Rss Feed Đăng nhập

đề kiểm tra học kì I môn công nghệ 02

Gửi lên: 11/01/2019 21:26, Người gửi: sinhhoc, Đã xem: 1104
KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN CÔNG NGHỆ 10: Thời gian 45 phút
Họ và tên:…………………………………......................Lớp 10A……
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Đáp án
Câu 1: Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì?
A. Để mọi người biết về giống mới B. So sánh toàn diện giống mới nhập nội với giống đại trà
C. Kiểm tra những kỹ thuật của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kỹ thuật
D. Duy trì những đặc tính tốt của giống
Câu 2: Đất có phản ứng kiềm khi:
A. [ H+] > [OH -] B. [ H+] < [OH -] C. [H+] = [OH -] D. [H+] = [Al]
Câu 3: Để biết được khả năng cho năng suất tốt nhất của 1 giống lúa người ta đã:
A. Gieo 2 giống lúa khác nhau trên các loại đất với chế độ phân bón khác nhau
B. Gieo cùng một giống lúa trên cùng một loại đất với chế độ phân bón khác nhau ở các ô nhỏ
C. Trồng lúa ở các yêu cầu kĩ thuật khác nhau
D. Gieo hai giống lúa trên 2 loại đất khác nhau
Câu 4: Loại phân nào dưới đây chứa vi sinh vật cố định đạm sống hội sinh với cây lúa?
A. Azogin B. Lân hữu cơ vi sinh C. Nitragin D. Photpho bacterin
Câu 5:Hạt giống siêu nguyên chủng là hạt có chất lượng như thế nào?
A. Chất lượng cao B. Chất lượng trung bình C. Chất lượng thấp D. Độ thuần kém
Câu 6:Sản xuất giống ở cây tự thụ phấn và cây trồng thụ phấn chéo khác nhau ở điểm nào?
A. Quy trình sản xuất B. Hạt NC C. Vật liệu khởi đầu D. Hạt XN
Câu 7: ý nghĩa của công nghệ nuôi cấy mô tế bào?
A. Làm giảm sức sống của cây giống B. Làm phong phú giống cây trồng
C. Làm giảm hệ số nhân giống D. Làm tăng hệ số nhân giống
Câu 8: Các chất CH4, H2S có nhiều ở đất nào?
A. Đất phèn B. Đất xám C. Bạc màu D. Đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá
Câu 9: Nguyên nhân nào hình thành nên đất phèn ?
A. Do đất có địa hình dốc B. Do vi sinh vật hoạt động mạnh
C. Do ven biển có nước biển tràn vào D. Nơi đất có nhiều xác cây chứa lưu huỳnh
Câu 10: Xã X mới nhập về một giống lúa mới đang được sản xuất phổ biến nơi đưa giống đi, để mọi người sử dụng giống này trước hết họ phải làm gì?
A. Làm thí nghiệm so sánh giống B. Làm thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật
C. Làm thí nghiệm quảng cáo D. Không cần làm thí nghiệm mà cho sản xuất đại trà ngay
Câu 11: Chọn 1 trong các loại phân nào sau đây để bón cho đất chua?
A. (NH4)2SO4 B. NH4Cl C. CO(NH2)2 D. H3PO4
Câu 12. Phân hoá học có đặc điểm?
A. Bón nhiều năm làm đất bị chua hoá B. Khó tan trong nước
C. Thành phần dinh dưỡng phong phú D. Bón ít lần với lượng nhiều
Câu 13. Hệ thống sản xuất giống cây trồng được mô tả theo sơ đồ sau:
A. Hạt giống SNC - NC – XN B. Hạt SNC – XN – NC
C. Sản xuất hạt NC – XN- SNC D. Sản xuất hạt XN - SNC- NC
Câu 14 .Phân vi sinh phân giải chất hữu cơ bón cho nhóm cây trồng nào?
A.Cây ăn quả B.Cây phân xanh C. Cây đậu tương D.Cây khoai lang
Câu 15: Cày sâu phơi ải là biện pháp sử dụng để cải tạo?
A. Đất phèn B. Đất xám bạc màu C. Đất mặn D. Đất pha cát
PHẦN 2: TỰ LUẬN
Câu1. a. Phân hóa học là gì ?
b. Ưu điểm và nhược điểm của phân hóa học ?
c. Ý nghĩa thực tiển của bón phân vi sinh cố định đạm?
Câu 2. a. Thế nào là phản ứng của dung dịch đất ?
b. Làm thế nào để xác định được độ chua của đất ? KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN CÔNG NGHỆ 10: Thời gian 45 phút
Họ và tên:…………………………………......................Lớp 10A……
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Đáp án
Câu 1: Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì?
