Rss Feed Đăng nhập

THÀNH TÍCH TRƯỜNG THPT NGHÈN

Đăng lúc: Chủ nhật - 07/10/2018 10:12 - Người đăng bài viết: Trần Thanh Nga
THÀNH TÍCH NHÀ TRƯỜNG
TT Tên đơn vị Danh hiệu TĐ, Hình thức KT Số quyết định Năm học
 
1 Trường THPT Nghèn Tập thể lao động xuất sắc Số: 987 /QĐ-SGDĐT, ngày 23/8/2010 2009-2010
2 Trường THPT Nghèn Tập thể lao động tiên tiến Số: 736 /QĐ-SGDĐT, ngày27/7/2011                        2010-2011
3 Trường THPT Nghèn Tập thể lao động tiên tiến Số: 1039/QĐ-SGDĐT, ngày02/8/2012                        2011-2012
4 Trường THPT Nghèn Tập thể lao động tiên tiến Số: 638/QĐ-SGDĐT, ngày 09/7/2013                        2012-2013
5 Trường THPT Nghèn Tập thể lao động tiên tiến Số: 599/QĐ-SGDĐT, ngày 30/6/2014                       2013-2014
6 Trường THPT Nghèn Tập thể lao động tiên tiến Số: 524/QĐ-SGDĐT, ngày 30/7/2015                        2014-2015
7 Trường THPT Nghèn Tập thể lao động tiên tiến Số: 391/QĐ-SGDĐT, ngày 06/7/2016                        2015-2016
8 Trường THPT Nghèn Tập thể lao động xuất sắc Số: 450/QĐ-SGDĐT, ngày 31/7/2017                        2016-2017
9 Trường THPT Nghèn Tập thể lao động tiên tiến Số: 434/QĐ-SGDĐT, ngày 06/7/2018                        2017-2018

CÁN BỘ, GIÁO VIÊN 
ĐƯỢC THỦ TƯỚNG, BỘ TRƯỞNG, CƠ QUAN NGANG BỘ
TẶNG BẰNG KHEN

TT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ
hiện nay
Cấp
Khen thưởng
Năm học
1 Thái Danh Phương Văn Nguyên Hiệu trưởng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ 1996-1997
2 Phạm Văn Linh Hoá Nguyên Hiệu trưởng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ 2006-2007
3 Mai Đình Sơn Địa Nguyên Hiệu trưởng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ 2007-2008
4 Lê Sỹ Võ Hiệu trưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT 2011-2012
5 Nguyễn Văn Thuần Sử P.Hiệu trưởng Bằng khen của BCH Công Đoàn Giáo dục Việt Nam 2008-2009
6 Ngô Đức Chính TD TTCM Bằng khen của
Trung Ương Đoàn
2003-2004
7 Trần Anh Phượng Tiếng
Anh
GV Bằng khen của
Trung ương Đoàn
2010-2011
8 Tôn Đức Hưng GDCD BT Đoàn trường Bằng khen của
Trung ương Đoàn
2011-2012

CÁN BỘ, GIÁO VIÊN 
ĐẠT  DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH
TT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ Thành tích Năm đạt
1 Lê Sỹ Võ Hiệu trưởng CS TĐ Cấp tỉnh 2003
2 Nguyễn Thị Lâm Sinh P Hiệu trưởng CS TĐ Cấp tỉnh 2013
3 Phan Vĩnh Thi CTCĐ CS TĐ Cấp tỉnh 2014
4 Phạm Thị Thúy Hà Toán TPCM CS TĐ Cấp tỉnh 2016
5 Ngô Đức Chính Thể dục TTCM CS TĐ Cấp tỉnh 2017
6 Trần Thị Thanh Nga Văn TPCM CS TĐ Cấp tỉnh 2018

