Rss Feed Đăng nhập

Kế hoạch công tác tuần từ ngày 10 đến 16 tháng 5 năm 2020

Đăng lúc: Chủ nhật - 10/05/2020 21:50 - Người đăng bài viết: Võ Đức Ân
Kế hoạch tuần
TRƯỜNG THPT NGHÈN
THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH TUẦN TỪ NGÀY 10 ĐẾN NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2020

Tải về: thpt_nghen_ke_hoach_tuan_10_16_05_2020.pdf
Tải về: thpt_nghen_ke_hoach_tuan_10_16_05_2020.doc


SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGHÈN                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:      /KH-THPN                                          Can Lộc, ngày 10 tháng 5 năm 2020
 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN  
Từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 5 năm 2020
         
A. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:
I. Công tác chính trị, tư tưởng; giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống:
- Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
- Ổn định kỷ cương, nề nếp trong công tác quản lý, phục vụ, giảng dạy và học tập của nhà trường.
II. Công tác phòng chống dịch bệnh:
Thực hiện công văn Số: 1583/BGDĐT-GDTC ngày 07/5/2020 của  Bộ Giáo dục Đào Tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 trong trường học và công văn Số: 706/SGDĐT-CTTT ngày 08/5/2020 của Sở giáo dục và Đào tạo Hà tĩnh về việc thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 trong trường học, nhà trường quán triệt một số nội dung cụ thể sau:
- Duy trì đeo khẩu trang trên đường đến trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và trên đường về nhà;
- Hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp với nhau và chỗ đông người;
- Thực hiện lau khử khuẩn bề mặt các đồ vật dùng chung (các lớp lau khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc của lớp; lớp trực tuần có nhiệm vụ lau khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc chung toàn trường như: tay vịn cầu thang, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh … ) và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.
- Cán bộ, giáo viên,  nhân viên và học sinh nhà trường tự thực hiện việc đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi đến trường. Các em học sinh chuẩn bị dụng cụ uống nước riêng của cá nhân.
III. Công tác chuyên môn, công tác thi đua, công tác xây dựng cơ sở vật chất, lao động, vệ sinh.
B. CÁC KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
I. Công tác chuyên môn:
1. Kế hoạch dạy học:
1.1. Thời khóa biểu : Áp dụng thời khóa biểu học kỳ II (lần 7), Áp dụng từ ngày 10/5/2020.
1.2.  Thời gian Dạy và Học: (Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7)
+ Thời gian dạy-học các tiết và hiệu lệnh của khối 12 &10:
 
Tiết Từ Đến Hiệu lệnh
SH 15’ 6h45’ 7h00’ Chuông
1 7h00’ 7h45’ Chuông
2 7 h50’ 8h35’ Chuông
3 8h45’ 9h30’ Chuông
4 9h35’ 10h20’ Chuông
 
 
+ Thời gian dạy-học các tiết và hiệu lệnh của khối 11:
 
Tiết Từ Đến Hiệu lệnh
SH 15’ 6h45’ 7h00’ Chuông
1 7h00’ 7h45’ Chuông
2 7 h50’ 8h35’ Chuông
3 8h45’ 9h30’ Chuông
4 9h40’ 10h25’ Trống
 
