Rss Feed Đăng nhập

đề kiểm tra 1 tiết Hoá 10. chương 5

Gửi lên: 28/02/2019 05:58, Người gửi: hoahoc, Đã xem: 1516
BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG HALOGEN
                                        Thời gian làm bài: 45 phút        
Họ, tên học sinh…………………….………                                                                       Lớp:………………
 1. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5đ)
Câu 1: Phản ứng dùng để điều chế khí hiđro clorua trong phòng thí nghiệm:
to
 1.  
<250oC
H2 + Cl2   "   2HCl                                                            B. Cl2 + H2O ⇄ HCl + HClOC.  Cl2 + SO2 + 2H2O" 2HCl + H2SO4                         D. NaCl tinh thể + H2SO4 đậm đặc →NaHSO4 + HCl
Câu 2: Cho 1,46g HCl tác dụng hết với MnO2 thu được V ml (đktc) khí clo. Giá trị của V:
 1. 0,224                                 B. 0,896                       C. 224                                      D. 896
Câu 3: cho các phát biểu sau:
 1. Dung dịch NaF loãng dùng làm thuốc chống sâu răng
 2. Tính axit tăng dần theo thứ tự HI, HBr, HCl, HF
 3. Đặc điểm chung của các đơn chất halogen là có tinh oxi hóa mạnh.
 4. Trong các halogen, flo là nguyên tố tồn tại trong vỏ trái đất dưới dạng hợp chất nhiều nhất
Số phát biểu đúng:  A. 2                                  B. 4                              C.3                                           D. 1
Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 24,9 gam hỗn hợp gồm FeCl2 và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 2) vào một lượng nước (dư), thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 (dư) vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 57,4.                                   B. 28,7.                        C. 73,6.                                    D. 68,2
Câu 5: Cho 6,32g KMnO4 phản ứng hết với 140 ml dung dịch HCl a M . Giá trị của a:
 1. 0,20                                   B. 2,00                         C. 4,00                                    D. 1,50
Câu 6: Trong phản ứng Cl2 + H2O ⇄ HCl + HClO, phát biểu đúng:
 1. Cl2 đóng vai trò là chất oxi hóa                              B. Cl2 vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử
C.  Cl2 đóng vai trò là chất khử                                                D. H2O đóng vai trò là chất khử
 Câu 7: Dung dịch A chứa 5,85g NaCl tác dụng với dung dịch B chứa 34g AgNO3 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m:
 1. 14,35g                               B. 143,5g                     C.28,70                                    D. 2,87g
Câu 8: phản ứng của khí Cl2 với H2 xảy ra ở điều kiện nào sau đây?
 1. Nhiệt độ dưới 0 oC             B. Trong bóng tối, 25 oC                      C. Trong bóng tối         D. Có chiếu sáng     
Câu 9: Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaHCO3  0,2M, sau phản ứng thu được số mol CO2 là:
A. 0,020.                                 B. 0,030.                     C. 0,015.                                 D. 0,010
Câu 10: Brom bị lẫn tạp chất clo. Để thu được brom cần làm cách nào sau đây?
 1. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch NaBr                                 B. Dẫn hỗn hợp đi qua H2O
C.  Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch NaI                                    D. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch NaCl                      
Câu 11: Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X; cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl được muối Y. Nếu cho kim loại M tác dụng với dung dịch muối X ta cũng được muối Y. Kim loại M  là
A. Mg.                                     B. Al.                           C. Zn.                                      D. Fe.
Câu 12: Cho 13,44 lít khí clo (ở đktc) đi qua 2,5 lít dung dịch KOH ở 100oC. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 37,25 gam KCl. Dung dịch KOH trên có nồng độ là:
A. 0,24M.                                B. 0,48M.                    C. 0,4M.                                  D. 0,2M
 
PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM                                                                     
Học sinh dùng bút chì chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng:

 
 
 
 1.      5.           9.   
 2.       6.          10.
 3.      7 .         11.
 4.      8.          12.
 1. PHẦN TỰ LUẬN (5đ)
Câu 1: (2,0đ) Hoàn thành chuỗi phản ứng (ghi rõ điều kiện nếu có)
                        KMnO4®  Cl2® HCl® NaCl® NaNO3
Câu 2: (3,0đ) Cho 13,8g hỗn  hợp Al và Fe tác dụng với 200 ml dung dịch HCl a M thu được 10,08 lít khí (đktc).
a, Tính % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp 
 b, Tính a và khối lượng của muối thu được sau phản ứng.
 
                                                                        Bài làm
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
 
 
ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM
1D-2C-3A(A,C)-4C-5B-6B-7A-8D-9D-10A-11D-12A

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 106.00 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Lê thị Hương (huongthaophan1985@gmail.com)
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 28/02/2019 11:23
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  194
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3952 view

  Giải trí

1 photos | 3681 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2234 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 752
 • Tháng hiện tại: 143523
 • Tổng lượt truy cập: 7100324

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606