Rss Feed Đăng nhập

Đề thi thptqg

Gửi lên: 30/10/2019 21:34, Người gửi: dialy, Đã xem: 323
Câu 41: Nước công nghiệp mới là nước đang phát triển đã trải qua quá trình
 
A. công nghiệp hóa và đạt được trình độ phát triển công nghiệp nhất định.
 
B. đô thị hóa và đạt được trình độ phát triển công nghiệp, đô thị nhất định.
 
C. chuyên môn hóa và đạt được trình độ phát triển công nghiệp nhất định.
 
D. liên hợp hóa và đạt được trình độ phát triển công nghiệp nhất định.
 
Câu 42: Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu của phần lãnh thổ phía Nam nước ta?
 
A. Tổng lượng mưa lớn.                                             B. Nhiệt độ trung bình năm cao.
 
C. Biên độ nhiệt trung bình năm lớn.                   D. Có mùa mưa và khô rõ rệt.
Câu 43: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết hồ Dầu Tiếng ở nước ta nằm trên sông nào sau
đây?          
A. Sông Vàm Cỏ Đông. B. Sông Bé.    
C. Sông SàiGòn.   D. Sông La Ngà.    
Câu 44: Cho bảng số liệu:        
Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên trung bình của thế giới và các nhóm nước từ 1960 đến 2005
          (Đơn vị: %)  
Giai đoạn   1960 – 1965 1975 – 1980 1985 – 1990 1995 – 2000 2001 - 2005
Nhóm nước            
             
Phát triển   1,2 0,8 0,6 0,2 0,1
Đang phát triển   2,3 1,9 1,9 1,7 1,5
Thế giới   1,9 1,6 1,6 1,4 1,2
 
Nhận xét nào sau đây không đúng về tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên trung bình của thế giới và các nhóm nước từ 1960 đến 2005?
 
A. Nhóm nước đang phát triển cao hơn nhóm nước phát triển.
 
B. Nhóm nước phát triển giảm nhanh.
 
C. Nhóm nước đang phát triển tăng lên.
 
D. Nhóm nước đang phát triển giảm chậm.
 
Câu 45: Ở nước ta, đặc điểm nào sau đây không phải là thế mạnh của khu vực đồng bằng?
 
A. Phát triển giao thông đường sống.                   B. Trồng cây hàng năm, đặc biệt là lúa gạo.
C. Cung cấp nguồn lợi thủy sản, lâm sản.          D. Trồng cây công nghiệp lâu năm.
 
Câu 46: Khó khăn lớn nhất trong việc sử dụng đất đai của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ nước ta là do A. thiếu nước nghiêm trọng về mùa khô.
B. bão, lũ, trượt lở đất.
C. thời tiết không ổn định.
D. hạn hán, bão, lũ.
Câu 47: Cho biểu đồ về GDP theo thành phần kinh tế ở nước ta: (Đơn vị: %)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cơ cấu GDP theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2005 và năm 2014.
B. Giá trị GDP theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2005 và năm 2014.
C. Tốc độ tăng trưởng GDP theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2005 và năm 2014.
D. So sánh GDP giữa các thành phần kinh tế ở nước ta năm 2005 và năm 2014.
 
Câu 48: Ở nước ta, phần ngầm dưới biển và lòng đất dưới đáy biển thuộc phần lục địa kéo dài có độ sâu khoảng 200m hoặc hơn nữa, được gọi là
 
A. lãnh hải.
B. thềm lục địa.
 
C. vùng đặc quyền kinh tế.
D. vùng tiếp giáp lãnh hải.
 
Câu 49: Đặc điểm nào sau đây không đúng với dân cư Hoa Kì? 0 A. Người nhập cư đa số từ châu Âu.
B. Dân cư phân bố đồng đều.
C. Dân số tăng nhanh do nhập cư.
D. Tổng số dân lớn thứ ba thế giới.
 
Câu 50: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây ở nước ta tiếp giáp Campuchia ở vị trí thứ 5 theo chiều Bắc - Nam?
 
A. Bình Phước.                  B. Quảng Bình.                      C. Hà Tĩnh.                              D. Tây Ninh
 
Câu 51: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết địa điểm nào sau đây ở nước ta có mùa mưa vào thu đông?
 
A. Cần Thơ.                         B. Hà Nội.                                C. Đà Lạt.                                D. Đồng Hới.
Câu 52: Biểu hiện tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta là
 
A. chịu ảnh hưởng của chế độ gió mùa.
B. tổng bức xạ Mặt Trời lớn.
 
C. độ ẩm không khí cao.
D. tổng lượng mưa lớn.
Câu 53: Hiện nay các lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu thế giới là
 
A. nông nghiệp, công nghiệp, giáo dục.
B. văn hóa, giáo dục, công nghiệp.
 
C. tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.
D. du lịch, công nghiệp, giáo dục.
Câu 54: Vùng núi nào sau đây có độ cao trung bình lớn nhất nước ta?
 
