Rss Feed Đăng nhập
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
3313/BGDĐT-GDĐH 28/08/2020

Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh

Tải về
61 /KH-THPTN 18/04/2020

Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày...

Tải về
Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH 18/10/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc...

Tải về
/KHNH20192020 10/09/2019

Kế hoạch năm học 2019 - 2020

Tải về
K/HLS 27/11/2018

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, ...

Tải về
KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS 02/02/2018

GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN ...

Tải về
Số: 28/QĐ-THPTN 20/05/2017

Quyết định thành lập BCĐ viết Kỷ yếu, hướng tới kỷ niệm 30...

Tải về
Số: 29/QĐ-THPTN 20/05/2017

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng truyền thống,...

Tải về
QUY ĐỊNH Về đạo đức nhà giáo- Số: 16/2008/QĐ-BGDĐT 16/04/2008

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo

Tải về
/QĐ-THPTN 06/03/2017

Quy tắc ứng xử trường THPT Nghèn

Tải về
19 /KH-CĐTHPTN 20/02/2017

Công đoàn THPT Nghèn

Tải về
04/KHTĐC - THPTN 03/02/2017

THPT Nghèn

Tải về
- CTr/ĐBN 06/01/2017

Chương trình hành động thực hiện nghị quyết 04/NQ-TW

Tải về
KẾ HOẠCH NGOẠI KHOÁ LỊCH SỬ NĂM 2016 - Số 05/ KH-LS 10/12/2016

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, ...

Tải về
Đề án phát triển trường THPT Nghèn 15/10/2015

Đề án phát triển trường THPT Nghèn

Tải về
1468/SGDĐT-GDTrH 04/10/2016

V/v Hướng tổ chức cuộc thi giải Toán, Vật lí qua Internet...

Tải về
1475/SGDĐT-BDTX 04/10/2016

V/v hướng dẫn công tác NCKH, SKKN năm học 2016 - 2017

Tải về
Nhiệm vụ năm học 15/09/2016

Tổng hợp nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 (Bộ, Sở)

Tải về
Định dạng khung đánh giá năng lực Ngoại ngữ 15/09/2016

Định dạng khung đánh giá năng lực Ngoại ngữ

Tải về
Tổng hợp công văn chỉ đạo môn Tiếng Anh áp dụng năm học 2016 - 2017 (Bộ, Sở) 15/09/2016

Công văn chỉ đạo môn Tiếng Anh áp dụng năm học 2016 - 2017...

Tải về