Rss Feed Đăng nhập

đề kiểm tra học kì I môn công nghệ 01

Gửi lên: 11/01/2019 21:24, Người gửi: sinhhoc, Đã xem: 232
KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN CÔNG NGHỆ 10: Thời gian 45 phút
Họ và tên:…………………………………......................Lớp 10A……
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Đáp án
Câu 1: Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật nhằm mục đích gì?
A. Để mọi người biết về giống mới B. Duy trì những đặc tính tốt của giống
C. So sánh giống mới nhập nội với giống đại trà D. Kiểm tra về quy trình kỹ thuật do nhà chọn tạo cung cấp
Câu 2: Phân vi sinh phân cố định đạm bón cho nhóm cây trồng nào?
A.Cây ăn quả B.Cây phân xanh C. Cây đậu tương D.Cây khoai lang
Câu 3: Để biết được khả năng cho năng suất tốt nhất của 1 giống ngô người ta đã:
A. Gieo 2 giống ngô khác nhau trên các loại đất với chế độ phân bón khác nhau
B. Gieo cùng một giống ngô trên cùng một loại đất với chế độ phân bón khác nhau ở các ô nhỏ
C. Trồng ngô ở các yêu cầu kĩ thuật khác nhau
D. Gieo hai giống ngô trên 2 loại đất khác nhau
Câu 4: Phân hữu cơ có đặc điểm?
A. Bón nhiều năm sẽ cải tạo được đất xấu B. Bón nhiều năm sẽ làm đất bị chua hoá
C. Dễ tan trong nước D. Chứa ít thành phần dinh dưỡng
Câu 5: Hạt giống xác nhận là hạt có đặc điểm nào sau đây?
A. Chất lượng thấp với số lượng nhiều B. Chất lượng cao nhất với số lượng nhiều nhất
C. Chất lượng thấp nhất với số lượng ít nhất D. Chất lượng cao với số lượng trung bình
Câu 6: Nguyên nhân nào hình thành nên đất mặn?
A. Do đất có địa hình dốc B. Do vi sinh vật hoạt động mạnh
C. Do ven biển có nước biển tràn vào D. Nơi đất có nhiều xác cây chứa lưu huỳnh
Câu 7: Mô tế bào có thể phát triển thành cây nhờ?
A. Hệ gen quy định kiểu gen của loài đó B. Khả năng phân hoá của tế bào
C. Khả năng phản phân hoá của tế bào D. Cả A, B, C
Câu 8: Đặc điểm của đất phèn?
A. Đất có thành phần cơ giới nhẹ B. Vi sinh vật nhiều
C. Tỷ lệ cát nhiều D. Đất có thành phần cơ giới nặng
Câu 9: Sản xuất giống ở cây nhân giống vô tính và cây trồng thụ phấn thì khác nhau ở điểm nào?
A. Hệ thống sản xuất B. Hạt NC C. Vật liệu khởi đầu D. Hạt XN
Câu 10: Đất có phản ứng chua khi:
A. [ H+] > [OH -] B. [ H+] < [OH -] C. [H+] = [OH -] C. [H+] = [Al]
Câu 11: Chọn 1 trong các loại phân nào sau đây để bón cho đất chua?
A. (NH4)2SO4 B. KCl C.CO(NH2)2 D. K2SO4
Câu 12. Mục đích của nhân giống cây trồng là:
A. Tăng cường sự thay đổi tính trạng để làm phong phú bộ giống cây trồng
B. Duy trì những tính trạng đã có sẵn của giống cây trồng
C. Tạo ra sự thay đổi những tính trạng để cung cấp cho đại trà
D. So sánh giống mới nhập nội với giống đại trà
Câu 13. Loại phân nào dưới đây chứa vi sinh vật cố định đạm sống công sinh với cây họ đậu?
A. Azogin B. Lân hữu cơ vi sinh C. Nitragin D. Photpho bacterin
Câu 14 . Xã X mới nhập về một giống lúa mới đang được sản xuất phổ biến nơi đưa giống đi, để mọi người sử dụng giống này trước hết họ phải làm gì?
A. Làm thí nghiệm so sánh giống B. Làm thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật
C. Làm thí nghiệm quảng cáo D. Không cần làm thí nghiệm mà cho sản xuất đại trà ngay
Câu 15: Biện pháp nào sau đây được coi là biện pháp phổ biến cải tạo đất phèn?
A. Biện pháp thuỷ lợi B. Bón vôi cải tạo đất C. Bón phân hoá học D. Trồng cây chịu phèn
PHẦN 2: TỰ LUẬN
Câu1. a. Phân hữu cơ là gì ?
b. Ưu điểm và nhược điểm của phân hữu cơ ?
c. Sử dụng phân hữu cơ vi sinh có ý nghĩa thực tiển gì ?
Câu 2. a. Thế nào là phản ứng của dung dịch đất ?
b. Làm thế nào để xác định được độ chua của đất ? KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN CÔNG NGHỆ 10: Thời gian 45 phút
Họ và tên:…………………………………......................Lớp 10A……
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Đáp án
