Rss Feed Đăng nhập

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng 4 năm 2018 và hướng tới kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam(30/4/1975 – 30/4/2018)

Đăng lúc: Thứ bảy - 07/04/2018 12:20 - Người đăng bài viết: GDCD
HUYỆNĐOÀN CAN LỘC
ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGHÈN
***
Số       KH/ĐTN
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
 
Can Lộc, ngày 04 tháng 4 năm 2018
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động tháng 4 năm 2018 và hướng tới kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam(30/4/1975 – 30/4/2018)
 
            Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên khóa 30 nhiệm kỳ 2017 - 2018 và tình hình thực tế công tác đoàn và phong trào thanh niên của trường THPT Nghèn; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018); hướng tới kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc, Cầu Nhe và Làng K130; hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường THPT Nghèn(1988 – 2018). Đoàn trường THPT Nghèn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng 4năm 2018 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Khẳng định vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; là bài học sâu sắc về ý chí độc lập tự chủ, tự lực tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc ta.
- Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc, khẳng định sự kiên định con đường XHCN của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân ta.
- Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong học sinh và nhân dân về tầm vóc lịch sử và ý nghĩa to lớn của Chiến thắng Đồng Lộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; sự cống hiến, hy sinh của các lực lượng và nhân dân, đặc biệt là tấm gương anh dũng của 10 Nữ liệt sỹ Thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc, Cầu Nhe.
- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong ĐVTN học sinh.
- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, học sinh; tạo động lực, đam mê học lịch sử; khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong học tập, rèn luyện, phấn đấu để tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.
- Khơi dậy những tình cảm tốt đẹp đối với mái trường, thầy cô và bè bạn, góp phần giáo dục đạo đức, tình cảm học sinh trường THPT Nghèn. 
 2. Yêu cầu
  Các hoạt động tháng 4 phải được triển khai sâu rộng đến ĐVTN học sinh và tổ chức tốt, hiệu quả và có tính giáo dục cao.     
 II. NỘI DUNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
 1. Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan
 1.1. Nội dung tuyên truyền
 - Tổ chức tuyên truyền sâu rộng nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của Đảng và Dân tộc; bồi dưỡng, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; góp phần củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
 - Khẳng định mục đích, ý nghĩa lịch sử trọng đại của Ngày Chiến thắng 30/4/1975, chiến thắng Đồng Lộc…những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.
1.2. Hình thức tuyên truyền
 - Trên các phương tiện thông tin đại chúng: Trang Thông tin điện tử trường.
- Trang trí tuyên truyền cổ động trực quan ở cổng trường, lắp đặt, thay mới nội dung hệ thống pa nô, áp phích, treo băng rôn khẩu hiệu; tổ chức sinh hoạt chính trị, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm.
 2. Nội dung tổ chức các hoạt động.
 2.1 Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ATGT.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục việc thực hiện luật ATGT trong ĐVTN học sinh theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
- Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm học sinh vi phạm. Tiếp tục áp dụng hình thức chụp ảnh, quay video học sinh vi phạm giao thông như: không đội mũ BH, đi xe máy, vượt đèn đỏ, dàn hàng…theo các tuyến đường: Tỉnh lộ 6 về hướng Khánh Lộc(đ/c Viết Hải); hướng Bắc – Hạ vàng(đ/c Lê Định); hướng Nam và Xuân Lộc(đ/c Bùi Dao); TT thị trấn(đ/c Tôn Hưng).
- Đợt cao điểm ra quân của Tỉnh: từ 9/4/2018 đến 15/5/2018 bằng hình thức chụp ảnh và quay video.
 - Đưa vào tiêu chí thi đua của lớp, hạ hạnh kiểm kỳ 2; kỷ luật đoàn nếu có vi phạm.
2.2. Công tác bảo đảm kỷ cương nề nếp, an ninh trường học trong những tháng cuối năm học.
- Tăng cường công tác kiểm tra nề nếp cuối năm như: Bỏ giờ, chậm giờ, trang phục, phù hiệu, việc gửi xe ngoài trường.
- Nghiêm cấm việc học sinh tổ chức tham quan, dã ngoại mang tính tập trung, tổ chức liên hoan mặn dưới mọi hình thức nhất là khối 12. Cá nhân nào đứng ra tổ chức nếu có vấn đề gì phải chịu trách nhiệm trước nhà trường và pháp luật.