CÁN BỘ, GIÁO VIÊN 
ĐẠT  DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ

TT Họ và tên Chuyên
môn
Chức vụ
hiện nay
Thành tích
1 Thái Danh Phương Văn Nguyên Hiệu trưởng THPT Nghèn CSTĐCS
2 Mai Đình Sơn Địa Nguyên Hiệu trưởng THPT Nghèn CSTĐCS
3 Lê Sỹ Võ Hiệu trưởng
THPT Nghèn
CSTĐCS
4 Phan Quyết Thắng Toán P. Hiệu trưởng
THPT Nghèn
CSTĐCS
5 Nguyễn Thị Lâm Sinh P. Hiệu trưởng
THPT Nghèn
CSTĐCS
6 Nguyễn Công Sâm Sử Nguyên CTCĐ
THPT Nghèn
CSTĐCS
7 Nguyễn Thị Phương Nga GDCD TTCM
THPT Nghèn
CSTĐCS
8 Trần Văn Hải TTCM
THPT Nghèn
CSTĐCS
9 Ngô Đức Chính Thể dục TTCM
THPT Nghèn
CSTĐCS
10 Phan Vĩnh Thi CTCĐ
THPT Nghèn
CSTĐCS
11 Phạm Thị Thúy Hà Toán Nguyên TPCM
THPT Lý Tự Trọng
CSTĐCS
12 Nguyễn Thị Thúy Sinh Giáo viên CSTĐCS
13 Nguyễn Thị Kim Hoa Sử TTCM
THPT Nghèn
CSTĐCS
14 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Văn P.Phòng LĐ-TB - XH Can Lộc CSTĐCS
15 Trần Thị Thanh Nga Văn TTCM
THPT Nghèn
CSTĐCS
16 Nguyễn Thị Vinh Anh Giáo viên
THPT Nghèn
CSTĐCS
17 Nguyễn Thị Thu Hiên Văn TTCM
THPT Nghèn
CSTĐCS
18 Nguyễn Thị Cúc Văn Giáo viên
THPT Nghèn
CSTĐCS
19 Nguyễn Khánh Nam Toán Nguyên TTCM
GV ĐH vinh
CSTĐCS
20 Đặng Thị Quỳnh Hoa Toán TTCM
THPT Nghèn
CSTĐCS
21 Lê Minh Đức Giáo viên
THPT Nghèn
CSTĐCS
22 Nguyễn Thị Như Ý Sinh Giáo viên
THPT Nghèn
CSTĐCS
23 Trần Đình Hưng Văn Chuyên Viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy CSTĐCS
24 Nguyễn Kiếm Anh Tin TTCM
THPT Nghèn
CSTĐCS
25 Phan Bá Anh Sinh TTCM
THPT Nghèn
CSTĐCS
26 Lê Xuân Thắng Địa TTCM
THPT Nghèn
CSTĐCS
27 Võ Đức Ân Tin Giáo viên
THPT Nghèn
CSTĐCS
28 Lê Văn Định TDQP Giáo viên
THPT Nghèn
CSTĐCS
29 Nguyễn Thị Thùy Dung Sử Giáo viên
THPT Nghèn
CSTĐCS
30 Tôn Đức Hưng GDCD BTĐT
THPT Nghèn
CSTĐCS
31 Nguyễn Văn Dũng Sinh TP CM
THPT Nghèn
CSTĐCS
32 Nguyễn Thị Thu Anh Giáo viên
THPT Nghèn
CSTĐCS

CÁN BỘ, GIÁO VIÊN  ĐẠT  DANH HIỆU
GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP QUỐC GIA VÀ GIÁO VIÊN GIỎI TỈNH

