Rss Feed Đăng nhập

đề kiểm tra hk 10.2019-mã 08

Gửi lên: 29/12/2019 09:50, Người gửi: lichsu, Đã xem: 292
 
SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT NGHÈN
ĐỀ THI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2019 - 2020 – NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN LỊCH SỬ
 Thời gian làm bài : 45 Phút; (Đề có 20 câu)
 
ĐỀ THI HỌC KÌ I-NĂM HỌC 2019-2020
 (Đề có 3 trang)
Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ................... Text Box: Mã đề 004
     
Câu 1:  Nổi bật nhất của nền văn hóa Trung Quốc thời phong kiến là
    A.  sử học.                                                                 B.  văn học.                        
    C.  toán học.                                                             D.  tư tưởng                 
Câu 2:  Dấu tích Người tối cổ đã được tìm thấy đầu tiên ở tỉnh nào của Việt Nam?
    A.  Thanh Hóa.                                                         B.  Cao Bằng.        
    C.  Lạng Sơn.                                                            D.  Nghệ An.        
Câu 3:   Nguyên nhân quan trọng nhất khiến vương quốc Lan Xang suy yếu là
    A.  Pháp gây chiến tranh xâm lược Lào.
    B.  Xiêm xâm lược và cai trị Lào.
    C.  các cuộc khởi nghĩa nông dân bùng phát.
    D.  mâu thuẫn trong hoành tộc, đất nước phân liệt.
Câu 4:   Bước nhảy vọt đầu tiên trong quá trình tiến hóa từ vượn thành người là
    A.  từ Người tối cổ sang Người tinh khôn.      
    B.  từ vượn thành vượn cổ.                              
    C.  từ vượn cổ thành người tối cổ.
    D.  từ giai đoạn đá củ sang đá mới.
Câu 5:   Dựa vào công xã nông thôn như một cơ sở xã hội hạ tầng là đặc trưng nổi bật của mô hình nhà nước nào trong lịch sử ?
    A.  Nhà nước phương Tây cổ đại.                    
    B.  Nhà nước phương Đông cổ đại.
    C.  Nhà nước phong kiến phương Đông.         
    D.  Nhà nước phong kiến phương Tây.
Câu 6:  Vì sao đến năm 1432, người Khơ-me phải bỏ Ăng-co về phía Nam Biển Hồ?
    A.  Phía Tây Bắc Biển Hồ là vùng đất của Chăm-pa.
    B.  Vì bị người Mã Lai xâm chiếm phía Tây Biển Hồ.
    C.  Vì bị người Thái chiếm phía Tây Biển Hồ.
    D.  Vì phía Nam Biển Hồ là vùng đất trù phú.
Câu 7:   Đặc trưng tiêu biểu nhất của xã hội chiếm nô là gì?
    A.  Xã hội chủ yếu dựa trên lao động của nô lệ, bóc lột nô lệ.
    B.  Chủ nô buôn bán, đánh đập tàn bạo đối với nô lệ.
    C.  Xã hội chỉ có hoàn toàn chủ nô, quý tộc và nô lệ.
    D.  Chủ nô chiếm hữu và buôn bán nhiều nô lệ.
Câu 8:   Vị vua kiệt xuất của vương triều Mô gôn ?
    A.  Ba bua.                                                                B.  Gúp ta.             
    C.  Asôca.                                                                 D.  Acơba.             
Câu 9:   Dưới thời vua nào, nước Lan Xang chia thành 7 tỉnh?
    A.  Pha Ngừm.                                   
    B.  Xu-li-nha Vông-xa.
    C.  Khún Bo-lom.                             
    D.  Khia Khâm Phòng.
Câu 10:   Điểm giống nhau cơ bản về chính trị giữa các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây là gì?
    A.  Các nhà nước chuyên chế do vua đứng đầu.
    B.  Các nhà nước theo thể chế dân chủ chủ nô.
    C.  Nhà nước được lập ra để tổ chức và quản lí xã hội.
    D.  Nhu cầu trị thủy là nhân tố thúc đẩy nhà nước ra đời.
Câu 11:  Điểm tương đồng giữa văn hóa Campuchia và văn hóa Lào là
    A.  ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Trung Quốc.
