Rss Feed Đăng nhập

đề kiểm tra 1t lịch sử 11 mã 04

Gửi lên: 23/04/2019 16:37, Người gửi: lichsu, Đã xem: 162
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT NGHÈN
 
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Tên học phần: kiểm tra 1 tiết 11
Thời gian làm bài: 40 phút;
(30 câu trắc nghiệm)
 
Lớp:  Mã đề thi 485
     
Họ, tên thí sinh
 
Câu 1: Tại sao Pháp chọn Đà Nẵng làm điểm tấn công đầu tiên khi xâm lược nước ta ?.
A. Là nơi pháp xây dựng giáo dân. Có nhiều giáo sĩ.
B. Là nới có cảng không quá sâu , tàu dễ đi lại
C. là nơi gần thành Gia định , nên sẽ thực hiện kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh để tiêu diệt kinh thành Huế .
D. Là nơi gần kinh thành Huế, có cảng nước sâu , có lực lượng giáo dân đông .
Câu 2: Mục đích của thực dân Pháp kí hiệp ước Pa-tơ-nốt nhằm
A. tăng thêm quyền lợi của Pháp ở Việt Nam.
B. chống lại phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta.
C. xoa dịu dư luận và mua chuộc thêm những phần tử phong kiến đầu hàng.
D. hợp tác với triều đình nhà Nguyễn về kinh tế
Câu 3: Điểm giống nhau nổi bật về kết quả trong hai chiến thắng  Cầu Giấy lần thứu nhất và lần thứu hai là .
A. làm nức lòng quân dân ta                                    B. quân Pháp hoang mang.
C. cả hai tướng giặc đều bị thiệt mạng .                  D. triều đình nhà nguyễn phải nhân nhượng
Câu 4: Điểm khác biệt căn bản về tinh thần chống Pháp của nhân dân so với vua quan triều Nguyễn là gì ?
A. Thái độ chống Pháp kiên quyết, dễ dàng thỏa hiệp .
B. Kiên quyết đánh Pháp đến cùng, không chịu sự chi phối của triều đình .
C. Nhân dân e sợ sức mạnh quân sự của Pháp .
D. Đánh Pháp theo sự chỉ đạo của triều đình .
Câu 5: Nguyên nhân sâu xa dấn tới bùng nổ phong trào Cần Vương cuối thê kỉ XIX là ?
A. Muốn giúp vua cứu nước .
B. Nhân dân ta quyết tâm chống pháp để giành độc lập dân tộc .
C. Căm thù Pháp, chống Pháp để bảo vệ cuộc sống tự do.
D. Muốn lật để nhà Nguyễn .
Câu 6: Điểm khác nhau cơ bản của phong trào Cần Vương và phong trào nông dân Yên Thế cuối thế kỉ XIX
A. Phạm vi và hình thức.                                         B. Lãnh đạo và địa bàn.
C. Lãnh đạo và mục tiêu                                          D. Tính chất và lực lượng tham gia.
Câu 7: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) kết thúc đã
A. Mở ra thời kì khủng hoảng kéo dài của chủ nghĩa tư bản.
B. tạo ra những thay đổi căn bản trong tình hình thế giới.
C. giải quyết được mâu thuẫn giữa đế quốc và thuộc địa.
D. Tạo nên sự cân bằng về thế và lực giữa các nước tư bản.
Câu 8: Nội dung nào không nằm trong hiệp ước Nhâm Tuất 1862 ?
A. Thành Vĩnh Long được chính thức trả lại cho triều đình Huế .
B. Pháp được nhà Nguyễn nhượng hẳn cho 3 tỉnh miền Tây Nam Kì .
C. Nhà Nguyễn chấp nhận bồi thường 20 vạn lạng bạc cho Pháp
D. Pháp được nhà Nguyễn nhượng hẳn cho 3 tỉnh miền Đông Nam Kì
Câu 9: Người đứng đầu trong phái chủ chiến của triều đình Huế là ai ?
A. Nguyễn Trường Tộ .  B. Phan Đình Phùng.       C. Tôn Thất Thuyết .       D. Phan Thanh GIản.
Câu 10: Cuộc khởi nghĩa nào sua đây được xem là tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương ?
A. Khởi nghĩa Hương Khê.                                     B. Khởi nghĩa Ba Đình.
C. Khởi nghĩa Bãi Sậy.                                           D. Khởi nghĩa Hùng Lĩnh .
Câu 11: Cuộc khởi nghĩa nào sau đây không nằm trong phong trào Cần Vương ?
A. Khởi nghĩa Bãi Sậy .                                          B. Khởi nghĩa Ba Đình /