TT Họ và tên Chuyên
môn
Chức vụ
hiện nay
Thành tích
GVG
Năm đạt
lần đầu
1 Lê Văn Định Quốc
phòng
Giáo viên
THPT Nghèn
GV Dạy giỏi
Cấp Quốc gia
2013
2 Nguyễn Huy Lai Hóa Nguyên Q.Hiệu trưởng THPT Nghèn GVG Tỉnh 1978
3 Mai Đình Sơn Địa Nguyên Hiệu trưởngTHPT Nghèn GVG Tỉnh 1995
4 Nguyễn Công Sâm Sử Nguyên CTCĐ
THPT Nghèn
GVG Tỉnh 1995
5 Võ Đức Đại Toán Trưởng phòng GD ĐT Can Lộc GVG Tỉnh 1995
6 Thái Thị Hiền Văn Nguyên TTCM
THPT Nghèn
GVG Tỉnh 1995
7 Phan Đăng Quang Sử Nguyên phó trưởng phòng GDTrH GVG Tỉnh 1997
8 Trần Nghi Sinh P.GĐ TTGDTX-HN-DN Can Lộc GVG Tỉnh 1997
9 Phan Thị Lan Toán Nguyên P.HT THPT Lê Quý Đôn GVG Tỉnh 1997
10 Nguyễn Xuân Anh Văn Hiệu Trưởng THPT Thành Sen GVG Tỉnh 1997
11 Phan Quyết Thắng Toán P.Hiệu trưởng
THPT Nghèn
GVG Tỉnh 1999
12 Nguyễn Thị Phương Nga GDCD TTCM
THPT Nghèn
GVG Tỉnh 1999
13 Nguyễn Thị Lâm Sinh P.Hiệu trưởng
THPT Nghèn
GVG Tỉnh 2001
14 Trần Đình Thuận Toán Giáo viên
THPT Chuyên HT
GVG Tỉnh 2004
15 Trần Văn Hải TTCM
THPT Nghèn
GVG Tỉnh 2004
16 Phan Sỹ Châu Hiệu Trưởng THPT Hồng Lam GVG Tỉnh 2004
17 Phạm Quốc Đạt Anh P.Trưởng phòng GD ĐT Can Lộc GVG Tỉnh 2004
18 Ngô Đức Chính Thể dục TTCM
THPT Nghèn
GVG Tỉnh 2004
19 Nguyễn Huy Trọng Toán P.GĐ Sở KHCN GVG Tỉnh 2004
20 Tôn Đức Hưng GDCD GV
THPT Nghèn
GVG Tỉnh 2004
21 Nguyễn Thị Thúy Sinh GV
THPT Nghèn
GVG Tỉnh 2008
22 Nguyễn Thị Kim Hoa Sử TT CM
THPT Nghèn
GVG Tỉnh 2008
23 Phạm Thị Thúy Hà Toán Nguyên TPCM
THPT Nghèn
GVG Tỉnh 2012
24 Phan Vĩnh Thi CTCĐ
THPT Nghèn
GVG Tỉnh 2012
25 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Văn Phó phòng LĐ-TB-XH Can Lộc GVG Tỉnh 2012
26 Trần Thị Thanh Nga Văn TP CM
THPT Nghèn
GVG Tỉnh 2012
27 Nguyễn Thị Vinh Anh GV
THPT Nghèn
GVG Tỉnh 2012
28 Nguyễn Thị Thu Hiên Văn TTCM
THPT Nghèn
GVG Tỉnh 2016
29 Nguyễn Thị Cúc Văn GV
THPT Nghèn
GVG Tỉnh 2016
30 Nguyễn Khánh Nam Toán Nguyên TTCM
THPT Nghèn
GVG Tỉnh 2016
31 Đặng Thị Quỳnh Hoa Toán TT CM
THPT Nghèn
GVG Tỉnh 2016
32 Lê Minh Đức GV
THPT Nghèn
GVG Tỉnh 2016
33 Nguyễn Thị Như Ý Sinh GV
THPT Nghèn
GVG Tỉnh 2016

HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH CAO
 
TT Họ và tên Năm
 TN
Thành tích Quê quán
1 Phạm Tiến Đông 2001 HSG Quốc gia môn Lịch sử Tiến Lộc
2 Vương Thị Ngọc 2012 HSG Quốc gia môn Văn Khánh Lộc
3 Phan Mạnh Tài 2015 HSG Quốc gia môn Tin học Xuân Lộc
4 Bùi Thị Quỳnh Hương 2014 Huy chương vàng Quốc gia IOE Thị trấn
5 Bùi Hoàng Quân 2016 Huy chương đồng Quốc gia IEO Thị trấn
6 Trần Văn Lý 2007 Huy chương đồng
Giải điền kinh trẻ toàn quốc.
Thiên Lộc
7 Võ Thị Hương Trà 2017 Huy chương đồng Quốc gia IEO Thị trấn
8 Ngô Đức Nhật 2013 HSG Quốc gia Casio Vật lí Thị trấn
9 Nguyễn Văn Đông 2016 HSG Quốc gia Casio Toán Quang Lộc
10 Nguyễn Phi Hải 1997 Đậu ĐH An ninh 28 điểm Thị trấn
11 Nguyễn Thị Khánh Ly 2006 Đậu ĐH Kinh tế QD 27 điểm Thị trấn
12 Nguyễn Văn Bảo 2008 Đậu ĐH Kinh tế QD 28 điểm Thị trấn
13 Ngô Thị Hiến 2009 Đậu ĐH Kinh tế QD 28 điểm Thị trấn
14 Lê Thị Thủy 2009 Đậu HV Cảnh sát 27 điểm Thị trấn
15 Lê Thị Nguyệt 2011 Đậu HV Anh ninh 27 điểm Thị trấn
16 Nguyễn Thu Hiền 2014 Đậu ĐH Ngoại thương 27 điểm Thị trấn
17 Bùi Văn Vương 2012 Đậu ĐH Ngoại thương 28 điểm
HSG tỉnh - Nhất môn Toán
Thị trấn
18 Mai Đình Thanh Tùng 2016 Đậu HVKT quân sự 28,5 điểm Thị trấn
19 Nguyễn Hữu Sang 2017 Đậu HVKT quân sự 28,25 điểm Thị trấn
20 Hồ Phúc Huy 2017 Đậu ĐH 27,5 điểm Thuần Thiện
21 Nguyễn Đình Thường 2017 Đậu ĐH 27,4 điểm Vượng Lộc
22 Nguyễn Văn Pháp 2017 Đậu ĐH 27,5 điểm Thị trấn
23 Nguyễn Thị Thùy Dung 2017 Đậu ĐH  27,4 điểm Thị trấn
24 Tôn Thị Thúy 2017 Đậu ĐH  27,5 điểm Vượng Lộc
25 Trần Thị Linh Đan 2017 Đậu ĐH  27,4 điểm Thị trấn
26 Bùi Thị Khánh Huyền 2017 Đậu ĐH 27 điểm Thị trấn
27 Đồng Thị Cẩm Tú 2017 Đậu ĐH 27,4 điểm Tiến Lộc
28 Nguyễn Văn Thuần 1996 HSG tỉnh - Nhất môn Hóa Thị trấn
29 Lại Thị Hạnh 1999 HSG tỉnh - Nhất môn Toán Thị trấn
30 Bùi Thị Thắm 2002 HSG tỉnh - Thủ khoa môn Địa Thị trấn
