Rss Feed Đăng nhập

Lựa chọn một số bài tập thể lực áp dụng vào giảng dạy nhằm phát triển sức nhanh cho học sinh trung học phổ thông

Gửi lên: 08/12/2018 22:19, Người gửi: theduc, Đã xem: 167
A.  PHẦN MỞ ĐẦU
 
     I. Lý do chọn đề tài:
        Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới công tác TDTT nói chung và giáo dục thể chất trong nhà trường nói riêng. Coi sức khỏe là vốn quí nhất của con người. Bước vào thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải xây dựng thế hệ trẻ nước ta trở thành những con người có đủ bản lĩnh, phẩm chất và năng lực để kế thừa và phát huy những thành tựu và truyền thống vẻ vang của dân tộc để đưa nước ta phát triển hội nhập với cộng đồng quốc tế, vươn lên “ Sánh vai với các cường quốc năm châu”. Để giúp cho thế hệ trẻ phát triển toàn diện nhiều mặt trong đó có một mặt quan trọng và tất yếu là chăm lo về sức khỏe và thể lực, không những là nhu cầu của bản thân con người mà là vốn quí để tạo tài sản vật chất cho xã hội.
           Để đáp ứng ngày càng cao yêu cầu phát triển mạnh mẽ của xã hội cho nên bản thân ngành thể dục thể thao nói chung và giáo dục thể chật nói riêng luôn tiếp thu, bổ sung, đổi mới nhằm ngày càng hoàn thiện các hoạt động thể dục thể thao để đáp ứng nhu cầu của xã hội.
          Đối với ngành giáo dục thể chất phải tạo ra nền tảng vững chắc phát triển con người mới một cách toàn diện về đức, trí, thể, mỹ đây là nhiệm vụ chiến lược thể dục thể thao ở nước ta hiện nay là phải tập trung thực hiện công tác giáo dục thể chất trong trường học các cấp có chất lượng ngày càng cao, từng bước hoàn thiện chương trình giảng dạy và đổi mới phương pháp cho phù hợp với tình hình phát triển mới hiện nay, tăng cường tổ chức các hoạt động thể dục thể thao ngoại khoá. Các tố chất thể lực là phương tiện không thể thiếu của công tác giáo dục thể chất nhằm nâng cao sức khoẻ thể thao học đường.
          Xuất phát từ những thực tiễn trên tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:   
        “ Lựa chọn một số bài tập thể lực áp dụng vào giảng dạy nhằm phát triển sức nhanh cho học sinh trung học phổ thông”
        II. Mục tiêu, đối tương, nhiệm vụ  nghiên cứu:
    1. Mục tiêu:
        Xác định và đánh giá hiệu quả ứng dụng một số bài tập thể lực nhằm nâng cao sức nhanh cho học sinh.
        Trên cơ sở đó ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy nhằm nâng cao thể lực cho học sinh trung học phổ thông.
2. Nhiệm vụ:
Để đạt được mục đích trên chúng tôi đặt ra các nhiệm vụ nghiên cứu sau:
+ Tìm hiểu các chỉ số biểu thị về sức nhanh ban đầu của học sinh.
    +  Lựa chọn một số bài tập thể lực vào giảng dạy nhằm nâng cao các tố chất thể lực cho học sinh THPT và đánh giá kết quả.
 
