Rss Feed Đăng nhập

Kiểm tra 15 phút- sinh 12 mã 05

Gửi lên: 25/10/2018 21:50, Người gửi: sinhhoc, Đã xem: 286
 
 

Mã đề :05
Họ và tên :………………………….                KIỂM TRA 15 PHÚT – HK I           Lớp           :………………………                              Môn : Sinh 12 CB
                       
01 02 03
04 05 06
07 08 09  
10 11 12  
13 14 15  
               
 
 
Câu 1: Trong 64 bộ ba mã di truyền, có 3 bộ ba không mã hoá cho axit amin nào. Các bộ ba đó là:
     A. UGU, UAA, UAG       B. UUG, UGA, UAG       C. UUG, UAA, UGA       D. UAG, UAA, UGA
Câu 2: Làm khuôn mẫu cho quá trình phiên mã là nhiệm vụ của
     A. mạch mã hoá.                B. mARN.                         C. mạch mã gốc.                D. tARN.
Câu 3: Một gen bình thường điều khiển tổng hợp một phân tử prôtêin có 498 axit amin. Đột biến đã tác động trên 1 cặp nuclêôtit và sau đột biến tổng số nu của gen bằng 3000. Dạng đột biến gen đã xảy ra là:
     A. Thay thế 1 cặp nu                                                                     B. Mất 1 cặp nu         
     C. Thêm 1 cặp nu                                                                            D. Thêm 2 cặp nuclêôtit
Câu 4 : Moät gen coù 225 A vaø 525 G chiều dài của gen tính ra Micromet là:
   A. 0,51                                B. 2550                              C. 0,255                             D. 5100
Câu 5: Dạng đột biến điểm làm dịch khung đọc mã di truyền là
     A. thay thế cặp A-T thành cặp T-A                             B. mất cặp nuclêôtit A-T hay G-X           
     C. thay thế cặp G-X thành cặp T-A                            D. thay thế cặp A-T thành cặp G-X
Câu 6: Phân tử ADN liên kết với prôtêin mà chủ yếu là histon đã tạo nên cấu trúc đặc hiệu gọi là
     A. nhiễm sắc thể.               B. axit nuclêic.                   C. gen.                               D. nhân con.
Câu 7: Đối mã đặc hiệu trên phân tử tARN được gọi là
     A. codon.                           B. axit amin.                      C. anticodon.                     C. triplet.
Câu 8: Giả sử một gen được cấu tạo từ 3 loại nuclêôtit: A, T, G thì trên mạch gốc của gen này có thể có tối đa bao nhiêu loại mã bộ ba?
     A. 6 loại mã bộ ba.            B. 3 loại mã bộ ba.             C. 27 loại mã bộ ba.           D. 9 loại mã bộ ba.
Câu 9: Nhiều bộ ba khác nhau có thể cùng mã hóa một axit amin trừ AUG và UGG, điều này biểu hiện đặc điểm gì của mã di truyền?
     A. Mã di truyền có tính phổ biến.                                B. Mã di truyền có tính đặc hiệu.
     C. Mã di truyền luôn là mã bộ ba.                               D. Mã di truyền có tính thoái hóa.
Câu 10: Enzim chính tham gia vào quá trình phiên mã là
     A. ADN-polimeraza.         B. restrictaza.                     C. ADN-ligaza.                 D. ARN-polimeraza.
Câu 11: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi môi trường không có lactôzơ thì prôtêin ức chế sẽ ức chế quá trình phiên mã bằng cách
     A. liên kết vào vùng khởi động.                                  B. liên kết vào vùng vận hành
     C. liên kết vào gen điều hòa.                                        D. liên kết vào vùng mã hóa.
Câu 12: Trong một opêron, nơi enzim ARN-polimeraza bám vào khởi động phiên mã là
     A. vùng vận hành.             B. vùng khởi động.            C. vùng mã hóa.                D. vùng điều hòa.
Câu 13: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây mất cân bằng gen nghiêm trọng nhất là:
     A. đảo đoạn.                      B. chuyển đoạn.                 C. mất đoạn.                      D. lặp đoạn.
Câu 14: Thực chất của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là sự
     A. làm thay đổi vị trí và số lượng gen NST.                B. sắp xếp lại những khối gen trên nhiễm sắc thể.
     C. làm thay đổi hình dạng và cấu trúc của NST.         D. sắp xếp lại các khối gen trên và giữa các NST.
Câu  15 : Một gen có 3000 nu và 3900 liên kết hiđrô. Số Nu từng loại của gen là:
      A.  A=T= 600; G=X=900.                                              B.  A=T=900; G=X= 600 
      C.  A=T= 720; G=X=480                                                D. A=T= 480; G=X= 720.
 
 

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 22.95 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Lê Thị Sen
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 25/10/2018 21:50
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  5
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3963 view

  Giải trí

1 photos | 3689 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2246 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 2642
 • Tháng hiện tại: 18851
 • Tổng lượt truy cập: 7128573

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606