Rss Feed Đăng nhập

MT đề kt kì 1 địa 11

Gửi lên: 21/01/2019 09:10, Người gửi: dialy, Đã xem: 143
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 11CB
MÔN: ĐỊA LÍ
(Thời gian làm bài : 45 phút-  không kể thời gian giao đề)
 1. Mục tiêu :
- Kiểm tra mức độ nắm kiến thức của học sinh sau khi học xong chương trình học kì I.
- Nắm được khả năng tư duy, tổng hợp, vận dụng kiến thức của học sinh để từ đó đề ra biện pháp dạy học cho phù hợp.
- Nắm được kĩ năng vẽ biểu đồ của học sinh.
- Có thể phân loại trình độ học sinh.
- Giúp học sinh nắm được khả năng học tập của mình  để có biện pháp học tập cho thích hợp.
- Thu thập ý kiến phản hồi để điều chỉnh lại quá trình giảng dạy.
2. Hình thức đề kiểm tra: Kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan.
3. Ma trận đề kiểm tra
Chương trình chuẩn tập trung vào các chủ đề và nội dung kiểm tra với số tiết là 7 tiết phân phối cho các chủ đề và nội dung như sau:
- BÀI 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU ( 1 tiết )
- BÀI 6: HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ ( 3 tiết )
- BÀI 7: LIÊN MINH CHÂU ÂU ( 3 tiết)
                         
 
Tên chủ đề
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
TNKQ TL TNKQ TL TL
MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU Trình bày được một số biểu hiện, nguyên nhân của ô nhiễm từng loại môi trường. Hậu quả Giải thích được tình trạng bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển và già hoá dân số ở các nước phát triển .
Biết và giải thích được đặc điểm dân số thế giới, của nhóm nước phát triển, nhóm nước đang phát triển.
 
 
Số điểm: 1,5 điểm
Tỉ lệ: 15%
Số câu :3
Số điểm : 0,75
Số câu:
Số điểm :
Số câu :3
Số điểm : 0,75
   
 HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ Trình bày được đặc điểm tự nhiên.
Trình bày  được đặc điểm kinh tế, vai trò của một số ngành kinh tế chủ chốt, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế Hoa Kỳ.
Phân tích được thuận lợi, khó khăn của  tự nhiên và TNTN Hoa Kỳ đối với sự phát triển kinh tế.
Phân tích đuợc đặc điểm dân cư của Hoa Kì và ảnh hưởng của chúng đối với sự phát triển kinh tế .
Giải thích được đặc điểm kinh tế, vai trò của một số ngành kinh tế chủ chốt, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế Hoa Kỳ.
Kĩ năng phân tích số liệu, tư liệu về tự nhiên, dân cư Hoa Kỳ.
 
Số điểm: 4,5 điểm
Tỉ lệ: 45%
Số câu: 2
Số điểm :0,5
Tỉ lệ : 11%
Số câu: 1
Số điểm : 2,5đ
Tỉ lệ : 56%
Số câu: 1
Số điểm :0,25
Tỉ lệ : 5%
Số câu:
Số điểm:
 
Số câu:  1
Số điểm : 1,25đ
Tỉ lệ : 28%
LIÊN MINH
CHÂU ÂU
Trình bày được lý do hình thành, quy mô, vị trí, mục tiêu, thể chế hoạt động của EU.
Những biểu hiện của mối liên kết toàn diện giữa các nước trong EU.
 