        III. Đối tượng, phạm vi, thời gian và phương pháp nghiên cứu:
1. Đối tượng nghiên cứu
Học sinh lớp 11 THPT :
            - Lớp 11a1:  40 học sinh (lớp thực nghiệm).
                                                - Lớp 11a3:  40 học sinh  (lớp đối chứng).
2. Phạm vi nghiên cứu : học sinh trường THPT  .
3. Thời gian nghiên cứu
- Thời gian  từ 15 tháng 01 năm 2018 đến 15 tháng 03 năm 2018.
4. Địa điểm và phương tiện.
- Sân học thể dục của trường.
- Phương tiện: Giáo án, còi, đồng hồ bấm giờ.
5. Phương pháp nghiên cứu:
           Để giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu trên, tôi áp dụng các phương pháp nghiên cứu sau:
     a. Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu:
        b.. Phương pháp phỏng vấn.
    c.. Phương pháp kiểm tra sư phạm.
        Tôi dùng phương pháp này để kiểm tra lấy thành tích chạy 60m xuất phát cao ; Lúc đầu chưa áp dụng bài tập vào thực nghiệm và sau khi áp dụng các bài tập vào thực nghiêm. Để đánh giá hiệu quả ứng dụng các bài tập thể lực vào giảng dạy nhằm phát triển sức nhanh, sức mạnh cho học sinh THPT
* Chạy 60m xuất phát cao.
      - TTCB: Đứng chân trước chân sau (chân trước giậm lên vạch xuất phát) người hơi ngả về trước, trọng tâm dồn về chân trước, mắt nhìn thẳng…
      - Cách thực hiện: Khi nhận được tín hiệu xuất phát, người tập nhanh chóng chạy hết cự li 60m với tốc độ cao nhất.
  - Cách đánh giá: Thành tích được tính bằng thời gian chạy hết cự li, đơn vị đo bằng                        
    giây đồng hồ.   
     d. Phương pháp thực nghiệm sư phạm:
         Để giải quyết vấn đề này tôi thực hiện theo phương pháp thực nghiệm song song. Trong quá trình nghiên cứu tôi đã tiến hành thực nghiệm với hai lớp học khối 11, mỗi lớp 40 học sinh( 20 nam, 20 nữ). Lớp đối chiếu thực hiện theo giáo án bình thường, Lớp thực nghiệm học theo giáo án riêng của tôi, thời gian tập mỗi tuần 2 buổi theo giờ học môn Thể dục, mỗi buổi 10 phút và được tiến hành trong 8 tuần với tổng cộng là 16 buổi, trong đó 7 tuần ứng dụng bài tập và tuần cuối cùng tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả.
      đ. Phương pháp toán học thông kê:
       IV. Giả thiết khoa học.
    - Việc áp dụng một số bài tập thể lực vào giảng dạy sẽ giúp học sinh phát triển hoàn thiện hơn về  tố chất sức nhanh.
     - Việc áp dụng một số bài tập thể lực vào giảng dạy sẽ giúp học sinh tăng cường thể lực để hoàn thành các nhiệm vụ học tập tốt hơn.
      V. Đóng góp của đề tài:
      Đề tài sẽ giúp giáo viên giảng dạy môn thể dục nhìn nhận một cách toàn diện hơn về việc chủ động xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp để áp dụng vào điều kiện thực tế của từng nhà trường để từ đó nâng cao hiệu quả giảng dạy bộ môn Thể dục, góp phần vào sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay.
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở khoa học:
  1. Những yêu cầu phát triển các tố chất thể lực đối với học sinh.
