Rss Feed Đăng nhập

đề kiểm tra hk 10.2019-mã 07

Gửi lên: 29/12/2019 09:38, Người gửi: lichsu, Đã xem: 286
 
SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT NGHÈN
ĐỀ THI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2019 - 2020 – NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN LỊCH SỬ
 Thời gian làm bài : 45 Phút; (Đề có 20 câu)
 
 
Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ................... Text Box: Mã đề 007
     
Câu 1:  Đạo Phật được truyền bá rộng khắp Ấn Độ từ thời kì nào?
    A.  Vương triều Hácsa.                                              B.  Vương triều Gúpta.       
    C.  Thời vua Bimbisara.                                             D.  Thời vua Asôca.
Câu 2:  Vì sao kinh tế Trung Quốc dưới triều Đường phát triển cao hơn các triều đại trước?
    A.  Nhà Đường cho thương nhân nước ngoài vào buôn bán.
    B.  Các nước Tư bản Châu Âu giúp đỡ nhà Đường.
    C.  Nhà Đường thực hiện các biện pháp tích cực.
    D.  Nhân dân thời Đường hăng hái sản xuất.
Câu 3:  Vào thời gian nào Cam-pu-chia trở thành một trong những Vương quốc mạnh và ham chiến trận nhất ở Đông Nam Á?
    A.  Thế kỉ XIII.                                                          B.  Thế kỉ XI – XII.    
    C.  Thế kỉ X – XII.                                                    D.  Thế kỉ X – XI.    
Câu 4:  Mầm mống kinh tế TBCN ở Trung Quốc xuất hiện ở triều đại nào?
 
