Rss Feed Đăng nhập

ĐềBÀI 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚISAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI(1945-1949)

Gửi lên: 28/11/2019 20:30, Người gửi: lichsu, Đã xem: 595
BÀI 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚISAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI(1945-1949)
Câu 1. Tham dự Hội nghị Ianta (2-1945) có nguyên thủ của những quốc gia nào dưới đây?
A. Anh, Pháp, Mĩ.                   B. Anh, Pháp, Đức.C. Liên Xô, Mĩ, Anh.           D. Mĩ, Liên Xô, Trung Quốc.
Câu 2. Hội nghị Ianta (Liên Xô) diễn ra trong khoảng thời gian nào?
A. Từ ngày 4 đến 11-2-1945.   B. Từ 2 đến 12-2-1945.
C. Từ ngày 2 đến 12-4-1945.  D. Từ 4 đến 12-4-1945.
Câu 3. Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh diễn ra từ ngày 4 đến 11-2-1945 được tổ chức tại đâu?
A. Oasinhtơn (Mĩ).         B. Ianta (Liên Xô).
C. Pốtxđam (Đức).          D. Luân Đôn (Anh).
Câu 4. Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945), quân đội nước nào sẽ vào chiếm đóng Nhật Bản và Nam Triều Tiên?A. Mĩ.     B. Anh.C. Pháp.   D. Liên Xô.                                              
Câu 5. Sự kiện nào dưới đây gắn liền với ngày 24-10-1945?
A. Hiến chương Liên hợp quốc chính thức có hiệu lực. 
B. Mĩ,Liên Xô phê chuẩn Hiến chương Liên hợp quốc.
C. Hội nghị Xan Phranxixcô (Mĩ) thông qua bản Hiến chương Liên hợp quốc.
D. Năm nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an thông qua bản Hiến chương.
Câu 6. Tháng 9-1977, Việt Nam đã gia nhập vào tổ chức nào dưới đây? A. Liên hợp quốc (UN).
B. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).
C. Tổ chức thương mại thế giới (WTO).           
D. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Câu 7. Có bao nhiêu nước là thành viên sáng lập tổ chức Liên hợp quốc?A. 30.      B. 40. C. 45.        D. 50.                              
Câu 8. Cơ quan nào của Liên hợp quốc có sự tham gia đầy đủ đại diện các nước thành viên và mỗi năm họp một lần?A. Ban Thư kí.            B. Đại hội đồng.
C. Hội đồng Bảo an.                 D. Hội đồng Quản thác.
Câu 9. Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua tại hội nghị nào dưới đây?A. Hội nghị Ianta (Liên Xô)                           B. Hội nghị Niu Oóc (Mĩ).C. Hội nghị Pốtxđam (Đức). D. Hội nghị Xan Phranxixcô (Mĩ).
Câu 10. Tổ chức nào dưới đây là tiền thân của tổ chức Liên hợp quốc ?
A. HộiQuốc liên.        B.Liên minh vì tiến bộ.                                                                        C. Đệ nhị Quốc tế.    D. Khối Đồng minh chống phát xít.
Câu 11. Hiện nay, tổ chức Liên hợp quốc có bao nhiêu nước thành viên?A. 190. B. 191.  C. 192.      D. 193.                                   
Câu 12. Theo quyết định của Hội nghị Ianta, nước nào sẽ chiếm đóng Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai?A. Mĩ.        B. Anh. C. Liên Xô.        D. Trung Quốc.
Câu 13. “Duy trì hòa bình và an ninh thế giới” là mục đích hoạt động của tổ chức nào dưới đây?
A. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).             
B. Thỏa thuận của Anh, Mĩ, Liên Xô tại Hội nghị Ianta.
C. Âm mưu  Anh, Pháp, Mĩ chia cắt lâu dài nước Đức.
D. Do chính sách phản động mà chủ nghĩa phát xít đã thi hành ở nước này.
Câu 21. Một trong những vấn đề cấp bách đòi hỏi các nước lớn phải giải quyết khi Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc là
A. thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
B. thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp phát xít.
C. phân chia thành quả chiến thắng các nước thắng trận.
D. Liên Xô sẽ tham chiến chống phát xít Nhật ở châu Á.
Câu 22. Nội dung nào dưới đây không phải là quyết định của Hội nghị Ianta (2 – 1945)?
A. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.
B. Nhanh chóng khắc phục hậu quả của chiến tranh.
C. Thống nhất mục tiêu tiêu diệt tận gốc CN phát xít.
D. Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp phát xít.
Câu 23. Sự kiện nào dưới đây góp phần hình thành khuôn khổ trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai?      A. Hội nghị Ianta (2 – 1945).   
 B. Nhật Bản đầu hàng Đồng minh.
C. Tổ chức Liên hợp quốc được thành lập.      
D. Tuyên bố của Tổng thống Mĩ Truman (3 – 1947).
Câu 24.  Một trong những mục đích hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc là
A. duy trì hòa bình và an ninh thế giới.                   
 B. khắc phục hậu quả sau chiến tranh.
C. giúp đỡ các nước thành viên về kinh tế, văn hóa.
D. giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
Câu 25. Nội dung nào sau đây là nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc?
A. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.
B. Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau.
C. Hợp tác có hiệu quả trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục.
D. Thúc đẩy các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế.
Câu 26. Cơ quan nào dưới đây giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới của tổ chức Liên hợp quốc?
A. Đại hội đồng.            B. Toà án quốc tế.
C. Hội đồng Bảo an.      D. Hội đồng quản thác.
Câu 27. Hiến chương được xem là văn kiện quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc vì
A. đã được các nước thành viên phê chuẩn.
B. đã quy định bộ máy tổ chức của Liên hợp quốc.
C. đề ra nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc.
D. nêu rõ mục đích hoạt động của Liên hợp quốc.
 
