Rss Feed Đăng nhập

Đề kt học kì 1 mđ02

Gửi lên: 10/01/2020 15:52, Người gửi: dialy, Đã xem: 130
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT NGHÈN - HÀ TĨNH
KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN ĐỊA LÝ
 Thời gian làm bài : 45 Phút
 
(Đề có 2 trang)
Họ tên : ............................................................... Lớp : ................... Text Box: Mã đề 002
     
 
I. Trắc nghiệm:
Câu 1:  Ven bờ đại dương, gần nơi có dòng biển nóng chảy qua thì mưa nhiều do
    A.  không khí trên dòng biển nóng chứa nhiều hơi nước, gió mang hơi nước vào lục địa gây mưa
    B.  gió mang hơi nước từ lục địa thổi ra, gặp dòng biển nóng ngưng tụ gây mưa
    C.  phía trên dòng biển nóng có khí áp cao, không khí bốc lên gây mưa
    D.  dòng biển nóng mang hơi nước từ nơi nóng đến nơi lạnh, ngưng tụ gây mưa
Câu 2:  Đá mẹ là nguồn cung cấp chất vô cơ trong đất, có vai trò quyết định tới:
    A.  thành phần khoáng vật, thành phần cơ giới của đất.
    B.  khả năng thấm nước và không khí của đất.
    C.  lượng chất dinh dưỡng trong  đất.
    D.  độ tơi xốp của đất.
Câu 3:  Vào ngày trăng tròn thủy triều có đặc đặc điểm nào sau đây?
    A.  Dao động trung bình                                            B.  Dao động nhỏ nhất.
    C.  Dao động lớn nhất.                                              D.  Dao động nhẹ.
Câu 4:  Đặc điểm của gió Tây ôn đới là
    A.  thổi quanh năm,gió lạnh và ẩm                            B.  thổi vào mùa hạ, gió nóng và ẩm
    C.  thổi vào mùa đông, gió lạnh và ẩm                      D.  thổi quanh năm, độ ẩm cao, mưa nhiều
Câu 5:  Dòng biển nóng là dòng biển
    A.  chảy vào mùa hạ                             
    B.  có nhiệt độ nước cao hơn 0oC
    C.  có nhiệt độ nước cao hơn 30oC
    D.  có nhiệt độ nước cao hơn nhiệt độ các khối nước xung quanh
Câu 6:  Các loại gió nào sau đây thường mang lại nhiều mưa?
    A.  Gió mậu dịch, gió phơn                                       B.  Gió Tây ôn đới, gió mùa
    C.  Gió Tây ôn đới, gió mậu dịch                              D.  Gió mậu dịch, gió mùa
Câu 7:  Nhiệt độ trung bình năm ở vĩ độ 20o lớn hơn xích đạo do
    A.  bề mặt đất ở vĩ độ 20o trơ trụi và ít đại dương hơn bề mặt Trái đất ở Xích đạo
    B.  tầng khí quyển ở vĩ độ 20o mỏng hơn ở Xích đạo
    C.  góc chiếu của bức xạ Mặt trời ở vĩ độ 20o lớn hơn Xích đạo
    D.  không khí ở vĩ độ 20o có mật độ dày đặc hơn
Câu 8:  Khí quyển là
    A.  lớp không khí bao quanh Trái đất, chịu ảnh hưởng của Vũ trụ
    B.  là lớp không khí có độ dày khoảng 500km
    C.  quyển chứa toàn bộ chất khí với độ dày 800km
    D.  khoảng không gian bao quanh trái đất
Câu 9:  Mực nước ngầm không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
    A.  Lớp phủ thực vật.                                      B.  Dòng biển nóng.
    C. Nguồn cung cấp nước và lượng bốc hơi.   D.  Địa hình ,cấu tạo đất đá.
Câu 10:  Các vành đai nào sau đây là đai áp thấp?
    A.  Ôn đới, xích đạo                                                   B.  Cực, chí tuyến
    C.  Chí tuyến, ôn đới                                                 D.  Xích đạo, chí tuyến
Câu 11:  Vòng tuần hoàn nhỏ thường gồm các quá trình nào sau đây?
    A.  Bốc hơi- ngưng đọng- mưa- dòng chảy ngầm.
    B.  Bốc hơi- ngưng đọng- mưa- dòng chảy mặt-dòng chảy ngầm.
    C. Bốc hơi- ngưng đọng- mưa.
    D.  Bốc hơi- ngưng đọng- mưa- dòng chảy mặt.
Câu 12:  Dải hội tụ nhiệt đới được hình thành ở nơi tiếp xúc của hai khối khí
    A.  có tính chất lạnh ẩm và hướng ngược nhau 
    B.  có tính chất vật lý và hướng khác biệt nhau
    C.  đều nóng ẩm, có hướng ngược nhau            
