Rss Feed Đăng nhập

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN CỰU HỌC SINH CÁC KHÓA ỦNG HỘ TIỀN, HIỆN VẬT HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG 1988-2018

Đăng lúc: Thứ hai - 12/11/2018 15:23 - Người đăng bài viết: thuan
Trường THPT Nghèn - Những đàn chim trở về
            SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH
         TRƯỜNG THPT NGHÈN                                                                        Can Lộc, ngày 27 tháng 9 năm 2018
                                                                                                                              (Cập nhật ngày 16/11/2018)
 
DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN CỰU HỌC SINH
CÁC KHÓA ỦNG HỘ TIỀN, HIỆN VẬT HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG 1988-2018
 
TT Tập thể, cá nhân Khóa, lớp, cá nhân Hiện vật Thành tiền
 1.  
Anh: Lê Thế Nghĩa 12C Khóa 1992-1995 10 cây 100.000.000đ
 1.  
Anh: Hoàng Bá Anh 12A Khóa 1992-1995 02 cây 20.000.000 đ
 1.  
Anh: Phạm Quốc Toản 12A Khóa 1991-1994 02 cây 20.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12D Khóa 1987-1990 01 cây 1 cây + 10.000.000 đ
 1.  
Tập thể học sinh Khóa 1993-1996 Bảng điện tử cổng 20.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12A1 Khóa 2007-2010 01 cây 10.000.000 đ
 1.  
Tập thể học sinh N.Học 2015-2016 03 cây 30.000.000 đ
 1.  
Tập thể học sinh N.Học 2017-2018 Sân khấu lớn 70.000.000 đ
 1.  
Tập thể học sinh Khóa 1989-1992 01 cây 15.000.000 đ
 1.  
Tập thể học sinh Khóa 1994-1997   20.000.000 đ
 1.  
Tập thể học sinh Khóa 1995-1998   30.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12D Khóa 2000-2003   5.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12F Khóa 2000-2003   2.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12/2 Khóa 2004-2007   10.000.000 đ
 1.  
Tập thể học sinh Khóa 2014-2017   19.500.000 đ
 1.  
Tập thể học sinh Khóa 2015-2018   19.500.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12G Khóa 2000-2003 10 ghế đá 6.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12A Khóa 1993-1996   20.000.000 đ
 1.  
Anh: Nguyễn Đình Tuấn Nam Sơn Thị trấn Nghèn, Doanh nhân tại TPHCM ủng hộ kỷ niệm 30 năm thành lập trường   10.000.000 đ
 1.  
Hội cựu học sinhnhà trường phía Nam, gặp mặt 7/10/2018 tại TPHCM Bước đầu ủng hộ trực tiếp   70.000.000 đ
 1.  
Anh: Bùi Anh Đức Khóa 1985-1988   50.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12A3 Khóa 2008-2011   6.000.000 đ
 1.  
Tập thể học sinh Khóa 1996-1999   35.000.000 đ
 1.  
Anh: Nguyễn Thiện Tuấn Khóa 1985-1988   10.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12C Khóa 1994-1997   10.000.000 đ
 1.  
Anh: Nguyễn Hữu Khiếu Khóa 1995-1998   10.000.000 đ
 1.  
Tập thể học sinh Khóa 1991-1994   30.000.000 đ
 1.  
Công ty Máy tính Việt Cường Thị trấn Nghèn, Can Lộc   2.000.000 đ
 1.  
Công ty cổ phần Quốc tế ICOGROUP Hà Tĩnh   5.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12E Khóa 1998-2001   3.000.000 đ
 1.  
Nhóm cựu học sinh
1.Nguyễn Phức Chung
2. Nguyễn Văn Lực
3. Nguyễn Hồng Liện
4. Nguyễn Xuân Ninh
5. Trần Đình Thắng
6. Lê Minh Hạnh
7. Võ Quang Tuất
Tốt nghiệp 1985-1986 1 cây Vú sữa và quà 1 cây + 7.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12A1 Khóa 2006-2009   5.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12A,B,C,D Khóa 1997-2000   20.000.000 đ
 1.  
Anh; Đặng Văn Nhiên Khóa 1994-1997   1 bức tranh +6.000.000 đ
 1.  
Tập thể học sinh Khóa 1994-1997   30.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12K Khóa 2002-2005   4.500.000 đ
 1.  
Tập thể học sinh Khóa 2000-2003   20.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12H Khóa 1998-2001   3.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12H Khóa 2002-2005   2.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12/2 Khóa 2003-2006   5.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12C Khóa 2002-2005   3.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12/1 Khóa 2005-2008   5.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12B2 Khóa 2010-2013   5.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12A Khóa 1989-1992   20.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12A Khóa 1997-2000   5.000.000 đ
 1.  
Tập thể học sinh Khóa 1999-2002   18.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12B Khóa 2002-2005   3.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12A4 Khóa 2008-2011   3.000.000 đ
