Rss Feed Đăng nhập

Phương pháp nâng cao vai trò chỉ đạo của ban cán sự lớp trong tiết học thể dục

Gửi lên: 09/01/2019 22:03, Người gửi: theduc, Đã xem: 1184
I ĐẶT VẤN ĐỀ.
1. Lí do chọn đề tài
Hiện nay, toàn ngành giáo dục và đào tạo đang nổ lực đổi mới phương pháp dạy học, cùng với các môn khoa học khác giáo dục thể chất cũng được quan tâm đổi mới. Với chương trình đổi mới đòi hỏi phải có sự đổi mới về phương pháp giáo dục: Giảm lý thuyết tăng thực hành, phát huy khả năng của học sinh trong đó có sự tự quản lý chỉ đạo và tự đánh giá nhận xét của các em.
 Qua thực tế tôi thấy việc phát huy hết vai trò chỉ đạo của ban cán sự lớp trong tiết học thể dục còn ít nên giáo viên thường mệt mỏi đồng thời tạo tâm lý căng thẳng cho học sinh, ít gây hứng thú học tập nên chất lượng tiếp thu của học sinh chưa cao.
Như chúng ta đã biết, ngày 27/03/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn dân tập luyện thể dục thể thao . Từ đó phong trào luyện tập thể dục thể thao ngày càng được phát triển mạnh mẽ hơn.
Từ năm 1992 Đảng và Nhà nước ta đã thấy được tầm quan trọng của thể dục thể thao trong chiến lược phát triển con người nên đã đưa vào kế hoạch phát triển giáo dục trong các trường học: “Công tác giáo dục thể chất trong các trường học các cấp nhằm góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng con người mới, phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức, sẳn sàng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
 Hiện nay, toàn ngành giáo dục và đào tạo đang nổ lực đổi mới phương pháp dạy học, cùng với các môn khoa học khác giáo dục thể chất cũng được quan tâm đổi mới. Với chương trình đổi mới đòi hỏi phải có sự đổi mới về phương pháp giáo dục: Giảm lý thuyết tăng thực hành, phát huy khả năng của học sinh trong đó có sự tự quản lý chỉ đạo và tự đánh giá nhận xét của các em.
 Qua thực tế tôi thấy việc phát huy hết vai trò chỉ đạo của Ban cán sự lớp trong tiết học thể dục còn ít nên giáo viên thường mệt mỏi đồng thời tạo tâm lý căng thẳng cho học sinh, ít gây hứng thú học tập nên chất lượng tiếp thu của học sinh chưa cao
Với vai trò và trách nhiệm của người thầy giáo cùng với những lí do trên, tôi mạnh dạng chọn và viết chuyên đề “Phương pháp nâng cao vai trò chỉ đạo của ban cán sự lớp  trong tiết học thể dục”.
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Các biện pháp để tiến hành giải quyết vấn đề.
a. Lựa chọn và bồi dưỡng Cán sự lớp:
-. Lựa chọn một trong những yếu tố thành công của người chỉ huy là khả năng chỉ đạo, có sự thông minh, nhanh nhẹn, giọng nói, thái độ và cử chỉ rõ ràng, nghiêm túc, vui vẻ và hòa đồng.
          Thông thường giáo viên dạy thể dục lấy ngay cán sự lớp ở các tiết học văn hóa trong lớp. Song không hẳn đội ngũ đó đã có tác dụng lớn trong tiết học thể dục và đó cũng chính là yếu tố làm giảm khả năng phát huy vai trò và tính tích cực trong tiết học thể dục.
          Chính vì vậy, người giáo viên dạy thể dục phải là người nhạy bén trong vịêc lựa chọn đội ngũ cán sự thể dục, giáo viên có thể giữ nguyên hay cũng có thể thay đổi đội ngũ cán sự. Giáo viên nên quan sát, phân tích các yêu cầu cần đạt được để lựa chọn các cán sự có năng lực chỉ đạo điều hành lớp trong tiết thể dục. Môt yếu tố để các thành viên khác trong lớp, tổ, nhóm thực hiện tốt các hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban cán sự lớp đó là sự tin tưởng, sự đồng ý vào khả năng chỉ huy của ban cán sự. Chính vì vậy người giáo viên nên định hướng cho học sinh bầu ra ban cán sự để tù đó vai trò chỉ đạo của ban cán sự có hiệu quả cao.
b. Bồi dưỡng thường xuyên:
