Rss Feed Đăng nhập

Danh sách học sinh đạt giải tại HKPĐ năm học 2018 - 2019

Đăng lúc: Thứ ba - 25/12/2018 11:17 - Người đăng bài viết: theduc
                                                                         DANH SÁCH
                                        VẬN ĐỘNG VIÊN ĐẠT GIẢI TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG
                                                                   NĂM HỌC 2018– 2019
 
TT Họ và tên Lớp Môn Đạt giải Ghi chú
1 Phan Minh Quang 12a1 Cờ vua Nhất  
2 Nguyễn Đình Duẫn 12a5 Nhì  
3 Trần Ngọc Trường 11a1 Ba  
4 Phan Minh Chiến 12a10 Ba  
5 Đặng Thị Diệu Mai 12a4 Nhất  
6 Phan Thị Quỳnh Mai 11a2 Nhì  
7 Võ Thị Việt Hoa 10a2 Ba  
8 Nguyễn Thị Trình 12a3 Ba  
9 Nguyễn Viết Dũng 10a4 Cầu lông Nhất  
10 Trần Quang Huy 11a1 Nhì  
11 Lê Xuân Quang 10a2 Ba  
12 Trần Quốc Thuận 12a4 Ba  
13 Trương Thảo Anh 11a2 Nhất  
14 Bùi Thị Thùy 12a3 Nhì  
15 Ngô Minh Châu 10a1 Ba  
16 Bùi Thị Hà Trang 12a1 Ba  
17 Trần Văn Toàn 12a3 Đá cầu Nhất  
18 Trần Hữu Đức 11a9 Nhì  
19 Trần Đình Toàn 12a7 Ba  
20 Bùi Văn Ý 10a8 Ba  
21 Bùi Thị Thùy 12a3 Nhất  
22 Hoàng Diệu Thương 11a1 Nhì  
23 Hà Thị Thái 10a6 Ba  
24 Phan Thị Linh 11a1 Ba  
25 Phạm Quốc Trường 10a2 Bóng bàn Nhất  
26 Võ Tá Anh Vũ 10a1 Nhì  
27 Trần Đình Đạt 12a1 Ba  
28 Nguyễn Văn Đức 12a10 Ba  
29 Lê Ngọc Trang 12a4 Nhất  
30 Phan Bảo Trân 10a14 Nhì  
31 Bùi Thị Hà Trang 12a1 Ba  
32 Trần Thị Uyên 11a1 Ba  
33 Đậu Quốc Cường 11a9 Chạy 100m Nhất  
34 Phan Huy Hoàng 11a1 Nhì  
35 Trần Văn Tới 11a5 Ba  
36 Võ Thị Thùy Linh 10a13 Nhất  
37 Nguyễn Thị Ngọc Trang 12a10 Nhì  
38 Hồ Thị Thu Phương 11a4 Ba  
39 Nguyễn Văn Thông 12a1 Chạy 400m
 
Nhất  
40 Lê Thế Tân 12a12 Nhì  
41 Nguyễn Văn Đạt 11a12 Ba  
42 Trần Khánh Huyền 12a12 Nhất  
43 Bùi Thị Hà 10a8 Nhì  
44 Đậu Thị Huyền 11a8 Ba  
45 Từ Hữu Duy Khánh 12a12 Chạy 800m Nhất  
46 Trần Văn Quốc 10a4 Nhì  
47 Nguyễn Việt Trường Giang 10a7 Ba  
48 Nguyễn Thị Kim Oanh 11a9 Nhất  
49 Nguyễn Thị Ngọc Trang 12a10 Nhì  
50 Nguyễn Thị Khánh Huyền 11a12 Ba  
51 Nguyễn Huy Quảng 11a1 Chạy 1500m Nhất  
52 Nguyễn Duy Thắng 11a3 Nhì  
53 Lê Thế Tân 12a12 Ba  
54 Lê Thị Cẩm Tú 10a5 Nhất  
55 Nguyễn Thị Vân 11a12 Nhì  
56 Trần Thị Trinh 11a9 Ba  
57 Nguyễn Lam Trường 12a13 Chạy 5000m
3000m
Nhất  
58 Hoàng Anh Tú 12a10 Nhì  
59 Võ Minh Huấn 12a10 Ba  
60 Nguyễn Công Minh 12a2 Ba  
61 Nguyễn Triệu Vi 12a2 Nhất  
62 Trần Thị Quyên 12a10 Nhì  
63 Bùi Thị Hà Trang 12a1 Ba  
64 Võ Trọng Nhân 12a2 Nhảy xa Nhất  
65 Trần Ngọc Phố 11a5 Nhì  
66 Trần Hậu Bảo 12a5 Ba  
67 Nguyễn Thị Ngọc Trang 12a10 Nhất  
68 Bùi Thị Thùy 12a3 Nhì  
69 Phan Thị Hạnh 11a12 Ba  
70 Thân Văn Hùng 11a10 Nhảy cao Nhất  
71 Trần Ngọc Phố 11a5 Nhì  
72 Đào Duy Phương Nam 11a3 Ba  
73 Nguyễn Thị Ngọc Trang 12a10 Nhất  
74 Võ Thị Lâm Oanh 12a10 Nhì  
75 Đậu Thị Huyền 11a8 Ba  
76 Trần Văn Tới 11a5  
 
