Tổ Lý

Stt Chức vụ Họ và tên Trình độ chuyên môn
1  Tổ trưởng
 Trần Văn Hải

ĐT: 0982.886.701
Email: haili7031@gmail.com
 
 ĐH - Lý
2  Tổ phó  
Phan Mạnh Hùng


ĐT: 0906.261.185
Email: phanmanhhung71@gmail.com
 
 ThS - Lý
3 Các tổ viên Phan Vĩnh Thi ThS - Lý
4 Nguyễn Trung Dũng ThS - Lý
5 Lê Minh Đức ThS - Lý
6 Nguyễn Đình Sáng ĐH - Lý
7 Nguyễn Thị Kim Oanh ThS - Lý
8 Nguyễn Văn Huệ ĐH - Lý
9 Bùi Thị Thúy Hiền ĐH - Lý
10 Nguyễn Viết Hải ĐH - KTCN
11 Nguyễn Thị Hồng Đức ĐH - Lý
12 Đặng Thị Thu Hà ĐH - Lý