Rss Feed Đăng nhập

Câu hỏi lịch sử ôn thi THPT QUỐC GIA 2019

Gửi lên: 25/03/2019 10:09, Người gửi: lichsu, Đã xem: 439
Câu 1: Tại sao gọi là “Trật tự 2 cực Ianta” ?
 1. Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và phạm vi đóng quân ở châu Á và châu Âu.
 2. Mĩ và Liên Xô phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho 2 phe: đế quốc chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa…
 3. Thế giới đã xảy ra nhiều cuộc xung đột, căng thẳng.
 4. Tất cả đều đúng.
Câu 2. Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta (Liên Xô)?
       A. Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật.
       B. Thành lập tổ chức quốc tế - Liên Hợp Quốc.
       C. Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận,
       D. Giải quyết các hậu quả chiến tranh, phân chia chiến lợi phẩm.
Câu 3: Nội dung nào sau đây không có trong “Trật tự 2 cực Ianta” ?
 1. Trật tự thế giới mới hình thành sau CTTG II.
 2. Trật tự thế giới mới hình thành sau Hội nghị Ianta.
 3. Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng trong quan hệ quốc tế.
 4. Liên Xô và Mĩ chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hợp tác…
Câu 4: Hội nghị Ianta (2-1945) diễn ra khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai
    A. đã hoàn toàn kết thúc.                           B. bước vào giai đoạn kết thúc.
    C. đang diễn ra vô cùng ác liệt.                           D. bùng nổ và ngày càng lan rộng.
Câu 5: Mọi nghị quyết của Hội đồng bảo an được thông qua với điều kiện?
A. Phải quá nửa số thành viên của Hội đồng tán thành.
B. Phải có 9/15 số thành viên đồng ý trong đó có sự nhất trí của 5 nước Ủy viên thường trực.
C. Phải được tất cả thành viên tán thành.
D. Phải có sự nhất trí của Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc.
Câu 6: Một trong những mục đích của tổ chức Liên hợp quốc là
      A. trừng trị các hoạt động gây chiến tranh.      B. thúc đẩy quan hệ thương mại tự do.
     C. duy trì hòa bình và an ninh thế giới.             D. ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường.
Câu 7: Nguyên nhân trực tiếp đòi hỏi Liên Xô phải bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế  trong những năm 1945 - 1950 là?
A. Liên Xô nhanh chóng khôi phục đất nước bị chiến tranh tàn phá.
B. Tiến hành công cuộc xây dựng CNXH đã bị gián đoạn từ năm 1941.
C. Xây dựng nền kinh tế mạnh đủ sức cạnh tranh với Mĩ.
D. Đưa Liên Xô trở thành cường quốc thế giới.
Câu 8:  Thành tựu quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau chiến tranh là?
 A. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.
 B. Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của    trái đất.
 C. Năm 1961, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái.
 D. Giữa thập niên 70 (thế kỉ XX), sản lượng công nghiệp của Liên Xô chiếm khoảng 20% tổng sản lượng công nghiệp của toàn thế giới.
Câu 9 : Chính sách đối ngoại  của Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000 là ngả về phương Tây, khôi phục và phát triển quan hệ với các nước ở
 A. châu Á                   B. châu Âu.                C. châu Phi.                                   D. châu Mĩ.
Câu 10 : Cuộc nội chiến giữa Quốc dân Đảng và Đảng cộng sản ở Trung Quốc nổ ra là do?
 1. Đảng cộng sản phát động.                   B. Quốc dân Đảng phát động.
C. Cả hai bên phát động.                          D. Cả b ,c đều đúng
Câu 11: Đặc điểm chính sách đối ngoại của Trung Quốc 1979 đến nay là?
 1. Tiếp tục đường lối đóng cửa               B. Duy trì hai đường lối bất lợi cho Trung Quốc
C. Mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước trên thế giới
D.Chỉ mở rộng quan hệ hợp tác với các nước Xã hội chủ nghĩa
Câu 12: Cách mạng Lào năm 1945 giành chính quyền từ tay đế quốc nào ?
