Rss Feed Đăng nhập

Tổ Thể dục trường THPT Nghèn đưa bài võ cổ truyền 45 động tác vào giảng dạy chính khóa

Đăng lúc: Chủ nhật - 15/09/2019 21:33 - Người đăng bài viết: theduc
 
 
            Thực hiện kế hoạch năm học 2019 – 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, Tổ Thể dục – Quốc phòng, Anh ninh trường THPT Nghèn đã đưa vào giảng dạy Bài võ cổ truyền 45 động tác vào ở nội dung chính khóa.
           Để chuẩn bị cho việc giảng dạy đạt hiệu quả, Tổ Thể dục - Quốc phòng, Anh ninh đã tiến hành tổ chức tập huấn cho tất cho tất cả giáo viên trong tổ với thời gian 3 ngày về Bài võ cổ truyền 45 động tác đồng thời xây dựng Phân phối chương trình để đưa nội dung Bài võ cổ truyền vào.
            Việc tổ chức dạy đại trà bài võ cổ truyền cho học sinh toàn trường chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cao và sự đoàn kết nhất trí trong tổ, chúng tôi tin tưởng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ để ra, góp phần cùng nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.
 
                                           PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN THỂ DỤC NĂM HỌC 2019 – 2020
                                                                                       KHỐI 10
 
Tiết Nội dung dạy-học
Tiết 11 Bài võ CT
Cầu lông
 
Ôn
Học
+ Ôn các tấn, các động tác đấm, các động tác đá; Học:- Động tác 1,2,3
- Các tư thế chuẩn bị cơ bản: Cách cầm vợt, cầm cầu; Một số trò chơi xây dựng cảm giác cầu hoặc do GV chọn;
Tiết 12 Bài võ CT
 
Cầu lông
Ôn
Học
Ôn
Học
+ Ôn các tấn, các động tác đấm, các động tác đá; Động tác 1,2,3
- Động tác 4,5
+ Các tư thế chuẩn bị cơ bản: Cách cầm vợt, cầm cầu;
- Kĩ thuật di chuyển đơn bước; kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay;
Tiết 13 Bài võ CT
Cầu lông
Ôn
Ôn
Ôn
+ Ôn động tác 1-5; Học: - Động tác 6-7
+ Một số động tác bổ trợ cầu lông; kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay;
- Kỹ thuật đánh cầu thấp trái tay
Tiết 14 Bài võ CT
Cầu lông
Ôn
Ôn
+ Ôn động tác 1-7; Học: - Động tác 8-10
+ KT di chuyển đơn bước đánh cầu thấp thuận tay và  trái tay;
Tiết 15 Bài võ CT
Cầu lông
Ôn
Ôn
Học
+ Ôn động tác 1-10; Học: - Động tác 11-12
+ KT di chuyển đơn bước đánh cầu thấp thuận tay và trái tay;
- Kỹ thuật phát cầu thấp gần (cầu ngắn)
Tiết 16 Bài võ CT
Cầu lông
Ôn
Ôn
Học
+ Ôn động tác 1-12; Học: - Động tác 13-14
+ KT đánh cầu thấp thuận tay và trái tay; phát cầu thấp gần (cầu ngắn)
- Kỹ thuật phát cầu cao sâu
Tiết 17 Bài võ CT
Cầu lông
Ôn
Ôn
Học
+ Ôn động tác 1-14; Học: - Động tác 15-16
+ KT đánh cầu thấp thuận tay và trái tay; phát cầu thấp gần, cao sâu;
- Một số điểm trong luật Cầu lông
Tiết 18 Bài võ CT
Cầu lông
Ôn
Ôn
Học
+ Ôn động tác 1-16; Học: - Động tác 17-18
+ KT đánh cầu thấp thuận tay và trái tay; phát cầu thấp gần, cao sâu;
- Đấu tập đơn
Tiết 19 Bài võ CT
Cầu lông
Ôn
Ôn
+ Ôn động tác 1-18; Học: - Động tác 19-20
+ Nội dung kiểm tra (do GV chọn);  Đấu tập đơn ;
Tiết 20 Cầu lông   Kiểm tra
Tiết 21 Bài võ CT
TTTC(BC)
Ôn
Học
+ Ôn động tác 1-20; Học: - Động tác 21-22
- Bài tập bổ trợ chuyên môn, Tư thế cơ bản; KT  bước lướt, bước chéo
Tiết 22 Bài võ CT
TTTC
Ôn
Ôn
+ Ôn động tác 1-22; Học:- Động tác 23-25
+ Ôn tư thế cơ bản, di chuyển; Học: -  Kỹ thuật đệm bóng;
Tiết 23 Bài võ CT
TTTC
Ôn
Ôn
+ Ôn động tác 1-25
+ Ôn tư thế cơ bản, di chuyển; Ôn kỹ thuật đệm bóng;
Tiết 24 Bài võ CT
TTTC
Ôn
Ôn
+ Ôn động tác 1-25
+ Ôn kỹ thuật đệm bóng; Học: - Kỹ thuật chuyền bóng;
Tiết 25 Bài võ CT   Kiểm tra