    B.  sáng tạo chữ viết dựa trên nét cong của chữ Mianma.
    C.  kết hợp hài hòa giữa văn hóa Ấn Độ và Mianma.
    D.  ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ấn Độ.
Câu 12:  Trong lịch sử trung đại Ấn Độ, vương triều nào được xem là giai đoạn thống nhất và thịnh vượng nhất?
    A.  Vương triều Ấn Độ Mô-Gôn.
    B.  Vương triều Hác-sa.                     
    C.  Vương triều Hồi giáo Đê-li.          
    D.  Vương triều Gúp-ta.
Câu 13:   Tiến bộ quan trọng nhất trong đời sống của Người nguyên thủy là
    A.  mặc quần áo.                                                      B.  định cư.       
    C.  làm nhà.                                                              D.   mài đá.
Câu 14:   Nét đặc săc và nổi bật nhất của vương triều Gup-ta ở Ấn Độ là gì?
    A.  Bắc Ấn được thống nhất trở lại, bước vào thời kì phát triển cao.
    B.  Sự định hình và phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ.
    C.  Vương triều Gup-ta có 9 đời vua qua 150 nắm quyền.
    D.  Đạo phật phát triền mạnh mẽ và sâu rộng dưới thời Gup-ta.
Câu 15:   Đặc điểm sự  hình thành các quốc gia phong kiến Đông Nam Á ?
    A.  đồ sắt ra dời và sự ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ.
    B.  lưu vực các con sông lớn như Mê Nam, Mê Kông...
    C.  lấy một bộ tộc đông và phát triển nhất làm nòng cốt.
    D.  sự phát triển của nền kinh tế nông nghiệplúa nước.
Câu 16:  Hệ thống chữ cái Tiếng Việt (chữ Quốc ngữ) mà chúng ta đang sử dụng hiện nay thuộc
    A.  chữ tượng hình.                                                  B.  chữ tượng ý.   
    C.  chữ Việt cổ.                                                        D.  hệ chữ cái A, B,
Câu 17:   Loại hình văn học- nghệ thuật mới phát triển dưới thời Minh, Thanh là
    A.  tiểu thuyết.                                                         B.  kịch.                  
    C.  thơ Đường.                                                          D.  truyện ngắn.
Câu 18:   Tại sao thời Minh, Thanh kinh tế TBCN không thể phát triển được ở Trung Quốc?
    A.  Do sự kìm hãm của chế độ phong kiến.
    B.  Do thi hành chính sách “Bế quan tỏa cảng”.
    C.  Do hạn chế thương nhân châu Âu vào Trung Quốc.
    D.  Nhân dân Trung Quốc không đón nhận.
Câu 19:   Vì sao nói thời kỳ Ăng co là thời kỳ phát triển nhất vương quốc Campuchia?
    A.  Đây là thời kỳ phát triển toàn diện nhất.
    B.  Trải qua nhiều đời vua và đất nước thống nhất.
    C.  Vì đã chinh phục được một vùng lãnh thổ sang Xiêm.
    D.  Vì đây là thời kỳ dài nhất buôn bán phát triển nhất.
Câu 20:  Thành tựu văn hóa nào ra đời sớm nhất ở phương Đông cổ đại?
    A.  Lịch pháp.                                                           B.  Chữ viết.              
    C.  Toán học.                                                            D.  Kiến trúc .            
 
------ HẾT ------
 
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 41.50 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: lê nga
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 29/12/2019 09:50
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  2
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4105 view

  Giải trí

1 photos | 3814 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2374 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 7
 • Hôm nay: 1112
 • Tháng hiện tại: 22448
 • Tổng lượt truy cập: 7642295

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606