A. Để mọi người biết về giống mới B. So sánh toàn diện giống mới nhập nội với giống đại trà
C. Kiểm tra những kỹ thuật của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kỹ thuật
D. Duy trì những đặc tính tốt của giống
Câu 2: Đất có phản ứng kiềm khi:
A. [ H+] > [OH -] B. [ H+] < [OH -] C. [H+] = [OH -] D. [H+] = [Al]
Câu 3: Để biết được khả năng cho năng suất tốt nhất của 1 giống lúa người ta đã:
A. Gieo 2 giống lúa khác nhau trên các loại đất với chế độ phân bón khác nhau
B. Gieo cùng một giống lúa trên cùng một loại đất với chế độ phân bón khác nhau ở các ô nhỏ
C. Trồng lúa ở các yêu cầu kĩ thuật khác nhau
D. Gieo hai giống lúa trên 2 loại đất khác nhau
Câu 4: Loại phân nào dưới đây chứa vi sinh vật cố định đạm sống hội sinh với cây lúa?
A. Azogin B. Lân hữu cơ vi sinh C. Nitragin D. Photpho bacterin
Câu 5:Hạt giống siêu nguyên chủng là hạt có chất lượng như thế nào?
A. Chất lượng cao B. Chất lượng trung bình C. Chất lượng thấp D. Độ thuần kém
Câu 6:Sản xuất giống ở cây tự thụ phấn và cây trồng thụ phấn chéo khác nhau ở điểm nào?
A. Quy trình sản xuất B. Hạt NC C. Vật liệu khởi đầu D. Hạt XN
Câu 7: ý nghĩa của công nghệ nuôi cấy mô tế bào?
A. Làm giảm sức sống của cây giống B. Làm phong phú giống cây trồng
C. Làm giảm hệ số nhân giống D. Làm tăng hệ số nhân giống
Câu 8: Các chất CH4, H2S có nhiều ở đất nào?
A. Đất phèn B. Đất xám C. Bạc màu D. Đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá
Câu 9: Nguyên nhân nào hình thành nên đất phèn ?
A. Do đất có địa hình dốc B. Do vi sinh vật hoạt động mạnh
C. Do ven biển có nước biển tràn vào D. Nơi đất có nhiều xác cây chứa lưu huỳnh
Câu 10: Xã X mới nhập về một giống lúa mới đang được sản xuất phổ biến nơi đưa giống đi, để mọi người sử dụng giống này trước hết họ phải làm gì?
A. Làm thí nghiệm so sánh giống B. Làm thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật
C. Làm thí nghiệm quảng cáo D. Không cần làm thí nghiệm mà cho sản xuất đại trà ngay
Câu 11: Chọn 1 trong các loại phân nào sau đây để bón cho đất chua?
A. (NH4)2SO4 B. NH4Cl C. CO(NH2)2 D. H3PO4
Câu 12. Phân hoá học có đặc điểm?
A. Bón nhiều năm làm đất bị chua hoá B. Khó tan trong nước
C. Thành phần dinh dưỡng phong phú D. Bón ít lần với lượng nhiều
Câu 13. Hệ thống sản xuất giống cây trồng được mô tả theo sơ đồ sau:
A. Hạt giống SNC - NC – XN B. Hạt SNC – XN – NC
C. Sản xuất hạt NC – XN- SNC D. Sản xuất hạt XN - SNC- NC
Câu 14 .Phân vi sinh phân giải chất hữu cơ bón cho nhóm cây trồng nào?
A.Cây ăn quả B.Cây phân xanh C. Cây đậu tương D.Cây khoai lang
Câu 15: Cày sâu phơi ải là biện pháp sử dụng để cải tạo?
A. Đất phèn B. Đất xám bạc màu C. Đất mặn D. Đất pha cát
PHẦN 2: TỰ LUẬN
Câu1. a. Phân hóa học là gì ?
b. Ưu điểm và nhược điểm của phân hóa học ?
c. Ý nghĩa thực tiển của bón phân vi sinh cố định đạm?
Câu 2. a. Thế nào là phản ứng của dung dịch đất ?
b. Làm thế nào để xác định được độ chua của đất ?

Tải về

Từ site Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:
( Dung lượng: 19.59 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Lê Thị Sen
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 11/01/2019 21:26
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  30
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 3952 view

  Giải trí

1 photos | 3680 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2233 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 5859
 • Tháng hiện tại: 140237
 • Tổng lượt truy cập: 7097038

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606