Rss Feed Đăng nhập

đề kiểm tra học kì I môn công nghệ 02

Gửi lên: 11/01/2019 09:26, Người gửi: sinhhoc, Đã xem: 50
KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN CÔNG NGHỆ 10: Thời gian 45 phút
Họ và tên:…………………………………......................Lớp 10A……
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Đáp án
Câu 1: Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì?
A. Để mọi người biết về giống mới B. So sánh toàn diện giống mới nhập nội với giống đại trà
C. Kiểm tra những kỹ thuật của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kỹ thuật
D. Duy trì những đặc tính tốt của giống
Câu 2: Đất có phản ứng kiềm khi:
A. [ H+] > [OH -] B. [ H+] < [OH -] C. [H+] = [OH -] D. [H+] = [Al]
Câu 3: Để biết được khả năng cho năng suất tốt nhất của 1 giống lúa người ta đã:
A. Gieo 2 giống lúa khác nhau trên các loại đất với chế độ phân bón khác nhau
B. Gieo cùng một giống lúa trên cùng một loại đất với chế độ phân bón khác nhau ở các ô nhỏ
C. Trồng lúa ở các yêu cầu kĩ thuật khác nhau
D. Gieo hai giống lúa trên 2 loại đất khác nhau
Câu 4: Loại phân nào dưới đây chứa vi sinh vật cố định đạm sống hội sinh với cây lúa?
A. Azogin B. Lân hữu cơ vi sinh C. Nitragin D. Photpho bacterin
Câu 5:Hạt giống siêu nguyên chủng là hạt có chất lượng như thế nào?
A. Chất lượng cao B. Chất lượng trung bình C. Chất lượng thấp D. Độ thuần kém
Câu 6:Sản xuất giống ở cây tự thụ phấn và cây trồng thụ phấn chéo khác nhau ở điểm nào?
A. Quy trình sản xuất B. Hạt NC C. Vật liệu khởi đầu D. Hạt XN
Câu 7: ý nghĩa của công nghệ nuôi cấy mô tế bào?
A. Làm giảm sức sống của cây giống B. Làm phong phú giống cây trồng
C. Làm giảm hệ số nhân giống D. Làm tăng hệ số nhân giống
Câu 8: Các chất CH4, H2S có nhiều ở đất nào?
A. Đất phèn B. Đất xám C. Bạc màu D. Đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá
Câu 9: Nguyên nhân nào hình thành nên đất phèn ?
A. Do đất có địa hình dốc B. Do vi sinh vật hoạt động mạnh
C. Do ven biển có nước biển tràn vào D. Nơi đất có nhiều xác cây chứa lưu huỳnh
Câu 10: Xã X mới nhập về một giống lúa mới đang được sản xuất phổ biến nơi đưa giống đi, để mọi người sử dụng giống này trước hết họ phải làm gì?
A. Làm thí nghiệm so sánh giống B. Làm thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật
C. Làm thí nghiệm quảng cáo D. Không cần làm thí nghiệm mà cho sản xuất đại trà ngay
Câu 11: Chọn 1 trong các loại phân nào sau đây để bón cho đất chua?
A. (NH4)2SO4 B. NH4Cl C. CO(NH2)2 D. H3PO4
Câu 12. Phân hoá học có đặc điểm?
A. Bón nhiều năm làm đất bị chua hoá B. Khó tan trong nước
C. Thành phần dinh dưỡng phong phú D. Bón ít lần với lượng nhiều
Câu 13. Hệ thống sản xuất giống cây trồng được mô tả theo sơ đồ sau:
A. Hạt giống SNC - NC – XN B. Hạt SNC – XN – NC
C. Sản xuất hạt NC – XN- SNC D. Sản xuất hạt XN - SNC- NC
Câu 14 .Phân vi sinh phân giải chất hữu cơ bón cho nhóm cây trồng nào?
A.Cây ăn quả B.Cây phân xanh C. Cây đậu tương D.Cây khoai lang
Câu 15: Cày sâu phơi ải là biện pháp sử dụng để cải tạo?
A. Đất phèn B. Đất xám bạc màu C. Đất mặn D. Đất pha cát
PHẦN 2: TỰ LUẬN
Câu1. a. Phân hóa học là gì ?
b. Ưu điểm và nhược điểm của phân hóa học ?
c. Ý nghĩa thực tiển của bón phân vi sinh cố định đạm?
Câu 2. a. Thế nào là phản ứng của dung dịch đất ?
b. Làm thế nào để xác định được độ chua của đất ? KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN CÔNG NGHỆ 10: Thời gian 45 phút
Họ và tên:…………………………………......................Lớp 10A……
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Đáp án
Câu 1: Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì?