    A.  Nhà Hán.                                                              B.  Nhà Minh.           
    C.  Nhà Đường.                                                         D.  Nhà Thanh.
Câu 5:  Đặc điểm nổi bật của thị quốc Địa Trung Hải là
    A.  nền kinh tế phát triển ở thành thị.     
    B.  mỗi thành thị có nhiều quốc gia.
    C.  nhiều quốc gia có thành thị.              
    D.  mỗi thành thị là một quốc gia.
Câu 6:  Vì sao nói thời kỳ Ăng co là thời kỳ phát triển nhất vương quốc Campuchia?
    A.  Vì đây là thời kỳ dài nhất, nhiều vua nhất.
    B.  Vì đã chinh phục được một vùng của Xiêm.
    C.  Trải qua nhiều đời vua nhất, khủng hoảng sớm.
    D.  Đây là thời kỳ phát triển toàn diện nhất.
Câu 7:  Đạo Hinđu ở Ấn Độ tôn thờ
    A.  4 vị thần: Brama và SivaVisnu và Anđra.
    B.  4 vị thần: Brama và Sơva, Visnu và Inđra.
    C.  4 vị thần: Brahoma, Siva, Visnu và Inđra.
    D.  4 vị thần: Brama, Siva, Visnu và Inđra.
Câu 8:  Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sự hình thành củacác quôc gia cổ đại Đông Nam Á là
    A.  có thảo nguyên mênh mông.
    B.  là khu vực khá rộng  lớn.
    C.  gió mùa kèm theo mưa.     
    D.  có nhưng  cánh đồng lớn.    
Câu 9:  Vương triều Môgôn là vương triều của
    A.  người gốc Thổ theo Hồi giáo.                              B.  người Hồi giáo gốc Mông cổ.
    C.  người Hồi giáo gốc Lưỡng Hà.                            D.  người Hồi giáo Trung
Câu 10:  Bốn phát minh quan trọng về kỹ thuât của Trung Quốc thời phong kiến là
    A.  la bàn, thuốc súng, đóng tàu , kỹ thuật in.
    B.  kỹ thuật luyện thép, đóng tàu, la bàn, thuốc súng.
    C.  thuốc súng, yên ngựa, kỹ thuật đóng thuyền.
    D.  giấy, kỹ thuật in, la bàn và thuốc súng.
Câu 11:  Bước nhảy vọt thứ hai trong quá trình tiến hóa từ vượn thành người là gì?
    A.  Từ Người tối cổ sang Người tinh khôn.      
    B.  Từ vượn thành vượn cổ.                              
    C.  Từ vượn thành Người tối cổ.
    D.  Từ giai đoạn đá cũ sang đá mới.
Câu 12:  Xã hội có giai cấp đầu tiên xuất hiện sớm nhất ở
    A.  Châu Á và ven bờ biển Địa Trung Hải.       
    B.  lưu vực các con sông lớn ở Châu Âu.
    C.   đồng bằng màu mỡ ở Châu Á, Châu Âu.
    D.  lưu vực các con sông lớn ở Châu Á, Châu Phi. 
Câu 13:  Thành tựu quan trọng nhất của Người nguyên thủy trong quá trình chế tạo công cụvà vũ khí là
    A.  cung tên.                                                               B.  đá mài sắc, gọn.
    C.  làm đồ gốm.                                                          D.  lưới đánh cá.           
Câu 14:  Công cụ lao động của Người tối cổ ứng với thời kì nào?
    A.  Sơ kì đá cũ.                                                          B.  Sơ kì đá mới.      
    C.  Hậu kì đá mới.                                                      D.  Sơ kì đá giữa.             
Câu 15:  Quốc gia cổ đại ra đời sớm nhất khu vực Đông Nam Á, khác với các nước không chịu ảnh hưởng văn hóa bên ngoài là
    A.  Cam pu chia.                                                        B.  Phù Nam .      
    C.  Văn Lang - Âu Lạc.                                             D.  Xiêm.         
Câu 16:  Sự khác nhau cơ bản về chữ viết của người phương Tây so với người phương Đông cổ đại là
    A.  chữ viết đơn giản,khả năng ghép chữ linh hoạt.
    B.  chữ viết nhiều nét ,khả năng ghép chữ linh hoạt.
    C.  bộ chữ cái gồm 26 chữ và đề mục lớn.
    D.  bộ chữ cái gồm 32 chữ và chữ số la Mã
Câu 17:  Yếu tố nào sau đây có ảnh hưởng to lớn đến đặc điểm kinh tế chính trị xã hội của các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây ?
    A.  Quan hệ sản xuất.
    B.  Kĩ thuật sản xuất. 
    C.  Công cụ lao động.                                          
    D.  Điều kiện tự nhiên.                                        
Câu 18:  Vương quốc Campuchia được hình thành từ
    A.  Thế kỉ XIII.                                                          B.  Thế kỉ VI.    
    C.  Thế kỉ V.                                                              D.  Thế kỉ IX.            
Câu 19:  Nguyên nhân chính dẫn đến sự liên kết, hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông là do nhu cầu về
    A.  xây dựng các công trình, lăng tẩm lớn.
    B.  tự vệ, chống các thế lực ngoại xâm.                     
    C.  trị thủy và xây dựng công trình thủy lợi.      
    D.  phát triển công – thương nghiệp.                  
Câu 20:  Đến nửa cuối thế kỉ XIX, nét tương đồng của lịch sử Lào và lịch sử các nước trên bán đảo Đông Dương thể hiện ở điểm nào?
    A.  Là quốc gia phong kiến phát triển trong khu vực.
    B.  Đều bị thực dân phương Tây nhòm ngó, xâm lược.
    C.  Đều trở thành đối tượng nhòm ngó của nước ngoài.
    D.  Bị thực dân Pháp xâm lược và áp đặt ách cai trị.
 
------ HẾT ------
 
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 46.50 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: lê nga
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 29/12/2019 09:38
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  2
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4105 view

  Giải trí

1 photos | 3814 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2374 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 15
 • Khách viếng thăm: 13
 • Máy chủ tìm kiếm: 2
 • Hôm nay: 1088
 • Tháng hiện tại: 22424
 • Tổng lượt truy cập: 7642271

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606