      - Các em học sinh cần đạt mức cần thiết về trình độ chuẩn bị thể lực toàn diện ( Sức nhanh, sức mạnh, …) để có đủ sức khoẻ học tập, lao động và tham gia các hoạt động xã hội quan trọng bên cạnh đó còn cần phải phát hiện bồi dưỡng một số học sinh có năng khiếu tham gia vào đội tuyển TT của trường.
  2. Phương pháp phát triển Sức nhanh, sức mạnh.
    a. Khái niệm và phương pháp phát triển sức nhanh.
       * Khái niệm Sức nhanh: là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động với thời gian ngắn nhất. Sức nhanh biểu hiện ở 3 hình thái cơ bản: Phản ứng nhanh, tần số động tác nhanh và thực hiện động tác đơn nhanh.
      + Phản ứng nhanh. Ví dụ: khi nghe thấy tín hiệu dừng thì dừng lại ngay hoặc đang chạy có tín hiệu thì chạy ngược lại ngay chiều vừa chạy...Trong đời sống, khi chúng ta đi xe đạp, xe máy trên đường bất ngờ có một tình huống xảy ra như có người chạy qua đường, người đi xe đạp phản ứng nhanh bằng cách thắng gấp hoặc điều khiển tay lái để tránh...
      + Tần số động tác. Ví dụ: Số lần bước chạy trong 1 giây, số lần bước đi bộ trong 1 phút, số lần tâng cầu hay nhảy dây trong 15s, 20s, 30s hoặc số lần quạt tay của VĐV bơi 50m, 100m.
      + Động tác đơn nhanh. Ví dụ: Trong đấu võ đấu kiếm...xuất đòn nhanh, khi đối phương ra đòn tấn công hoặc trong thi đấu bóng chuyền, khi đối phương đập bóng, lập tức bên bị tấn công có động tác đỡ bóng.
     Ngoài ra, sức nhanh trong chạy cự li ngắn còn liên quan đến sức mạnh tốc độ( Ví dụ: đạp chân vào bàn đạp khi xuất phát, khi chạy tăng tốc xuất phát......) và Sức bền tốc độ ( Ví dụ khi gắng sức chạy 10m- 20m cuối trước khi đến đích).
     * Phương pháp phát triển sức nhanh:
    - Nhóm bài tập rèn luyện phản ứng nhanh: là những phản xạ của người tập khi nghe tín hiệu, hiệu lệnh hoặc gặp một chướng ngại vật gì đó trong quá trình thực hiện.
     Ví dụ: chạy ngược chiều tín hiệu; xuất phát ở nhiều tư thế khác nhau.
    - Nhóm bài tập rèn luyện tần số động tác nhanh: Số lần hoạt động trong một thời gian hoặc trong một cự li nhất định nào đó được tăng lên.
    Ví dụ: Chạy tại chỗ; nhảy dây; đạp xe; chạy nhanh ở cự li 30m...
    -Nhóm bài tập rèn luyện tốc độ đơn nhanh: những động tác khi tấn công hoặc phòng thủ được thực hiện một cách linh hoạt và khéo léo.
    Ví dụ: võ sĩ xuất đòn và phòng thủ.
   * Nhóm bài tập rèn luyện sức mạnh tốc độ.
    Ví dụ như: xuất phát sau đó chạy tăng tốc nhanh 5m, 10m, 15m, 20m, chạy đạp sau, bật cao, bật xa.
   * Nhóm bài tập rèn luyện sức bền tốc độ:
   Ví dụ như chạy nhanh 60m, 80m, 100m.
     Có thể thấy việc phát triển sức nhanh không quá khó, các hình thức tập luyện tương đối phong phú, phương pháp đơn giản nhưng để có kết quả đòi hỏi người tập phải tập đúng theo đúng nguyên tắc, tập thường xuyên và kiên trì.
          II. Kết quả điều tra khảo sát ban đầu
Qua kết quả khảo sát, điều tra  trước khi áp dụng đề tài  với 80 học sinh lớp 11a1 và 11a3 với các bài tập chạy 60m xuất phát cao.
-         Kết quả chạy 60m xuất phát cao: Đối với Nữ.
Lớp Sĩ số Thành tích trung bình
11a1(Lớp thực nghiệm) 20 Nữ             11,4s
11a3(Lớp đối chứng) 20 Nữ             11,3s
 
