Rss Feed Đăng nhập

KẾ HOẠCH TUẦN TỪ NGÀY 18 ĐẾN NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2020

Đăng lúc: Chủ nhật - 17/05/2020 16:27 - Người đăng bài viết: Võ Đức Ân
Kế hoạch tuần...
TRƯỜNG THPT NGHÈN
THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH TUẦN TỪ NGÀY 18 ĐẾN NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2020

 
Tải về: thpt_nghen_ke_hoach_tuan_18_24_05_2020.pdf
Tải về: thpt_nghen_ke_hoach_tuan_18_24_05_2020.doc

Nội dung

 
           SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGHÈN                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       Số:      /KH-THPN                                          Can Lộc, ngày 16  tháng 5 năm 2020
 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14  
Từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 5 năm 2020
         
A. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:
I. Công tác chính trị, tư tưởng; giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống:
- Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
- Ổn định kỷ cương, nề nếp trong công tác quản lý, phục vụ, giảng dạy và học tập của nhà trường.
II. Công tác phòng chống dịch bệnh:
Tiếp tục thực hiện công văn Số: 1583/BGDĐT-GDTC ngày 07/5/2020 của  Bộ Giáo dục Đào Tạo và công văn Số: 706/SGDĐT-CTTT ngày 08/5/2020 của Sở Giáo dục - Đào tạo Hà tĩnh về việc thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 trong trường học.
III. Trển khai các công tác: chuyên môn; thi đua; xây dựng cơ sở vật chất, lao động, vệ sinh, trực tuần, hội phụ huynh.
B. CÁC KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
I. Công tác chuyên môn:
1. Công tác dạy & học chính khóa:
1.1. Thời khóa biểu: Áp dụng thời khóa biểu học kỳ II lần 7 (đã thực hiện từ ngày 10/5/2020).
1.2. Thời gian Dạy và Học: (Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7)
+ Thời gian dạy-học các tiết và hiệu lệnh:
Tiết Từ Đến Hiệu lệnh
SH 15’ 6h45’ 7h00’ Chuông
1 7h00’ 7h45’ Chuông
2 7 h50’ 8h35’ Chuông
3 8h45’ 9h30’ Chuông
4 9h35’ 10h20’ Chuông
 
 
Lưu ý: Sáng 17/5/2020 Tiết chào cờ đầu tuần triển khai nội dung theo đơn vị lớp; Hội ý GVCN từ 6h45’.
2. Công tác dạy thêm, học thêm:
2.1. Nội dung dạy học: Ôn tập, củng cố  kiến thức phần học trực tuyến và ôn tập cuối năm (Các tổ chuyên môn xây dựng và thống nhất chương trình)
2.2. Các môn học:
- K12: Bố trí môn học và TKB theo nguyện vọng (đã rà soát, điều chỉnh).
- K11 & K10: Bố trí môn học theo nguyện vọng (đã đăng ký đầu năm).
2.3. Lịch học:  Thực hiện theo TKB.
2.4. Thời gian dạy-học các tiết và hiệu lệnh:
Tiết Từ Đến Hiệu lệnh
1 14h30’ 15h15’ Chuông
2 15 h25’ 16h10’ Chuông
3 16 h20’ 17h05’ Chuông
 
