Rss Feed Đăng nhập

Đề kiểm tra học kì I môn GDQPAN khối 12, mã đề 101

Gửi lên: 25/11/2018 22:18, Người gửi: theduc, Đã xem: 262
SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT NGHÈN
 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (2018 - 2019)
Môn học: Giáo Dục Quốc Phòng - Lớp 12
Thời gian làm bài:  45 phút;
 
  Mã đề thi 101
     
 
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
 
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............. SBD: ...............
* Phần trả lời đáp án (Thí sinh khi trả lời đánh dấu (x) vào ô ứng với câu trả lời của mình):
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A                                        
B                                        
C                                        
D                                        
 
I/ Trắc nghiệm: 7,0 điểm (Mỗi câu 0,25 điểm)
Câu 1: Sĩ Quan Quân đội nhân dân Việt Nam chia làm mấy ngạch?
A. 2 ngạch                       B. 4 ngạch                       C. 3 ngạch                       D. 5 ngạch
Câu 2: Cấp bậc sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật Công an nhân dân Việt Nam như thế nào?
A. Cấp tá: 2 bậc, Cấp Úy: 3 bậc, Hạ sĩ quan: 2 bậc      
     B. Cấp tá: 3 bậc, Cấp Úy: 4 bậc, Hạ sĩ quan: 3 bậc
C. Cấp tá: 1 bậc, Cấp Úy: 2 bậc, Hạ sĩ quan: 1 bậc     
     D. Cấp tướng: 3 bậc, Cấp tá: 3 bậc, Cấp Úy: 3 bậc, Hạ sĩ quan: 2 bậc
Câu 3: Sĩ Quan Quân đội nhân dân Việt nam được ai phong quân hàm?
A. Nhân dân                    B. Quân đội                     C. Đơn vị quản lý            D. Nhà nước
Câu 4: Bộ trưởng Bộ quốc phòng nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện nay là ai?
A. Nguyễn Minh Triết     B. Nguyễn Tấn Dũng      C. Phùng Quang Thanh   D. Nguyễn Phú Trọng
Câu 5: Công an nhân dân gồm 2 lực lượng đó là lực lượng nào?
A. Lực Lượng Bộ đội và lực lượng Cảnh sát         B. Lực Lượng Biên phòng và lực lượng Cảnh vệ
C. Lực Lượng Cảnh sát và lực lượng Dân quân     D. Lực Lượng An ninh và lực lượng Cảnh sát
Câu 6: Đội ngũ sĩ quan do Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt thuộc quyền thống lĩnh của ai?
A. Chủ tịch nước     B. Chủ tịch Quốc hội         C. Thủ tướng chính phủ               D. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Câu 7: Một trong những đối tượng nào sau đây được ưu tiên tuyển chọn vào Công an nhân dân?
A. Học sinh tốt nghiệp xuất sắc ở các trường THPT
B. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ở các học viện, ĐH-CĐ ở nước ngoài
C. Học sinh tốt nghiệp xuất sắc ở các trường THCS
D. Sinh viên,học sinh tốt nghiệp xuất sắc ở các học viện, ĐH-CĐ
Câu 8: Mục tiêu tuyển sinh đào tạo đại học trong các trường Công an nhân dân như thế nào?
A. Tuyển chọn phải đảm bảo đúng đối tượng, hạn chế chỉ tiêu, đủ tiêu chuẩn
B. Tuyển chọn phải đảm bảo đúng quy trình, đối tượng, chỉ tiêu, tiêu chuẩn, đúng quy chế dân chủ
C. Tuyển chọn phải đảm bảo đúng đối tượng ưu tiên, vượt chỉ tiêu, tiêu chuẩn
D. Tuyển chọn phải đảm bảo ưu tiên một số đối tượng theo quy định
Câu 9: Công nhân viên chức Quốc phòng có thời gian phục vụ trong Quân đội từ bao nhiêu tháng trở lên mới được tuyển sinh đào tạo sĩ Quan bậc đại học trong các trường Quân đội?
A. 6 tháng                        B. 12 tháng                      C. 8 tháng                        D. 10 tháng
Câu 10: Hệ thống cấp bậc hàm của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam có mấy cấp, mấy bậc?
A. 4 cấp 14 bậc                B. 5 cấp 14 bậc                C. 3 cấp 12 bậc                D. 2 cấp 10 bậc