A. Tây Bắc.                         B. Trường Sơn Bắc.             C. Trường Sơn Nam.           D. Đông Bắc.
Câu 55: Do vị trí kề sát vành đai lửa Thái Bình Dương nên Đông Nam Á thường xảy ra
 
A. hạn hán.                          B. động đất.                             C. lũ lụt.                                   D. bão.
Câu 56: Nguyên nhân nào sau đây tạo nên những ngày nắng ấm trong mùa đông ở miền Bắc nước ta?
 
A. Gió phơn Tây Nam.                                                         B. Gió mùa mùa đông lạnh ẩm.
C. Gió mùa mùa đông lạnh khô.                                      D. Tín phong bán cầu Bắc.
 
Câu 57: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết vùng nào sau đây tập trung nhiều boxit nhất nước ta?
 
A. Đồng bằng sông Cửu Long.                                         B. Trung du miền núi Bắc Bộ.

C. Bắc Trung Bộ.                                                                   D. Tây Nguyên.
Câu 58: Phát biểu nào sau đây không đúng với ảnh hưởng của Biển Đông đến thiên nhiên nước ta?
 
A. Ngư dân đánh bắt được nhiều hải sản.                   B. Thiên nhiên nước ta có nhiều thiên tai.
C. Các dạng địa hình ven biển rất đa dạng.                D. Hệ sinh thái ven biển rất đa dạng và giàu có.
Câu 59: Đặc điểm của Biển Đông có ảnh hưởng nhiều nhất đến thiên nhiên nước ta là
 
A. vùng biển tương đối kín.                                               B. tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.
C. có diện tích lớn.                                                                D. có dòng biển theo mùa.
Câu 60: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây ở nước ta không tiếp giáp
Lào?
A. Hà Tĩnh.                          B. Lai Châu.                           C. Quảng Nam.                      D. Kon Tum.
 
Câu 61: Điểm giống nhau của địa hình vùng núi Đông Bắc và vùng núi Trường Sơn Bắc là A. địa hình hướng tây bắc - đông nam.
B. có sự bất đối xứng giữa hai sườn Đông - Tây.
C. có nhiều cao nguyên, sơn nguyên.
D. đồi núi thấp chiếm ưu thế.
 
Câu 62: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, cho biết các vườn quốc gia nào sau đây được sắp xếp theo chiều từ Bắc xuống Nam ở miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ?
 
A. Cát Tiên, Yok Đôn, Kon Ka Kinh, Bạch Mã.
 
B. Bạch Mã, Kon Ka Kinh, Yok Đôn, Cát Tiên.
 
C. Cát Tiên, Bù Gia Mập, Yok Đôn, Kon Ka Kinh.
 
D. Kon Ka Kinh, Yok Đôn, Bù Gia Mập, Cát Tiên
 
Câu 63: Cho biểu đồ:
 
Nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhận xét nào sau đây không đúng với biểu đồ trên?
A. Nhiệt độ trung bình năm ở Thành phố Hồ Chí Minh cao hơn Hà Nội.
B. Chế độ mưa của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều có sự phân mùa.
C. Sự phân mùa trong chế độ mưa của Hà Nội sâu sắc hơn Thành phố Hồ Chí Minh.
D. Hà Nội có biên độ nhiệt năm lớn, Thành phố Hồ Chí Minh có biên độ nhiệt năm nhỏ.
 
Câu 64: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và 14, cho biết núi nào sau đây cao nhất ở miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?
 
A. Núi Phanxipăng.          B. Núi Tây Côn Lĩnh.         C. Núi Ngọc Linh.       D. Núi Pu Tha Ca.
 
Câu 65: Cho bảng số liệu:
 
Nhiệt độ trung bình của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
(Đơn vị: °C)

 
 
 
 
 
Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất thể hiện diễn biến nhiệt độ trung bình của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh?
 
A. Cột ghép.                         B. Miền.                                   C. Kết hợp.                              D. Đường.

Câu 66: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và 14, cho biết nguyên nhân nào sau đây làm cho thiên nhiên vùng núi Tây Bắc nước ta có đủ 3 đai cao?
 
A. Hướng núi là tây bắc - đông nam.
B. Địa hình cao nhất nước ta.
C. Nghiêng theo hướng tây bắc - đông nam.
D. Có nhiều sơn nguyên và cao nguyên.
 
Câu 67: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết đất feralit trên đá vôi tập trung nhiều nhất vùng nào sau đây của nước ta?
 