 - Việc chụp kỷ yếu của khối 12 đoàn trường khuyến khích các em chụp tại trường nếu có: sân trường, lớp học để bảo đảm an toàn, tiết kiệm tiền bạc và thời gian để học tập. Khuyến khích các lớp tổ chức liên hoan nhẹ bằng hoa quả, nước ngọt tại lớp học trong nhà trường. Cá nhân nào đứng ra tổ chức nếu có vấn đề gì phải chịu trách nhiệm trước nhà trường và pháp luật.
2.3 Cuộc thi: “Tìm hiểu 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc(Có thể lệ riêng)
   - Thời gian thi: Diễn ra trong 05 tuần thi, từ ngày 10/4/2018 đến hết ngày 13/5/2018. Tuần thi bắt đầu từ 08h00 ngày thứ hai (tuần đầu tiên bắt đầu vào 08h00 ngày 10/4/2018), kết thúc vào 24h00 ngày thứ bảy hàng tuần. Tổng kết và trao giải: Dự kiến ngày 19/5/2018.
- Hình thức thi: Thi bằng hình thức trực tuyến: Thí sinh truy cập vào địa chỉ 50namdongloc.tinhdoanhatinh.vn và tiến hành đăng nhập theo tài khoản do Ban tổ chức cung cấp, yêu cầu phải sử dụng đúng tài khoản của mình để tham gia dự thi. Mỗi thí sinh chỉ được sử dụng một tài khoản duy nhất. Tài khoản hợp lệ là tài khoản đăng ký chính xác, cụ thể các thông tin cá nhân gắn với chủ tài khoản (thí sinh). Mỗi tài khoản được dự thi 01 lần/tuần. Mỗi lần tham dự, thí sinh tham gia trả lời 10 câu hỏi kiến thức và 01 phần dự đoán có bao nhiêu thí sinh trả lời đúng các câu hỏi.
- Đoàn trường tổ chức trao giả cho cá nhân và tập thể hàng tuần.
- Đoàn trường đưa vào tiêu chí thi đua, có cộng điểm thưởng theo kế hoạch
2.4 Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Đối tượng: Tất cả ĐVTN học sinh của nhà trường.
- Thời gian thi: Từ 13/3/2018 đến 09/6/2018 – Đoàn trường triển khai cuộc thi từ 09/4/2018 đến 20/5/2018.
- Hình thức thi: Thi trực tuyến. Thí sinh đăng ký tài khoản trực tuyến trên trang điện tử Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn
- Tính thi đua: Tập thể nào có 25 thí sinh tham gia thi + 2 điểm thi đua; 100% ĐVTN học sinh của chi đoàn thma gia + 3 điểm thi đua.
- Đoàn trường tổ chức trao giải cá nhân và tập thể hàng tuần.
- Đưa vào tiêu chí đánh giá xếp loại hạnh kiểm và xếp loại đoàn viên cuối năm.
2.5 Cuộc thi “Viết về mái trường tôi yêu” lần thứ 3.
 - Các tác phẩm dự thi là những bài viết theo chủ đề thể hiện tình cảm đối với thầy cô, bạn bè, những kỉ niệm học trò và mái trường THPT Nghèn.
 - Thể loại tham gia: Thơ, truyện.
 - Yêu cầu: Mỗi lớp tối thiểu 2 bài, đầu tư có chất lượng.
 - Tính thi đua: Đoàn trường đưa vào điểm thưởng như sau: Có 02 bài/tập thể cộng(+) 1 điểm thi đua; có bài chất lượng, được chọn để đăng vào kỷ yếu cộng(+) 01 điểm thi đua cho tập thể.
- Thời gian: Bài nộp về văn phòng đoàn bản đánh máy phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 chậm nhất ngày 28/4/2018. 2.6. Phát động tháng học tốt chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018);
III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐOÀN.
 - Học đối tượng đoàn và kết nạp đoàn đợt 3
 - Hoàn thành việc thu đoàn phí năm học 2017 – 2018.
Trên đây là một số hoạt động trọng tâm tháng 4 năm 2018. Kính mong các đồng chí GVCN quán triệt đến các em học sinh. Đề nghị bí thư các chi đoàn xây dựng kế hoạch triển khai các kế hoạch tháng 4 trên cơ sở kế hoạch của đoàn trường. BCH đoàn trường phát động đợt thi đua cao điểm từ ngày 09/4 đến 28/4/2018 .
 
Nơi nhận:
- Huyện đoàn Can Lộc/BC;
- BCH Đảng uỷ, BGH nhà trường;
- GVCN;
- Lưu VP.
 
TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ
 Đã ký
 
 
 
Tôn Đức Hưng
 
 
Tác giả bài viết: Tôn Đức Hưng - Bí thư đoàn trường
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

VĂN BẢN MỚI

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (08/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (03/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (20/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (27/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (17/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (17/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (09/09/2019)

Số: K/HLS
Tên: (I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, HOẠT ĐỘNG)

Ngày BH: (26/11/2018)

Số: KẾ HOACH NGOẠI KHÓA lLỊCH SỬ 2018/06/KH-LS
Tên: (GIÁO DỤC TRUYỀN THỒNG YÊU NƯỚC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN QUA DI SẢN VÀ DANH NHÂN ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG)

Ngày BH: (01/02/2018)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4014 view

  Giải trí

1 photos | 3738 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2295 view

Thống kê

  • Đang truy cập: 15
  • Khách viếng thăm: 13
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 3896
  • Tháng hiện tại: 97541
  • Tổng lượt truy cập: 7321220

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606