A. Liên hợp quốc (UN).  C. Liên minh châu Âu (EU).
D. Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM).             
B. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Câu 29. Những quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945) đã tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Đánh dấu trật tự thế giới mới được hình thành.
B. Góp phần hình thành nên khuôn khổ của trật tự thế giới mới.
C. Giải quyết được mâu thuẫn của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ và Anh.
D. Tạo điều kiện để giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
Câu 30. Hội nghị Ianta (2-1945) diễn ra căng thẳng, quyết liệt chủ yếu là do
A. các nước có quan điểm khác nhau về việc nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
B. các nước muốn giành quyền lợi tương xứng với vai trò, địa vị của mình.
D. các nước muốn tạo ra tình trạng đối đầu Đông-Tây.
C. các nước muốn tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.
Câu 31. Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta ?
A. phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng
B. quan điểm khác nhau về tiêu diệt tận gốc phát xít .
C. Thành lập Liên hợp quốc để duy trì hòa bình an ninh thế giới.
D. giải quyết hậu quả do Chiến tranh thế giới hai để lại.
Câu 32. Nhận xét nào dưới đây là đúng về hạn chế trong các nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc?
A. Coi trọng việc giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
B. Đề cao việc tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.
C. Coi trọng việc không can thiệp vào công việc nội bộ của bất cứ nước nào.
D. Đề cao sự nhất trí giữa năm nước lớn (Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc).
Câu 33. Ý nào dưới đây không là hệ quả của những quyết định quan trọng trong Hội nghị Ianta (2-1945)?
A. Dẫn đến sự hình thành trật tự thế giới “hai cực”.
B. Dẫn đến tình hình thế giới chia thành hai phe.
C. Dẫn đến tình trạng đối đầu Đông-Tây.
D. Dẫn đến hình thành trật tự thế giới “đa cực”.
Câu 34. Sự kiện nào sau đây mở ra một chương mới cho chính sách “đa phương hóa”, “đa dạng hóa” quan hệ đối ngoại của Việt Nam?
A. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc (1977).
B. Việt Nam tham gia vào tổ chức WTO (2007).
C. Trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN (1995).
D. Tham gia vào Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).
D. sau chiến tranhLiên Xô  sẽ có vai trò chi phối thế giới.
Câu 41. Tại Hội nghi Ianta, Liên Xô, Mĩ, Anh đã thống nhất  mục tiêu chung là
 A. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và Nhật
  B. Thành lập tổ chức Liên hiệp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới.
   C. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
  D. Thoả thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít.
Câu 42. Hội nghị Pốtxđam diễn ra trong thời gian 
A. từ17/7  đến 2/8/1945.          B. từ  4 đến 11/2/1945.         
C. từ  25/4 đến 26/6/1945. D. từ 24/10 đến25/10/1945.
Câu 43. Hội nghi Pốtxđam nêu nội dung về vấn đề giải quyết tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít là
A. Mĩ, Liên Xô và Anh thỏa thuận chia cắt nước Đức.
B. Mĩ, Liên Xô và Anh đã thỏa thuận phân chia khu vực đóng quân ở nước Đức.
C.  quy định những nguyên tắc và biện pháp nhằm dân chủ hóa , hòa bình hóa nước Đức.
D. thành lập thành 2 nhà nước theo 2 chế độ khác nhau ở nước Đức.
Câu 44. Hiến chương Liên Hợp Quốc được thông qua ở
A. Ianta (Liên Xô)                       B. Xanphran xcô (Mĩ)            
C. Đảo Man ta( Liên Xô)       D. Niuooc( Mĩ)
Câu 45. Cô quan cao nhaát cuûa Lieân Hôïp Quoác goàm taát caû caùc nöôùc thaønh vieân. Moãi naêm hoïp moät laàn là
A.Đaïi hoäi ñoàng.           B. Hoäi ñoàng baûo an.