A. Bắc Trung Bộ. B. Đông Nam Bộ. C. Tây Nguyên. D. Trung du miền núi Bắc Bộ. Câu 68: Gió mùa mùa đông từ lục địa Á - Âu thổi đến Nhật Bản trở nên ẩm ướt do đi qua A. dòng biển Biasivỗ. B. biển Nhật Bản. C. biển Hoa Đông. D. biển Ô-khốt. Câu 69: Trở ngại lớn nhất cho sự phát triển của EU là sự khác biệt giữa các nước thành viên về A. ngôn ngữ, tôn giáo. B. chính trị, xã hội. C. trình độ phát triển. D. dân tộc, văn hoá,
 
Câu 70: Dân số thành thị ở Mĩ La tinh gia tăng nhanh gắn với    
A. cơ cấu xã hội phong kiến được duy trì trong thời gian dài.    
B. quá trình công nghiệp hóa phát triển mạnh mẽ ở các nước.    
C. hiện tượng dân nghèo không có ruộng, kéo ra thành phố tìm việc làm.    
D. các thế lực của tôn giáo cản trở sự phát triển xã hội.      
Câu 71: Hậu quả nào sau đây không do quan hệ căng thẳng giữa I-xra-en và Pa-le-xtin gây ra?
A. Sinh mạng của người dân bị thiệt hại.      
B. Đời sống của người dân bị xáo trộn.      
C. Sử dụng tài nguyên không hợp lí.        
D. Môi trường bị tàn phá nghiêm trọng.      
Câu 72: Vùng thềm lục địa ở miền Trung nước ta hẹp và sâu do    
A. vùng ven biển miền Trung ít bị xâm thực.      
B. vùng ven biển miền Trung có lượng mưa lớn.      
C. vùng đồng bằng và đồi núi kề bên hẹp ngang.      
D. có nhiều sông lớn đổ ra biển        
Câu 73: Cho bảng số liệu:        
  Giá trị xuất, nhập khẩu của Liên bang Nga giai đoạn 1997 - 2005  
          (Đơn vị: tỉ USD)
Năm 1997 2000 2003 2004 2005
Xuất khẩu 88,0 105,6 135,9 183,5 245,0
Nhập khẩu 70,0 49,0 83,7 105,9 125,0

 
Nhận xét nào sau đây không đúng về giá trị xuất, nhập khẩu của Liên bang Nga giai đoạn 1997 - 2005? A. Giá trị xuất khẩu tăng mạnh hơn nhập khẩu.
 
B. Giá trị nhập khẩu luôn nhỏ hơn xuất khẩu.
 
C. Giá trị xuất khẩu tăng gấp gần 2,8 lần.
 
D. Giá trị nhập khẩu luôn tăng qua các năm.
 
Câu 74: Ý nào sau đây không đúng với tác động của Tín phong bán cầu Bắc trong mùa đông ở nước ta? A. Gây mưa phùn cho vùng ven biển và đồng bằng Bắc Bộ.
 
B. Tạo nên những ngày thời tiết nắng ấm ở miền Bắc nước ta.
 
C. Gây mưa cho vùng ven biển Trung Bộ.
 
D. Tạo nên mùa khô sâu sắc cho Nam Bộ và Tây Nguyên.
 
Câu 75: Phát biểu nào sau đây đúng về sự tương phản của thiên nhiên giữa miền Đông và miền Tây Trung Quốc?
 
A. Miền Tây sông ngòi rộng và thoải; miền Đông sông ngòi dốc, nhiều thác ghềnh.
 
B. Miền Tây chủ yếu là đồng bằng châu thổ; miền Đông chủ yếu là núi và cao nguyên.
 
C. Miền Tây là nơi bắt nguồn của các con sông, miền Đông là hạ lưu của các sông lớn.
 
D. Miền Tây có khí hậu lục địa mưa nhiều, miền Đông khí hậu hải dương khắc nghiệt.
 
Câu 76: Nguyên nhân cơ bản nào sau đây làm cho thảm thực vật ở nước ta bốn mùa xanh tốt, rất giàu sức sống?

A. Nước ta nằm trên vành đai sinh khoáng lớn.
B. Nước ta nằm trong khu vực nhiệt đới ẩm gió mùa.
C. Nước ta vừa tiếp giáp biển, vừa tiếp giáp đất liền.
 
D. Nước ta tiếp giáp vùng biển lớn với đường bờ biển dài

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 115.50 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: đia lý
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 30/10/2019 21:34
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  1
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: Quyết định phê duyệt danh mục Sách lớp 11 năm học 2022 - 2023 của trường THPT Nghèn
Tên: (danh mục Sách lớp 11 năm học 2022 - 2023)

Ngày BH: (19/06/2023)

Số: 1330/QĐ-UBND
Tên: (Phê duyệt sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10)

Ngày BH: (09/06/2023)

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4208 view

  Giải trí

1 photos | 3911 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2483 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 20
 • Khách viếng thăm: 19
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 3871
 • Tháng hiện tại: 90755
 • Tổng lượt truy cập: 8083564

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606