Câu 1: Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật nhằm mục đích gì?
A. Để mọi người biết về giống mới B. Duy trì những đặc tính tốt của giống
C. So sánh giống mới nhập nội với giống đại trà D. Kiểm tra về quy trình kỹ thuật do nhà chọn tạo cung cấp
Câu 2: Phân vi sinh phân cố định đạm bón cho nhóm cây trồng nào?
A.Cây ăn quả B.Cây phân xanh C. Cây đậu tương D.Cây khoai lang
Câu 3: Để biết được khả năng cho năng suất tốt nhất của 1 giống ngô người ta đã:
A. Gieo 2 giống ngô khác nhau trên các loại đất với chế độ phân bón khác nhau
B. Gieo cùng một giống ngô trên cùng một loại đất với chế độ phân bón khác nhau ở các ô nhỏ
C. Trồng ngô ở các yêu cầu kĩ thuật khác nhau
D. Gieo hai giống ngô trên 2 loại đất khác nhau
Câu 4: Phân hữu cơ có đặc điểm?
A. Bón nhiều năm sẽ cải tạo được đất xấu B. Bón nhiều năm sẽ làm đất bị chua hoá
C. Dễ tan trong nước D. Chứa ít thành phần dinh dưỡng
Câu 5: Hạt giống xác nhận là hạt có đặc điểm nào sau đây?
A. Chất lượng thấp với số lượng nhiều B. Chất lượng cao nhất với số lượng nhiều nhất
C. Chất lượng thấp nhất với số lượng ít nhất D. Chất lượng cao với số lượng trung bình
Câu 6: Nguyên nhân nào hình thành nên đất mặn?
A. Do đất có địa hình dốc B. Do vi sinh vật hoạt động mạnh
C. Do ven biển có nước biển tràn vào D. Nơi đất có nhiều xác cây chứa lưu huỳnh
Câu 7: Mô tế bào có thể phát triển thành cây nhờ?
A. Hệ gen quy định kiểu gen của loài đó B. Khả năng phân hoá của tế bào
C. Khả năng phản phân hoá của tế bào D. Cả A, B, C
Câu 8: Đặc điểm của đất phèn?
A. Đất có thành phần cơ giới nhẹ B. Vi sinh vật nhiều
C. Tỷ lệ cát nhiều D. Đất có thành phần cơ giới nặng
Câu 9: Sản xuất giống ở cây nhân giống vô tính và cây trồng thụ phấn thì khác nhau ở điểm nào?
A. Hệ thống sản xuất B. Hạt NC C. Vật liệu khởi đầu D. Hạt XN
Câu 10: Đất có phản ứng chua khi:
A. [ H+] > [OH -] B. [ H+] < [OH -] C. [H+] = [OH -] C. [H+] = [Al]
Câu 11: Chọn 1 trong các loại phân nào sau đây để bón cho đất chua?
A. (NH4)2SO4 B. KCl C.CO(NH2)2 D. K2SO4
Câu 12. Mục đích của nhân giống cây trồng là:
A. Tăng cường sự thay đổi tính trạng để làm phong phú bộ giống cây trồng
B. Duy trì những tính trạng đã có sẵn của giống cây trồng
C. Tạo ra sự thay đổi những tính trạng để cung cấp cho đại trà
D. So sánh giống mới nhập nội với giống đại trà
Câu 13. Loại phân nào dưới đây chứa vi sinh vật cố định đạm sống công sinh với cây họ đậu?
A. Azogin B. Lân hữu cơ vi sinh C. Nitragin D. Photpho bacterin
Câu 14 . Xã X mới nhập về một giống lúa mới đang được sản xuất phổ biến nơi đưa giống đi, để mọi người sử dụng giống này trước hết họ phải làm gì?
A. Làm thí nghiệm so sánh giống B. Làm thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật
C. Làm thí nghiệm quảng cáo D. Không cần làm thí nghiệm mà cho sản xuất đại trà ngay
Câu 15: Biện pháp nào sau đây được coi là biện pháp phổ biến cải tạo đất phèn?
A. Biện pháp thuỷ lợi B. Bón vôi cải tạo đất C. Bón phân hoá học D. Trồng cây chịu phèn
PHẦN 2: TỰ LUẬN
Câu1. a. Phân hữu cơ là gì ?
b. Ưu điểm và nhược điểm của phân hữu cơ ?
c. Sử dụng phân hữu cơ vi sinh có ý nghĩa thực tiển gì ?
Câu 2. a. Thế nào là phản ứng của dung dịch đất ?
b. Làm thế nào để xác định được độ chua của đất ?

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 19.53 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Lê Thị Sen
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 11/01/2019 21:24
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  11
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3963 view

  Giải trí

1 photos | 3689 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2246 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 2577
 • Tháng hiện tại: 18786
 • Tổng lượt truy cập: 7128508

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606