3. Công tác dạy thực hành quân sự khối 10:
Thực hiện theo KH THQS vào các buổi chiều từ thứ 3 (18/5/2020) đến thứ 5 (20/5/2020).
4.  Công tác quản lý:
4.1. Công tác quản lý nề nếp dạy và học:
- BGH phân công theo dõi, kiểm tra các hoạt động của nhà trường, chú trọng các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh.
- GV trực thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời các nội dung kiểm tra của công tác trực.
- Đoàn trường triển khai kế hoạch công tác Đoàn, công tác thi đua; theo dõi công tác trực nhật, vệ sinh, tu bổ, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh. 
4.2 Công tác quản lý của giáo viên chủ nhệm: Tăng cường công tác quản lý, giáo dục học sinh trong chấp hành pháp luật, chấp hành nội quy, nề nếp, chú trọng các nội dung:
- Kiểm tra việc Chấp hành luật An toàn giao thông (Đội mũ bảo hiểm; sử dụng xe máy, gửi xe, sắp xếp xe) của học sinh lớp CN. Xử lý nghiêm nếu vi phạm.
- Kiểm tra việc chấp hành quy định trang phục khi đến trường (áo quần, dày dép); thực hiện nghiêm quy định thi đua gắn với đánh giá Hạnh kiểm.
- Kiểm tra việc thực hiện nội quy, nề nếp học tập. Phổ biến, quán triệt đầy đủ và yêu cầu học sinh của lớp thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh cũng như xử lý tình huống khi có học sinh có biểu hiện nghi nhiễm dịch bệnh Covid-19.
4.3 Công tác quản lý của giáo viên bộ môn:
+ Quản lý học sinh nghiêm túc trong giờ dạy.
+ Theo dõi tình hình sức khỏe học sinh trong giờ dạy, xử lý các bước đúng quy định và kịp thời báo cáo với nhà trường các trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm dịch bệnh Covid-19.
II. Công tác thi đua:
1. Tiếp tục tổ chức tốt việc tham gia các cuộc thi : cuộc thi “90 năm ngành tuyên giáo”; cuộc thi “Phòng, tránh bom mìn do chiến tranh Việt Nam để lại” ....
2. Thống nhất việc điều chỉnh nội dung đánh giá thi đua năm học 2019-2020.
III. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, lao động, vệ sinh:
1. Triển khai rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ mới giai đoạn 2021-2025.
2.  Triển khai tiếp việc xây cầu thang nối 2 nhà học 3 tầng. Sớm hoàn thiện hồ sơ để triển khai xây dựng phần lõi sân thể dục.
3. Triển khai công tác vệ sinh, trực tuần, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh theo kế hoạch. Lớp trực tuần 11A14.
4. Rà soát, bổ sung kịp thời CSVC, Thiết bị phục vụ dạy học và phòng chống dịch bệnh.
IV. Công tác hội Phụ huynh, công tác tuyển sinh:
1. Họp đại diện hội phụ huynh các lớp (Thời gian: 7h00’ ngày 24/5/2020; Địa điểm: VP nhà trường; Thành phần: BGH, GVCN, Thường trực hội phụ huynh nhà trường, Đại diện chi hội phụ huynh các lớp)  
  1.  Rà soát, thu nạp các loại hồ sơ chuẩn bị cho kỳ thi TN THPT QG.
  2. Thông báo, triển khai công tác tuyển sinh một số trường Công An, Quân sự, Kiểm sát, Du học ...
  3. Triển khai các cuộc thi thử trực tuyến cho khối 12 (Theo kế hoạch của sở)
V. Dự kiến lịch công tác:
Thứ/ngày Buổi sáng Buổi chiều
2 (18/5) - Tiết 1: Chào cờ đầu tuần (Theo đơn vị lớp)
- Tiết 2;3;4 : D&H theo TKB
- Họp HĐ từ 14h00’
3 (19/5) D&H theo TKB - D&H 12+11+ THQS 10
4 (20/5) D&H theo TKB - D&H 12+11+ THQS 10
5 (21/5) D&H theo TKB - D&H 12+11+ THQS 10
6 (22/5) D&H theo TKB - D&H 12+11+10
7 (23/5) D&H theo TKB - D&H 12+11+10
CN (24/5) Họp Đại diện Phụ huynh các lớp  
 
 
Nơi nhận:
- BGH; TTCM, GV ( Thực hiện);
- Công đoàn, Đoàn TN (Thực hiện)
- Lưu: VP
 
P.HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
 
 
Phan Quyết Thắng
 
 

 
 
 

Tác giả bài viết: admin
Từ khóa:

kế hoạch

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

VĂN BẢN MỚI

Số: Số 19/KH-CĐCS
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Tết Trung thu năm 2023)

Ngày BH: (22/09/2023)

Số: Quyết định phê duyệt danh mục Sách lớp 11 năm học 2022 - 2023 của trường THPT Nghèn
Tên: (danh mục Sách lớp 11 năm học 2022 - 2023)

Ngày BH: (19/06/2023)

Số: 1330/QĐ-UBND
Tên: (Phê duyệt sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10)

Ngày BH: (09/06/2023)

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4221 view

  Giải trí

1 photos | 3921 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2492 view

Thống kê

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 3013
  • Tháng hiện tại: 13787
  • Tổng lượt truy cập: 8145658

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606