31 Đào Sĩ An 2002 HSG tỉnh - Thủ khoa môn Sinh Vượng Lộc
32 Nguyễn Thị Hà 2002 HSG tỉnh - Thủ khoa môn Sử Quang Lộc
33 Lê Thị Thu Hà 2003 HSG tỉnh - Thủ khoa môn Sử Xuân Lộc
34 Nguyễn Văn Linh 2004 HSG tỉnh - Nhất TDTT Phúc Lộc
35 Nguyễn Hồng Quân 2005 HSG tỉnh -  Nhất môn Vật lí Thị trấn
36 Lê Đình Luật 2006 HSG tỉnh - Nhất tỉnh TDTT Phúc Lộc
37 Trần Thế Dũng 2008 HSG tỉnh - Thủ khoa môn Toán Xuân Lộc
38 Hồ Phúc Định 2008 HSG tỉnh - Nhất TDTT Phúc Lộc
39 Trần Vượng 2008 HSG tỉnh - Nhất TDTT Thị trấn
40 Tôn Phi 2011 HSG tỉnh - Nhất môn Tin học Vượng Lộc
41 Trần Hồng Công 2012 HSG tỉnh - Nhất môn Tin học Vượng Lộc
42 Võ Thị Xuân 2013 HSG tỉnh - Nhất môn Sinh Phúc Lộc
43 Nguyễn Thị Dương 2013 HSG tỉnh - Nhất môn Văn Khánh Lộc
44 Trần Thị Khánh Linh 2014 HSG tỉnh - Nhất môn Sử Khánh Lộc
45 Nguyễn Văn Đàn 2014 HSG tỉnh - Nhất TDTT Phúc Lộc
46 Nguyễn Văn Hùng 2014 HSG tỉnh - Nhất TDTT Phúc Lộc
47 Nguyễn Văn Trí 2014 HSG tỉnh - Nhất TDTT Thị trấn
48 Trần Văn Hiệp 2014 HSG tỉnh - Nhất TDTT Thị trấn
49 Trần Quốc Hữu 2014 HSG tỉnh - Nhất TDTT Thị trấn
50 Nguyễn Văn Công 2014 HSG tỉnh - Nhất TDTT Thị trấn
51 Hồ Thị Hoa 2015 HSG tỉnh - Nhất môn Sinh Phúc Lộc
52 Nguyễn Văn Vũ 2016 HSG tỉnh - Nhất TDTT Thị trấn
53 Nguyễn Văn Sơn 2016 HSG tỉnh - Nhất TDTT Phúc Lộc
54 Hồ Phúc Hải 2016 HSG tỉnh – Nhất TDTT Phúc Lộc
55 Trần Sỹ Dương 2017 HSG tỉnh - Nhất TDTT Vượng Lộc
56 Phạm Thị Hải 2017 HSG tỉnh - Nhất TDTT Thach Kênh
57 Trần Quân Long 2018 HSG tỉnh - Nhất môn Lý Thị trấn
58 Từ Hữu Thành 2018 HSG tỉnh - Nhất TDTT Xuân Lộc
59 Trần Quốc Huỳnh 2018 HSG tỉnh - Nhất TDTT Thị trấn
60 Nguyễn Quốc Đại 2018 Nhất cuộc thi
Rung chuông vàng cấp Tỉnh
Thuần Thiện
61 Phan Quang Linh Chưa HSG tỉnh -  Nhất môn Tin học 11 Thị trấn
 (Đang học lớp 12)
62 Phan Thị Quỳnh Mai Chưa HSG tỉnh - Nhất môn Toán 10 Thị trấn
(Đang học lớp 11)
         