      A.  Phát xít Nhật                           B. Đế quốc Pháp và phong kiến tay sai
      C. Triều đình phong kiến Lào       D. Phát xít Nhật và phong kiến tay sai
Câu 13:  Yếu tố nào sau đây quyết định sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Sự suy yếu của các nước đế quốc chủ nghĩa phương Tây.
 B. Ý thức độc lập và sự lớn mạnh của các lực lượng dân tộc.
 C. Thắng lợi của phe Đồng minh trong chiến tranh chống phát xít.
 D. Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành và ngày càng phát triển.
Câu 14 : Thành tựu nổi bật nhất của các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XX đến nay:
 1. Trở thành các nước độc lập, thoát khỏi ách thuộc địa và phụ thuộc vào các thế lực đế quốc,
B. Trở thành khu vực năng động và phát triển nhất trên thế giới.
C. Trở thành một khu vực hòa bình, hợp tác, hữu nghị.
D. Có nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước và phát triển kinh tế.
Câu 15: Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về căn bản chủ nghĩa thực dân cũ , cùng hệ thống thuộc địa cũ của nó ở châu Phi ?
 1. 11/1975: Nước Cộng hòa nhân dân Ăn gô la ra đời                            
 2. . 1960: Năm châu Phi
 3. 1962: Năm An giê ri được công nhận độc lập
 4. 1994: Nen-Xơn Man -đê-la trở thành Tổng Thống da đen đầu tiên
Câu 16: Kẻ thù chủ yếu của nhân dân các nước Mĩ latinh là ai ?
 1. Chế độ tay sai phản động của chủ nghĩa thực dân mới B. Chế độ phân biệt chủng tộc
C. Chủ nghĩa thực dân củ                                                   D. Giai cấp địa chủ phong kiến
Câu 17:  Nguyên nhân nào là cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
 1. Áp dụng các thành tựu của cách mạng khoa học - kỹ thuật .
 2. Mĩ giàu lên nhờ buôn bán vũ khí cho các nước tham chiến
 3. Tài nguyên thiên nhiên phong phú .
 4. Tập trung sản xuất và tư bản cao .
Câu 18. Nền tảng chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ năm 1951 đến năm 2000 là
         A. liên minh chặt chẽ với Mĩ                  B. hướng về các nước châu Á.
        C. hướng mạnh về Đông Nam Á.          D. cải thiện quan hệ với Liên Xô.
Câu 19: Nền kinh tế Nhật Bản vươn lên đứng thứ hai trong thế giới tư bản khi nào?
       A. Năm 1969    B. Năm 1973                     C. Năm 1968                            D. Năm 1970
Câu 20: Mĩ và Liên Xô đối đầu nhau do đối lập về
 1. Mục tiêu về chiến lược   B  Mục tiêu              C. Chế độ chính trị     D. Chiến lược          
Câu 21: Sự kiện khởi đầu cho chính sách chống Liên Xô gây nên cuộc chiến tranh lạnh là:
A. Sự ra đời của NATO                         B. Mĩ can thiệp vào chiến tranh Đ D
C. Học thuyết Truman ra đời                D. Mĩ thực hiện kế hoạch Macsan
Câu 22:  Nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế trong phần lớn nửa sau thế kỉ XX là
     A. cục diện “Chiến tranh lạnh”.                 B. xu thế toàn cầu hóa.
     C. sự hình thành các liên minh kinh tế.      D. sự ra đời các khối quân sự đối lập
Câu 23: Vì sao Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam ?
   A. Bù vào thiệt hại trong lần khai thác thứ nhấtB. Để bù đắp thiệt hại do chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra
  C. Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở VND.Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 24. Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 là mâu thuẫn giữa
A. giai cấp vô sản với giai cấp tư sản.                 B. giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến.
     C. toàn thể nhân dân với đế quốc xâm lược và phản động tay sai.
     D. nhân dân lao động với thực dân Pháp và các giai cấp bóc lột.
Câu 25: Trong nông nghiệp, tư bản P bỏ vốn nhiều nhất và
  A.Cao Su                                B.Chè                  C. Xuất khẩu gạo                   D. Cà phê
Câu 26: Lực lượng hăng hái đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc
A. Nông dân, học sinh                      B. Công nhân, trí thức
     C. Học sinh, sinh viên, trí thức         D. Tiểu tư sản
Câu 27: Người viết “Bản án chế độ thực dân Pháp”
A.Nguyễn Ái Quốc      B. PBC                 C.Phạm Hồng Thái                    D. Phan Châu Trinh
Câu 28. Tờ báo nào dưới đây là của tiểu tư sản trí thức ở Việt Nam giai đoạn 1919- 1925?
