Rss Feed Đăng nhập

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II

Gửi lên: 03/05/2019 20:18 Đã xem 38 Đã tải về 1

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HKI KHỐI 12 NĂM HỌC 2018-2019

Gửi lên: 10/01/2019 08:40 Đã xem 68 Đã tải về 0

Đề cương ôn tập thi học kì lớp 12 môn Lịch sử 2018

Gửi lên: 26/12/2018 20:43 Đã xem 76 Đã tải về 7

đề cương ôn tập học kì I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I. MÔN HÓA HỌC 10
I. Đề cương ôn tập
1. Cấu trúc đề thi gồm: + 20 câu trắc nghiệm – 6 điểm
+ 2 câu tự luận – 4 điểm.
Trong đó: + 60% mức độ cơ bản
+ 40% mức độ khá, giỏi
2. Nội dung cụ thể:
CHƯƠNG 1 : NGUYÊN TỬ
I. LÍ THUYẾT
1. Nêu rõ thành phần cấu tạo nên nguyên tử. Cho biết khối lượng và điện tích của từng loại hạt?
2. Thế nào là số khối, nguyên tố hóa học, số hiệu nguyên tử? Công thức tính số khối? Kí hiệu nguyên tử.
3. Thế nào là đồng vị? Công thức tính nguyên tử khối trung bình?
4. Thế nào là lớp và phân lớp electron? Cho biết số electron tối đa trong các phân lớp s, p, d, f và trong 4 lớp đầu K, L, M, N?
5. Thế nào là cấu hình electron của nguyên tử? Nêu cách viết cấu hình electron của nguyên tử?
6. Thế nào là nguyên tố s, p, d, f? Cho biết đặc điểm của lớp electron ngoài cùng? Xác đinh nguyên tố kim loại, phi kim, khí hiếm
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
1. Xác định điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử.
2. Bài tập về đồng vị: tìm nguyên tử khối trung bình, tìm số khối, tìm % mỗi đồng vị.
3. Bài tập tìm số hạt p, n, e dựa vào tổng số hạt của nguyên tử, phân tử hoặc ion.
4. Viết cấu hình electron nguyên tử và ion. Cho biết loại nguyên tố.
CHƯƠNG 2 : BTH CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN
I. LÍ THUYẾT
1. Nêu nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn?
2. Thế nào là chu kì. Bảng tuần hoàn có bao nhiêu chu kì nhỏ, bao nhiêu chu kì lớn? Mỗi chu kì có bao nhiêu nguyên tố?
3. Thế nào là nhóm nguyên tố? Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm A, bao nhiêu nhóm B. Cách xác định số thứ tự nhóm A và nhóm B?
4. Thế nào là tính kim loại, tính phi kim? Khái niệm độ âm điện? Nêu nội dung của định luật tuần hoàn?
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
1. Bài tập so sánh tính chất của các nguyên tố và hợp chất của nó (so sánh tính kim loại, phi kim của nguyên tố, tính axit, bazơ của oxit và hiđroxit tương ứng), so sánh bán kính nguyên tử của các nguyên tử và ion.
2. Bài tập tìm tên kim loại dựa vào phản ứng của kim loại ( hoặc oxit, muối của nó) với H2O hoặc dung dịch axit)
3. Bài tập tìm số hạt p, n, e dựa vào tổng số hạt.
4. Viết cấu hình electron và xác định vị trí của nguyên tố.
5. Bài tập xác định nguyên tố dựa vào công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất khí với hidro hoặc dựa vào vị trí của nguyên tố xác định công thức oxit cao nhất, công thức hợp chất khí với H.
CHƯƠNG 3 : LIÊN KẾT HÓA HỌC
I. LÍ THUYẾT
1. Thế nào là ion, cation, anion? Khái niệm liên kết ion?
2. Khái niệm liên kết cộng hóa trị? Thế nào là liện kết cộng hóa trị có cực và không cực?
II.CÁC DẠNG BÀI TẬP
1. Biểu diễn sự tạo thành liên kết ion trong các phân tử
2. Viết công thức electron và CTCT của các phân tử
3. Xác định hóa trị (điện hóa trị và cộng hóa trị) của các nguyên tố nhóm A
4. Xác định số oxi hóa của các nguyên tố N, P, S, Cl, C, Br, Cr trong đơn chất, hợp chất, ion.
5. Xác định số proton, số nơtron, số electron của ion và các nguyên tử.
CHƯƠNG 4 : PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ
I. LÍ THUYẾT
1. Thế nào là chất khử, chất oxi hóa, chất bị oxi hóa, chất bị khử, sự khử , sự oxi hóa?
2. Thế nào là phản ứng oxi hóa khử ? Phân loại phản ứng trong hóa vô cơ.
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
1. Xác định chất khử và chất oxi hóa, chất bị khử, chất bị oxi hóa.
2. Cân bằng phản ứng oxi hóa khử bằng phương pháp thăng bằng electron.
II. Ma trận đề kiểm tra

