Rss Feed Đăng nhập

đề kiểm tra 15 lịch sử 11 mã 113

Gửi lên: 15/05/2019 21:15, Người gửi: lichsu, Đã xem: 254

Mã đề 113
                                 ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – MÔN LỊCH SỬ. NĂM HOẠC 2018-2019                                                                                        
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
 

 
 
 
Câu 1. Chính sách đối ngoại của Mĩ đối với các vấn đề quốc tế ở thập niên 30 của thế kỉ XX đã đưa đến một trong những tác động nào?
A.  Trực tiếp gây ra xung đột căng thẳng giữa Mĩ và Liên Xô.B.  Gián tiếp gây ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.
C.  Gián tiếp đưa đến phong trào chống chủ nghĩa phát xít mạnh mẽ.      D.  Trực tiếp gây ra cuộc CTTG2
Câu 2. Đâu không phải là biện pháp của chính phủ Ru-dơ-ven nhằm đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929-1933?
A.  Tăng cường vai trò của nhà nước trong việc cứu trợ người thất nghiệp.
B.  Nhà nước can thiệp một cách tích cực vào đời sóng kinh tế.
C.  Khôi phục sản xuất, xoa dịu mâu thuẫn giai cấp. D.  Tiến hành phát xít hóa bộ máy chính quyền.                                 
Câu 3. Để khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng 1929 – 1933, giới cầm quyền Nhật Bản đã
A.  tiến hành cải cách kinh tế - xã hội.            B.  tăng cường đầu tư cho công nghiệp và nông nghiệp.
C.  nhờ sự giúp đỡ từ bên ngoài.         D.  quân phiệt hóa bộ máy nhà nước.
Câu 4. Bước tiến mới của giai cấp tư sản dân tộc ở các nước Đông Nam Á, so với trước chiến tranh thế giới thứ nhất thể hiện qua nội dung nào?
A.  Đòi tự do kinh doanh        B.  Kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang.
C.  Đòi tự do xuất bản báo chí.                       D.  Đòi tự chủ về chính trị.
Câu 5. Thái độ nhân nhượng, thỏa hiệp với phe phát xít của Anh, Pháp, Mĩ đã dẫn đến điều gì?
A.  Chính quyền các nước phát xít lợi dụng để gây chiến tranh xâm lược.
B.  Chính quyền các nước phát xít lợi dụng đánh chiếm Liên Xô.
C.  Chính quyền các nước phát xít lợi dụng để chia rẽ các nước đế quốc.
D.  Chính quyền các nước phát xít lợi dụng, cô lập các nước đế quốc.
Câu 6. Mục tiêu đấu tranh chủ yếu của các nước Đông Nam Á thời kì (1919 – 1939) là
A.  giành độc lập dân tộc.                   B.  đòi quyền dân chủ, cải thiện đời sống.
C.  chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới.          D.  chống ách thống trị của phong kiến.          
Câu 7. Trước sự bành trướng của chủ nghĩa phát xít những năm 30 của thế kỉ XX, giới cầm quyền Anh, Pháp đã
A.  liên kết với Liên Xô chống chủ nghĩa phát xít.      B.  đàn áp phong trào cách mạng trong nước.
C.  nhượng bộ phát xít, hòng đẩy chiến tranh về phía Liên Xô.          D.  kêu gọi các nước tư bản khác chống phát xít.
Câu 8. Từ 1930, giai cấp nào nắm ngọn cờ lãnh đạo cách mạng ba nước Đông Dương?
A.  Sĩ phu phong kiến.        B.  Tiểu tư sản.        C.  Vô sản.           D.  Tư sản dân tộc.
Câu 9. Đảng Cộng sản thành lập đầu tiên ở Đông Nam Á là
A.  Đảng cộng sản Phi lip pin.                                        B.  Đảng cộng sản Malaixia.
C.  Đảng cộng sản In đô nê xia.                                     D.  Đảng cộng sản Việt Nam.
Câu 10. Sự khác nhau cơ bản về hình thức đấu tranh trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới do Đảng Cộng sản lãnh đạo so với các đảng tư sản dân tộc là
A.  đòi thành lập các đảng chính trị.               B.  đấu tranh hòa bình.
C.  đòi quyền lợi về kinh tế.    D.  khởi nghĩa vũ trang.          
Câu 11. Từ sự phát triển của phong trào Ngũ tứ, có thể rút ra bài học quan trọng nào để đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925)?
A.  Phải kết hợp các hình thức đấu tranh chống thực dân.B.  Phải tranh thủ sự ủng hộ của các dân tộc bị áp bức.
C.  Phải xây dựng khối đoàn kết công nông vững chắc.          D.  Phải nhanh chóng thành lập chính đảng vô sản để lãnh đạo cách mạng.
Câu 12. Dấu hiệu nào chứng tỏ đầu thế kỉ XX giai cấp tư sản Trung Quốc lớn mạnh?
A.  Lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống đế quốc, phong kiến.B.  Thành lập các tổ chức chính trị.
C.  Mở rộng sản xuất kinh doanh.D.  Buôn bán với nhiều nước trên thế giới.
Câu 13. Thực chất của "chính sách mới" là
A.  chính sách đầu tư có trọng điểm của Nhà nước vào các lĩnh vực kinh tế - tài chính – xã hội của đất nước.
B.  chủ trương, biện pháp của Nhà nước để giải quyết các vấn đề kinh tế - tài chính, an ninh – xã hội.
C.  một số chính sách can thiệp của Nhà nước vào đời sống kinh tế - tài chính, chính trị - xã hội của đất nước.
D.  thực hiện một hệ thống các chính sách, biện pháp của Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - tài chính, chính trị - xã hội.
------ HẾT ------
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 37.50 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: N/A
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 15/05/2019 21:15
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  3
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4105 view

  Giải trí

1 photos | 3814 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2374 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 12
 • Hôm nay: 875
 • Tháng hiện tại: 22211
 • Tổng lượt truy cập: 7642058

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606