Rss Feed Đăng nhập

Đảng Cộng sản Việt Nam vững tay chèo lái con đường cách mạng

Đăng lúc: Thứ tư - 31/01/2018 15:01 - Người đăng bài viết: theduc
            
        Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 là sản phẩm của sự kết hợp giữa phong trào công nhân với Chủ nghĩa xã hội. Đảng ra đời đã chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cách mạng, đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc và sự chia rẽ trong thực tiễn hoạt động của các tổ chức yêu nước trước đó. Đó là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác – Lênin đối với cách mạng Việt Nam. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khái quát “Chủ nghĩa Mác – Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”.

        Sự ra đời của Đảng đã chứng tỏ một thực tế cách mạng là giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã trưởng thành, dưới sự soi sáng của đường lối cách mạng vô sản và hoàn  toàn đủ sức lãnh đạo cách mạng. Đảng ra đời là tất yếu khách quan và là đòi hỏi cấp thiết từ lịch sử. Đảng đã trở thành hạt nhân kết nối đại đoàn kết dân tộc. Có Đảng lãnh đạo, toàn dân tộc đã đoàn kết “trên dưới một lòng” theo Đảng tiến hành cuộc cách mạng thần thánh, lập nên những chiến công hiển hách, viết nên những trang sử vàng chói lọi mà bất cứ một chính đảng nào, một dân tộc nào trên thế giới cũng mong muốn và ngưỡng mộ.
                                                   

        Sự nghiệp cách mạng của dân tộc từ khi đảng ra đời đã phát triển với những bước đi nhảy vọt, với sự lớn mạnh thần kỳ. 15 năm tuổi (kể từ năm 1930 đến 1945) với chưa đến 5 nghìn đảng viên, Đảng đã lãnh đạo toàn dân làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra một thời đại mới – thời đại Hồ Chí Minh, một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kể từ đây, tên nước Việt Nam được xuất hiện trên chính trường thế giới với tư cách là một quốc gia có chủ quyền, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ chịu ách áp bức, bóc lột “thực dân, phong kiến” thành những chủ nhân thật sự của một đất nước có chủ quyền mà tất cả các quốc gia trên thế giới phải tôn trọng.

       Với âm mưu biến Việt Nam trở thành thuộc địa của mình, Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ thay chân nhau xâm lược. Gần 30 năm kể từ ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946), Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân tộc, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua mọi khó khăn sóng gió. 9 năm kháng chiến chống Pháp, 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng luôn giữ vững vai trò là chính đảng duy nhất lãnh đạo sự nghiệp cách mạng. Nhiều chiến công lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu đã được toàn dân, toàn quân ta tiến hành dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng. Điện Biên Phủ 1954 không chỉ là sự kiện quyết định buộc Pháp phải rút lui khỏi Việt Nam thông qua việc ký Hiệp định Pari mà đó còn là chiến thắng của “lòng dân ý Đảng”. Chiến dịch Hồ Chí Minh giành thắng lợi, non sông thu về một mối, Nam – Bắc chung một nhà không chỉ là sự kiện đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của sự nghiệp cách mạng trước Đế quốc Mỹ xâm lược mà đó còn là dấu mốc khẳng định vai trò to lớn của Đảng Cộng sản đối với sự nghiệp cách mạng nước nhà.

        Sau khi đất nước thống nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kịp thời lãnh đạo toàn dân tộc tiến hành công cuộc đổi mới, mà trọng tâm của nó là xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, xây dựng cơ chế thị trường theo định hướng XHCN, mở rộng hợp tác quốc tế. Với đường lối đổi mới đúng đắn, kịp thời, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân tộc giành được những thành tựu to lớn. Trong đó, nền kinh tế đã đạt bước phát triển nhanh và ổn định; mức sống của nhân dân không ngừng được cải thiện; môi trường an ninh chính trị được giữ vững… 30 năm sau đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo dựng nên một hình ảnh Việt Nam hoàn toàn thay đổi, hình ảnh một Việt Nam phát triển, yêu chuộng hòa bình và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế đã được khẳng định.
                                 
           
                     

        Trước bối cảnh hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng và những diễn biến phức tạp nảy sinh ở khu vực và trên thế giới, đất nước ta đang đứng trước những thời cơ và vận hội to lớn nhằm tranh thủ ngoại lực, phát huy nội lực nhằm thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang đứng trước những khó khăn và thách thức to lớn của thời đại. Vì vậy, để tiếp tục giữ vững vai trò là chính đảng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội, xứng đáng là “Người chèo lái con đường cách mạng” của dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng và từng cán bộ Đảng viên.

        Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2018), là dịp để chúng ta ôn lại những trang vàng truyền thống kể từ khi ra đời, phấn đấu và trưởng thành của Đảng; tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh (vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc); tưởng nhớ hàng vạn cán bộ, đảng viên những người cộng sản trung kiên đã không tiếc máu xương, hi sinh cho sự nghiệp cách mạng, tô thắm lá cờ của Đảng, lá cờ tổ quốc 88 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xứng đáng là đại biểu trung thành cho lợi ích của toàn dân tộc Việt Nam, là hạt nhân lãnh đạo kết nối sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng và là “Người chèo lái con thuyền cách mạng” của dân tộc vượt qua mọi khó khăn, sóng gió, đưa toàn thể dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”./.

Tác giả bài viết: Ngô Đức Chính
Nguồn tin: www.nguoiconyeunuoc.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

VĂN BẢN MỚI

Số: Số 19/KH-CĐCS
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Tết Trung thu năm 2023)

Ngày BH: (22/09/2023)

Số: Quyết định phê duyệt danh mục Sách lớp 11 năm học 2022 - 2023 của trường THPT Nghèn
Tên: (danh mục Sách lớp 11 năm học 2022 - 2023)

Ngày BH: (19/06/2023)

Số: 1330/QĐ-UBND
Tên: (Phê duyệt sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10)

Ngày BH: (09/06/2023)

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4221 view

  Giải trí

1 photos | 3921 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2491 view

Thống kê

  • Đang truy cập: 28
  • Hôm nay: 2810
  • Tháng hiện tại: 13584
  • Tổng lượt truy cập: 8145455

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606