Rss Feed Đăng nhập

KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc”

Đăng lúc: Thứ bảy - 07/04/2018 08:10 - Người đăng bài viết: GDCD

 
          Thực hiện Kế hoạch số 12 KH/LN về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc” giữa Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Viễn thông hà Tĩnh. Nhằm thiết thực đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018); thực hiện sự chỉ đạo của Cấp ủy, Ban giám hiệu nhà trường, Đoàn trường xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc”, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong học sinh và nhân dân về tầm vóc lịch sử và ý nghĩa to lớn của Chiến thắng Đồng Lộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; sự cống hiến, hy sinh của các lực lượng và nhân dân, đặc biệt là tấm gương anh dũng của 10 Nữ liệt sỹ Thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.
- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, học sinh; tạo động lực, đam mê học lịch sử; khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong học tập, rèn luyện, phấn đấu để tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.
2. Yêu cầu
Cuộc thi phải đảm bảo 100% ĐVTN tham gia, tạo sức lan tỏa, hấp dẫn, có hiệu quả. Tạo được hiệu ứng tuyên truyền rộng rãi về kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc.
II. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1. Tên gọi cuộc thi: “Tìm hiểu 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc
2. Đối tượng dự thi: Tất của ĐVTN học sinh của nhà trường.
III. NỘI DUNG CUỘC THI
- Kiến thức về lịch sử, văn hóa Hà Tĩnh.
- Kiến thức lịch sử và ý nghĩa to lớn của Chiến thắng Đồng Lộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
IV. THỜI GIAN, HÌNH THỨC THI
1. Thời gian
Diễn ra trong 05 tuần thi, từ ngày 10/4/2018 đến hết ngày 13/5/2018. Tuần thi bắt đầu từ 08h00 ngày thứ hai (tuần đầu tiên bắt đầu vào 08h00 ngày 10/4/2018), kết thúc vào 24h00 ngày thứ bảy hàng tuần.
Tổng kết và trao giải: Dự kiến ngày 19/5/2018.
2. Hình thức thi: Thi bằng hình thức trực tuyến
Thí sinh truy cập vào địa chỉ 50namdongloc.tinhdoanhatinh.vn và tiến hành đăng nhập theo tài khoản do Ban tổ chức cung cấp, yêu cầu phải sử dụng đúng tài khoản của mình để tham gia dự thi. Mỗi thí sinh chỉ được sử dụng một tài khoản duy nhất. Tài khoản hợp lệ là tài khoản đăng ký chính xác, cụ thể các thông tin cá nhân gắn với chủ tài khoản (thí sinh). Mỗi tài khoản được dự thi 01 lần/tuần (Không tiết lộ thông tin tài khoản thi cho người khác đăng nhập đến lúc kết thúc Cuộc thi)
Căn cứ để xếp hạng và trao giải trong tuần dựa vào điểm số và phần dự đoán kết quả thí sinh trả lời đúng và tốc độ làm bài thi. Kết quả mỗi tuần thi được công bố vào 10h00 ngày thứ 3 tuần sau đó.
Mỗi lần tham dự, thí sinh tham gia trả lời 10 câu hỏi kiến thức và 01 phần dự đoán có bao nhiêu thí sinh trả lời đúng các câu hỏi.
V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Cấp tỉnh.
* Giải thưởng cá nhân
Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao giải thưởng cho các thí sinh nằm trong nhóm điểm số cao nhất, có phần dự đoán chính xác nhất và tốc độ làm bài thi nhanh nhất theo từng tuần. Phần thưởng gồm giấy chứng nhận và tiền thưởng. Kết quả thi mỗi tuần được công bố vào lúc 10 giờ 00 ngày thứ 3 tuần sau đó.
* Giải thưởng dành cho tập thể trường
Sau 05 tuần thi Ban Tổ chức căn cứ vào kết quả triển khai Cuộc thi để trao thưởng cho các tập thể trường học tổ chức tốt Cuộc thi.
2. Giải thưởng cấp trường.
Đoàn trường sẽ tổng kết trao thưởng theo từng tuần, cụ thể:
* Giải thưởng cá nhân:
- Giải thưởng từng tuần: 01 giải nhất; 01 giải nhì; 01 giải ba.
- Giải thưởng 5 tuần thi: 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba.