                                                                              HỌC KỲ I - LỚP 11
 
Tiết Nội dung dạy-học
Tiết 8 Chạy tiếp sức
 
Bài VCT ;
Ôn
Học
Học
 
+  Phối hợp của người trao - nhận tín gậy(3 người);
- Một số điểm trong luật điền kinh (phần chạy tiếp sức 4 × 100m);
- Học các tấn(trung bình tấn, trảo mã tấn, đinh tấn), các động tác đấm (thẳng, vòng, móc) các động tác đá ( tống thẳng, tống ngang, vòng)
Tiết 9 Chạy tiếp sức
Bài VCT ;
Ôn
Ôn
+  Phối hợp của người trao - nhận tín gậy hoặc nội dung do GV chọn;
+ ND tiết 8;  Học: - Động tác 1,2,3
Tiết 10 Chạy tiếp sức
Bài VCT
Học
Ôn
+  Nội dung do GV chọn; Kiểm tra thử
+ Nội dung tiết 8; Động tác 1,2,3; Học: - Động tác 4,5
Tiết 11 Chạy tiếp sức   Kiểm tra
Tiết 12 Đẩy gậy
Bài VCT ;
Ôn
Ôn
+ Tư thế cơ bản đẩy gậy (không gậy); Nằm sấp chống đẩy, bật cóc;
+ Ôn động tác 1-5 Học: - Động tác 6-8
Tiết 13 Đẩy gậy
Bài VCT ;
Ôn
Ôn
+ TTCB đẩy gậy; bật cóc; Đi chuyên môn; Bài tập: Kéo cưa lừa xẽ;
+ Ôn động tác 1-8; Học:- Động tác 9-11
Tiết 14 Đẩy gậy
Bài VCT ;
Ôn
Ôn
+ Bài tập du gậy; đẩy xe cút kít; GT Luật đẩy gậy; TC: Lò cò tiếp sức
+ Ôn động tác 1-11; Học: - Động tác 12-14
Tiết 15 Đẩy gậy
Bài VCT ;
Ôn
Ôn
+ Bài tập du gậy; Đấu tập; Nằm sấp chống đẩy;
+ Ôn động tác 1-14; Học: - Động tác 15-17
Tiết 16 Đẩy gậy
Bài VCT ;
Ôn
Ôn
+ Đi chuyên môn; Đấu tập; Trò chơi: Giật tay;
+ Ôn động tác 1-17; Học: - Động tác 18-21
Tiết 17 Đẩy gậy
Bài VCT ;
Ôn
Ôn
+ Đi chuyên môn (có gậy); Nằm sấp chống đẩy; Đấu tập;
+ Ôn động tác 1-21; Học: - Động tác 22-25
Tiết 18 Đẩy gậy   + Kiểm tra
Tiết 19 Nhảy cao
Bài VCT ;
Ôn
Ôn
+ Chạy đà - giậm nhảy; + Một số động tác bổ trợ (do GV chọn)
+ Ôn động tác 1-25; Học: - Động tác 26-29
Tiết 20 Nhảy cao
Bài VCT ;
Ôn
Ôn
+  Chạy đà - giậm nhảy - trên không – tiếp đất
+ Ôn động tác 1-29; Học: - Động tác 30-32
Tiết 21 Nhảy cao
Bài VCT ;
Ôn
Ôn
+ Phối hợp 4 giai đoạn kỹ thuật
+ Ôn động tác 1-32; Học: - Động tác 33-35
Tiết 22 Nhảy cao
Bài VCT ;
Ôn
Ôn
+ Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao nằm nghiêng
+ Ôn động tác 1-35; Học: - Động tác 36-38
Tiết 23 Nhảy cao
Bài VCT ;
Ôn
Ôn
+ Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao nằm nghiêng
+ Ôn động tác 1-38; Học: - Động tác 39-41
Tiết 24 Bài VCT ;
Nhảy cao
Ôn
Ôn
+ Ôn động tác 1-41; Học: - Động tác 42-45
+ Hoàn thiện KT, nâng cao thành tích; Học - Luật Điền kinh ( nhảy cao)
Tiết 25 Bài VCT ;
Nhảy cao
Ôn
Ôn
+ Động tác 1-45
+ Hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao thành tích
Tiết 26 Bài VCT ;
Nhảy cao
Ôn
Ôn
+ Động tác 1-45
+ Hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao thành tích
Tiết 27 Bài VCT ;
Nhảy cao
Ôn
Ôn
+ Động tác 1-45
+ Hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao thành tích
Tiết 28 Bài VCT ;   + Kiểm tra (Do giáo viên chọn)
 