     A. Người nhà quê.       B. Tin tức                  C. Tiền phong.                   D. Dân chúng
Câu 29: Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân VN bước đầu đi vào đấu tranh tự giác ?
     A.Công hội(bí mật) Sài Gòn Chợ Lớn do Tôn Đức Thắng đứng đầu
B. Bãi công của thợ nhuộm ở Chợ Lớn
C. Bãi công của công nhân ở Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng
D. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son ở Cảng Sài Gòn ngăn tàu Pháp đàn áp Cách mạng Trung Quốc
Câu 30: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?
     A. Đưa yêu sách đến hội nghị Vecxay
B. Nguyễn Ái quốc đọc được luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa
C. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp
     D. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari
Câu 31: Công lao đầu tiên to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1930 là gì?
A. Từ chủ nghĩa yêu nước đền với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn
       B. Thành lập hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên
      C. Hợp nhất ba tổ chức cộng sản
      D. Khởi thảo cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng
Câu 32: Báo “Búa Liềm” là cơ quan ngôn luận của tổ chức cộng sản nào được thành lập năm 1929 ở VN?
       A. Đông Dương cộng sản liên đoàn    B. Đông Dương cộng sản đảng
       C. An Nam cộng sản đản                  D. Đông Dương cộng sản liên đoàn và Đông Dương cộng sản đảng
Câu 33: Cho các sự kiện sau:
 1. Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa.
 2. Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Véc xai bản yêu sách của nhân dân An Nam
 3. Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo đúng trình tự thời gian.
 1. 2, 3, 1                   B. 1, 2, 3              C. 3, 2, 1              D. 2, 1, 3
Câu 34: Cơ quan ngôn luận của hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên là:
       A. Báo Thanh Niên                                         B. Tác phẩm "Đường Cách Mệnh"
      C. Bản án chế độ tư bản Pháp                          D. Báo Người Cùng Khổ
Câu 35: Lí luận nào sau đây đã được cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên truyền bá vào Việt Nam?
 A. Lí luận Mác - Lênin.   B. Lí luận đấu tranh giai cấp.C. Lí luận cách mạng vô sản. D. Lí luận giải phóng dân tộc
Câu 36: Khởi nghĩa Yên Bái thất bại là do nguyên nhân khách quan nào?
     A. Giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo            B. Tổ chức Việt Nam quốc dân đảng còn non yếu
C. Khởi nghĩa nổ ra hoàn toàn bị động      D. Đế quốc Pháp còn mạnh
Câu 37: Cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2-1930) do tổ chức nào dưới đây lãnh đạo?
 A. Đảng Thanh niên.   B. Đảng Lập hiến. C. Việt Nam Quốc dân Đảng.        D. Việt Nam nghĩa đoàn.
Câu 38: Số nhà 5 D phố Hàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện:
A. Đại hội lần thứ nhất của Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên
B. Thành lập Đông Dương cộng sản đảng
C. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời
D. Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
Câu 39: Tại hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, có sự tham gia của các tổ chức cộng sản nào?
A. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng
B. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn
C. Đông Dương cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn
D. An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn
Câu 40:.Tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là
 A. tự do và dân chủ.  B. độc lập và tự do.  C. ruộng đất cho dân cày. D. đoàn kết với cách mạng thế giới.
Câu 41:  Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định giai cấp lãnh đạo cách mạng là
A. nông dân.            B. công nhân.         C. tư sản dân tộc.         D. tiểu tư sản trí thức
Câu 42: Sách lược của ta đối với Trung Hoa Dân quốc trước ngày 6/3/1946
A.Hòa hoãn, tránh xung đột  B. tránh xung đột  C. Hòa hoãn, nhân nhượng   D. Kiên quyết đối phó
Câu 43: Trong việc giải quyết khó khăn, việc giải quyết khó khăn nào Chủ tịch Hồ Chí Minh gương mẫu thực hiện trước
A.Giải quyết nạn dốt  B. Giải quyết nạn đóiC. Giải quyết nạn đói và dốt   D. Giải quyết khó khăn tài chính
Câu 44: Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi nhằm mục đích
A.Giành lại quyền chủ động   B. Kết thúc nhanh chiến tranhC.Tiêu diệt chủ lực của ta  D.Xây dựng ngụy quân
Câu 45: Dựa vào đâu Pháp thực hiện kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi
A. Lực lượng hiện có      B. Ngụy quân        C. Kinh tế P hồi phục     D. Viện trợ kinh tế của Mĩ
Câu 46: Kế hoạch Nava nhằm mục đích gì
A.Giành lại quyền chủ động B.Giành thắng lợi quyết địnhC.Kết thúc chiến tranh D. Tiêu diệt chủ lực của ta
Câu 47: Chiến thuật phổ biến của “Chiến tranh đặc biệt’
A.Tìm diệt         B. Bình định    C. Tìm diệt, bình định            D. Trực thăng vận và thiết xa vận  
Câu 48: Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930- 1931?
A.Ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1933 làm cho đời sống nhân dân cơ cực
B.Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái.
C.Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo công, nông đấu tranh chống đế quốc và phong kiến...
Địa chủ phong kiến tay sai của thực dân Pháp tăng cường bóc lột nhân dân Việt Nam.
Câu 49:  Đảng cộng sản Đông Dương xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam trong cuộc vận động dân chủ 1936-1939 là?
 1. Đánh đổ Đế quốc Pháp.
 2. Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai..
 3. Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày nghèo.
 4. Tập trung mũi nhọn đấu tranh chống kẻ thù chính là phát xít Nhật
Câu 50. Tại Hội nghị TW Đảng lần thứ 8, Nguyễn Ái Quốc chủ trương thành lập mặt trận nào?
 1. Mặt trận Liên Việt.                       B. Mặt trận Đồng Minh.
C. Mặt trận Việt Minh                        D.Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương
Câu 51. Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945 là ?
 1. Truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân ta.
 2. Liên minh công nông vững chắc.
 3. Phát xít Nhật bị Hồng quân Liên Xô và phe đồng minh đánh bại, kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương đã gục ngã.
 4. Sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Câu 52: Chiến thắng nào của ta đã mở đầu cho cao trào” tìm Mỹ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” là
A. Chiến thắng Vạn Tường       B. Chiến thắng Ấp Bắc.C. Chiến thắng Bình Giã.  D. Chiến thắng Ba Gia .Câu 53: Chiến thắng Vạn Tường ( 18- 8- 1968 ) đã chứng tỏ điều gì?
A.Lực lượng vũ trang CM miền Nam đủ sức đương đầu và đánh bại quân viễn chinh Mỹ
B. Lực lượng vũ trang miền Nam đã trưởng thành.
C. Quân viễn chinh Mỹ đã mất khả năng chiến đấu.
D. CM miền Nam đã giành thắng lợi trong việc đánh bại “ chiến tranh cục bộ “ của Mỹ
Câu 54: “Xương sống” của“ Chiến tranh đặc biệt “ là  
A. Dồn dân vào ấp chiến luợc.         B. Dùng người Việt đánh người Việt.
C. Bình định miền Nam.                 D. Bình định miền Nam và mở rộng chiến tranh ra miền Bắc.
Câu 55: Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào “ Đồng Khởi “ là gì?
A. Giáng một đòn mạnh vào chính sách thực dân mới của Mỹ ở miền Nam, làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm..
B. Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của CM miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.
C. Sự ra đời của mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam ( 20 – 12 – 1960 ).
D. Làm phá sản chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ.
Câu 56: Điều khoản nào của Hiệp định Pari năm 1973 có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước?
 1. Hai bên ngừng bắn và giữ nguyên vị trí ở miền Nam. B
 2.  Nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai chính trị.
C. Các bên thừa nhận thực tế ở miền Nam có hai chính quyền.
D. Hoa Kì rút hết quân viễn chinh và quân các nước đồng minh.
Câu 57:  Trong “Việt Nam hóa” chiến tranh, lực lượng nào là chủ yếu để tiến hành chiến tranh?
