Rss Feed Đăng nhập

Đề kiểm tra học kì 2 lơp 1o - Mã đề 01

Gửi lên: 16/05/2019 12:22, Người gửi: lichsu, Đã xem: 406
TRƯỜNG THPT NGHÈN

 
 
 
Mã đề: 001
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2018-2019
Môn: Lịch sử - Khối: 10
(Thời gian làm bài: 45  phút;  không kể thời gian phát đề)
 
 
      
 Họ và tên thí sinh: ……………….………….………, Lớp: ……………. ; Số báo danh : ………………
 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.
Câu 1: Phong trào Tây Sơn bùng nổ trong hoàn cảnh nào?
A. Đất nước bị chia cắt thành hai đàng, đời sống nhân dân cực khổ.
B. Nguy cơ xâm lược của triều đình phong kiến mna Thanh.
C. Nguy cơ xâm lược của triều đình phong kiến Xiêm.
D. Kinh tế Đàng Trong và Đàng Ngoài phát triển không đều.
Câu 2: Điểm khác biệt cơ bản của phong trào đấu tranh của nhân dân thời Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) so với các triều đại trước là
A. góp phần làm cho nhà nước phong kiến suy yếu.
B. lực lượng tham gia chủ yếu là nông dân.
C. diễn ra vào giai đoạn đầu của triều đại phong kiến.
D. nhằm chống lại triều đình phong kiến.
Câu 3: Mâu thuẩn nào ở Anh mới nảy sinh trước khi cách mạng bùng nổ?
A. Vô sản với tư sản.                                               B. Nông dân với địa chủ.
C. Tư sản với quí tộc.                                              D. Tư sản, quí tộc mới với chế độ phong kiến.
Câu 4: Tập bản đồ nào thời nhà Nguyễn đã thể hiện chủ quyền của nước ta đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa?
A. Đại Nam thống nhất toàn đồ.                             B. Hồng Đức bản đồ sách.
C. Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư.                          D. Đại Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư.
Câu 5: Bài học quan trọng nhất rút ra từ sự thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp 1789 là
A. giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
B. sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân.
C. vấn đề thời cơ.
D. sự kiên quyết cách mạng của giai cấp lãnh đạo.
Câu 6: Đầu thế kỷ XVII, nước Anh có nền kinh tế như thế nào?
A. Phát triển nhưng thua pháp và Hà Lan.          B. Phát triển thứ hai châu Âu.
C. Không phát triển.                                               D. Phát triển nhất châu Âu.
Câu 7: Cuộc cách mạng tư sản Anh diễn ra dưới hình thức nào?
A. Khởi nghĩa của quần chúng nhân dân.
B. Chiến tranh giải phóng dân tộc.
C. Nội chiến kết hợp với chiến tranh giải phóng dân tộc.
D. Nội chiến.
Câu 8:  Năm 1804, nhà Nguyễn đặt tên nước là
A. Nam Việt.                                                           B. Đại Việt.
C. Việt Nam.                                                           D. Đại Nam.
Câu 9: Đối với các nước phương Tây , triều Nguyễn thi hành chính sách
A. đóng cửa.                    B. thân thiện.                   C. mở cửa.                       D. thần phục .
Câu 10: Điểm giống nhau cơ bản về chính sách nông nghiệp của chính quyền Đàng Trong và Đàng Ngoài thế kỉ XVI-XVIII là
A. mở rộng diện tích trồng cây ăn quả và cây hoa màu.
B. tập trung ruộnđất vào tay địa chủ và quan lại phong kiến.
C. đẩy mạnh chăn nuôi, cung cấp sức kéo cho nông nghiệp.
D. đẩy mạnh khai hoang, mở rộng diện tích trồng trọt.
Câu 11: Dưới thời Nguyễn, việc tuyển chọn quan lại thông qua nguồn chính là
A. thông qua giáo dục, khoa cử.                             B. tuyển chọn con em trong hoàng tộc.
C. những người theo Nguyễn Ánh trước đây.        D. thông qua việc mua bán tước.
