Rss Feed Đăng nhập

CÔNG ĐOÀN: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 VÀ TỔ CHỨC KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM (20/10/1930 – 20/10/2020)

Đăng lúc: Thứ ba - 13/10/2020 18:10 - Người đăng bài viết: GDCD
            CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HÀ TĨNH
     CĐ TRƯỜNG THPT NGHÈN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               Số:   19  /KH-CĐ   Can Lộc, ngày 12 tháng 10 năm  2020
 
KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH
Hoạt động tháng 10 và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020)

Căn cứ vào kế hoạch số 18/KH-CĐ ngày 06/10/2020 của Công đoàn trường THPT Nghèn về việc tổ chức các hoạt động tháng 10 và hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020);
Căn cứ vào tình hình mưa bão, BCH Công đoàn điều chỉnh một số hoạt động như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1-  Đẩy mạnh các phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, phòng chống bao lực đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt trẻ em gái.
2- Tăng cường việc tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của nữ CB, GV, NV và người lao động, nhất là đối với nữ CB, GV, NV và người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kịp thời đề xuất với lãnh đạo có kế hoạch chăm lo cụ thể.
3- Tập trung các hoạt động biểu dương, động viên những cố gắng nỗ lực của cán bộ nữ công Công đoàn kiêm phụ trách hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ. Đa dạng hóa các hoạt động VHVN, TDTT tạo khống khí vui tươi, đoàn kết trong đơn vị.
4- Các hoạt động tháng 10 và kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được tổ chức với hình thức và nội dung thiết thực, tiết kiệm.
II. NHỮNG NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:
1. Công tác chính trị tư tưởng        
 - Tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020). Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm ôn lại những truyền thống vẻ vang và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ; giúp nữ đoàn viên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của phụ nữ cũng như tinh thần đoàn kết đấu tranh vì mục tiêu bình đẳng giới và sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam.
- Tham gia đầy đủ các cuộc thi trực tuyến như: hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet đối với tất cả CBNGNLĐ và cuộc thi “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với CBNGNLĐ dưới 35 tuổi.
- Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT trong CBNGNLĐ.
- Phối hợp với Tổ công đoàn GDCD và đoàn thanh niên tổ chức dâng hương, báo công tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc nhân ngày 20/10.
- Tổ chức thực hiện tốt các Kế hoạch do Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh triển khai trong tháng 10.
2. Hoạt động phối hợp với chuyên môn
- Động viên nữ nhà giáo và người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các cuộc vận động lớn của ngành.
-  Phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt các phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Cụ thể như: Phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt; tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh văn hóa khối 12; viết SKKN, hướng dẫn học sinh NCKH thông qua cuộc thi sáng tạo KHKT dành cho học sinh và chuẩn bị thi giáo viên giỏi cấp tỉnh như bảo vệ đề án cấp tổ, cấp trường tiến tới tổ chức soạn giáo án đến dạy thử rút kinh nghiệm.
- Động viên, nhắc nhở CBNGNLĐ thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn như: Soạn giáo án và đưa lên trang gmail tổ đúng thời gian quy định; cập nhật điểm trên hệ thống Smas kịp thời các con điểm thường xuyên; thực hiện tốt giờ giấc ra vào lớp; dự giờ thăm lớp cũng như hoàn thành công tác kiểm tra toàn diện…
3. Công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho CĐV và Xây dựng công đoàn vững mạnh
- Thăm hỏi CĐV kịp thời, quan tâm sâu sát đến đời sống tinh thần của CBNGNLĐ. Tổ chức thăm hỏi, động viên nữ CBGN ốm đau, khó khăn trong cuộc sống nhân ngày 20/10.
- Quan tâm theo dõi, giám sát việc thực hiện mọi chế độ cho CBNGNLĐ đặc biệt là một số chính sách mới có hiệu lực.
- Hoàn thành việc đăng ký thi đua của tập thể công đoàn trường và tổ chức kết nạp ĐVCĐ mới chuyển về đơn vị.
 -Tiếp tục quan tâm giúp đỡ, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú đã giới thiệu cho chi bộ trong công tác phát triển Đảng.
4. Hoạt động nữ công và bình đẳng giới
4.1. Tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020).
- Nội dung: Diễn văn kỷ niệm; tổng kết hoạt động nữ công; phát biểu chúc mừng của Cấp ủy và BCH Công đoàn và các tổ chức đoàn thể.
- Thời gian: Từ 14 giờ 00 đến 15h30 ngày 19/10/2020.