          Nếu ngay từ đầu năm học trong các tiết học đầu tiên, người thầy chỉ đạo là chủ yếu còn cán sự là thứ yếu thì sẽ tạo ra sức ỳ, thói quen “ỷ lại ” sự chỉ đạo của thầy. Chính vì vậy ngay từ buổi đầu tiên tiếp xúc với môn học, người giáo viên phải xây dựng, hình thành và rèn luyện cho cán sự những kĩ năng chỉ đạo lớp từ khâu tập trung, báo cáo, khởi động và các hoạt động tập luyện đến việc thả lõng, nhận xét, đánh giá. Để đạt được điều này, giáo viên phải hướng dẫn các em tỉ mỉ, cụ thể đồng thời giáo viên phải theo dõi uốn nắn, sữa chữa kịp thời cho cán sự trong các tiết tiếp theo. Trong một tiết học giáo viên nên giao nhiệm vụ cho lớp trưởng sau đó lớp trưởng giao nhiệm vụ cho các thành viên khác trong lớp hoặc giáo viên có thể giao nhiệm vụ trực tiếp cho các thành viên trong lớp.
Ví dụ:
+ Lớp trưởng chỉ đạo chung cả lớp, quan sát và đôn đốc các bạn
+ Lớp phó học tập : Chỉ đạo các bạn phần thả lỏng và quản lý tiếp lớp trưởng khi phân chia nhóm
+ Tổ trưởng : quản lý tổ viên của mình
          Trong từng phần cơ bản sau khi giáo viên hướng dẫn chung xong thì cần hướng dẫn thêm cho ban cán sự theo hướng điều hành cần đạt theo mục tiêu bài học đề ra.
          Không chỉ có vậy mà khả năng nhận xét đánh giá về kĩ thuật động tác, thái độ tập luyện cũng rất quan trọng. Nên giáo viên cần xây dựng mối quan hệ đánh giá hai chiều và phải là người trọng tài trong việc đánh giá nhận xét.
c. Xây dựng thói quen tập luyện cho học sinh dưới sự chỉ đạo của cán sự:
          Với học sinh trung học phổ thông , nhu cầu trong giao tiếp với bạn bè, được hoạt động chung với nhau, muốn được bạn bè tôn trọng công nhận năng lực của mình, rất sợ bạn bè xa lánh song các em luôn có cảm giác, thái độ không thích bạn bè chỉ đạo mình nên nhiều khi không tuân theo. Do đó việc xây dựng thói quen luyện tập của học sinh dưới sự chỉ đạo của ban cán sự lớp là một biện pháp để phát huy vai trò chỉ đạo của ban cán sự.
          Người giáo viên phải nhận thấy rõ yếu tố này từ đó có biện pháp xây dựng thói quen luyện tập. Thường xuyên nhắc nhở ban cán sự có thái độ hòa nhã, đồng thời thể hiện tốt khả năng chỉ đạo để các bạn thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của mình.
          Giáo viên phải quan tâm động viên, nhắc nhở các học sinh khác tập luyện có ý thức.
          Ngoài ra không chỉ có ban cán sự chỉ đạo lớp hoạt động mà giáo viên cần rèn luyện cho tất cả các học sinh trong lớp đều có thể tự điều khiển tập luyện.
d. Đổi mới sọan giáo án:
          Để nâng cao chất lượng một tiết dạy học thì đòi hỏi giáo viên phải có sự chuẩn bị tốt về:
+ Bài soạn đúng mẫu.
+ Đảm bảo các bước lên lớp và đủ thời gian.
+ Phương pháp giảng dạy hợp lí.
+ Về mục tiêu: Phân định rõ mức độ hoàn thành công việc của học sinh làm căn cứ đánh giá hiệu quả. Giáo viên phải hình dung được học sinh có thái độ gì? Phải có kĩ năng như thế nào? Bên cạnh mục tiêu cho cả lớp thì cần phải tính đến mục tiêu riêng cho những nhóm học sinh đặc biệt là cán sự.
e. Đánh giá kết quả :
          Sau khi xác định một số biện pháp cơ bản để phát huy vai trò chỉ đạo của ban cán sự như:
-         Đổi mới cách sọan giáo án.
-         Lựa chọn và bồi dưỡng ban cán sự.
-         Rèn luyện thói quen tập luyện dưới sự chỉ đạo của ban cán sự.
-         Đổi mới cách đánh giá.
Tôi đã tiến hành áp dụng thực tế vào giảng dạy để kiểm chứng như sau và  thực hiện trên
        Giáo viên chỉ đạo chủ yếu  và Cán sự chỉ đạo chủ yếu ở các lớp là lớp trưởng, tổ trưởng.
 - Đối với Cán Sự lớp: Tập chung lớp; điểm danh; báo cáo sĩ số, tổ chức các ban trong lớp, trong tổ của mình chấp hành tốt và thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ giờ học.