   D.  cùng hướng gió và cùng tính chất lạnh khô
Câu 13:  Vai trò quan trọng của vi sinh vật trong việc hình thành đất là
    A.  cung cấp vật chất hữu cơ.                                    B.  góp phần làm phá hủy đá
    C.  phân giải, tổng hợp mùn.                                     D.  hạn chế sự xói mòn, rửa trôi.
Câu 14:  Việc trồng rừng phòng hộ ven biển nhằm mục đích nào sau đây?
    A.  làm giảm sự xâm thực ở miền núi                            B.  hạn chế lũ lên đột ngột ở các con sông
    C.  chắn gió, bão và ngăn không cho cát bay, cát chảy  D. giúp điều hòa dòng chảy sông ngòi
Câu 15:  Thủy triều hình thành do
    A.  sức hút của dải ngân hà.                                       B.  sức hút của các tiểu hành tinh.
    C.  sức hút của các thiên thạch.                                 D.  sức hút của mặt trăng, mặt trời
Câu 16:  Khu vực nào sau đây có lượng mưa lớn do tác động của khí áp thấp?
    A.  Chí tuyến , cực                                                     B.  Xích đạo, cực
    C.  Chí tuyến, ôn đới                                                 D.  Xích đạo, ôn đới
Câu 17: Giới  hạn dưới của lớp vỏ địa lý là
    A.  hết tầng trầm tích của vỏ trái đất
    B.  giới hạn dưới của thủy quyển và thạch quyển.
    C.  đáy vực thẳm đại dương và hết lớp vỏ phong hóa trên lục địa
    D.  đáy vực thẳm đại dương và hết thạch quyển trên lục địa.
Câu 18:  Các dòng biển nóng và dòng biển lạnh bờ đông và bờ tây có đặc điểm:
    A.  đối xứng nhau.                                                     B.  xen kẽ nhau.
    C. song song nhau                                                      D.  thẳng hàng nhau.
Câu 19:  Gió đất  thổi ra biển vào ban đêm là do
    A.  ban đêm ở biển lạnh hơn đất liền.           
    B.  ban đêm ở đất liền nóng hơn biển.
    C.  ban đêm đất liền có khí áp cao hơn biển 
    D.  ban đêm đất liền có khí áp thấp hơn biển
Câu 20:  Vùng Bắc trung bộ nước ta sườn đông dãy Trường sơn có gió phơn khô nóng là do nguyên nhân nào sau đây?
    A.  Có khí áp cao                                              B.  Do ảnh hưởng của địa hình chắn gió.
    C.  Chịu tác động của dải hội tụ nhiệt đới        D.  Có gió mậu dịch thổi đến
 II. Tự luận:
 Câu 1. Hãy nêu khái niệm,nguyên nhân và biểu hiện của quy luật đai cao?
 Câu 2.Cho bảng số liệu: Dân số các nước phát triển và đang phát triển giai đoạn 1990-2019.
                                                                                                                      ( Đơn vị : Tỷ    người)
Năm 1990 2000 2010 2019
Nước phát triển 1,20 1,24 1,30 1,32
Nước đang phát triển 4,20 4,98 5,91 6,38
 
 
 a. Vẽ biểu đồ cột ghép thể hiện dân số các nước phát triển và đang phát triển giai đoạn 1990-2019?
 b. Nhận xét và giải thích?
 
------ HẾT ------
 
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 88.00 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: dialy
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 10/01/2020 15:52
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  3
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Số: Số: 28/QĐ-THPTN
Tên: (Quyết định thành lập BCĐ viết Kỷ yếu, hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường THPT Nghèn 1988-2018)

Ngày BH: (20/05/2017)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 2847 view

  Giải trí

1 photos | 2597 view

  Kỷ yếu

0 photos | 1223 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 21
 • Khách viếng thăm: 20
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 2257
 • Tháng hiện tại: 91365
 • Tổng lượt truy cập: 4645071

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606