C. Khởi nghĩa Hương Khê .                                    D. Khởi nghĩa Yên Thế.
Câu 12: Ngày 13/7/1885 , Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương ở đâu ?
A. Thuận An – Huế                                                 B. Hương Sơn Hà Tĩnh.
C. Ba Đình – Thanh Hóa.                                       D. Tân Sở - Quảng Trị
Câu 13: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến cuộc khởi nghĩa Hương Khê thất bại là gì ?
A. Do Pháp quá mạnh, vũ khí hiện đại , có kinh nghiệm trên chiến trường
B. Do người đứng đầu quân ta bị ám sát bất ngờ .
C. Hạn chế về đường lối , phương pháp tổ chức lãnh đạo
D. Do thiếu quân số, thiếu vũ khí
Câu 14: Hiệp ước Patanot 1884 được kí giữa triều Nguyễn với TDP là mốc đánh dấu
A. các vua nhà Nguyễn đều đầu hàng hoàn toàn Pháp
B. thực dân Pháp căn bản hoàn thành công cuộc bình định Việt Nam .
C. thực dân Pháp thiết lập xong bộ máy cai trị ở Việt Nam
D. thực dân Pháp căn bản hoàn thành công cuộc xâm lược Việt Nam
Câu 15: Khi Pháp đánh vào Đà Nẵng ,thái độ của triều nguyễn như thế nào ?
A. Tỏ ra run sợ, chấp nhận buông vũ khí.
B. Tổ chức đánh Pháp, nhưng thiếu kiên quyết .
C. Thỏa hiệp với Pháp để đàn áp phong trào của nhân dân .
D. Cùng với nhân dân đứng lên chống Pháp đến cùng .
Câu 16: Nhân dân Hà Nội đã làm gì khi thực dân Pháp chiếm thành Hà Nội lần thứ hai 1883.
A. . tự tay đốt các dãy phố, tạo thành hàng rào lửa cản giặc.
B. Chiến đấu cùng quân đội triều đình.
C. Đầu hàng thực dân Pháp.
D Nhanh chóng tan rã trước cuộc xâm lược.
Câu 17: Một trong những chính sách sai lầm của nhà Nguyễn dẫn đến sự rạn nứt khối đoàn kết dân tộc là
A. nghĩ ra nhiều thứ thuế, tăng thuế                         B. không thực hiện duy tân cải cách .
C. Cấm đạo, giết đạo                                               D. thần phục nhà Thanh
Câu 18: NhàNguyên nhân sâu xa dẫn  đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) là gì?
A. Quy luật phát triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản.
B. Mâu thuẫn gay gắt giữa phe Đồng minh với phe Phát xít.
C. Chính sách theo chủ nghĩa biệt lập của Mĩ và Anh.
D. Các thế lực phát xít lên cầm quyền ở một số nước Âu – Mĩ.
Câu 19: Nội dung nào không phản ánh đúng nhận xét khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương
A. Có vua Hàm Nghi trực tiếp lãnh đạo
B. Có lãnh đạo tài giỏi, lực lượng tham gia đông đảo
C. Diễn ra trong thời gian dài , gây cho Pháp nhiều khó khăn.
D. Địa bàn họt động rộng khắp 4 tỉnh bắc trung Kì
Câu 20: Thực dân Pháp lấy cớ gì đánh Bắc Kì lần thứ nhất ?
A. Lôi kéo một số tín đồ Công giáo lầm lạc .           B. Khai thác tài nguyên khoáng sản .
C. Nhà nguyễn không thi hành hiệp ước 1862.       D. Giải quyết vụ Đuy Puy
Câu 21: Sai lầm lớn nhất trong chính sách đối ngoại  của nhà nguyễn là gì ?
A. Bế quan tỏa cảng                                                B. Bắt Lào và Chân Lạp thần phục
C. Thần phục nhà Thanh                                         D. Cấm đạo, đuổi giết giáo sĩ
Câu 22: Sau năm 1884 tính chất xã hội Việt Nam thay đổi như thế nào ?
A. Từ xã hội phong kiến chuyển sang xã hội thuộc địa, phong kiến
B. Từ xã hội phong kiến chuyển sang xẫ hội Tư bản chủ nghĩa
C. Từ xã hội phong kiến chuyển sang xã hội thuộc địa nửa phong kiến .
D. Từ xã hội phong kiến chuyển sang xã hội nửa thuộc địa nửa phong kiến .
Câu 23: Cuộc khởi nghĩa nông dân lớn nhất và kéo dài nhất trong phong trào chống Pháp cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là
