Rss Feed Đăng nhập

KẾ HOẠCH TUẦN TỪ NGÀY 08 ĐẾN 13 THÁNG 6 NĂM 2020

Đăng lúc: Chủ nhật - 07/06/2020 19:24 - Người đăng bài viết: Võ Đức Ân
KẾ HOẠCH
TRƯỜNG THPT NGHÈN
THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH TUẦN TỪ NGÀY 08 ĐẾN NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2020

 
Tải về: thpt_nghen_ke_hoach_tuan_08_13_06_2020.docx
Tải về: thpt_nghen_ke_hoach_tuan_08_13_06_2020.pdf
NỘI DUNG
 
SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH 
TRƯỜNG THPT NGHÈN  
                                              
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Can Lộc, ngày 06 tháng 6 năm 2020
 
 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 17
(Từ ngày 08 đến ngày 13 tháng 6 năm 2020)
           
A. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:
I. Công tác chính trị, tư tưởng; giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống; giáo dục kỹ năng sống:
1. Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
2. Triển khai công văn Số: 909 /SGDĐT-VP, ngày 04 tháng 6 năm 2020 của SGD&ĐT Hà Tĩnh về việc hướng dẫn khai thác tài liệu trực tuyến theo hướng dẫn của Công văn số 60/TTLTLS-TTCL, ngày 14/5/2020 của Sở Nội vụ.
3. Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục pháp luật, tiếp tục triển khai các nội dung của Kế hoạch Số: 742/SGDĐT-CTTT, ngày 13 tháng 05 năm 2020 của SGD&ĐT Hà Tĩnh về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong học sinh.
4. Thực hiện các nội dung về triển khai “Tháng hành động vì trẻ em năm 2020” theo hướng dẫn của công văn Số: 842/SGDĐT-CTTT, ngày 27 tháng 05 năm 2020 của SGD&ĐT Hà Tĩnh.
5. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 theo công văn Số: 837/SGDĐT-VP, ngày 26 tháng 05 năm 2020 của SGD&ĐT Hà Tĩnh.
6. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục và thực hiện các giải pháp phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh dịp hè 2020 theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT Hà Tĩnh tại công văn Số: 833/SGDĐT-CTTT, ngày 26 tháng 05 năm 2020.
7. Triển khai công văn Số: 910 /SGDĐT-VP ngày 04 tháng 6 năm 2020 của SGD&ĐT Hà Tĩnh V/v thực hiện Kế hoạch số 244-KH/TU ngày 21/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai,
II. Công tác phòng chống dịch bệnh:
Tiếp tục thực hiện công văn Số: 1583/BGDĐT-GDTC ngày 07/5/2020 của  Bộ Giáo dục Đào Tạo và công văn Số: 636/SGDĐT-CTTT ngày 24/4/2020 của Sở GD-ĐT Hà tĩnh về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong triển khai dạy học.
III. Trển khai các công tác: Chuyên môn; xây dựng cơ sở vật chất, lao động, vệ sinh, trực tuần, tài chính.
B. CÁC KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
I. Công tác chuyên môn:
1. Công tác dạy & học chính khóa:
a, Thời khóa biểu : Áp dụng TKB học kỳ II lần 8 (đã thực hiện từ ngày 25/5/2020).
b,  Thời gian Dạy và Học: Triển khai dạy và học từ thứ 2 đến thứ 7.
c, Hoàn thành chương trình và kiểm tra học kỳ II (Khối 10, khối 11 và các môn mà học sinh khối 12 không thi tốt nghiệp)
2. Công tác dạy và học phụ đạo, bồi dưỡng:
Ôn tập, củng cố cho học sinh khối 12.
II. Tham gia các cuộc thi:
1. Tiếp tục tham gia tốt cuộc thi: “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”.
2. Tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh Quốc Gia (Tổ Ngoại ngữ và Đoàn trường phối hợp triển khai)
III. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, lao động, vệ sinh:
1.  Triển khai tiếp việc xây cầu thang nối 2 nhà học 3 tầng, sân thể dục.
2. Triển khai công tác vệ sinh, trực tuần, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh theo kế hoạch. Lớp trực tuần 10A3.
3. Rà soát, bổ sung kịp thời CSVC, Thiết bị phòng chống dịch bệnh.
4. Triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai, phòng chống hỏa hoạn của nhà trường.
IV. Công tác tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp:
  1. Rà soát, thu nạp các loại hồ sơ chuẩn bị cho kỳ thi TN THPT.
  2. Triển khai công tác tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khối 12.
  3. Triển khai các cuộc thi thử trực tuyến cho khối 12 (Các môn đã triển khai thi: thực hiện theo kế hoạch của Sở; môn thi sắp triển khai trong thời gian tới: môn Toán- 13h00 ngày 08/6/2020)
V. Dự kiến lịch công tác:
Thứ/ngày Buổi sáng Buổi chiều
2 (08/6) - Tiết 1: Chào cờ đầu tuần
- Tiết 2;3;4 : D&H CK theo TKB
- Họp hội đồng từ 14h00’
3 (09/6) D&H CK theo TKB - D&H: Củng cố, Ôn tập khối 12
4 (10/6) D&H CK theo TKB - D&H: Củng cố, Ôn tập khối 12
5 (11/6) D&H CK theo TKB - D&H: Củng cố, Ôn tập khối 12
6 (12/6) D&H CK theo TKB - D&H: Củng cố, Ôn tập khối 12
7 (13/6) D&H CK theo TKB - D&H: Củng cố, Ôn tập khối 12
CN (14/6)    
 
 
Nơi nhận:
- BGH; Tổ, GV (Thực hiện);
- CĐ, Đoàn TN (Phối hợp thực hiện)
- Lưu: VP
 
P.HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Phan Quyết Thắng
 
 
 
 

Tác giả bài viết: admin
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (27/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (02/02/2018)

Số: Số: 28/QĐ-THPTN
Tên: (Quyết định thành lập BCĐ viết Kỷ yếu, hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường THPT Nghèn 1988-2018)

Ngày BH: (20/05/2017)

Số: Số: 29/QĐ-THPTN
Tên: (Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng truyền thống, hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường THPT Nghèn 1988-2018)

Ngày BH: (20/05/2017)

Số: QUY ĐỊNH Về đạo đức nhà giáo- Số: 16/2008/QĐ-BGDĐT
Tên: (QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo)

Ngày BH: (16/04/2008)

Số: /QĐ-THPTN
Tên: (Quy tắc ứng xử trường THPT Nghèn)

Ngày BH: (06/03/2017)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 2073 view

  Giải trí

1 photos | 1915 view

  Kỷ yếu

0 photos | 736 view

Thống kê

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 482
  • Tháng hiện tại: 52939
  • Tổng lượt truy cập: 3199793

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606