-         Kết quả chạy 60m xuất phát cao: Đối với Nam
Lớp Sĩ số Thành tích trung bình
11a1(Lớp thực nghiệm) 20 Nam            10,2s
11a3(Lớp đối chứng) 20 Nam             10,1s
 
 III. Nguyên nhân.
- Đó là do hệ thống các giáo án lên lớp chưa đưa các bài tập phát triển thể lực thường xuyên vào các tiết dạy mà chỉ đưa vào tập luyện ở một vài tiết dạy. Các giáo án còn nặng về thực hiện các kĩ thuật động tác với lượng vận động còn thấp nên học sinh chưa phát triển hết các tố chất của mình. Đó chính là hạn chế của các giáo án đang áp dụng giảng dạy. Vì vậy việc áp dụng một số bài tập thể lực vào giảng dạy nhằm phát triển sức nhanh cho học sinh trung học phổ thông là yêu cầu cấp thiết hiện nay của mỗi giáo viên đang thực hiện nhiệm vụ giảng dạy.
IV. Các giải pháp thực hiện:
          1. Xây dựng hệ thống các bài tập.
  - Để thực hiện đề tài này chúng tôi phải xây dựng hệ thống các bài tập.
  - Xây dựng phân phối chương trình cho đề tài.
  - Soạn giáo án giảng dạy cho đề tài.
  2. Biên soạn các bài tập.
          Biên soạn các bài tập là khâu rất quan trọng, trọng việc áp dụng một số bài tập thể lực vào giảng dạy nhằm phát triển sức nhanh cho học sinh trung học phổ thông. Đây là khâu mà chúng ta xác định được các bài tập để áp dụng vào từng tiết dạy cụ thể và soạn giáo án cho các tiết dạy cụ thể.
* Hệ thống các bài tập:
1. Chạy nâng cao đùi tại chỗ và di chuyển: 20m
2. Chạy 30m tốc độ cao.
3. Chạy biến tốc.
4. Chạy 60m xuất phát cao.
  3. Cách thức thực hiện các bài tập:
   a.  Chạy 30m xuất phát cao:
      - TTCB: Đứng chân trước chân sau (chân trước giậm lên vạch xuất phát) người hơi ngả về trước, trọng tâm dồn về chân trước, mắt nhìn thẳng…
      - Cách thực hiện: Khi nhận được tín hiệu xuất phát, người tập nhanh chóng chạy hết cự li 30m với tốc độ nhanh nhất.
     - Cách đánh giá: Thành tích được tính bằng thời gian chạy hết cự li, đơn vị đo bằng                       
    giây đồng hồ.   
       b.  Chạy nâng cao đùi tại chỗ và di chuyển.
      - Động tác: Đứng thẳng, trên nữa trước hai bàn chân, hai tay co ở khuỷu. Thực hiện chạy nâng cao đùi tại chỗ sau đó di chuyển 20m với tốc độ cao.
      c.  Chạy biến tốc.
      Chạy theo hiệu lệnh còi:  một tiếng chạy nhanh, hai tiếng chạy chậm, lặp lại như vậy.
      - TTCB: Đứng chân trước chân sau (chân trước giậm lên vạch xuất phát) người hơi ngả về trước, trọng tâm dồn về chân trước, mắt nhìn thẳng…
      - Cách thực hiện: : Khi nhận được tín hiệu xuất phát, người tập nhanh chóng chạy với tốc độ cao nhất, sau khi nghe hiệu lệnh còi thì chạy chậm lại sau khi có hiệu lệnh còi thì tiếp tục chạy với tốc độ cao và hiệu lệnh còi cuối cùng là chạy chậm về đích. 
       d. Chạy 60m xuất phát cao.
          - TTCB: Đứng chân trước chân sau (chân trước giậm lên vạch xuất phát) người hơi ngả về trước, trọng tâm dồn về chân trước, mắt nhìn thẳng…
      - Cách thực hiện: Khi nhận được tín hiệu xuất phát, người tập nhanh chóng chạy hết cự li 60m với tốc độ nhanh nhất.
     - Cách đánh giá: Thành tích được tính bằng thời gian chạy hết cự li, đơn vị đo bằng                       
    giây đồng hồ.  
        4. Kế hoạch tập luyện các bài tập.
 
 
TT
 
Tên bài tập
Số buổi Tuần
1 2 3 4 5 6 7
 
1
- Chạy nâng cao đùi tại chỗ và di chuyển: 20m
 
 
7
 
x
   
x
 
 
 
x
   
x
   
x
   
x
   
x
 
 
2
 
- Chạy 30m tốc độ cao.
 
7
 
x
 
 
 
x
   
x
   
x
   
x
 
 
 
x
 
 
 
x
 
 
 
3
- Chạy biến tốc.  
7
 
 
 
x
 
 
 
x
   
x
   
x
   
x
   
x
   
x
 
4
 
- Chạy 60m xuất phát cao
 
7
 
 
 
x
 
 
 
x
   
x
   
x
   
x
   
x
   
x
 
                 V. Kết quả thực nghiệm:
1. Trước khi chưa áp dụng các bài tập thể lực phát triển sức nhanh vào giảng dạy.
         Trước khi chưa áp dụng các bài tập thể lực vào giảng dạy. Tôi thấy thể lực của học sinh còn yếu thực hiện các bài tập sức nhanh còn hạn chế nên chưa phát huy hết khả năng của bản thân.
2. Sau khi áp dụng dạy các bài tập thể lực phát triển sức nhanh vào giảng dạy.
 Sau khi áp dụng các bài tập thể lực phát triển sức nhanh vào giảng dạy tôi thấy thể lực của các em được cải thiện rõ rệt, kể cả các học sinh có thể lực yếu. Chính vì thể lực được cải thiện nên các em tích cực tham gia học tập sôi nổi, thực hiện các kĩ thuật động tác, các bài tập một cách đơn giãn, dễ dàng hơn. Tạo cho các em hứng thú hơn trong học tập và các hoạt động của nhà trường.
 
