Rss Feed Đăng nhập

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM HỌC 2019 - 2020

Đăng lúc: Thứ sáu - 22/05/2020 14:59 - Người đăng bài viết: Võ Đức Ân
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020; Kế hoạch 1467/SGDĐT-CTTT, ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT trong nhà trường năm học 2019 -2020; Kế hoạch 48/KH-THPTN về việc triển khai thực hiện công tác giáo dục An toàn giao thông năm học 2019-2020 của trường THPT Nghèn, ngày 10 tháng 10 năm 2019; Kế hoạch Số: 742/SGDĐT-CTTT, ngày 13 tháng 05 năm 2020 của SGD&ĐT Hà Tĩnh về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong học sinh. Nhà trường xây dựng kế hoạch, tiếp tục triển khai công tác giáo dục ATGT như sau:
Tải về:
1. thpt_nghen_kh_atgt_giai_doan_2_1.doc
2. thpt_nghen_ban_cam_ket_cua_cbgvnv.doc
3. thpt_nghen_ban_cam_ket_phu_huynh_va_nha_truong.docx

SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT NGHÈN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do – Hạnh Phú
          Số:  20  /KH- THPTN                    Can Lộc, ngày  20  tháng  05  năm 2020
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện công tác Giáo dục An toàn giao thông
Năm 2019 - 2020
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020;  Kế hoạch 1467/SGDĐT-CTTT, ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT trong nhà trường năm học 2019 -2020; Kế hoạch 48/KH-THPTN về việc triển khai thực hiện công tác giáo dục An toàn giao thông năm học 2019-2020 của trường THPT Nghèn, ngày 10 tháng 10 năm 2019;  Kế hoạch Số: 742/SGDĐT-CTTT, ngày 13 tháng 05 năm 2020 của SGD&ĐT Hà Tĩnh về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong học sinh. Nhà trường xây dựng kế hoạch, tiếp tục triển khai công tác giáo dục ATGT như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Giúp Cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh nhận thức, ý thức ngày càng cao về trách nhiệm của mình trong giảng dạy, học tập, thực hiện các quy định và pháp luật về ATGT, văn hóa giáo thông khi tham gia giao thông.
2. Yêu cầu:
- Tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh đều phải học tập luật an toàn giáo thông, thực hiện đúng các quy định, văn bản và luât an toàn giao thông.
- Ban an toàn giao thông nhà trường phối hợp với hội CMHS, cơ quan liện quan, nghiên cứu các văn bản để triển khai tốt công tác ATGT trường học năm học 2019-2020.
II. NỘI DUNG:
1. Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh; tập trung cảnh báo những lỗi, hành vi vi phạm nguy hiểm như: điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, đi hàng 2 hàng 3, chở quá số người quy định,…
2. Tiếp tục tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh ký cam kết thực hiện các quy định về đảm bảo trật tự ATGT.
3. Tiếp tục đưa nội dung chấp hành pháp luật về trật tự ATGT vào nội quy nhà trường và coi đó là nội dung quan trọng trong xếp loại hạnh kiểm học sinh; căn cứ thông tin, hình ảnh vi phạm do các cơ quan chức năng cung cấp, có biện pháp xử lý nghiêm những học sinh vi phạm, xử lý kỷ luật đối với học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi.
4. Phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ học sinh tuyên truyền và tổ chức cho 100% cha mẹ học sinh ký cam kết thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, không chở quá số người theo quy định; không điều khiển mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe; cam kết tuyệt đối không giao xe mô tô cho con, em sử dụng khi chưa đáp ứng đủ các quy định.
       III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
           Ban an toàn giao thông nhà trường tổ chức thực hiện công tác ATGT trong thời gian tới với các nội dung cụ thể như sau:
+ Tiếp tục tổ chức tuyên truyền tập trung cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường về Luật ATGT và các quy định của pháp luật về ATGT;
          + Tổ chức dạy 2 tiết ATGT trong giờ chính khóa (theo kế hoạch số: 48/KH-ATGT);
          + Tổ chức tuyên truyền  lồng ghép trong các giờ sinh hoạt 15’ đầu buổi, sinh hoạt lớp cuối tuần, chào cờ đầu tuần, chào cờ đầu tháng, các ngày lễ, các buổi ngoại khóa, các chuyên đề; ...
          + Tiếp tục triển khai các nội dung tuyên truyền ATGT trên Website cuả nhà trường, trên các trang mạng của lớp, của Đoàn , …
          + Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội Xung kích tình nguyện trong xây dựng cổng trường An toàn giao thông, đảm bảo giải tỏa ùn tắc và an toàn cổng trường.
          + Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban giám hiệu, Ban ATGT nhà trường trong việc chấp hành ATGT của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.
          +  Phối kết hợp với Công an xử lý vi phạm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh (nếu có); Tất cả các trường hợp vi phạm ngoài xử lý của các cơ quan chức năng đều được đưa vào đánh gia thi đua (đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên) và xếp loại hạnh kiểm (đối với học sinh).
IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:
Báo cáo tổng kết cuối kỳ, cuối năm theo lịch của Sở; báo cáo bằng bảng tính online Google sheet vào ngày 25 hàng tháng. 
Trên đây là kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo trật tự  ATGT trường THPT Nghèn 2019-2020 theo tinh thần chỉ đạo của công văn Số: 742/SGDĐT-CTTT, ngày 13 tháng 05 năm 2020 của SGD&ĐT Hà Tĩnh.   
                              
Nơi nhận:
        - Sở GD&ĐT ( B/cáo);
        - Ban ATGT nhà trường (Thực hiện);
         - Lưu: VP.
P.HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
Phan Quyết Thắng

 

Tác giả bài viết: admin
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

VĂN BẢN MỚI

Số: Số 19/KH-CĐCS
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Tết Trung thu năm 2023)

Ngày BH: (22/09/2023)

Số: Quyết định phê duyệt danh mục Sách lớp 11 năm học 2022 - 2023 của trường THPT Nghèn
Tên: (danh mục Sách lớp 11 năm học 2022 - 2023)

Ngày BH: (19/06/2023)

Số: 1330/QĐ-UBND
Tên: (Phê duyệt sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10)

Ngày BH: (09/06/2023)

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4214 view

  Giải trí

1 photos | 3917 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2486 view

Thống kê

  • Đang truy cập: 13
  • Khách viếng thăm: 12
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1930
  • Tháng hiện tại: 135514
  • Tổng lượt truy cập: 8128323

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606