hiện của quy luật địa ô?
  Câu 2.Cho bảng số liệu: Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi  các nước phát triển và đang phát triển năm     2015.   ( Đơn vị : %)
Nhóm tuổi
 
 
Nhóm nước
0 -14 tuổi 15 – 59tuổi 60tuổi trở lên
Đang phát triển 30,1 64,2 5,7
Phát triển 16,4 66,5 17.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  a. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu dân số theo độ tuổi các nước phát triển và đang phát triển năm 2015?
  b. Nhận xét và giải thích?
 
------ HẾT ------
 
 
 
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 115.50 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: dialy
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 10/01/2020 15:45
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  1
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4105 view

  Giải trí

1 photos | 3814 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2374 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 21
 • Hôm nay: 1152
 • Tháng hiện tại: 22488
 • Tổng lượt truy cập: 7642335

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606