C. Ban thö kyù.             D. Hội đồng quản thác.
Câu 45.Điểm mới của trật tự thế giới Hai cực Ianta hình thành sau chiến tranh thế giới 2 là
A. noäi dung caùc baûn hoøa öôùc laø thoûa ñaùng và hòa bình ổn định.
B. đaùp öùng ñöôïc lôïi ích cuûa nhaân daân caùc nöôùc chieán thaéng.
C. lôïi ích chuû yeáu thuoäc veà caùc nöôùc thắng trận và thỏa lòng nước bại trận.
D. có Liên Xô đứng đầu một cực hậu thuẫn cho cách mạng thế giới.
Câu 46. Những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta đã đưa đến hệ quả gì đối với thế giới?
A. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật .
B. Hình thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới – 2 cực, 2 phe Ianta.
C. Thiết lập trật tự thế giới mới sau chiến tranh2 cực 2 phe.
D. Thiết lập trật tự thế giới mới hai cực 2 phe Ianta.
Câu 47. Một trong những điểm khác của Trật tự thế giới Hai cực so với trật tự Véc Xai –Oasinh tơn trước chiến tranh
A. Liên hợp quốc hoạt động hiệu quả theo sự nhất trí 5 cường quốc.
B. Hiệp ước Đông Nam Á (SEATO).
C. Liên minh châu Âu (EU). D. Liên hợp quốc (UN).                                              
Câu 14. Cơ quan nào dưới đây không  thuộc tổ chức Liên hợp quốc ?
A. Đại hội đồng.                       B. Ban Thư kí.
C. Hội đồng bộ trưởng.   D. Hồi đồng Kinh tế và Xã hội.
Câu 15. Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc?
A. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
B. Chung sống hòa bình và sự nhất trí của năm cường quốc.
C. Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực với nhau.
D. Không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.
Câu 16. Hội nghị Ianta (2-1945) được triệu tập trong bối cảnh lịch sử nào?
A. Chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc.         
B. Chiến tranh thế giới thứ hai mới bùng nổ.
C. Chiến tranh thế giới thứ hai đang diễn ra quyết liệt.
D. Chiến tranh thế giới hai bước vào giai đoạn kết thúc.
Câu 17. Theo nghị quyết của Hội nghị Pốtxđam, quân đội của những nước nào sẽ làm nhiệm vụ giải giáp chủ nghĩa phát xít ở nước Đức?
A. Anh, Pháp, Mĩ và Liên Xô.
B. Liên Xô, Mĩ, Canada và Pháp.
C. Anh, Liên Xô, Trung Quốc và Mĩ.                 
D. Anh, Pháp, Mĩ, Pháp, Anh và Canada.
Câu 18. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945)?
A. Các nước Đồng minh đàm phán, ký kết các hiệp ước với các nước bại trận.
B. Các nước phát xít Đức, Italia ký văn kiện đầu hàng Đồng minh vô điều kiện.
C. Các nước Đồng minh thỏa thuận chia Đức thành hai nước Đông Đức và Tây Đức.
D. Các nước Đồng minh thỏa thuận khu vực đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng.
Câu 19. Việc Liên Xô là một trong năm nước Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có ý nghĩa như thế nào trong quan hệ quốc tế?
A. Thể hiện là tổ chức quốc tế có vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình an ninh thế giới.
B. Góp phần hạn chế sự thao túng của chủ nghĩa tư bản đối với tổ chức Liên hợp quốc.
C. Tổ chức quốc tế quan trọng nhất trong đời sống chính trị quốc tế sau năm 1945.
D. Khẳng định vai trò tối cao của năm nước lớn trong tổ chức Liên hợp quốc.
Câu 20. Nước Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập vào tháng 9-1949 là vì lí do nào dưới đây?
A. Do cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của người Đức.
Câu 28. Vấn đề nào dưới đây không phải là yêu cầu cấp bách đòi hỏi các nước lớn phải giải quyết khi Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc?
A. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.                          
B. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
C. Giải quyết hậu quả của chiến tranh.                      
 D. Phân chia thành quả chiến thắng.
Câu 29. Để nhanh chóng kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã thống nhất mục tiêu chung là?