Đẩy tạ
Nhất  
77 Phan Ngọc Sang 12a9 Nhì  
78 Nguyễn Viết Hảo 12a5 Ba  
79 Bùi Thị Thùy 12a3 Nhất  
80 Lê Ngọc Trang 12a4 Nhì  
81 Nguyễn Thị Ngọc Trang 12a10 Ba  
82 Trần Anh Cương 11a2 Đến 45 kg Nhất  
83 Nguyễn Bùi Xuân Bắc 10a3 Nhì  
84 Trần Văn Phú 12a12 Ba  
85 Nguyễn Văn Cảnh 10a9 Ba  
86 Hồ Phúc Hải 11a9 Trên 45 đến 50 Nhất  
87 Phạm Ngọc Tuân 12a10 Nhì  
88 Bùi Văn Thắng 12a7 Ba  
89 Nguyễn Huy Hùng 10a3 Ba  
90 Hồ Phúc Hải 11a9 Trên 50 – 55 kg Nhất  
91 Hoàng Anh Tiến 11a7 Nhì  
92 Đặng Phúc Tiến 11a4 Ba  
93 Võ Triều Hiếu 11a11 Ba  
94 Lê Sỹ Hào 12a2 Trên 55 đến 60 Nhất  
95 Hồ Huy Việt 12a12 Nhì  
96 Bùi Văn Hoàng 12a11 Ba  
97 Trần Hậu Bảo 12a5 Ba  
98 Tôn Tùng 12a9 Trên 60 đến 65 Nhất  
99 Bùi Văn Toàn 12a1 Nhì  
100 Trần Thị Hồng Hạnh 12a8 Đến 43kg Nhất  
101 Trần Thị Thùy Dung 12a7 Nhì  
102 Bùi Thị Vân 10a8 Ba  
103 Võ Thị Hải Yến 10a5 Ba  
104 Lê Thị Hiền My 11a6 Trên 43 đên 48 Nhất  
105 Đậu Thị Kim Nga 10a11 Nhì  
106 Lê Thị Hà 12a13 Ba  
107 Võ Thị Trà Giang 12a1 Ba  
108 Phạm Nguyễn Mai Phương 11a4 Trên 48 đến 53 Nhất  
109 Nguyễn Thị Khánh Huyền 11a12 Nhì  
110 Hoàng Diệu Thương 11a1 Ba  
111 Phan Nhật Lệ 12a1    
112 Nguyễn Thị Lan 12a4 Trên 53 đến 58 Nhất  
113 Bùi Thị Thùy 12a3 Nhì  
114 Võ Lâm Oanh 12a10 Ba  
115 Võ Thị Hà 12a7 Ba  
116 Lê Ngọc Trang   Trên 58 đến 62 Nhất  

                                                                  Tổng hợp kết quả HKPĐ năm học 2018 – 2019
 
TT Lớp Giải nhất Giải Nhì Giải ba Tổng điểm Xếp loại
1 12a1 2 1 6 82 2
2 12a2 3 0 1 52 8
3 12a3 3 3 1 82 2
4 12a4 4 1 1 77 4
5 12a5 0 1 3 31 12
6 12a6 0 0 0 0 36
7 12a7 0 1 3 31 12
8 12a8 1 0 0 15 25
9 12a9 1 1 0 25 16
10 12a10 2 6 5 125 1
11 12a11 0 0 3 7 31
12 12a12 2 2 2 64 7
13 12a13 1 1 0 22 19
14 12a14 0 0 0 0 36
15 11a1 1 3 3 66 6
16 11a2 2 1 0 37 11
17 11a3 0 1 1 17 21
18 11a4 1 0 2 29 14
19 11a5 1 2 1 42 9
20 11a6 1 0 0 15 25
21 11a7 0 1 1 17 21
22 11a8 0 0 2 14 29
23 11a9 4 1 1 77 4
24 11a10 1 0 0 15 25
25 11a11 0 0 1 7 31
26 11a12 0 2 3 41 10
27 10a1 0 1 1 17 21
28 10a2 1 0 2 29 14
29 10a3 0 1 1 17 21
30 10a4 1 1 0 25 16
31 10a5 1 0 1 22 19
32 10a6 0 0 1 7 31
33 10a7 0 0 1 7 31
34 10a8 0 1 2 24 18
35 10a9 0 0 1 7 31
36 10a10 0 0 0 0 37
37 10a11 0 1 0 10 30
38 10a12 0 0 0 0 36
39 10a13 1 0 0 15 25
40 10a14 0 1 0 10 30

Tác giả bài viết: Ngô Đức Chính
Nguồn tin: Ngô Đức Chính
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4017 view

  Giải trí

1 photos | 3739 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2297 view

Thống kê

  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 3009
  • Tháng hiện tại: 110322
  • Tổng lượt truy cập: 7334001

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606