Rss Feed Đăng nhập
Tên / Số / ký hiệu : K/HLS
Về việc / trích yếu

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG

Ngày ban hành 27/11/2018
Loại văn bản Văn bản
Đơn vị / phòng ban Tổ chuyên môn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Thị lâm
Cơ quan / đơn vị ban hành Trường THPT Nghèn
Tải về máy Đã xem : 113 | Đã tải: 0
Nội dung chi tiết
TRƯỜNG THPT NGHÈN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TỔ LỊCH SỬ                                      Độc lập- Tự do-
 Số 08/ KH-LS                                                           
                                                                                       Can Lộc , ngày 27 tháng  11  năm 2018

                                                             

                                       KẾ HOẠCH NGOẠI KHÓA

    KỈ NIỆM 74 NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN( 22/12/1944 – 22/12/2018)
 
      - Căn cứ vào Quy chế chuyên môn của Bộ GD – ĐT, căn cứ vào các quy định chuyên môn của Sở, phương hướng kế hoạch, nhiệm vụ chuyên môn của Trường THPT Nghèn năm học 2018 – 2019
      - Căn cứ kế hoạch hoạt động của Tổ Lịch sử năm học 2018-2019 về triển khai ngoại khóa chào cờ đầu tháng..

 
 
 
      Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chi ủy chi bộ Văn – Sử; Tổ Lịch sử xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức hoạt động ngoại khóa:  “Bài ca tuổi trẻ quân đội nhân dân Việt Nam” cụ thể:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
         - Với đặc thù bộ môn, Tổ Lịch Sử sẽ phối hợp với Đoàn Trường tiến hành tổ chức ngoại khoá kỉ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội quốc phòng toàn dân, để góp phần đa dạng hình thức dạy học. Đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước và tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc cho học sinh. Nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện và căn bản; hình thành phẩm chất yêu nước và phát triển năng lực hoạt động xã hội cho đoàn viên thanh niên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đất nước trong tình hình mới.
II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN,  HOẠT ĐỘNG
 1. Hoạt đông tuyên truyền tìm hiểu lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam các lớp thông qua sinh hoạt lớp, 15 phút bằng hệ thống câu hỏi
Câu 1: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập ngày tháng năm nào? ở đâu?
Câu 2: Ai là vị tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt  Nam? Quê ông ở đâu?
Câu 3: Anh hùng lực lượng vũ trang nào người Hà Tĩnh trong cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai?
Câu 4: Tên gọi Quân đội nhân dân Việt Nam do ai đặt?
Câu 5: “Lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu nói về chiến thắng lịch sử nào?”
Câu 6 ;Bài thơ Hoan hô chiến sĩ Điện Biên của nhà thơ nào? Em hãy đọc một vài câu thơ trong bài thơ này?
Câu 7. Cấp tổ chức cao nhất của QĐND Việt Nam là?; Cấp tổ chức thấp nhất của QĐND Việt Nam? 
Câu 8.. Quân kỳ của QĐND Việt Nam có dòng chữ gì ? 
Câu 9. “  Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi ngủ hầm
   mưa dầm cơm vắt, nước mắt trộn bùn non
Gan không núng, chí không mòn
Những đồng chí thân chôn làm giá súng
Đầu bịt lỗ châu mai,… »
Những câu thơ trên của Tố Hữu nói đến chiến công vĩ đại nào của Quân đội nhân dân Việt Nam
Câu 10 .  Nữ tướng đầu tiên của QĐND Việt Nam ai ? 
Câu 11.  Vị đại tướng nào đã giữ chức chủ tịch nước:  .
Câu 12. Chiến dịch thành cổ Quảng Trị diễn ra bao nhiêu ngày đêm?  
Câu 13. Ngày 22/12 được chọn là ngày truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam vào năm nào?
Câu 14. Chiến dịch nào chấm dứt Chiến tranh xâm lược Đông Dương của Pháp? Điện Biên Phủ 1954.
Câu 15. Trận Điện Biên Phủ trên không diễn ra trong thời gian nào? ở đâu ?  1972 trên bầu trời Hà Nội và Hải Phòng
Câu 16. Người được gọi là cha đẻ của ngành quân giới?
Câu 17. Các quân chủng của QĐND Việt Nam gồm?
Câu 18. Chiến dịch nào chấm dứt cuộc kháng chiến chống Mỹ ở Việt Nam?
Câu 19. Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không diễn ra trong thời gian bao lâu?
Câu 20.  Hãy cho biết cơ quan ngôn luận chính thức của QĐND Việt Nam? 
Câu 21. Hệ thống quân hàm sĩ quan QĐND Việt Nam có những cấp nào?
Câu 22. Chiến sĩ có mấy cấp?Gồm những cấp nào?
Câu 23. Người duy nhất nắm giữ chức “Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang”?
Câu 24. Hai mốc lịch sử oai hùng trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ?
Câu 25. Nước ta có những vị tướng nào được chọn là danh tướng thế giới?Trần Hưng Đạo, Võ Nguyên Giáp.
Câu 26. “Hãy nhằm thẳng quân thù mà bắn” Câu nói này của anh hùng nào?  
Câu 27: Kể tên những truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam?
2.Thời gian tổ chức ngoại khoá. 
 - Chuẩn bị : 17/11- 2/12/2018.  
- Tổ chức:   Chào cờ đầu tháng 12/2018.
3.  Hình thức tổ chức
- Ôn lại lịch sử và truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam. Văn nghệ chào mừng ca ngợi truyền thống của quân đội nhân dân và trả lời câu hỏi lịch sử Quân đội nhân dân.Mỗi câu trả lời đúng được hoa điểm 10 môn Lịch sử.Lớp nào không tích cực tham gia sẽ bị trừ điểm thi đua. Yêu cầu các lớp triển khai học tập và tham gia tích cực.
 
 
 
          Duyệt Ban giám hiệu                                                         T/M tổ Lịch sử
 
 
 
 
 
                                                                                           Tổ trưởng: Nguyễn Thị Kim Hoa
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Số: Số: 28/QĐ-THPTN
Tên: (Quyết định thành lập BCĐ viết Kỷ yếu, hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường THPT Nghèn 1988-2018)

Ngày BH: (20/05/2017)

Số: Số: 29/QĐ-THPTN
Tên: (Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng truyền thống, hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường THPT Nghèn 1988-2018)

Ngày BH: (20/05/2017)

Số: QUY ĐỊNH Về đạo đức nhà giáo- Số: 16/2008/QĐ-BGDĐT
Tên: (QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo)

Ngày BH: (16/04/2008)

Số: /QĐ-THPTN
Tên: (Quy tắc ứng xử trường THPT Nghèn)

Ngày BH: (06/03/2017)

Số: 19 /KH-CĐTHPTN
Tên: (Công đoàn THPT Nghèn)

Ngày BH: (20/02/2017)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 1927 view

  Giải trí

1 photos | 1795 view

  Kỷ yếu

0 photos | 626 view

Thống kê

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 337
  • Tháng hiện tại: 56805
  • Tổng lượt truy cập: 2973867

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606