Nội dung kiến thức Mức độ nhận thức, kĩ năng
Cộng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
1. Nguyên tử 3 câu
0,9đ
2 câu
0,6đ

15%
2. Bảng tuần hoàn 2 câu
0,6đ 2 câu
0,6đ 1 câu
0,3đ 15%
3. Liên kết hóa học 3 câu
0,9đ 1 câu
0,3đ 1câu
0,3đ 15%
4. Phản ứng OXH-khử 2 câu
0,6đ 2câu
0,6đ 1 câu
1,0đ 22%
5. Tổng hợp
1/3 câu
1,0đ 1 câu
0,3đ 2/3 câu
2,0đ 33,0%
Cộng 30%
31% 29% 10% 100%

Gửi lên: 25/12/2018 19:50 Đã xem 51 Đã tải về 2

MA TRẬN VẬT LÝ 10 HK 1

Gửi lên: 12/12/2018 10:48 Đã xem 71 Đã tải về 8

Đề kiểm tr 15 phút số 1 lớp 10 lịch sử mã đề 02

Gửi lên: 16/10/2018 10:42 Đã xem 67 Đã tải về 5

Câu hỏi ôn tập xã hội cổ đại

Gửi lên: 16/10/2018 09:57 Đã xem 62 Đã tải về 2

Đề ôn tập bài 4 Xã họi cổ đại phương Tây

Gửi lên: 16/10/2018 09:55 Đã xem 59 Đã tải về 4

Đề ôn tập bài 3 Xã hội cổ dại phương Đông

Gửi lên: 16/10/2018 09:46 Đã xem 53 Đã tải về 3

Đề ôn tập bài 2 Xã hội nguyên thủy

Gửi lên: 16/10/2018 09:40 Đã xem 52 Đã tải về 1

Giáo án ôn thi THPT QG 2018

Gửi lên: 16/05/2018 04:45 Đã xem 93 Đã tải về 32

ĐỀ LUYỆN THI LỊCH SỬ VIỆT NAM 1976-2000

Gửi lên: 09/05/2018 22:21 Đã xem 560 Đã tải về 53

Đề ôn tập học kì 2 lớp 11

Gửi lên: 04/05/2018 10:36 Đã xem 206 Đã tải về 40

LUYỆN ĐỀ NLVH4

Gửi lên: 28/04/2018 16:11 Đã xem 120 Đã tải về 22
 

Danh mục

Video clip

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 1609 view

  Giải trí

1 photos | 1490 view

  Kỷ yếu

0 photos | 322 view

Thống kê

  • Đang truy cập: 76
  • Khách viếng thăm: 60
  • Máy chủ tìm kiếm: 16
  • Hôm nay: 2572
  • Tháng hiện tại: 55552
  • Tổng lượt truy cập: 2426090

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606