Câu 12: Điểm chung của phong trào đấu tranh của nhân dân từ đầu thế kỉ XIX đến giữa thế kỉ XIX là
A. chỉ diễn ra ở các tỉnh phía Bắc.                          B. có sự tham gia của cả nông dân và binh lính.
C. chống lại triều đình phong kiến nhà Nguyễn.     D. chỉ có sự tham gia của nông dân.
Câu 13: Mâu thuẫn sâu sắc nhất của nước Pháp trước cách mạng (1789) là
A. tư sản với công nhân.                                         B. đẳng cấp thứ 3 với Tăng lữ, quý tộc.
C. nông dân với chế độ phong kiến.                       D. nông dân với quý tộc phong kiến.
Câu 14: Ý nào phản ánh không đúng chính sách đối ngoại của triều đình Nhà Nguyễn ?
A. không quan hệ với các nước phương Tây.         B. đặt quan hệ với các nước phương Tây.
C. bắt Lào và Chân Lạp phải thần phục.                 D. phục tùng nhà Thanh.
Câu 15: Tại sao thời kỳ Giacobanh được coi thời kỳ đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp?
A. đã xử tử được vua Lui XVI.
B. đánh tan liên quân phong kiến châu Âu.
C. đã giải quyết vấn đề ruộng đất và đánh tan liên quân phong kiến châu Âu.
D. thông qua sắc lệnh “Tổng động viên toàn quốc”.
Câu 16: Vì sao vào thế kỉ XVIII, ngoại thương ở nước ta phát triển nhanh chóng ?
A. Do tình hình kinh tế nước ta ổn định phát triển..
B. Do chủ trương mở cửa của chính quyền Trịnh – Nguyễn.
C. Do tình hình kinh tế nước ta ổn định và phát triển.
D. Do tình hình kinh tế nước ta ổn định.
Câu 17: Ai là người làm tổng chỉ huy quân đội của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ?
A. Crôm-Oen.                  B. Na-pô-lê-ông.              C. Bix-Mác.                     D. Oa-Sinh-Tơn.
Câu 18: Ý nào không đúng khi nói về điểm khác nhau giữa cách mạng tư sản Anh và cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ
A. khác nhau về hình thức cách mạng.                    B. khác nhau về tính chất của cuộc cách mạng.
C. khác nhau về đối tượng của cách mạng.             D. khác nhau về lực lượng lãnh đạo.
Câu 19: Nội dung nào không phải là bối cảnh dẫn đến sự thành lập nhà Mạc?
A. Vua Lê chủ động nhường ngôi cho Mạc Đăng Dung.
B. Sự khủng hoảng toàn diện và suy sụp của nhà Lê Sơ.
C. Các thế lực phong kiến tranh chấp quyền lực.
D. Nhân dân khổ cực nổi dậy đấu tranh ở nhiều nơi.
Câu 20: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ mang tính chất là cuộc
A. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.                  B. cách mạng vô sản.
C. cách mạng tư sản chưa triệt để.                          D. cách mạng tư sản triệt để.
 
II. PHẦN TỰ LUẬN-------------------------------------------
Câu 1: (2 đ): Trình bày chính sách đối ngoại của nhà Nguyễn? Em có nhận xét, đánh giá gì về chính sách đó?
Câu 2: (2đ): Vì sao nói thời kì chuyên chính Gia - cô- banh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp? Bài học quan trọng nào được rút ra từ cuộc cách mạng này?
 
 
----------- HẾT ----------
 
 
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 115.50 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Lê Thị Thanh Nga
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 16/05/2019 12:22
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  4
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3952 view

  Giải trí

1 photos | 3678 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2232 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 994
 • Tháng hiện tại: 135372
 • Tổng lượt truy cập: 7092173

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606