* Giải thưởng dành cho tập thể trường
 Trao giải hàng tuần cho tập thể có số ĐVTN tham gia thi nhiều nhất(Đoàn trường sẽ căn cứ vào số ĐVTN có kết quả điểm cao nhất, thời gian nhanh nhất để xét giải cho tập thể)
V. CÔNG TÁC THI ĐUA VÀ TÍNH ĐIỂM THƯỞNG.
- Đoàn trường sẽ tính điểm thi đua hàng tuần: Cộng điểm thưởng cho tập thể lớp tham gia đầy đủ 100% và trừ điểm thi đua nếu không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ cụ thể:
- Mỗi tuần ĐVTN học sinh các lớp tham gia đầy đủ 100%: Cộng(+) 1 điểm.
- ĐVTN học sinh các chi đoàn tham gia đầy đủ 100% của 5 tuần thi: Cộng(+) 5 điểm thưởng.
- Nếu chi đoàn nào không tham gia thì sẽ bị trừ 3 điểm thi đua của tuần đó(điểm trừ bằng giờ B.
- Ngoài tính điểm thưởng và trừ điểm thi đua còn đưa vào tiêu chí để đánh giá xếp loại hạnh kiểm học kỳ 2; xem xét việc xếp loại ĐV, TN cuối năm của đoàn trường.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đoàn trường.
- Phối hợp với đồng chí Võ Đức Ân – cán bộ Tin học của nhà trường trong công tác triển khai, nhập dữ liệu, cấp tài khoản dự thi , xử lí kết quả thi hàng tuần và tổng hợp số lượng ĐVTN học sinh thma gia thi hàng tuần và cả đợt.
- Phối hợp với Tổ Lịch Sử trong việc tổ chức cuộc thi đặc biệt các em học sinh giỏi môn Lịc Sử.
- Thành lập Ban Tổ chức, Ban chỉ đạo cuộc thi cấp trường.
- Lập dự trù kinh phí triển khai Cuộc thi, tổ chức tổng kết, trao giải hàng tuần và cả đợt.
2. Đối với các Chi đoàn, lớp.
- Các đồng chí GVCN, Bí thư chi đoàn, lớp trưởng triển khai cuộc thi đến 100% ĐVTN học sinh trong chi đoàn – lớp về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi.
- Lập danh sách ĐVTN học sinh tham gia thi hàng tuần về văn phòng đoàn trường chậm nhất vào sáng thứ 7 hàng tuần.
- Đảm bảo 100% ĐVTN học sinh thma gia.
           Đây là cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong học sinh và nhân dân về tầm vóc lịch sử và ý nghĩa to lớn của Chiến thắng Đồng Lộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; sự cống hiến, hy sinh của các lực lượng và nhân dân, đặc biệt là tấm gương anh dũng của 10 Nữ liệt sỹ Thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc. Cuộc thi trên mạng dễ thi đối với học sinh THPT(có thể trên máy tính hoặc điện thoại thông minh -  Smartphone ; thời gian làm bài thi nhanh(10 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán).           
          Kính đề nghị GVCN quan tâm, triển khai cuộc thi đến các em học sinh; kiểm tra, đôn đốc việc tham gia làm bài của các em. Cuộc thi được đoàn trường đưa vào tiêu chí thi đua hàng tuần và tháng.
          Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc”, đề nghị các BCH các chi đoàn, Ban cán sự các lớp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.
 
Nơi nhận:
- Huyện đoàn Can lộc;
- Cấp ủy, ban giám hiệu;
- GVCN các lớp;
- Bí thư, lớp trưởng;
- Lưu.  
TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ
(Đã ký)
 
 
 
 
Tôn Đức Hưng
 
 
 
Tác giả bài viết: Tôn Đức Hưng - Bí thư đoàn trường
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

VĂN BẢN MỚI

Số: Quyết định phê duyệt danh mục Sách lớp 11 năm học 2022 - 2023 của trường THPT Nghèn
Tên: (danh mục Sách lớp 11 năm học 2022 - 2023)

Ngày BH: (19/06/2023)

Số: 1330/QĐ-UBND
Tên: (Phê duyệt sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10)

Ngày BH: (09/06/2023)

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4208 view

  Giải trí

1 photos | 3911 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2483 view

Thống kê

  • Đang truy cập: 19
  • Khách viếng thăm: 18
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 3908
  • Tháng hiện tại: 90792
  • Tổng lượt truy cập: 8083601

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606