Rss Feed Đăng nhập

đề kiểm tra 1 tiết Hoá 10. chương 5

Gửi lên: 28/02/2019 05:58, Người gửi: hoahoc, Đã xem: 58
BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG HALOGEN
                                        Thời gian làm bài: 45 phút        
Họ, tên học sinh…………………….………                                                                       Lớp:………………
 1. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5đ)
Câu 1: Phản ứng dùng để điều chế khí hiđro clorua trong phòng thí nghiệm:
to
 1.  
<250oC
H2 + Cl2   "   2HCl                                                            B. Cl2 + H2O ⇄ HCl + HClOC.  Cl2 + SO2 + 2H2O" 2HCl + H2SO4                         D. NaCl tinh thể + H2SO4 đậm đặc →NaHSO4 + HCl
Câu 2: Cho 1,46g HCl tác dụng hết với MnO2 thu được V ml (đktc) khí clo. Giá trị của V:
 1. 0,224                                 B. 0,896                       C. 224                                      D. 896
Câu 3: cho các phát biểu sau:
 1. Dung dịch NaF loãng dùng làm thuốc chống sâu răng
 2. Tính axit tăng dần theo thứ tự HI, HBr, HCl, HF
 3. Đặc điểm chung của các đơn chất halogen là có tinh oxi hóa mạnh.
 4. Trong các halogen, flo là nguyên tố tồn tại trong vỏ trái đất dưới dạng hợp chất nhiều nhất
Số phát biểu đúng:  A. 2                                  B. 4                              C.3                                           D. 1
Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 24,9 gam hỗn hợp gồm FeCl2 và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 2) vào một lượng nước (dư), thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 (dư) vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 57,4.                                   B. 28,7.                        C. 73,6.                                    D. 68,2
Câu 5: Cho 6,32g KMnO4 phản ứng hết với 140 ml dung dịch HCl a M . Giá trị của a:
 1. 0,20                                   B. 2,00                         C. 4,00                                    D. 1,50
Câu 6: Trong phản ứng Cl2 + H2O ⇄ HCl + HClO, phát biểu đúng:
 1. Cl2 đóng vai trò là chất oxi hóa                              B. Cl2 vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử
C.  Cl2 đóng vai trò là chất khử                                                D. H2O đóng vai trò là chất khử
 Câu 7: Dung dịch A chứa 5,85g NaCl tác dụng với dung dịch B chứa 34g AgNO3 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m:
 1. 14,35g                               B. 143,5g                     C.28,70                                    D. 2,87g
Câu 8: phản ứng của khí Cl2 với H2 xảy ra ở điều kiện nào sau đây?
 1. Nhiệt độ dưới 0 oC             B. Trong bóng tối, 25 oC                      C. Trong bóng tối         D. Có chiếu sáng     
Câu 9: Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaHCO3  0,2M, sau phản ứng thu được số mol CO2 là:
A. 0,020.                                 B. 0,030.                     C. 0,015.                                 D. 0,010
Câu 10: Brom bị lẫn tạp chất clo. Để thu được brom cần làm cách nào sau đây?
 1. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch NaBr                                 B. Dẫn hỗn hợp đi qua H2O
C.  Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch NaI                                    D. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch NaCl                      
Câu 11: Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X; cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl được muối Y. Nếu cho kim loại M tác dụng với dung dịch muối X ta cũng được muối Y. Kim loại M  là
A. Mg.                                     B. Al.                           C. Zn.                                      D. Fe.
Câu 12: Cho 13,44 lít khí clo (ở đktc) đi qua 2,5 lít dung dịch KOH ở 100oC. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 37,25 gam KCl. Dung dịch KOH trên có nồng độ là:
A. 0,24M.                                B. 0,48M.                    C. 0,4M.                                  D. 0,2M
 
PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM                                                                     
Học sinh dùng bút chì chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng:

 
 
 
 1.      5.           9.   
 2.       6.          10.
 3.      7 .         11.
 4.      8.          12.
 1. PHẦN TỰ LUẬN (5đ)
Câu 1: (2,0đ) Hoàn thành chuỗi phản ứng (ghi rõ điều kiện nếu có)
                        KMnO4®  Cl2® HCl® NaCl® NaNO3
Câu 2: (3,0đ) Cho 13,8g hỗn  hợp Al và Fe tác dụng với 200 ml dung dịch HCl a M thu được 10,08 lít khí (đktc).
a, Tính % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp 
 b, Tính a và khối lượng của muối thu được sau phản ứng.
 
                                                                        Bài làm
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
 
 
ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM
1D-2C-3A(A,C)-4C-5B-6B-7A-8D-9D-10A-11D-12A

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 106.00 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Lê thị Hương (huongthaophan1985@gmail.com)
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 28/02/2019 11:23
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  3
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 1701 view

  Giải trí

1 photos | 1593 view

  Kỷ yếu

0 photos | 413 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 24
 • Khách viếng thăm: 21
 • Máy chủ tìm kiếm: 3
 • Hôm nay: 2468
 • Tháng hiện tại: 20779
 • Tổng lượt truy cập: 2612594

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606