DANH SÁCH HỌC SINH THÀNH ĐẠT
I. LĨNH VỰC KHOA HỌC KĨ THUẬT

 TT Họ và tên Quê quán Năm TN Đơn vị công tác
1 GS. TS Trần Đình Hòa Thị trấn 1987 Phó Viện trưởng Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam
2 TS. Nguyễn Xuân Ninh Xuân Lộc 1986 P.HT Trường Cao Đẳng nghề Việt Đức Hà Tĩnh
3 TS. Lê Anh Vũ Thị trấn 1992  Trưởng phòng KTKĐCL Đại học Hà Tĩnh
4 TS. Lê Thị Hồng Thương Thị Trấn 1995 Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ CA
5 TS. Trần Thị Thanh Hải Thị trấn 1995 Viện GD Kỷ năng – ĐH Kinh tế, Đại học QG Hà Nội
6 TS. Trần Thị Lan Anh Song Lộc 1998 Lionix Quốc tế BV, ESNCHENDE Hà Lan
7 TS. Nguyễn Huy Khiếu Trường Lộc 1998 Ban quản lý Dự án TX Kỳ Anh
8 TS. Trần Thanh Vân Phú Lộc 1999 Trưởng khoa SP Ngữ Văn- ĐH Đồng Tháp
9 TS. Nguyễn Văn Huấn Tiến Lộc 2000 Giảng viên ĐH INHA Hàn quốc
10 TS. Đỗ Hồng Quân Xuân Lộc 2007 Làm việc tại Anh
11 TS. Trần Quốc Quân Vượng Lộc 2009 Giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
 TT Họ và tên Quê quán Năm TN Đơn vị công tác
1 Bùi Văn Sơn Thị Trấn 1987 Huyện Ủy Can Lộc
2 Nguyễn Tiến Dũng Thị Trấn 1987 Huyện Ủy Can Lộc
3 Trần Đình Việt Quang Lộc 1988 Huyện Can Lộc.
4 Trần Đình Lương Thị trấn 1990  Thượng tá, Phó cục trưởng Cục cơ yếu Chính phủ
5 Phan Thị Tố Hoa Thị trấn 1991  Phó giám đốc sở Nội vụ Hà Tĩnh
6 Nguyễn Thị Phương Thảo Thị trấn 1991 Thượng tá, Công An Tỉnh Hà Tĩnh
7 Trần Đình Cảnh Quang Lộc 1991 Phó Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội
8 Bùi Thị Kiều Nhi Thị trấn 1992 Huyện ủy Can Lộc
9 Nguyễn Đình Giáp Thị trấn 1992 GĐ Bảo hiểm huyện Can Lộc
10 Trần Mạnh Sơn Thị Trấn 1992 Huyện Can Lộc
11 Trần Thị Thanh Hoài Thị trấn 1992 Huyện Can Lộc
12 Trần  Xuân Ánh Thị trấn 1992 Bộ Công an
13 Hoàng Bá Khang Thị trấn 1992 Thị ủy Hồng Lĩnh
14 Nguyễn Tuấn Thị trấn 1992 TX Hồng Lĩnh
15 Nguyễn Hồng Sơn  Xuân Lộc 1994 Hiệu trưởng THPT Đồng Lộc
16 Bùi Thủy Vượng Lộc 1994 Phó vụ trưởng - Ban Dân vận TW
17 Trần Thị Mai Thúy Tiến Lộc 1994 Tòa án nhân dân tối cao
18 Trần Đắc Xuyên Thị trấn 1995  Phó tổng biên tập báo Thanh tra chính phủ
19 Nguyễn Xuân Thành Thị Trấn 1995 Trưởng Ban đại diện báo Thanh tra chính phủ khu vực phía Nam
20 Ngô Thị Hoài Nam Thị trấn 1995 Phó giám đốc sở Ngoại vụ Hà Tĩnh
21 Hoàng Bá Anh Mĩ Lộc 1995 Huyện Can Lộc
22 Ngô Gia Khánh Thị Trấn 2001 Trưởng khoa Tim Lồng ngực, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội
23 Nguyễn Thị Thu Hiền Thị trấn 2001 Phòng Tư pháp Huyện Can Lộc
24 Mai Khắc Sáng Khánh Lộc 2001 Bí thư Huyện Đoàn Can Lộc
25 Đào Xuân Quý Quang Lộc 2003  Bí thư Huyện Đoàn Lộc Hà

III. LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
 TT Họ và tên Quê quán Năm TN Đơn vị công tác
1 Tôn Ngọc Tú Vượng Lộc 1986 Thượng tá, phòng tác chiến Quân khu 7
2 Từ Quang Thùy Xuân Lộc 1988 Thượng tá, Cục Hậu cần - Quân chủng PKKQ Hà Nội.
3 Nguyễn Hồng Nguyên Phúc Lộc 1988 Thượng tá, Bộ đội Biên phòng-TPHCM
4 Võ Anh Tuấn Thị trấn 1990 Thượng tá, Trưởng phòng TCCB, Biên phòng Hà Tĩnh
5 Trần Văn Tuấn Thị trấn 1988 Thượng tá, Tổng cục Công Nghiệp, Bộ Quốc Phòng
6 Nguyễn Thị Phương Thảo Thị trấn 1991 Thượng tá, Công An Tỉnh Hà Tĩnh
7 Hoàng Bá Khanh Trung Lộc 1995 Thượng tá  Công An tỉnh Hà Tĩnh
8 Lê Phi Hải Thị trấn 1998 Trưởng phòng CSHS Công An tỉnh Hà Tĩnh

