Rss Feed Đăng nhập
Đăng lúc: 07-11-2019 09:06:28 PM | Đã xem: 215 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi kinh nghiệm , Kinh nghiệm giảng dạy
Đăng lúc: 23-10-2019 04:15:18 PM | Đã xem: 118 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi kinh nghiệm , Kinh nghiệm giảng dạy
Đăng lúc: 22-09-2019 09:37:24 AM | Đã xem: 152 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi kinh nghiệm
Đăng lúc: 27-03-2019 09:37:02 PM | Đã xem: 384 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi kinh nghiệm , Kinh nghiệm giảng dạy
Đăng lúc: 30-12-2018 10:17:40 PM | Đã xem: 967 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi kinh nghiệm , Kinh nghiệm giảng dạy
Đăng lúc: 22-02-2017 06:19:53 AM | Đã xem: 1569 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi kinh nghiệm
Đăng lúc: 22-02-2017 06:18:06 AM | Đã xem: 374 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi kinh nghiệm
Đăng lúc: 22-02-2017 06:14:26 AM | Đã xem: 1675 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi kinh nghiệm
Đăng lúc: 26-12-2016 09:40:52 PM | Đã xem: 631 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi kinh nghiệm
Đăng lúc: 26-12-2016 09:33:27 PM | Đã xem: 1124 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi kinh nghiệm
Đăng lúc: 20-12-2016 05:48:22 PM | Đã xem: 827 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi kinh nghiệm , Kinh nghiệm giảng dạy
Đăng lúc: 14-12-2016 08:13:39 PM | Đã xem: 765 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi kinh nghiệm , Kinh nghiệm giảng dạy
Đăng lúc: 29-11-2016 07:36:41 AM | Đã xem: 1626 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi kinh nghiệm
Đăng lúc: 29-10-2016 05:34:59 AM | Đã xem: 3572 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi kinh nghiệm , Kinh nghiệm giảng dạy

Kinh nghiệm tổ chức rút ra từ hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Nước – Vai trò của nước

Ngày 14 tháng 3 năm 2016, được sự cho phép của Đảng ủy, BGH Nhà trường và sự phối hợp với với Đoàn trường THPT Nghèn, tổ Hóa học đã tổ chức buổi hoạt động trải nghiệm sáng tạo với chủ đề: Nước – Vai trò của nước cho học sinh khối 10 và 11. Qua buổi HĐ chúng tôi muốn rút ra một vài kinh nghiệm tổ chức để chia sẻ với các đồng nghiệp cho các buổi HĐ sau.

Đăng lúc: 07-05-2016 08:06:26 AM | Đã xem: 3644 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi kinh nghiệm
Đăng lúc: 04-05-2016 09:10:34 PM | Đã xem: 670 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi kinh nghiệm
1 2  Trang sau