Rss Feed Đăng nhập

phân phối chương trình tự chọn 10 môn hóa

Gửi lên: 16/10/2018 13:56, Người gửi: hoahoc, Đã xem: 393
SỞ GD – ĐT HÀ TĨNH                        PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
 TRƯỜNG THPT NGHÈN            MÔN HOÁ HỌC LỚP 10 – BAN CƠ BẢN
            TỔ HÓA HỌC                                  Năm học 2018 - 2019
       
                                                            Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết
 
Tiết thứ Tên bài Điều chỉnh theo hướng dẫn
791/HD-BGDĐT
Tiết 1,2 Ôn tập đầu năm  
CHƯƠNG I: NGUYÊN TỬ
Tiết 3 Thành phần nguyên tử I.1a; I.3a; I.3b HS tự đọc
Tiết 4,5 Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học – Đồng vị. Kiểm tra 15 phút  
Tiết 6 Luyện tập: Thành phần nguyên tử  
Tiết 7 Cấu tạo vỏ electron nguyên tử  
Tiết 8,9 Cấu hình electron nguyên tử  
Tiết 10 Luyện tập: Cấu tạo vỏ electron và cấu hình electron của nguyên tử  
Tiết 11 Kiểm tra viết 1 tiết  
CHƯƠNG II: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC –
ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN
Tiết 12, 13 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học  
Tiết 14 Sự biến đổi cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hoá học.  
Tiết 15, 16 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hoá học. Định luật tuần hoàn.  
Tiết 17 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học  
Tiết 18 Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron của nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học.  
Tiết 19 Kiểm tra viết  
CHƯƠNG III: LIÊN KẾT HÓA HỌC
Tiết 20 Liên kết ion-Tinh thể ion Mục III. Tinh thể ion (không dạy, GV hướng dẫn HS đọc thêm)
Tiết 21, 22 Liên kết cộng hoá trị  
Tiết 23 Luyện tập: Liên kết hoá học  
Tiết 24 Hóa trị và số oxi hóa  
Tiết 25 Luyện tập: Hóa trị và số oxi hóa  
CHƯƠNG IV: PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ  
Tiết 26, 27 Phản ứng oxi hóa – khử  
Tiết 28 Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử  
Tiết 29 Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa – khử Lấy điểm 15 phút
Tiết 30, 31 Ôn tập học kỳ I  
Tiết 32 Kiểm tra học kỳ I  
Tiết 33 Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ  
CHƯƠNG V: NHÓM HALOGEN
Tiết 34 Khái quát nhóm halogen  
Tiết 35,36 Clo-Luyện tập  
Tiết 37,38 Hiđroclorua. Axit clohiđric và muối clorua.
 
 
Tiết 39 Sơ luợc về hợp chất có oxi của clo Không dạy PTHH NaClO + CO2 + H2O; CaOCl2 + CO2 + H2O
 
Tiết 40
Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo
( Chấm thực hành lấy điểm 15 phút)
 
 
Tiết 41
 
Flo-Brom-Iot
 
Không dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm: Mục 3+4: Ứng dụng-Sản xuất
 
Tiết 42 Luyện tập : Flo-Brom-Iot
 
 
Tiết 43 Bài thực hành số 3: Tính chất hóa học của brom và iot  
Tiết 44 Luyện tập: Nhóm halogen  
Tiết 45 Kiểm tra viết  
CHƯƠNG VI: OXI – LƯU HUỲNH
Tiết 46,47 Oxi - ozon  
Tiết 48,49 Lưu huỳnh –Luyện tập. Không dạy mục II.2: Ảnh hưởng của…
Tiết 50 Bài thực hành số 4: Tính chất của oxi, lưu huỳnh Không bắt buộc tiến hành thí nghiệm 2
Tiết 51 Hidrosunfua. Lưu huỳnh đioxit. Lưu huỳnh trioxit (hết mục A)  
Tiết 52 Hidrosunfua. Lưu huỳnh đioxit. Lưu huỳnh trioxit (Mục B và C).Luyện tập-Kiểm tra 15 phút  
Tiết 53,54 Axit sunfuric. Muối sunfat  
Tiết 55 Luyện tập: axit sunfuric  
Tiết 56 Luyện tập: Hợp chất của lưu huỳnh.  
Tiết 57 Luyện tập: Oxi – lưu huỳnh  
Tiết 58 Thực hành bài số 5  
Tiết 59 Kiểm tra viết  
CHƯƠNG VII: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC
Tiết 60,61 Tốc độ phản ứng  
Tiết 62,63 Cân bằng hóa học  
Tiết 64 Ôn tập học kỳ II  
Tiết 65 Kiểm tra học kỳ II  
Tiết 66 Bài thực hành số 6.  
Tiết 67, 68 Chuyên đề: Phản ứng oxi hóa – khử  
Tiết 69, 70 Chuyên đề: Oxi - Lưu huỳnh và hợp chất của chúng.  
       
Phê duyệt hiệu trưởng             Hiệu phó chuyên môn             Tổ trưởng chuyên môn
 
 
 
Lê Sỹ võ                                            Phan Quyết Thắng                                      Phan Thị Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 82.50 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: phạm thị hạnh
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 16/10/2018 13:56
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  31
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3952 view

  Giải trí

1 photos | 3681 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2234 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 844
 • Tháng hiện tại: 143615
 • Tổng lượt truy cập: 7100416

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606