 1.  
Tập thể học sinh Khóa 2001-2004   5.000.000 đ
 1.  
Kho bạc Can Lộc Can lộc   500.000 đ
 1.  
Ngân hàng Vietcombanh Can lộc   2.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12B9 Khóa 2007-2010   1.000.000 đ
 1.  
Tập thể học sinh Khóa 1985-1988   20.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12/10 Khóa 2003-2006   2.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12I Khóa 2001-2004   2.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12A2 Khóa 2006-2009   5.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12/8 Khóa 2005-2008   4.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12D Khóa 1987-1990   10.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12/4 Khóa 2003-2006   1.500.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12K Khóa 2001-2004   2.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12A Khóa 2002-2005   2.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12/12 Khóa 2003-2006   2.000.000 đ
 1.  
Anh: Lê Viết Hùng 12D Khóa 1987-1990   5.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12B14 Khóa 2010-2013   2.000.000 đ
 1.  
Tập thể học sinh Khóa 1992-1995   50.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12/10 Khóa 2004-2007   5.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12B9 Khóa 2011-2014   2.000.000 đ
 1.  
Tập thể học sinh Khóa 1989-1992   10.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12A5 Khóa 2006-2009   4.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12B Khóa 22   1.200.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12C Khóa 1987-1990   5.000.000 đ
 1.  
Anh: Tôn Đức Quý 12K Khóa 1985-1988   5.000.000 đ
 1.  
Các em: Trang, Ánh, Hiền, Hương, Hiền 12A5 ?   1.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12K Khóa 2003-2006   2.000.000 đ
 1.  
Cựu học sinh ở Hà Nội Các khóa   100.000.000 đ
 1.  
Tập thể học sinh Khóa 1984-1987   10.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12A Khóa 1998-2001   2.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12H Khóa 1984-1987   5.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12/1 Khóa 2003-2006   3.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12A Khóa 1987-1990   5.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12C Khóa 1993-1996   2.000.000 đ
 1.  
Tập thể học sinh Khóa 1986-1989   20.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12C Khóa 1999-2002   2.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12K Khóa 2003-2006   2.000.000 đ
 1.  
Tập thể học sinh Khóa 1988-1991   30.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12A Khóa 2001-2004   2.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12B7 Khóa 2006-2009   2.000.000 đ
 1.  
Chị: Giang An Khóa 1983-1986   1.000.000 đ
 1.  
Công ty Phú khánh Can Lộc   2.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12E Khóa 1993-1996   4.000.000 đ
 1.  
Anh: Nguyễn Văn Huấn 12A Khóa 1997-2000   3.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12/7 Khóa 2004-2007   2.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12B6 Khóa 2007-2010   1.000.000 đ
 1.  
Chị: Phan Tố Hoa Khóa 1988-1991   2.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12/11 Khóa 2004-2007   2.000.000 đ
 1.  
Tập thể lớp 12/12 Khóa 2004-2007   2.000.000 đ
 1.  
Hiệu Ảnh Duy lộc Can Lộc   1 tấm ảnh khổ lớn (2.000.000 đ)
  Các em 12B12:
 1. Hồ Phúc Kiệt
 2. Phạm Thị Hằng
 3. Lê Thị Hải Yến
 4. Đào Văn Đại
 5. Phan Tiến Thuận
 6. Võ Huy vận
Khóa 2010-2013   1.200.000 đ
Tất cả các Tập thể, Cá nhân ủng hộ về vật chất, tinh thần hướng tới 30 năm thành lập trường THPT Nghèn Can Lộc, Hà Tĩnh (1988-2018) được BTC cập nhật liên tục…và xin được chia sẻ theo số điên thoại 0919018495.
Xin cảm ơn! 
 

Nơi nhận:
 - BTC Lễ kỷ niêm,
 - Website nhà trường
 - Lưu: VP
Người tổng hợp
P.HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Văn Thuần
(SĐT 0919018495)

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thuần - Phó Hiệu trưởng nhà trường
Nguồn tin: Ban tổ chức
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4010 view

  Giải trí

1 photos | 3735 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2294 view

Thống kê

 • Đang truy cập: 16
 • Khách viếng thăm: 14
 • Máy chủ tìm kiếm: 2
 • Hôm nay: 778
 • Tháng hiện tại: 91607
 • Tổng lượt truy cập: 7315286

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606