- Địa điểm: văn phòng nhà trường.
- Thành phần tham gia: Đại biểu mời: Thường trực Ban đại diện Hội CMHS trường, Cấp ủy, BGH, Bí thư đoàn trường, TTCM, TTCĐ và toàn thể nữ CBGV.
4.2. Sinh hoạt CLB Người mẹ thứ hai với chủ đề “Làm bạn cùng con”.
- Thời gian: Từ 15 giờ 30 đến 16h30 ngày 19/10/2020.
- Địa điểm: văn phòng nhà trường.
- Thành phần tham gia: Đại biểu mời: Cấp ủy, BGH, Bí thư đoàn trường, TTCM, TTCĐ và toàn thể nữ CBGV; Học sinh (01 lớp).
4.3. Tổ chức chương trình Gala Dinner 20/10 với chủ đề “Phụ nữ là để yêu thương”.
- Tuyên dương phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” năm học 2019-2020 và tôn vinh các chị em tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2020.
- Trình diễn áo dài với chủ đề "Duyên giáng áo dài"; Giao lưu văn hóa, văn nghệ.
- Liên hoan ẩm thực.
- Thời gian: 17h00, ngày 19/10/2020.
- Địa điểm: Nhà hàng.
- Thành phần: Toàn thể đại biểu mời và toàn thể CBGV, CNVC nhà trường.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1- Đối với BCH Công đoàn trường
- Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn ngành về tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 10 và các hoạt động chào mừng 20/10 để xin ý kiến chỉ đạo của Cấp ủy. Dự trù kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 20/10.
- Phối hợp tốt với chuyên môn trong tổ chức phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” cũng như tổ chức các hoạt động VH, VN, TDTT và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
- Tổ chức họp BCH công đoàn và các tổ trưởng công đoàn để triển khai các hoạt động; phân công nhiệm vụ cụ thể từng đồng chí để đảm bảo các hoạt động diễn ra đúng kế hoạch.
- Tổ chức công tác tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu chào mừng các hoạt động theo kế hoạch; chuẩn bị các điều kiện của hội trường đề tổ chức lễ kỷ niệm, sinh hoạt CLB người mẹ thứ hai.
- Chuẩn bị các điều kiện bảo đảm như: Giấy mời; kinh phí trao thưởng; hoa tươi chúc mừng; nước uống; khăn trải bàn…để các hoạt động diễn ra theo chương trình.
2. Đối với Ban nữ công
- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020), cụ thể:
- Xây dựng kế hoạch cho Hội nghị nữ công: Báo cáo tổng kết, triển khai kế hoạch năm học 2020 – 2021; tổ chức bình xét “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” trong nữ CNVC-LĐ.
- Xây dựng kế hoạch, nội dung về rình diễn áo dài với chủ đề "Tự hào áo dài Việt" và sinh hoạt Câu lạc bộ “Người mẹ tthứ hai” cụ thể; phân công cán bộ nữ công, các nữ đoàn viên chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho nội dung sinh hoạt CLB.
- Tuyên truyền, kêu gọi nữ CBNGNLĐ tham gia tích cực chào mừng ngày 20/10.
- Lập danh sách đề nghị Công đoàn thăm hỏi, động viên nữ CBGN ốm đau, khó khăn trong cuộc sống nhân ngày 20/10.
- Xây dựng kế hoạch bổ sung các hoạt động chào mừng 20/10 của CĐGD khi có kế hoạch;
- Nắm số lượng CBNGNLĐ không tham gia liên hoan; phối hợp với Tổ hành chính để thuê nhà hàng, đặt mâm bảo đảm đủ, an toàn thực phẩm.
3. Đối với các đồng chí tổ trưởng công đoàn
- Triển khai kế hoạch hoạt động tháng 10 của BCH công đoàn và Kế hoạch của Ban nữ cống đến 100% CBNGNLĐ của tổ công đoàn mình phụ trách.
- Lập danh sách ĐVCĐ của tổ CĐ về đăng ký đi dã ngoại nộp cho BNC trước ngày 13/10/2020; giao nhiệm vụ, đôn đốc, kiểm tra các nội dung của Ban nữ công giao trách nhiệm(nếu có) chuẩn bị cho Hội nghị nữ công và sinh hoạt CLB người mẹ thứ hai.
Trên đây là kế hoạch tháng 10 và kế hoạch tổ chức các hoạt động trọng tâm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020).

Nơi nhận:
- CĐGD Hà Tĩnh (để b/cáo);
- Cấp ủy, BGH (để b/cáo);
- Ủy viên BCH, các TTCĐ (để thực hiện);
- Ủy viên BNC (để thực hiện);
- Các TTCM (để phối hợp);
- Đoàn thanh niên (để phối hợp);
- Lưu VP. 
  TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
Đã ký 
 
   Tôn Đức Hưng
 
 

Tác giả bài viết: Tôn Đức Hưng - CTCĐ
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

VĂN BẢN MỚI

Số: Số 19/KH-CĐCS
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Tết Trung thu năm 2023)

Ngày BH: (22/09/2023)

Số: Quyết định phê duyệt danh mục Sách lớp 11 năm học 2022 - 2023 của trường THPT Nghèn
Tên: (danh mục Sách lớp 11 năm học 2022 - 2023)

Ngày BH: (19/06/2023)

Số: 1330/QĐ-UBND
Tên: (Phê duyệt sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10)

Ngày BH: (09/06/2023)

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4214 view

  Giải trí

1 photos | 3917 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2486 view

Thống kê

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 1752
  • Tháng hiện tại: 135336
  • Tổng lượt truy cập: 8128145

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606