Rss Feed Đăng nhập

Kiểm tra 15 phút- sinh 12 mã 03

Gửi lên: 25/10/2018 21:47, Người gửi: sinhhoc, Đã xem: 261

Mã đề :03
Họ và tên :………………………….                KIỂM TRA 15 PHÚT – HK I Lớp           :………………………                              Môn : Sinh 12 CB
                       
01 06 11
02 07 12
03 08 13  
04 09 14  
05 10 15  
               
 
 
Câu 1: Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là
     A. tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền.
     B. mã mở đầu là AUG, mã kết thúc là UAA, UAG, UGA.
     C. nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin.      
     D. một bộ ba mã hoá chỉ mã hoá cho một loại axit amin.
Câu 2: Trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki được nối lại với nhau thành mạch liên tục nhờ enzim nối, enzim nối đó là
     A. ADN ligaza                  B. ADN pôlimeraza           C. hêlicaza                         D. ADN giraza
Câu 3: Một gen có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit là
     A. 1800                              B. 2400                              C. 3000                              D. 2040
Câu 4: Quá trình phiên mã ở vi khuẩn E.coli xảy ra trong
     A. ribôxôm.                       B. tế bào chất.                   C. nhân tế bào.                  D. ti thể.
Câu 5: ARN được tổng hợp từ mạch nào của gen?
     A. Từ mạch có chiều 5’ → 3’.                                     B. Từ cả hai mạch đơn.
     C. Khi thì từ mạch 1, khi thì từ mạch 2.                      D. Từ mạch mang mã gốc.
Câu 6: Sản phẩm của giai đoạn hoạt hoá axit amin là
     A. axit amin hoạt hoá.       B. axit amin tự do.            C. chuỗi polipeptit.            D. phức hợp aa-tARN
Câu 7: Cặp bazơ nitơ nào sau đây không có liên kết hidrô bổ sung?
     A. U và T                           B. T và A                           C. A và U                          D. G và X
Câu 8: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi môi trường có lactôzơ thì
     A. prôtêin ức chế không gắn vào vùng vận hành.       B. prôtêin ức chế không được tổng hợp.
     C. sản phẩm của gen cấu trúc không được tạo ra.       D. ARN-polimeraza không gắn vào vùng khởi động.
Câu 9: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, lactôzơ đóng vai trò của chất
     A. xúc tác                          B. ức chế.                          C. cảm ứng.                       D. trung gian.
Câu 10: Các bazơ nitơ dạng hỗ biến kết cặp bổ sung không đúng khi ADN nhân đôi do có
     A. vị trí liên kết C1 và bazơ nitơ bị đứt gãy.                B. vị trí liên kết hidrô bị thay đổi.
     C. vị trí liên kết của nhóm amin bị thay đổi.                D. vị trí liên kết photpho di-este bị thay đổi
Câu 11: Dạng đột biến cấu trúc NST chắc chắn dẫn đến làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể là
     A. mất đoạn.                      B. đảo đoạn.                      C. lặp đoạn.                       D. chuyển đoạn.
Câu 12: Mức xoắn 3 trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực gọi là
     A. nuclêôxôm.                   B. sợi nhiễm sắc.               C. sợi siêu xoắn.                D. sợi cơ bản.
Câu 13: Đột biến làm tăng cường hàm lượng amylaza ở Đại mạch thuộc dạng
     A. mất đoạn nhiễm sắc thể.                                          B. lặp đoạn nhiễm sắc thể.
     C. đảo đoạn nhiễm sắc thể.                                          D. chuyển đoạn nhiễm sắc thể.
Câu 14:  Một gen cấu trúc dài 4080 A0, có tỉ lệ A/G = 3/2. Gen này bị đột biến thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X . Số lượng nu từng loại của gen sau đột biến là:
          A. A = T = 719 , G = X = 481                                     B.A = T = 419 , G = X = 721
          C. A = T = 721 , G = X = 419                                     D. A = T = 481 , G = X = 720    
Câu 15: Rối loạn trong sự phân ly toàn bộ NST trong quá trình nguyên phân từ tế bào có 2n = 14 làm xuất hiện thể:
A. 2n + 1 = 15               B. 2n – 1 = 13                C. 3n = 21                      D. 4n = 28
 
 
 
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 23.30 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Lê Thị Sen
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 25/10/2018 21:47
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  3
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3952 view

  Giải trí

1 photos | 3680 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2233 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 5856
 • Tháng hiện tại: 140234
 • Tổng lượt truy cập: 7097035

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606