BCH Đoàn trường

1  Bí thư Đoàn trường


     Tôn Đức Hưng

  ĐT: 0914.759.526
  Email:hungdoan6794@gmail.com
GV ĐH Chính trị
2  Phó Bí thư


     Lê Văn Định

  ĐT: 0979.300.408
  Email:
GV ĐH - QPAN
3 Phó Bí thư

     Nguyễn Viết Hải

  ĐT: 0961.161.333
GV ĐH - KTCN
4 Các ủy viên BCH      Lê Văn Định GV ĐH - TDQP
5      Bùi Ngọc Dao GV ĐH - GDTC
6      Nguyễn Thị Thu GV ĐH - Hóa
7      Trần Võ Xuân Thắng 12B1 Học sinh
8      Phan Thị Hoài 12B3 Học sinh
9      Nguyễn T.Ngọc Diệp 11A1 Học sinh
10      Võ Thị Thùy Dương 11A2 Học sinh
11      Nguyễn Thanh Thư 11A14 Học sinh
12      Nguyễn Thị Thương 11A4 Học sinh
13      Lê Quang Anh 10A1 Học sinh
14      Trần Thị Quỳnh Trang 10A2 Học sinh
15      Phan Thị Hồng Nhung 10A12 Học sinh