A. sử dụng bom nguyên tử để tiêu diệt phát xít Nhật.
B. Liên Xô giải giáp quân phiệt Nhật ở Bắc Triều Tiên.
C. Hồng quân Liên Xô sẽ tấn công vào Béc-lin của Đức.
D. tiêu diệt tận gốc CN phát xít Đức và quân phiệt Nhật.
Câu 30. Trật tự thế giới hai cực Ianta được hình thành trên cơ sở nào?
A. Những quyết định của Hội nghị Ianta và thỏa thuận sau đó của ba cường quốc.
B. Những quyết định của các nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
C. Những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh.
D. Những quyết định của Hội nghị Ianta và Hội nghị Pốtxđam.
Câu 31. Quyết định nào dưới đây của Hội nghị Ianta (2 – 1945) đã tạo điều kiện cho thực dân Pháp trở lại xâm lược Đông Dương?
A. Liên Xô không được đưa quân đội vào Đông Dương.
B. Quân Anh sẽ mở đường cho thực dân Pháp chiếm lại Đông Dương.
C. Đông Nam Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây.
D. Đồng ý cho quân Trung Hoa Dân quốc và quân Anh vào Đông Dương.
Câu 32. Quyết định nào dưới đây của Hội nghị Pốtxđam (7– 945) đã tạo ra những khó khăn mới cho cách mạng Đông Dương sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Liên Xô không được đưa quân đội vào Đông Dương.
B. Quân Anh sẽ mở đường cho thực dân Pháp chiếm lại Đông Dương.
C. Đông Nam Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây.
D. Đồng ý cho quân Trung Hoa Dân quốc và quân Anh vào Đông Dương.
Câu 33. Theo quyết định của Hội nghị Pốtxđam (Đức), lực lượng nào sẽ vào giải giáp phát xít Nhật ở Đông Dương ?
A. Quân Anh và quân Pháp.                                    
B. Quân Mĩ và quân Liên Xô.
C. Quân Anh và quân Trung Hoa Dân quốc.          
D. Quân Mĩ và quân Trung Hoa Dân Quốc.
Câu 28. Từ năm 1945 đến nay, tổ chức nào đã trở thành diễn đàn quốc tế vừa hợp tác vừa đấu tranh?
Câu 35. Đặc trưng lớn nhất của trật tự thế giới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
A. Thế giới bị chia thành hai cực, hai phe.          
 B. Hệ thống chủ nghĩa xã hội được hình thành.
C. Mĩ vương lên trở thành siêu cường duy nhất. 
D. Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ.
Câu 36. Nhận xét nào dưới đây là đúng về việc thỏa thuận đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa ba cường quốc trong Hội nghị Ianta (2-1945)?
A. Thực chất là phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa Liên Xô và Mĩ, Anh.
B. Thực chất là phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa Mĩ và Liên Xô.
C. Thực chất là hình thành trật tự thế giới “đơn cực”.
D. Thực chất là hình thành trật tự thế giới “đa cực”.
Câu 37. Nhận xét nào dưới đây là đúng về vai trò chủ yếu của Liên hợp quốc trong việc giải quyết những biến động của tình hình thế giới hiện nay?
A. Là diễn đàn vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới.
B. Thúc đẩy các mối quan hệ hơp tác, hữu nghị giữa các nước thành viên trên nhiều lĩnh vực.
C. Bảo vệ các di sản trên thế giới, cứu trợ nhân đạo khi các thành viên gặp khó khăn
D. Góp phần ngăn chặn các đại dịch đe doạ sức khỏe loại người.
Câu 38. Nguyên tắt hoạt động nào dưới đây của tổ chức Liên hợp quốc được Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng để giải quyết vấn đề Biển Đông hiện nay?
A. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
B. Chung sống hòa bình và sự nhất trí của5 cường quốc.
C. Không đe dọa vũ lực hoặc sử dụng vũ lực với nhau.
D. Hợp tế có hiệu quả về kinh tế, văn hóa, giáo dục.
39. Chiến tranh bước vào giai đoạn kết thúc, những vấn đề cấp bách đặt ra trước các nước đứng đầu phe Đồng Minh đầu 1945 là
 A. đánh bại phát xít, phân chia quyền lợi và lập Liên hợp quốc
    B. đánh bại hoàn toàn phát xít, tổ chức lại thế giới và phân chia thành quả.
    C. thành lập Liên hợp quốc và phân chia thành quả chiến thắng.