2. Hồ sơ dạy học:
2.1 Thực hiện Theo PPCT giảm tải đã được phê duyệt.
2.2 Báo giảng: thực hiện báo giảng trên Smas theo quy định.
2.3 Sổ đầu bài: Thầy Cô giáo hoàn thành nhận xét đánh giá, chấm điểm các tiết dạy trong sổ đầu bài lớp theo quy định.
3. Kế hoạch kiểm tra – đánh giá, vào điểm trên Smas:
 Thực hiện kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ theo kế hoạch (sau giảm tải). Thực hiện chấm, chữa, trả bài vào điểm trên Smas kịp thời.
4. Công tác tổ chuyên môn:
4.1 Triển khai các công tác chuyên môn thường kỳ của tổ.
4.2 Triển khai việc thảo luận, đánh giá đề thi tham khảo (lần 2) của Bộ và ra đề gửi sở (trước 20/5/2020)
4.3  Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá cuối năm:
- Đối với các nhóm môn của các lớp mà học sinh không thi TN của khối 12 và 2 khối 11+10:
Các tổ chuyên môn thống nhất nội dung ôn tập, thống nhất ma trận đề và mức độ đề thi, đảm bảo đánh giá khách quan, công bằng, phù hợp với năng lực học sinh nhà trường.
- Đối với các môn thi TN của khối 12:
+ Các tổ chuyên môn thống nhất nội dung ôn tập, thống nhất ma trận đề và mức độ đề thi, phân công ra đề đảm bảo đánh giá khách quan, công bằng, phù hợp với năng lực học sinh nhà trường.
+ Hoàn thành Phân phối chương trình ôn thi TN và nạp cho nhà trường (Trước 15/5/2020)
+ Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện đề thi thử TN
4. Công tác quản lý:
4.1 Công tác quản lý nề nếp dạy và học:
- BGH phân công theo dõi, kiểm tra các hoạt động của nhà trường, chú trọng các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh.
- GV trực thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời các nội dung kiểm tra của công tác trực.
- Đoàn trường triển khai kế hoạch công tác Đoàn, công tác thi đua; theo dõi công tác trực nhật, vệ sinh, tu bổ, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh. 
4.2 Công tác quản lý của giáo viên chủ nhệm:
 Tăng cường công tác quản lý, giáo dục học sinh trong chấp hành pháp luật, chấp hành nội quy, nề nếp, chú trọng các nội dung:
- Chấp hành luật An toàn giao thông (Đội mũ bảo hiểm; sử dụng xe máy, gửi xe, sắp xếp xe đúng quy định)
- Chấp hành quy định trang phục khi đến trường (áo quần, dày dép);
- Thực hiện nề nếp học tập. Phổ biến, quán triệt đầy đủ và yêu cầu học sinh của lớp thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh cũng như các bước xử lý tình huống khi có học sinh có biểu hiện nghi nhiễm dịch bệnh Covid-19.
4.3 Công tác quản lý của giáo viên bộ môn:
+ Quản lý học sinh nghiêm túc trong giờ học.
+ Theo dõi tình hình sức khỏe học sinh trong giờ dạy, xử lý các bước đúng quy định và kịp thời báo cáo với nhà trường các trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm dịch bệnh Covid-19.
II. Công tác thi đua:
1. Tiếp tục tổ chức tốt việc tham gia các cuộc thi : cuộc thi “90 năm ngành tuyên giáo”; cuộc thi “Phòng, tránh bom mìn do chiến tranh Việt Nam để lại” ....
2. Tiếp tục triển khai các hoạt động, các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp và Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.
3. Tổ chức tốt công tác tổng kết, đánh giá hoạt động thi đua, yêu nước 5 năm 2015-2019.
III. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, lao động, vệ sinh:
1. Triển khai rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ mới giai đoạn 2021-2025.
2.  Đôn đốc xây cầu thang nối 2 nhà học 3 tầng. Hoàn thiện hồ sơ để triển khai xây dựng phần lõi sân thể dục.
3. Triển khai công tác vệ sinh, trực tuần theo kế hoạch.
4. Rà soát, bổ sung kịp thời cơ sở vật chất, thiết bị phục phòng chống dịch bệnh.
IV. Dự kiến lịch công tác:
 
Thứ/ngày Buổi sáng Buổi chiều
2 (11/5) - Tiết 1 (CC): Hội ý GVCN từ 6h45’; triển khai các nội dung theo đơn vị lớp.
- Tiết 2;3;4 : D&H theo TKB
- Họp liên tịch từ 15h00’
3 (12/5) D&H theo TKB - Họp tổ CM từ 15h35’
4 (13/5) D&H theo TKB  
5 (14/5) D&H theo TKB - Họp hội đồng từ  14h00’
6 (15/5) D&H theo TKB  
7 (16/5) D&H theo TKB - Hoàn thiện hồ sơ dạy nghề PT Khối 11.
CN (17/5)    
 
 
 
Nơi nhận:
- BGH; TTCM, GV ( Thực hiện);
- Công đoàn, Đoàn TN (Thực hiện)
- Lưu: VP
 
P.HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
Phan Quyết Thắng
 
 
 
 

 

Tác giả bài viết: admin
Từ khóa:

kế hoạch

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

VĂN BẢN MỚI

Số: Số 19/KH-CĐCS
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Tết Trung thu năm 2023)

Ngày BH: (22/09/2023)

Số: Quyết định phê duyệt danh mục Sách lớp 11 năm học 2022 - 2023 của trường THPT Nghèn
Tên: (danh mục Sách lớp 11 năm học 2022 - 2023)

Ngày BH: (19/06/2023)

Số: 1330/QĐ-UBND
Tên: (Phê duyệt sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10)

Ngày BH: (09/06/2023)

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4214 view

  Giải trí

1 photos | 3918 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2488 view

Thống kê

  • Đang truy cập: 251
  • Khách viếng thăm: 15
  • Máy chủ tìm kiếm: 236
  • Hôm nay: 1995
  • Tháng hiện tại: 1995
  • Tổng lượt truy cập: 8133866

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606