 
* Cụ thể:
- Kết quả chạy 60m xuất phát cao: Đối với Nữ
Lớp Sĩ số Thành tích trung bình
11a1(Lớp thực nghiệm) 20 Nữ                 10,2s 
11a3(Lớp đối chứng) 20 Nữ                 11,2s
 
- Kết quả chạy 60m xuất phát cao: Đối với Nam
Lớp Sĩ số Thành tích trung bình
11a1(Lớp thực nghiệm) 20 Nam                 8,9s
11a3(Lớp đối chứng) 20 Nam                 9.9s
 
           So sánh  kết quả khảo sát ban đầu của hai lớp học sinh 11a1 và 11a4 về tố chất sức nhanh là tương đương nhau ( lớp 11a3 có nhỉnh hơn chút ít). Tuy nhiên sau 2 tháng tiến hành thực nghiệm áp dụng các bài tập thể lực phát triển sức nhanh, sức mạnh vào giảng dạy tại lớp 11a1 và dạy theo phân phối giáo án bình thường ở lớp 11a3 thì kết quả đã có sự chênh lệch khá lớn. Ở lớp 11a3 thì tố chất sức nhanh, sức mạnh có tăng lên nhưng không đáng kể, còn ở lớp 11a1 sau khi áp dụng các bài tập thể lực thì tố chất sức nhanh tăng lên rõ rệt, điều đó chứng tỏ những bài tập chúng tôi đưa ra cho nhóm thực nghiệm đã mang lại hiệu quả.
 
C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
                               
1.      Kết luận:
         Sau một thời gian nghiên cứu tôi đưa ra được một hệ thống các bài tập bổ trợ cho việc phát triển sức nhanh nhằm nâng cao thể lực cho học sinh THPT. Giúp cho quá trình giảng dạy  của giáo viên thêm phong phú hơn.
         Áp dụng các bài tập thể lực vào quá trình học tập giúp các em được trang bị thêm về các tố chất thể lực tạo điều kiện tốt cho việc tiếp thu kỹ thuật, nâng cao được thành tích trong học tập và thi đấu.
         Trong thời gian thực hiện đề tài “ Lựa chọn một số bài tập thể lực vào giảng dạy nhằm phát triển sức nhanh cho học sinh trung học phổ thông” là một đề tài nghiên cứu có hiệu quả. Ở nhóm đối chiếu việc thực hiện tập luyện thể lực theo giáo án cũ, chương trình chưa được thay đổi thì không nhìn thấy sự thay đổi đáng kể. Trong khi đó với giáo án được áp dụng lên từng đối tượng cũng như thay đổi các phương pháp dạy học mới thì ở nhóm thực nghiệm đã thấy sự tăng tiến rất rõ rệt về tố chất sức nhanh.
        Vậy cần lựa chọn các bài tập phát triển sức nhanh để áp dụng vào quá trình học tập rèn luyện cho học sinh sao cho phù hợp với đặc điểm của học sinh.
2.      Đề xuất và kiến nghị:
        - Kính mong Sở Giáo dục và nhà trường tạo mọi điều kiện cho giáo viên được tập huấn các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn.
        - Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học đầy đủ hơn.
        - Với thời gian ngắn, phạm vi nghiên cứu hẹp cộng với điều kiện nghiên cứu còn nhiều hạn chế, rất mong các nhà sư phạm thể dục tiếp tục nghiên cứu, bổ sung đầy đủ hơn để có thể áp dụng vào thực tiễn giảng dạy và mang lại kết quả cao hơn./.
      
                                                                           Xin chân thành cảm ơn!
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 121.00 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Nguyễn Đình Hưởng (thuyenchinh@gmail.com)
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 08/12/2018 22:19
 • Thông tin bản quyền: Nguyễn Đình Hưởng
 • Đã tải về:
  2
 • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (20/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (27/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (17/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (17/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (09/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (26/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (01/02/2018)

Số: Số: 28/QĐ-THPTN
Tên: (Quyết định thành lập BCĐ viết Kỷ yếu, hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường THPT Nghèn 1988-2018)

Ngày BH: (19/05/2017)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3897 view

  Giải trí

1 photos | 3613 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2174 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 4956
 • Tháng hiện tại: 20541
 • Tổng lượt truy cập: 6826324

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606