Câu 11: Quân đội nhân dân Việt Nam gồm những lực lượng nào?
A. Bộ đội chủ lực, Bộ đội địa phương, Bộ đội Biên phòng.
B. Bộ đội chủ lực và Bộ đội địa phương, Bộ đội quân khu
C. Bộ đội chủ lực, Bộ đội địa phương và Dân quân tự vệ
D. Bộ đội chủ lực và Bộ đội địa phương
Câu 12: Một trong những trách nhiệm của học sinh với luật Công an nhân dân là gì?
A. Thường xuyên đăng ký tham gia lực lượng Công an
B. Tìm hiểu truyền thống anh hùng của Công an nhân dân Việt Nam
C. Hiểu sâu những nội dung của luật Công an nhân dân
D. Hiểu được những nội dung cơ bản của luật Công an
Câu 13: Cơ quan nào của Bộ Công an có chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về thi hành án phạt tù?
A. Tổng cục An ninh          B. Vụ pháp chế        C. Bộ tư lệnh Cảnh vệ            D. Cục quản lý trại giam
Câu 14: Tổ chức cao nhất trong hệ thống tổ chức Quân đội là cơ quan nào?
A. Tổng cục chính trị           B. Bộ quốc phòng      C. Quân khu, Quân đoàn                 D. Bộ tổng tham mưu
Câu 15: Tất cả các thí sinh muốn dự thi vào các trường Quân đội đều phải qua sơ tuyển tại hội đồng tuyển sinh Quân sự nào?
A. Hội đồng tuyển sinh Quân sự thành phố                       B. Hội đồng tuyển sinh Quân sự Tỉnh
     C. Hội đồng tuyển sinh Quân sự địa phương                     D. Hội đồng tuyển sinh Quân sự trung ương
Câu 16: Hệ thống nhà trường Quân đội gồm mấy học viện đào tạo đại học?
A. 11 học viện                 B. 13 học viện                 C. 12 học viện                 D. 10 học viện
Câu 17: Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam là ngày, tháng, năm nào?
A. 19/8/1945                    B. 19/8/1946                    C. 19/8/1947                    D. 19/8/1944
Câu 18: Tổng cục hậu cần và cơ quan hậu cần các cấp trong Quân đội nhân dân Việt Nam có nhiệm vụ gì?
A. Đảm bảo trang bị kỹ thuật, phương tiện chiến tranh
B. Nghiên cứu, đề xuất các vấn đề có liên quan đến tổ chức lực lượng
C. Đảm bảo công tác Đảng
D. Đảm bảo công tác chính trị
Câu 19: Đại Úy, đại tá, đại tướng có đeo quân ham mấy sao?
A. 3 sao                           B. 4 sao                            C. 2 sao                           D. 1 sao
Câu 20: Công an nhân dân có mấy học viện đào tạo đại học?
A. 3 học viện                   B. 5 học viện                   C. 4 học viện                   D. 6 học viện
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 47.50 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Ngô Đức Chính (thuyenchinh@gmail.com)
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 25/11/2018 22:23
 • Thông tin bản quyền: Ngô Đức Chính
 • Đã tải về:
  3
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (08/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (20/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (27/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (17/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (17/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (09/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (26/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (01/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3965 view

  Giải trí

1 photos | 3689 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2246 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 22
 • Khách viếng thăm: 21
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 4611
 • Tháng hiện tại: 25191
 • Tổng lượt truy cập: 7134913

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606