IV. LĨNH VỰC DOANH NGHIỆP
 TT Họ và tên Quê quán Năm TN Nơi làm việc
1 Ngô Đức Hệ Tiến Lộc 1987 Doanh nghiệp Tư  nhân - Đăc Nông
2 Nguyễn Thiện Tuấn Thị Trấn 1988 Doanh nghiệp Tư nhân - TPHCM
3 Bùi Văn Đức Thị trấn 1988 Doanh nghiêp Tư nhân - Lào
4 Lê Viết Hùng Song Lộc 1990 Công ty nhựa Tân Phú - TPHCM
5 Từ Hữu Hùng Xuân Lộc 1992 Giám đốc Công ty Dược - TPHCM
6 Bùi Tuấn Sơn Thị trấn 1990 Trưởng Ban quản lý các cảng cá Hà Tĩnh
7 Phạm Quốc Toản Quang Lộc 1994 Doanh nghiệp xây dựng tại Huế
8 Phan Công Huân Song Lộc 1991 Giám đốc Ngân hàng Bắc Á Hà Tĩnh
9 Phan Thị Mai Hương Thị trấn 1991 Giám đốc – Doanh nghiệp
10 Lê Xuân Trường Gia Hanh 1992 Doanh nghiệp, Bộ Xây dựng - Hà Nội
11 Nguyễn Đình Danh Hồng Lĩnh 1992 Trưởng phòng - Tập đoàn Viễn Thông Quân đội.
12 Trần Đức Bình Xuân Lộc 1993 Doanh nhân - Vinh, Nghệ An
13 Trần Hồng Lam Thị trấn 1994 Trưởng Đại diện Vietnam Ariline tại Hàn Quốc
14 Lê Thế Nghĩa Thạch kênh 1995 Doanh nghiệp tại Đà Nẵng
15 Nguyễn Trường Giang Thị trấn 1996 Doanh nghiệp –Điện Lực
16 Đặng Văn Nhiên Vĩnh Lộc 1997 Phố Tổng giám đốc Viettel phía Nam
17 Nguyễn Hữu Hải Thị trấn 1998 Doanh nghiệp Hải-Hoàng-Gia.
18 Trần Minh Thủy Thị trấn 1999 Doanh nghiêp Tư nhân - Bà Rịa Vũng Tàu
19
Trần Đình Hiệp
Thị trấn 2002 Doanh nghiệp - Hà Nội
 
IV. CHỨC SẮC TÔN GIÁO
 TT Họ và tên Quê quán Năm TN Nơi làm việc
1 Hoàng Đại Tỉnh Thị trấn 1988 Linh mục – Vũ Quang, Hà Tĩnh
2 Nguyễn Văn Đính Xuân Lộc 1988 Linh mục – Paris, Pháp
3 Đậu Văn Toàn Xuân Lộc 1991 Linh mục - Thái Bình
4 Trần Niên Thị trấn 1993 Linh mục- Ninh Thuận
5 Trần Phúc Ca Thị trấn 1993 Linh mục – Đắc Lắc
6 Trần Phúc Cai Thị trấn 1993 Linh mục – Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
7 Phạm Văn Trí Quang Lộc 1996 Linh mục – Giảng dạy các Đại chủng viện
8 Trần Sỹ Chung Vượng Lộc 1998 Linh mục – Du học ở Philipin
9 Nguyễn Đoài Thị trấn 1998 Linh mục -  Du học ở Roma -Ý
10 Trần Thuật Thị trấn 1998 Linh mục - Kỳ Anh, Hà Tĩnh
11 Hoàng Phi Cung Xuân Lộc 2001 Linh mục – Du học tại Pháp

 

Tác giả bài viết: BBT
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

VĂN BẢN MỚI

Số: Số 19/KH-CĐCS
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Tết Trung thu năm 2023)

Ngày BH: (22/09/2023)

Số: Quyết định phê duyệt danh mục Sách lớp 11 năm học 2022 - 2023 của trường THPT Nghèn
Tên: (danh mục Sách lớp 11 năm học 2022 - 2023)

Ngày BH: (19/06/2023)

Số: 1330/QĐ-UBND
Tên: (Phê duyệt sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10)

Ngày BH: (09/06/2023)

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4221 view

  Giải trí

1 photos | 3921 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2492 view

Thống kê

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 2913
  • Tháng hiện tại: 13687
  • Tổng lượt truy cập: 8145558

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606