 1. Quân đội Mĩ.                                                         B. Quân đội ngụy.
C. Quân đội Mì + các đồng minh.         D. Quân đội Mĩ + quân đội ngụy.
Câu 58: Âm mưu cơ bản của chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh là gì?
 1. Rút dần quân Mĩ về nước.B. Tận dung người Việt Nam vì mục đích thực dân mới của Mĩ.
C. Đề cao học thuyết Ních-Xơn.D. “Dùng người Việt đánh người Việt”.
Câu 59: Ngày 24 và 25-4-1970, Hội nghị cấp cao 3 nước Đông Dương họp nhằm mục đích gì?
 1. Bát tay nhau cùng kháng chiến chống Mĩ.
B. Vạch trần âm mưu “Đông Dương hóa chiến tranh” của đế quốc Mĩ.
C. Đối phó với âm mưu của đế quốc Mĩ và biểu thị quyết tâm đoàn kết chiến đấu chống Mĩ của nhân dân ba nước Đông Dương.
D. Xây dựng căn cứ địa kháng chiến của nhân dân ba nước Đông Dương.
Câu 60:  Đập tan cuộc hành quân “Lam Sơn 719” (12 đến 23-3-1971) có sự phối hợp của quân đội nước nào?
A. Quân đội Việt Nam, quân dân Lào.        
B. Quân đội Việt Nam, quân dân Campuchia.
         C. Quân đội Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia
         D. Quân dânLào, Cam-pu-chia.
 
ĐÁP ÁN
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 13 B Câu 25 A Câu 37 C Câu 49 B
Câu 2 C Câu 14 A Câu 26 C Câu 38 C Câu 50 C
Câu 3 D Câu 15 A Câu 27 A Câu 39 A Câu 51 D
Câu 4 B Câu 16 A Câu 28 A Câu 40 B Câu 52 A
Câu 5 B Câu 17 A Câu 29 D Câu 41 B Câu 53 A
Câu 6 C Câu 18 A Câu 30 B Câu 42 A Câu 54 A
Câu 7 A Câu 19 C Câu 31 A Câu 43 B Câu 55 B
Câu 8 A Câu 20 A Câu 32 A Câu 44 B Câu 56 D
Câu 9 A Câu 21 C Câu 33 D Câu 45 D Câu 57 B
Câu 10 B Câu 22 A Câu 34 A Câu 46 B Câu 58 D
Câu 11 C Câu 23 B Câu 35 A Câu 47 D Câu 59 C
Câu 12 A Câu 24 C Câu 36 D Câu 48 C Câu 60 A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 31 A
Câu 2 C Câu 32 A
Câu 3 D Câu 33 D
Câu 4 B Câu 34 A
Câu 5 B Câu 35 A
Câu 6 C Câu 36 D
Câu 7 A Câu 37 C
Câu 8 A Câu 38 C
Câu 9 A Câu 39 A
Câu 10 B Câu 40 B
Câu 11 C Câu 41 B
Câu 12 A Câu 42 A
Câu 13 B Câu 43 B
Câu 14 A Câu 44 B
Câu 15 A Câu 45 D
Câu 16 A Câu 46 B
Câu 17 A Câu 47 D
Câu 18 A Câu 48 C
Câu 19 C Câu 49 B
Câu 20 A Câu 50 C
Câu 21 C Câu 51 D
Câu 22 A Câu 52 A
Câu 23 B Câu 53 A
Câu 24 C Câu 54 A
Câu 25 A Câu 55 B
Câu 26 C Câu 56 D
Câu 27 A Câu 57 B
Câu 28 A Câu 58 D
Câu 29 D Câu 59 C
Câu 30 B Câu 60 A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 192.50 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Nguyễn Thị Kim Hoa
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 25/03/2019 10:09
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  29
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (20/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (27/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (17/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (17/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (09/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (26/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (01/02/2018)

Số: Số: 28/QĐ-THPTN
Tên: (Quyết định thành lập BCĐ viết Kỷ yếu, hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường THPT Nghèn 1988-2018)

Ngày BH: (19/05/2017)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3897 view

  Giải trí

1 photos | 3614 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2175 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 5260
 • Tháng hiện tại: 20845
 • Tổng lượt truy cập: 6826628

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606