                                                                               HỌC KỲ I - LỚP 12
Tiết Nội dung dạy-học
Tiết 1 Bài Thể dục
 
Chạy tiếp sức
Học
Ôn
Ôn
- Động tác 2,3 BTD (Nữ) ; Động tác 1-15 BTDLH (Nam)
+ Ôn các động tác bổ trợ chuyên môn chạy
+ Trao nhận tín gậy khi chạy châm và nhanh theo nhóm 2 người
Tiết 2 Bài Thể dục
 
Chạy tiếp sức
 Ôn
Học
 Ôn
+ Động tác 2,3 BTD (Nữ) ;  Động tác 1-15 BTDLH (Nam)
- Động tác 5,6 BTD (Nữ) ;  Động tác 1-30 BTDLH (Nam)
+ Luyện tập chạy 3-4 lần x 30m (tốc độ).; + Ôn trao nhận tín gậy
Tiết 3 Bài Thể dục
 
Chạy tiếp sức
 Ôn
Học
 Ôn
Ôn
- Động tác 2,3,5,6 BTD (Nữ) ;  Động tác 1-30 BTDLH (Nam)
- Động tác 7,9 BTD (Nữ) ;  Động tác 31-50 BTDLH (Nam)
+ Chạy lặp lại tốc độ tối đa 30m (3-4 lần)
+ Trao nhận tín gậy khi chạy châm và nhanh theo nhóm 2 người
Tiết 4 Bài Thể dục
Chạy tiếp sức
 Ôn
 Ôn
 Ôn
+ Động tác 2,3,5,6,7,9 BTD (Nữ); Động tác 1-50 BTDLH (Nam)
+ Chạy lặp lại tốc độ cao 30m;
+ Trao nhận tín gậy khi chạy chậm và nhanh theo nhóm 3 người
Tiết 5 Bài Thể dục
Chạy tiếp sức
 Ôn
 Ôn
+Động tác 2,3,5,6,7,9 BTD (Nữ); Động tác 1-50 BTDLH (Nam)
+ HT KT trao - nhận tín gậy;+ Chạy lặp lại tốc độ tối đa 30m (3-4 lần);
Tiết 6 Bài Thể dục   + Kiểm tra
Tiết 7 Chạy tiếp sức
Bài Võ cổ truyền
 Ôn
Học
 
+ Hoàn thiện kỹ thuật trao - nhận tín gậy (3 người);
- Học các tấn(trung bình tấn, trảo mã tấn, đinh tấn), các động tác đấm (thẳng, vòng, móc) các động tác đá ( tống thẳng, tống ngang, vòng)
Tiết 8 Chạy tiếp sức
 
Bài VCT
Ôn
Học
Ôn
+ Chạy lặp lại tốc độ tối đa 30m x (3-4 lần)
- Hoàn thiện kỹ thuật trao - nhận tín gậy (3 người);
+ Ôn các tấn, các động tác đấm, các động tác đá Học: Động tác 1,2,3
Tiết 9 Chạy tiếp sức   + Kiểm tra
Tiết 10 Nhảy xa
Bài VCT
Ôn
Ôn
+ Một số bài tập, trò chơi phát triển thể lực (GV chọn);
+ Nội dung tiết 8; Động tác 1,2,3; Học:- Động tác 4,5
Tiết 11 Nhảy xa
 
Bài VCT
Ôn
Học
Ôn
+ Một số bài tập, trò chơi phát triển thể lực (GV chọn);
+ Mô phỏng động tác chân lăng, chân giậm;
+ Ôn động tác 1-5; Học: - Động tác 6-8
Tiết 12 Nhảy xa
 