Phân tích được vai trò của EU trong nền kinh tế thế giới : trung tâm kinh tế và tổ chức thương mại hàng đầu thế giới Phân tích số liệu về dân số, cơ cấu GDP, một số chỉ tiêu kinh tế để thấy được vai trò của EU trong nền kinh tế thế giới.
Số điểm: 4,0 điểm
Tỉ lệ so viowis: 40%
Số câu: 1
Số điểm :0,25
Tỉ lệ : 6%
 
Số câu:
Số điểm :
 
Số câu: 2
Số điểm :0,5
Tỉ lệ : 12%
 
Số câu: 1
Số điểm : 2đ
Tỉ lệ : 50%
 
Số câu:  1
Số điểm : 1,25đ
Tỉ lệ : 32%
 
Tổng số câu:
Tổng số điểm :10,0
Tỉ lệ: 100%
Số câu TN: 6
Số điểm : 1,5đ
Tỉ lệ: 15 %
Số câu TL:  1 câu
Số điểm : 2,5đ
Tỉ lệ : 25%
 
Số câu TN: 6
Số điểm : 1,5đ
Tỉ lệ:  15 %
Số câu TL:   1
Số điểm : 
Tỉ lệ:  20 %
Số câu thực hành :  2
Số điểm : 2,5đ
Tỉ lệ:  25 %
 
   4/ Cấu trúc đề kiểm tra :
         PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : 12 câu = 3 điểm
         PHẦN TỰ LUẬN:  7 điểm :
                 Lý thuyết :  2 câu =  4,5điểm
                 Thực hành : 2 câu  = 2,5điểm
( Trên cơ sở ma trận nầy, mỗi thầy, cô ra một đề đề nghị gởi cho tổ trưởng )
 
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011-2012
MÔN: ĐỊA LÍ 11
I/Lý thuyết :
BÀI: MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU:  
 • So sánh tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của các nhóm nước phát triển và đang phát triển  và toàn thế giới
 • Hậu quả của sự gia tăng dân số .
 • Sự bùng nổ dân số và lão hóa dân số diễn ra như thế nào ?
 • Hiện tượng hiệu ứng nhà kính, nguyên nhân và hậu quả.
 • Hiện tượng thủng tầng ôdôn, nguyên nhân và hậu quả.
 • Hiện tượng suy giảm đa dạng sinh vật, nguyên nhân và hậu quả
 •  
BÀI: HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ
 Tự nhiên và dân cư 
 • Nêu vị trí địa lí Hoa Kì. Cho biết vị trí địa lí của Hoa Kì có thuận lợi gì cho phát triển kinh tế.
 • Nêu đặc điểm tự nhiên của các vùng ở Hoa Kỳ.
 • Trình bày đặc điểm nổi bật  của sự gia tăng dân số và thành phần dân cư của Hoa Kì.
 • Trình bày sự đổi mới trong phân bố dân cư của Hoa Kì. Tại sao có sự phân bố như vậy.
 • Phân tích những thuận lợi của vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển nông nghiệp, công ngiệp của Hoa Kì.
 • Quy mô  nền kinh tế, các ngành kinh tế của Hoa Kì.
 • Những nét mới trong sản xuất  công nghiệp, nông nghiệpvà dịch vụ của Hoa Kỳ.
BÀI: LIÊN MINH CHÂU ÂU
-     Qúa trình  hình thành và phát triển của liên minh Châu Âu.
 • Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới.
 • Trình bày tóm tắt mục đích và thể chế của Liên minh Châu Âu
 • Biểu hiện cụ thể của thị trường chung Châu Âu.
 • Nêu biểu hiện trong hợp tác trong sản xuất và dịch vụ.
 • Liên kết vùng Châu Âu có ý nghĩa gì ?
II/ Kỹ năng : Cách vẽ biểu đồ tròn, cột, đường
                                        ----------------------

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 115.50 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: địa lý
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 21/01/2019 09:10
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  4
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (20/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (27/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (17/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (17/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (09/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (26/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (01/02/2018)

Số: Số: 28/QĐ-THPTN
Tên: (Quyết định thành lập BCĐ viết Kỷ yếu, hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường THPT Nghèn 1988-2018)

Ngày BH: (19/05/2017)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3897 view

  Giải trí

1 photos | 3613 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2174 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 4914
 • Tháng hiện tại: 20499
 • Tổng lượt truy cập: 6826282

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606