A. khởi nghĩa Ba đình.                                            B. khởi nghĩa Hương Khê.
C. khởi nghĩa Bãi Sậy .                                           D. Khởi nghĩa Yên Thế
Câu 24: Sau thắng lợi của nhân dân Bắc Kì sau hai trận Cầu Giấy , triều đình nhà Nguyễn đều
A. cầu viện nhà Thanh đem quân đội sang giúp đỡ
B. phối hợp với nhân dân để tổ chức kháng chiến
C. sử dụng con đường thương lượng để yêu cầu Pháp ruts quân ra khỏi Bắc Kì .
D. không chủ động tấn công quân Pháp.,tập trung xây dựng thành lũy .
Câu 25: Nội dung nào dưới đây phản ánh không đúng về Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)?
A. Chiến tranh kết thúc mở ra thời kì phát triển mới của lịch sử thế giới.
B. Liên Xô  giữa vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.
C. Mĩ giữ vai trò lãnh đạo phe Đồng minh từ khi Chiến tranh bùng nổ.
D. Chiến tranh kết thúc dẫn đến những thay đổi căn bản tình hình thế giới..
Câu 26: Vì sao cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta sau hiệp ước Nhâm Tuất 1862 lại khó khăn hơn thời kì trước ?
A. Thực dân Pháp đã xâm chiếm xong Lào và Campuchia nên có điều kiện tập trung lực lượng đàn áp cuộc kháng chiến .
B. Nhà Nguyễn thỏa hiệp với Pháp , bỏ rơi cuộc kháng chiến của nhân dân ta .
C. Triều đình nhà Nguyễn đàn áp cuộc kháng chiến của nhân dân ta
D. Do TDP tiến hành bắt bớ , giết hại những người lãnh đạo kháng chiến .
Câu 27: Phái chủ chiến đứng đầu là Tôn Thất Thuyết tổ chức cuộc phản công quân Pháp ở kinh thành Huế và phát động phong trào Cần Vương trên cơ sở .
A. có sự ủng hộ của triều đình Mãn Thanh .
B. có sự ủng hộ của nhân dân và quan lại chủ chiến
C. có sự ủng hộ của binh lính.
D. Có sự đồng tâm nhất trí trong hoàng tộc
Câu 28: Đặc điểm nổi bật nhất trong phong trào kháng chiến của nhân dân 3 tỉnh miền Tây Nam Kì là gì ?
A. Phong trào kết hợp chống ngoại xâm và chống phong kiến tay sai
B. Phong trào sử dụng hình thức đấu tranh phong phú .
C. Phong trào do nông dân khởi xướng và lãnh đạo .
D. Phong trào lôi cuốn nhiều văn thân sĩ phu tham gia
Câu 29: Trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1858 – 1884 , hiệp ước nào triều đình nhà Nguyễn chính thức thừa nhận chủ quyền của Pháp ở Nam Kì ?.
A. Hiệp ước Giáp Tuất 1874                                   B. Hiệp ước Patanot 1884
C. Hiệp ước Hác măng 1884                                   D. Hiệp ước Nhâm Tuất 1862
Câu 30: Nguyên nhân nào khiến pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ hai ?
A. Quân lính triều đình ở Bắc Kì lực lượng mỏng và ít
B. Pháp muốn phục thù cho thất bại Cầu Giấy lần thứ 1
C. Triều đình huế suy yếu, bạc nhược
D. Do nhu cầu cấp thiết về thị trường , nguyên liệu, nhân công, lợi nhuận
 
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
 
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 51.00 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: N/A
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 23/04/2019 16:37
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  4
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4022 view

  Giải trí

1 photos | 3744 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2302 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 18
 • Khách viếng thăm: 17
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 2095
 • Tháng hiện tại: 138096
 • Tổng lượt truy cập: 7361775

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606