    D.Thống nhất tiêu diệt tận gốc phát xít, thỏa thuận phân chia việc đóng quân.
Câu 40. Ý  không phải những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta là
A. tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật, kết thúc chiến tranh.
B.thành lập tổ chức Liên hiệp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới.
C. thoả thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít.
 B. chủ nghĩa phát xít Nhật và Đức bị thủ tiêu hoàn toàn nên hòa bình đảm bảo.
C.quyền lợi chủ yếu thuộc về các nước thắng trận là Liên Xô và Mĩ.
D. thành lập tổ chức quốc tế để duy trì hòa bình an ninh thế giới.
Câu 48. Hạn chế của Liên Hợp Quốc là
A. có nơi bị gạt khỏi trường hợp quốc tế.                     
B. phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các nước
C. tiến hành hợp tác quốc tế                                           
D.  duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
Câu 49.  Một trong những biểu hiện hạn chế của Hội đồng bảo an LHQ là
A. không giải quyết được xung đột kéo dài ở Trung Đông.         
B. Thủ tiêu CNTD và CN phân biệt chủng tộc.
C. ngăn ngừa việc Mĩ gây chiến tranh  ở I rắc 2003.
D.giải quyết vấn đề Campuchia bằng hòa bình.
Câu 50. Tác động của Hội  nghị Ianta đến tình hình các nước ở Đông Nam Á là
A. chủ nghĩa quân phiệt Nhật bị tiểu diệt.
B. Triều Tiên bị chia 2 thành 2 nước với 2 chế độ.
C. chiến tranh cục bộ diễn ra thể hiện đối đầu 2 phe.
D. phải tiếp tục đấu tranh hoàn thành giải phóng dân tộc.
Câu 51. Việc phân chia khu vực đóng quân để giải giáp quân đội phát xít và phạm vi ảnh hưởng  các nước thắng trận đã ảnh hưởng như thế nào đến Châu Âu?
A, Làm bùng nổ nhiều cuộc chiến tranh cục bộ.
B. Hình thành 2 khối nước đối lập nhau.
C. Nước Đức bị chia thành 2 nước đối đầu.
D. Hình thành 2 khối quân sự NATO và VÁCSAVA.
 Câu 52. Toàn bộ quyết định của Hội nghị Ianta về những vấn đề quan trọng nhất của thế giới sau chiến tranh 2 đã phản ánh hiện thực mới của thế giới là:
 A. Đối đầu Đông – Tây .      B. Hình thành 2 phe  đối lập.      
     C. Thế giới hình thành 2 hệ thống đối lập.
     D. Sự cân bằng quyền lực giữa Liên Xô và Mĩ .
Câu 53. Sự kiện phản ánh đóng góp của Liên Hợp Quốc trong việc giải quyết nội chiến xung đột ở Campuchia là
A. Hiệp định hòa bình Campuchia(10/1991).
B. tổng tuyển cử ở Campuchia (1993).
C. xóa bỏ chế độ diệt chủng Pôn Pốt.
D. lật đổ chế độ Pôn Pốt 7/1/1979  .
Câu 54. Tính chất của tổ chức Liên hợp quốc ?
A. Tổ chức duy trì hòa bình thế giới.                      
B. Tổ chức quốc tế lớn nhất
C. Tổ chức phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia trên thế giới.
D. Tổ chức quốc tế lớn nhất vừa hợp tác vừa đấu tranh cùng tồn tại hòa bình.
 
 
 
 
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 135.50 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Nguyễn Thị Kim Hoa
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 28/11/2019 20:30
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  8
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: Số 19/KH-CĐCS
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Tết Trung thu năm 2023)

Ngày BH: (22/09/2023)

Số: Quyết định phê duyệt danh mục Sách lớp 11 năm học 2022 - 2023 của trường THPT Nghèn
Tên: (danh mục Sách lớp 11 năm học 2022 - 2023)

Ngày BH: (19/06/2023)

Số: 1330/QĐ-UBND
Tên: (Phê duyệt sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10)

Ngày BH: (09/06/2023)

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4214 view

  Giải trí

1 photos | 3917 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2486 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 8
 • Hôm nay: 1797
 • Tháng hiện tại: 135381
 • Tổng lượt truy cập: 8128190

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606