A. Để mọi người biết về giống mới B. So sánh toàn diện giống mới nhập nội với giống đại trà
C. Kiểm tra những kỹ thuật của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kỹ thuật
D. Duy trì những đặc tính tốt của giống
Câu 2: Đất có phản ứng kiềm khi:
A. [ H+] > [OH -] B. [ H+] < [OH -] C. [H+] = [OH -] D. [H+] = [Al]
Câu 3: Để biết được khả năng cho năng suất tốt nhất của 1 giống lúa người ta đã:
A. Gieo 2 giống lúa khác nhau trên các loại đất với chế độ phân bón khác nhau
B. Gieo cùng một giống lúa trên cùng một loại đất với chế độ phân bón khác nhau ở các ô nhỏ
C. Trồng lúa ở các yêu cầu kĩ thuật khác nhau
D. Gieo hai giống lúa trên 2 loại đất khác nhau
Câu 4: Loại phân nào dưới đây chứa vi sinh vật cố định đạm sống hội sinh với cây lúa?
A. Azogin B. Lân hữu cơ vi sinh C. Nitragin D. Photpho bacterin
Câu 5:Hạt giống siêu nguyên chủng là hạt có chất lượng như thế nào?
A. Chất lượng cao B. Chất lượng trung bình C. Chất lượng thấp D. Độ thuần kém
Câu 6:Sản xuất giống ở cây tự thụ phấn và cây trồng thụ phấn chéo khác nhau ở điểm nào?
A. Quy trình sản xuất B. Hạt NC C. Vật liệu khởi đầu D. Hạt XN
Câu 7: ý nghĩa của công nghệ nuôi cấy mô tế bào?
A. Làm giảm sức sống của cây giống B. Làm phong phú giống cây trồng
C. Làm giảm hệ số nhân giống D. Làm tăng hệ số nhân giống
Câu 8: Các chất CH4, H2S có nhiều ở đất nào?
A. Đất phèn B. Đất xám C. Bạc màu D. Đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá
Câu 9: Nguyên nhân nào hình thành nên đất phèn ?
A. Do đất có địa hình dốc B. Do vi sinh vật hoạt động mạnh
C. Do ven biển có nước biển tràn vào D. Nơi đất có nhiều xác cây chứa lưu huỳnh
Câu 10: Xã X mới nhập về một giống lúa mới đang được sản xuất phổ biến nơi đưa giống đi, để mọi người sử dụng giống này trước hết họ phải làm gì?
A. Làm thí nghiệm so sánh giống B. Làm thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật
C. Làm thí nghiệm quảng cáo D. Không cần làm thí nghiệm mà cho sản xuất đại trà ngay
Câu 11: Chọn 1 trong các loại phân nào sau đây để bón cho đất chua?
A. (NH4)2SO4 B. NH4Cl C. CO(NH2)2 D. H3PO4
Câu 12. Phân hoá học có đặc điểm?
A. Bón nhiều năm làm đất bị chua hoá B. Khó tan trong nước
C. Thành phần dinh dưỡng phong phú D. Bón ít lần với lượng nhiều
Câu 13. Hệ thống sản xuất giống cây trồng được mô tả theo sơ đồ sau:
A. Hạt giống SNC - NC – XN B. Hạt SNC – XN – NC
C. Sản xuất hạt NC – XN- SNC D. Sản xuất hạt XN - SNC- NC
Câu 14 .Phân vi sinh phân giải chất hữu cơ bón cho nhóm cây trồng nào?
A.Cây ăn quả B.Cây phân xanh C. Cây đậu tương D.Cây khoai lang
Câu 15: Cày sâu phơi ải là biện pháp sử dụng để cải tạo?
A. Đất phèn B. Đất xám bạc màu C. Đất mặn D. Đất pha cát
PHẦN 2: TỰ LUẬN
Câu1. a. Phân hóa học là gì ?
b. Ưu điểm và nhược điểm của phân hóa học ?
c. Ý nghĩa thực tiển của bón phân vi sinh cố định đạm?
Câu 2. a. Thế nào là phản ứng của dung dịch đất ?
b. Làm thế nào để xác định được độ chua của đất ?

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 19.59 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Lê Thị Sen
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 11/01/2019 09:26
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  1
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 1701 view

  Giải trí

1 photos | 1593 view

  Kỷ yếu

0 photos | 412 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 30
 • Khách viếng thăm: 29
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 1534
 • Tháng hiện tại: 19845
 • Tổng lượt truy cập: 2611660

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606