Bài VCT
Ôn
Học
Ôn
+ Một số bài tập và động tác bổ trợ kỹ thuật;
- Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân
+ Ôn động tác 1-8; Học: - Động tác 9-11
Tiết 13 Nhảy xa
Bài VCT
Ôn
Ôn
+ Mô phỏng động tác chân lăng, chân giậm; Tập hoàn chỉnh kỹ thuật;
+ Ôn động tác 1-11; Học: - Động tác 12-14
Tiết 14 Nhảy xa
Bài VCT
Ôn
Ôn
+Bài tập bổ trợ và tập hoàn thiện kỹ thuật;
+ Ôn động tác 1-14; Học: - Động tác 15-17
Tiết 15 Nhảy xa
Bài VCT
Ôn
Ôn
+ Hoàn thiện kỹ thuật; Bài tập thể lực
+ Ôn động tác 1-17; Học: - Động tác 18-20
Tiết 16  Nhảy xa
Bài VCT
 Ôn
Ôn
+ Hoàn thiện kỹ thuật; Bài tập thể lực
+ Ôn động tác 1-20; Học: - Động tác 21-23
Tiết 17  Nhảy xa
Bài VCT
 Ôn
Ôn
+ Tập hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao thành tích và kiểm tra thử
+ Ôn động tác 1-23; Học: - Động tác 24-26
Tiết 18 Nhảy xa   + Kiểm tra
Tiết 19 Bài VCT
Bóng rổ
Ôn
Ôn
+ Ôn động tác 1-26; Học: - Động tác 27-29
+ Dẫn bóng, chuyền bắt bóng bằng hai tay trước ngực, ném rổ bằng 1 tay
Tiết 20 Bài VCT
Bóng rổ
 Ôn
Ôn
+ Động tác 1-29; Học: - Động tác 30-32
+ Kỷ thuật nhảy bắt bóng bằng hai tay trên cao, hai bước ném rổ và kỹ thuật chuyền và bắt bóng bằng hai tay trước ngực.
Tiết 21 Bài VCT
 
Bóng rổ
Ôn
Ôn
Ôn
+ Ôn động tác 1-32; Học: - Động tác 33-35
+ Ôn kỷ thuật hai bước ném rổ; phối hợp dẫn bóng và chuyền bắt bóng;
+ Nhảy ném rổ bằng một tay trên vai.
Tiết 22 Bài VCT
Bóng rổ
 Ôn
Ôn
­+ Động tác 1-35; Học: - Động tác 36-38
+ Phối hợp dẫn bóng và chuyền bắt bóng; Hai bước ném rổ, Nhảy ném rổ bằng một tay trên vai;
Tiết 23 Bài VCT
Bóng rổ
Ôn
Ôn
 
Học
+ Động tác 1-38; Học: - Động tác 39-41
+ Kỷ thuật nhảy bắt bóng bằng hai tay trên cao. Di chuyển và bắt bóng bằng hai tay trước ngực; Kỹ thuật hai bước ném rổ;
- Một số điều luật trong bóng rổ.
Tiết 24 Bài VCT
Bóng rổ
Ôn
Ôn
­+ Ôn động tác 1-41; Học: - Động tác 42-45
+ Phổi hợp dẫn bóng và chuyền bắt bóng bằng hai tay trước ngực, Nhảy ném rổ bằng một tay trên vai.
Tiết 25 Bài VCT
Bóng rổ
Ôn
Ôn
­+ Ôn động tác 1-45
+ Phổi hợp dẫn bóng và chuyền bắt bóng bằng hai tay trên đầu; nhảy ném rổ bằng một tay trên vai;
Tiết 26 Bài VCT
 
Bóng rổ
Ôn
Ôn
+ Ôn động tác 1-45
+ Phổi hợp dẫn bóng và chuyền bắt bóng bằng một tay trên vai; Hai bước ném rổ;
Tiết 27 Bài VCT
Bóng rổ
 Ôn
 Ôn
+ Ôn động tác 1-45
+Nội dung tiết 24; Đấu tập
Tiết 28 Bài VCT   Kiểm tra
 
                      
                      
                                  

 
Tác giả bài viết: Ngô Đức Chính
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

VĂN BẢN MỚI

Số: Số 19/KH-CĐCS
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Tết Trung thu năm 2023)

Ngày BH: (21/09/2023)

Số: Quyết định phê duyệt danh mục Sách lớp 11 năm học 2022 - 2023 của trường THPT Nghèn
Tên: (danh mục Sách lớp 11 năm học 2022 - 2023)

Ngày BH: (18/06/2023)

Số: 1330/QĐ-UBND
Tên: (Phê duyệt sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10)

Ngày BH: (08/06/2023)

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (08/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (20/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (27/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (17/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (17/10/2019)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4221 view

  Giải trí

1 photos | 3921 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2492 view

Thống kê

  • Đang truy cập: 18
  • Khách viếng thăm: 16
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 3627
  • Tháng hiện tại: 14401
  • Tổng lượt truy cập: 8146272

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606