  - Đối với Giáo viên:   Tổ chức tiến trình giờ học như: Phần khởi động chung và chuyên môn; phân tích kỹ thuật ; làm mẫu; quan sát ; hướng dẫn và sửa sai…….cho Học sinh.
- Ví dụ minh hoạ cụ thể cho tiết ở  lớp 10: nội dung : đội hình Bài Thể dục.
* Đối với GV : là người chủ đạo điều khiển, tổ chức lớp học; làm mẫu, quan sát và sửa sai cho HS, đồng thời cũng chia nhóm cho HS tập luyện. Biết nhận biết(phát hiện) hoặc đào tạo người cán sự tốt có thể giúp đỡ cho giáo viên  trong các giờ học sau vì thông thường các cán sự lớp ngay ở đầu năm học thông thường là lớp trưởng hoặc lớp phó.
-         GV tập chung lớp, cho HS điểm số, dóng hàng và báo cáo si số; phổ biến yêu cầu nhiêm vụ bài học( Yêu cầu Cán sự lớp quan sát kỹ để sau này áp dụng vào tập luyện  tốt hơn).
-         GV cho HS khởi động chung và chuyên môn.
+ Nội dung 2:  Bài thể dục: giáo viên  tiếp tục cho HS ôn lại và hoàn thiện 12 động tác đã học.
-         Giáo viên  củng cố, dặn dò và tổ chức xuống lớp(kết thúc giờ học).
* Đối với Cán sự: lúc này bắt đầu là người giúp việc tham gia cùng giáo viên  điều khiển các bạn trong lớp(thường là lớp trưởng hoặc lớp phó); và cũng lúc này cán sự lớp thường được giáo viên  yêu cầu là người đứng đầu nhóm (tổ) lên làm mẫu, thị pham lại kỹ thuật  động tác, sau đó GV nhận xét cho cả lớp biết kết quả về ưu - nhược điểm. Bước đầu điều khiển ở cấp độ nhóm(tổ) dưới sự điều khiển và quan sát của giáo viên .
      - Người cán sự: phải là người có tiếng nói ở trong lớp (vị trí lãnh đạo), phải nhiệt tình, năng động, có khẩu khiếu tốt… không rụt rè, nhút nhát.
2. Hiệu quả của sáng kiền kinh nghiệm
Qua giảng dạy thực nghiệm ở tiết dạy khối lớp 10 đã thu được kết quả sau :
- Kết quả về kiến thức, nội dung bài học dẫn được đảm bảo về thời gian , lương vận động cần thiết trong một giờ luyện tập môn thể dục học sinh nắm được các kiến thức trọng tậm và làm đúng theo yêu cầu giáo viên đặt ra.
- Đã tạo được cho học sinh hứng thú , tích cực tự giác tập luyện và yêu thích bộ môn hơn
- Sau các tiết học môn thể dục học sinh đã có ý thức phấn đấu bản thân nhắm mong muốn được thể hiện bản thân trước tập thể ( phù hợp về mặt tâm sinh lý lứa tuổi ) , kết quả chất lượng đã được nâng cao hơn hẳn so với các lớp trước khi được áp dụng đề tài sáng kiến kinh nghiệm , phát huy vai trò chỉ đạo của cán sự lớp 10 trong tiết học thể dục.
III. KẾT LUẬN VÀ KHIẾN  NGHỊ.
1. Kết luận
Muốn có đội ngủ cán sự lớp hiệu quả cao cần :
a/ Đối với giáo viên :
-         Phải có người lao động thực sự , có tâm quyết với nghề , có lòng say mê bộ môn .
-         Phải nghiên cứu ký nội dung bài học phù hợp với lứa tuổi và lương vận động trong một tiết đối với học sinh , từ đó mới phát huy được nâng lực của cán sự lớp .
-         Dự kiến mộng rộng phát triễn hơn đối với các em co năng khiếu thực sự có khả năng làm cán sự lớp .
-         Giành nhiều thời gian cho việc soạn giảng và nghiên cứu các bài tập
-         Sắp xếp các bài tập khoa học theo đúng quy trình vận động đơn giảng đến phứt tạp .
-         Cần có sự tham gia góp ý , hỗ trợ của các đồng nghiệp và nhóm bộ môn .
b/ Đối với học sinh
-         Phải tập luyện đúng theo hướng dẫn và nội dung các bài tập một cách khoa học và đảm bảo an toàn trong tập luyện
-         Sau khi được giáo viên hướng dẫn có thể về nhà tự tập
-         Tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài nhà trướng tổ chức .
2. Ý nghĩa của sáng kiến kinh nghiệm .
* Qua quá trình nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm, tôi thấy việc phát huy vai trò chỉ đạo của Cán sự là cần thiết phù hợp với chương trình đổi mới phương phải tốn nhiều công sức trong thời gian đầu năm học với các biện pháp sau:
-         Đổi mới cách soạn giáo án.
-         Lựa chọn và bồi dưỡng Cán sự lớp.
-         Rèn luyện thói quen tập luyện dưới sự chỉ đạo của Cán sự lớp.
-         Đổi mới cách đánh giá.
thì mới thu được nhiều trong công tác giảng dạy bộ môn thể dục.
          Với kết quả thu được qua một số năm giảng dạy và qua đợt kiểm nghiệm đã cho phép tôi khẳng định các biện pháp sau là đúng đắn có vai trò quyết định trong việc phát huy sức mạnh của Cán sự lớp. Đồng thời khẳng định vai trò của Cán sự lớp và sự cần thiết phải sử dụng Cán sự lớp.
Với chuyên đề này tuy mới áp dụng vào  năm học vừa qua  trong quá trình¸ thực hiện tối thấy việc phát huy vai trò chỉ đạo của học học sinh đã phần nào có có hiệu quả, các em luyện tập với tinh thần tự giác cao, học sinh hưng phấn luyện tập kể cả khi luyện tập nhóm, đa số thực hiện tốt theo sự chỉ huy của ban cán sự lớp phát huy tính vai trò chỉ đạo của người chỉ huy, giáo viên đóng vai trò hướng dẫn và nhắc nhở các em luyện tập, không mất thời gian để đi sửa sai từng cá nhân hoặc từng nhóm mà mang tính bao quát tập thể học sinh trong quá trình luyện tập để khi tổng quát tiết học từ đó giáo viên có thể đánh giá nhân xét đúng về quá trình luyện tập của học sinh và từng cá nhân trong lớp.
-. Khả năng ứng dụng , triển khai
chuyên đề này tôi nghiên cứu không chỉ áp dụng cho học sinh trường thpt  mà còn có thể áp dụng cho tất cả các tiết học thể dục ở các cấp học.
Ngoài ra, phát huy vai trò của cán sự lớp có tác dụng mạnh mẽ nhằm đưa công tác giáo dục lên một tầm cao mới, do đó đề tài t«i nghiên cứu cũng có thể áp dụng một phần vào các môn học khác.
3. Khuyến nghị đề xuất
  Với chương trình đổi mới hiện nay đòi hỏi phải có sự đổi mới phương pháp giáo dục: Giảm lý thuyết, tăng thực hành, phát huy khả năng của học sinh trong đó có sự tự quản lý chỉ đạo và tự đánh giá nhận xét của các em học sinh. Tuy nhiên việc đổi mới vẫn còn chậm nhất là phát huy vai trò của ban cán sự lớp.
Ngành giáo dục cần xem lại phân phối chương trình cho hợp lý hơn
          Đề tài tôi nghiên cứu áp dụng trong phạm vi nhất định, khả năng bản thân, thời gian và điều kiện hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy tôi mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến, bổ sung cho đề tài này ngày càng hoàn thiện hơn.
 
 
                   

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 19.71 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Đặng Công Cường (thuyenchinh@gmail.com)
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 09/01/2019 22:03
 • Thông tin bản quyền: Đặng Công Cường
 • Đã tải về:
  33
 • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (20/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (27/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (17/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (17/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (09/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (26/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (01/02/2018)

Số: Số: 28/QĐ-THPTN
Tên: (Quyết định thành lập BCĐ viết Kỷ yếu, hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường THPT Nghèn 1988-2018)

Ngày BH: (19/05/2017)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3897 view

  Giải trí

1 photos | 3614 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2175 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 5221
 • Tháng hiện tại: 20806
 • Tổng lượt truy cập: 6826589

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606