Rss Feed Đăng nhập

Đề ôn tập bài 5- Châu Phi và Mĩ la tinh Lịch sử 11

Gửi lên: 24/12/2019 14:51, Người gửi: lichsu, Đã xem: 475
Nội dung:      CHÂU PHI VÀ MĨ LA TINH (THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX)
 
NHẬN BIẾT
. Câu 1 .  Một trong những nguyên nhân đến đầu thế kỉ XX, việc phân chia thuộc địa giữa các nước ĐQCN mới căn bản hoàn thành ở châu Phi là do
        A. đã căn bản hoàn thành việc phân chia các châu lục khác …
        B. đến lúc này châu Phi bắt đầu suy yếu.
        C. đầu X X các nước châu Âu mới tìm được đường sang châu Phi.
        D. nội chiến diễn ra nhiều làm chau Phi
Câu 2. Phân chia thuộc địa giữa các nước ĐQCN ở châu Phi đến ..............mới căn bản hoàn thành
     A.  Giữa XIX.              B. những năm 70 thế kỉ XIX      C. những năm 80 XIX.   D. đầu XX.
Câu 3 . Chủ nghĩa thực dân phương Tây bắt đầu xâm nhập vào Châu Phi vào khoảng
       A. từ những năm 70, 80 của thế kỉ XIX.                                                  B. giữa thế kỉ XIX                                                                              
       C. từ những năm 70 đến đầu TK 20 chiếm và phân chia hết 90,4%.       D.  từ đầu XX.
Câu 4  .Đầu thế kỉ XX việc phân chia thuộc địa ở châu Phi đã
 1. căn bản hoàn thành .           B. đã hết.            C. Mới một nửa.                 D. Chưa xong.
THÔNG HIỂU
Câu 1 . Nguyên nhân khách quan thúc đẩy các nước phương Tây  đẩy mạnh xâm lược các nước châu Phi cuối XIX là
      A. sự thay đổi trong nhận thức về châu lục này của thực dân phương Tây là giàu tài nguyên - kim cương.
      B. nhu cầu về thị trường, thuộc địa khi chuyển sang giai đoạn CNĐQ.
      C.   đã căn bản hoàn thành việc phân chia các châu lục khác …
      D.   đến lúc này châu Phi bắt đầu suy yếu.
Câu 2  .Điều kiện thuận lợi thúc đẩy quá trình đẩy mạnh xâm lược và hoàn thành phân chia châu Phi của các nước phương Tây đầu XX là
   A. sự thay đổi trong nhận thức về châu lục này của thực dân phương Tây là giàu tài nguyên - kim cương.
    B. nhu cầu về thị trường, thuộc địa khi chuyển sang giai đoạn CNĐQ.
    C.   đã căn bản hoàn thành việc phân chia các châu lục khác.
    D. những năm 70, 80 của thế kỉ XX kênh đào Xuyê đã hoàn thành.
Câu 3. Một trong những nét lớn của lịch sử châu Phi thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là
    A.  trình độ phát triển KT – XH giữa các vùng không đồng đều.
    B. vị trí chiến lược quan trọng.
    C.  thị trường rộng lớn, nguồn nhân công rẽ mạt.
    D.  tài nguyên phong phú.
Câu 4  . Đến thời kì cận đại khi chủ nghĩa thực dân phương Tây xâm lược các nước châu Phi đã sử dụng công cụ sắt, nhưng ở Nam Phi về mặt kinh tế nhiều nơi
 1. quan hệ phong kiến là phổ biến.                      
    B  đã xuất hiện mầm mống CNTB.
     C.còn giữ tàn tích của chế độ bộ lạc và nô lệ.
     D. Biên giới chưa được xác định rõ ràng nên thường xảy ra xung đột.
Câu 5. Nguyên nhân khách quan làm cho Châu Phi trở thành đối tượng xâm lược của chủ nghĩa tư bản phương Tây là do
 1. do có vị trí chiến lược quan trọng.
 2.  có thị trường rộng lớn, nguồn nhân công rẽ mạt.
 3. Có tài nguyên phong phú.
 4. Sự phát triển của CNTB phương Tây.
Câu 6. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại của phong trào đấu tranh của nhân dân châu Phi cuối XIX đầu XX là do
    A. hạn chế về trình độ tổ chức, thiếu đường lối.
    B. diễn ra không đều giữa các vùng.
    C. kẻ thù còn mạnh.
    D. sự chênh lệch về lực lượng
Câu 7.  Nguyên nhân chủ quan thúc đẩy cấc nước phương Tây đẩy mạnh xâm lược châu Phi cuối XIX đầu XX là
     A.  giàu tài nguyên nhất là kim cương
    B.  nhu cầu về thị trường, thuộc địa khi chuyển sang giai đoạn CNĐQ.
    C.  đã căn bản hoàn thành việc phân chia các châu lục khác.
    D.  những năm 70, 80 của thế kỉ XX kênh đào Xuyê đã hoàn thành.
.Câu 8.  Nguyên nhân khách quan để các nước châu Phi bị xâm lược cuối XIX – đầu XX là
    A.  giàu tài nguyên nhất là kim cương
    B.  nhu cầu về thị trường, thuộc địa khi chuyển sang giai đoạn CNĐQ.
    C.  do có vị trí địa lí chiến lược quan trọng .
    D.  những năm 70, 80 của thế kỉ XX kênh đào Xuyê đã hoàn thành.
Câu 9. Nguyên nhân chủ quan để các nước châu Phi bị xam lược cuối XIX đầu XX là
   A.  giàu tài nguyên nhất là kim cương ,vị trí địa lí chiến lược quan trọng .
    B.  nhu cầu về thị trường, thuộc địa khi chuyển sang giai đoạn CNĐQ.
    C.  đã căn bản hoàn thành việc phân chia các châu lục khác.
    D.  những năm 70, 80 của thế kỉ XX kênh đào Xuyê đã hoàn thành .
 
CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
NHẬN BIẾT
Câu 1. Nước Cộng hòa Hai-i-ti thành lập năm
       A. 1822.                     B. 1804.                                C. 1816.                               D.  1818  
 Câu 34 . Nước Cộng hòa Ác hen ti na, thành lập năm
       A. 1822.                   B. 1804.                                 C. 1816.                                 D.  1818
  Câu 35. Nước Cộng hòa Chilê, thành lập năm  
          A. 1822.                   B. 1804.                               C. 1816.                                 D.  1818
Câu 36. Nước Cộng hòa thành Brazin, thành lập năm
         A. 1822.                   B. 1804.                                C. 1816.                                 D.  1818
Câu 37 . Nước Cộng hòa Vê nê duy êla độc lập năm
          A. 1811.                 B. 1919.                                C. 1816.                                  D.  1818
Câu 38  . Nước Cộng hòa Cô lôm bia độc lập năm
          A. 1811.                 B. 1819.                                   C. 1816.                               D.  1818
Câu 39  . Nước Cộng hòa Bôlivia  độc lập năm
                 A. 1811.                         B. 1819.                       C. 1825.                            D.  1818
Câu  40  . Nước Cộng hòa Urugoay  độc lập năm
  A. 1811.              B. 1819.       C. 1825.           D.  1828
Câu  41  . Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc giành thắng lợi đầu tiên ở Mĩlatinh là
A. Urugoay.           B. Đôminicana.                 C. Pannama.                D. Hai-i-ti.
Câu  42          Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc giành thắng lợi muộn nhất ở Mĩlatinh là
A. Urugoay.           B. Đôminicana.                 C. Pannama.                D. Hai-i-ti.
 Câu . Hầu hết các nước Mĩ la tinh bị biến thành thuộc địa của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trong thời gian
     A. Cuối XIX           B. Đầu XX.                     C.  Từ thế kỉ XVI, XVII.                   D. XVIII.
THÔNG HIỂU
Câu 1. Điều kiện cơ bản để các nước Mĩ la tinh thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống các nước Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha  đầu XX là
 1. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha  đầu XX suy yếu.
 2. do sự lớn mạnh của các lực lượng dân tộc Mĩ la tinh.
 3. do  có vũ khí tốt.
 4. Có lực lượng đông.
                                                                                           Hết

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 88.00 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Nguyễn Thị Kim Hoa
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 24/12/2019 14:51
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4105 view

  Giải trí

1 photos | 3814 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2374 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 9
 • Hôm nay: 888
 • Tháng hiện tại: 22224
 • Tổng lượt truy cập: 7642071

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606