Rss Feed Đăng nhập

đề kiểm tra 15 phút sư 12

Gửi lên: 27/11/2018 10:43, Người gửi: lichsu, Đã xem: 181
  Tên học phần: kiểm tra 15 phút
Thời gian làm bài: 10 phút;
(10 câu trắc nghiệm)
 
Mã học phần:                  - Số tín chỉ (hoặc đvht):                             
Lớp: 
Mã đề thi 132
     
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã sinh viên: .............................
 
Câu 1: Mục tiêu hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng (27-12-1927) là gì?
A. Đánh đuổi thực dân Pháp xoá bỏ ngôi vua.
B. Đánh đuổi thực dân Pháp thiếp lập dân quyền.
C. Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.
D. đánh đổ ngôi vua, đánh duổi giặc Pháp lập nên nước Việt Nam độc lập.
Câu 2: Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” tại Pari năm 1925 đã trở nên nổi tiếng vì
A. đây là tác phẩm lên án tội ác của thực dân Pháp và kêu gọi đấu tranh.
B. đây là một tác phẩm chính do Nguyễn Ái Quốc viết.
C. đây là một tác phẩm được nhiều người đọc và biết đến.
D. đây là tác phẩm đã làm cho thực dân Pháp hoảng sợ.
Câu 3: Nhà thơ Chế Lan Viên viết: "Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười". Câu thơ đó nói lên cảm xúc của Nguyễn Ái Quốc trong hoàn cảnh nào ?
A. Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập.                         B. Bác Hồ đọc sơ thảo luận cương của Lênin.
C. Bác Hồ đưa yêu sách đến Hội nghị Vecxai
.                                                                                D. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.
Câu 4: . Ưu điểm trong phong trào đấu tranh của tư sản và tiểu tư sản những năm 1919 – 1925 là
A. tích cực chống Pháp và thức tỉnh lòng yêu nước của nhân dân.
B. tích cực chống địa chủ phong kiến và thức tỉnh lòng yêu nước của nhân dân.
C. tích cực chống địa chủ phong kiến và kêu gọi nhân dân đấu tranh.
D. tích cực chống Pháp và địa chủ phong kiến.
Câu 5: . Điểm nổi bật để xác định vai trò nòng cốt của giai cấp tiểu tư sản trong phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?
A. Có trình độ cao và lực lượng đông đảo.
B. Có điều kiện sống và làm việc ở nhiều nơi.
C. Có khả năng phối hợp với các giai cấp khác.
D. Khả năng tiếp thu nhanh chóng khuynh hướng cách mạng mới, tiến bộ.
Câu 6: . Điểm khác biệt của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp so với lần thứ nhất đó là?
A. Đầu tư vốn với quy mô lớn tốc độ nhanh vào phát triển nông nghiệp.
B. Tiến hành khai thóc mỏ, đặc biệt mỏ than để thu lợi nhuận.
C. Tiến hành khai thác tài nguyên, nhiên liệu để phát triển kinh tế.
D. Đầu tư vốn với quy mô lớn tốc độ nhanh vào các ngành kinh tế.
Câu 7: . Tác động lớn nhất của cuộ khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp đối với xã hội Việt Nam đó là?
A. Làm cho các giai cấp củ bị phân hóa sâu sắc.     B. Giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh.
C. Giai cấp củ bị phân hóa, giai cấp mới ra đời.      D. Làm xuất hiện các giai cấp mới
Câu 8: Mục đích hoạt động cơ bản của tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên khi ra đời là
A. tập hợp quần chúng đấu tranh.
B. truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê Nin.
C. xây dựng cơ sở trong quần chúng.
D. lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống Pháp, tay sai.
Câu 9: Chủ trương đấu tranh cách mạng của tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng đưa ra là gì?
A. Chủ trương đấu tranh theo xu hướng cách mạng vô sản.
B. Tiến hành đánh đuổi thực dân Pháp thiết lập dân quyền, dân chủ.
C. Lãnh đạo quần chúng đấu tranh đánh đổ đế quốc Pháp để cứu lấy mình.
D. Tiến hành bạo lực cách mạng, binh lính Việt giác ngộ làm chủ lực.
Câu 10: Năm 1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phân hoá thành tổ chức cộng sản nào sau đây ?
A. Đảng Tân Việt và Đông Dương Cộng sản liên đoàn
B. Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng
C. Việt Nam Quốc dân Đảng và Đông Dương Cộng sản đảng
D. Đông Dương Cộng sản đảng  và Đông Dương cộng sản liên đoàn
 
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
 
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 38.00 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: NGUYỄN THỊ KIM HOA
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 27/11/2018 10:43
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  1
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (08/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (20/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (27/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (17/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (17/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (09/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (26/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (01/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3965 view

  Giải trí

1 photos | 3689 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2246 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 19
 • Hôm nay: 4676
 • Tháng hiện tại: 25256
 • Tổng lượt truy cập: 7134978

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606