Rss Feed Đăng nhập

KẾ HOẠCH Hoạt động tháng 10 và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019)

Đăng lúc: Thứ sáu - 04/10/2019 18:54 - Người đăng bài viết: GDCD
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HÀ TĨNH
CĐ TRƯỜNG THPT NGHÈN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 34 /KH-CĐTHPTN Can Lộc, ngày 03 tháng 10 năm  2019
 
KẾ HOẠCH
Hoạt động tháng 10 và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019)
 

Căn cứ công văn hướng dẫn của Công đoàn GD Hà Tĩnh về việc  hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10 và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019);
Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, Ban chấp hành Công đoàn xây dựng kế hoạch tháng 10 và kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 (20/10/1930 – 20/10/2019) với những nội dung và thời gian cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Thiên Lộc – Can Lộc; cuộc thi tìm hiểu 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam cùng những đóng góp quan trọng của phụ nữ trong thời kỳ đổi mới; động viên nữ CB, GV, NV tích cực học tập nâng cao trình độ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hăng hái thi đua dạy tốt, tích cực thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; khẳng định vai trò phụ nữ nói chung và nữ CB, GV, NV và người lao động trong ngành đơn vị nói riêng trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.  
2-  Đẩy mạnh các phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, phòng chống bao lực đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt trẻ em gái.
3- Tăng cường việc tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của nữ CB, GV, NV và người lao động, nhất là đối với nữ CB, GV, NV và người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kịp thời đề xuất với lãnh đạo có kế hoạch chăm lo cụ thể.
4- Tập trung các hoạt động biểu dương, động viên những cố gắng nỗ lực của cán bộ nữ công Công đoàn kiêm phụ trách hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ. Đa dạng hóa các hoạt động VHVN, TDTT, kéo co… tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong đơn vị.
5- Các hoạt động tháng 10 và kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được tổ chức với hình thức và nội dung thiết thực, tiết kiệm.
II. NHỮNG NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:
1. Tham gia tốt công tác tập huấn cán bộ công đoàn năm 2019 do Công đoàn ngành tổ chức vào ngày 02/10/2019 dúng thành phần theo giấy mời. Sau tập huấn triển khai quán triệt đến các tổ công đoàn cũng như tổ chức các hoạt động tuyên truyền nội dung tập huấn.
2. Tham gia đầy đủ, chất lượng bài thi tìm hiểu 550 năm thành lập huyện Thiên Lộc – Can Lộc; cuộc thi tìm hiểu 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam theo Kế hoạch của huyện ủy Can Lộc và Liên đoàn Lao động tỉnh. Phấn đấu 100% CBNGNLĐ tham gia.
3. Phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt các phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Cụ thể như: Phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt; tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh văn hóa khối 12; học sinh giỏi TDTT hướng tới Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh; tích cực đổi mới phương pháp, nội dung và hình thức dạy học; động viên CBNGNLĐ thực hiện tốt công tác thanh tra toàn diện theo lịch của chuyên môn.
4. Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm ôn lại những truyền thống vẻ vang và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ; giúp nữ đoàn viên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của phụ nữ cũng như tinh thần đoàn kết đấu tranh vì mục tiêu bình đẳng giới và sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam.
5. Chỉ đạo Ban nữ công xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện Hội nghị nữ công và sinh hoạt Câu lạc bộ “Người mẹ thứ hai” với chủ đề “Vai trò của nức CBGV trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh”. Thời gian: 14 giờ 00, ngày 19/10/2019.
6. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/TLĐ ngày 18/8/2010 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVC-LĐ.
7. Tổ chức thăm hỏi, chăm lo về vật chất lẫn tinh thần cho nữ CB, GV, NV có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài hạn.
8. Phát hiện, biểu dương gương nữ CB, GV, NV điển hình, nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước, trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị; biểu dương cán bộ nữ công Công đoàn, đặc biệt là cán bộ nữ công CĐCS trường ngoài công lập đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua trong nữ CB, GV, NV.
9. Tổ chức giải Cầu lông nữ (có Điều lệ riêng). Thời gian: Khai mạc và đánh vòng loại bắt đầu từ ngày 13/10/2019; chung kết vào lúc 14 giờ 00, ngày 19/10/2019. Tổ chức tập luyện bóng chuyền chuẩn bị cho giải bóng chuyền nam/nữ do ngành tổ chức; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, TDTT với mộ số công đoàn bạn trên địa bàn.
10. Phối hợp với Tổ công đoàn GDCD và đoàn thanh niên tổ chức dâng hương, báo công tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc nhân ngày 20/10. Dự kiến vào ngày 17/10/2019. Chỉ đạo tổ Công đoàn Ngữ văn phối hợp tốt với đoàn thanh niên trong tổ chức Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”.
11.  Tổ chức thực hiện tốt các Kế hoạch do Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh triển khai trong tháng 10.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1- Đối với BCH Công đoàn trường
- Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn ngành về tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 10 và các hoạt động chào mừng 20/10 để xin ý kiến chỉ đạo của Cấp ủy. Dự trù kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 20/10.
- Phối hợp tốt với chuyên môn trong tổ chức phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” cũng như tổ chức các hoạt động VH, VN, TDTT và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
- Tổ chức họp BCH công đoàn và các tổ trưởng công đoàn để triển khai các hoạt động; phân công nhiệm vụ cụ thể từng đồng chí để đảm bảo các hoạt động diễn ra đúng kế hoạch.
- Tổ chức công tác tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu chào mừng các hoạt động theo kế hoạch.
2. Đối với Ban nữ công
Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019), cụ thể:
- Xây dựng kế hoạch cho Hội nghị nữ công: Báo cáo tổng kết, triển khai kế hoạch năm học 2019 – 2020; tổ chức bình xét “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVC-LĐ.
- Xây dựng kế hoạch, nội dung sinh hoạt Câu lạc bộ “Người mẹ tthứ hai” cụ thể; phân công cán bộ nữ công, các nữ đoàn viên chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho nội dung sinh hoạt CLB.
- Tuyên truyền, kêu gọi nữ CBNGNLĐ tham gia tích cực, có chất lượng giải Cầu lông nữ chào mừng ngày 20/10.
- Lập danh sách đề nghị Công đoàn thăm hỏi, động viên nữ CBGN ốm đau, khó khăn trong cuộc sống nhân ngày 20/10.
3. Đối với các đồng chí tổ trưởng công đoàn
- Triển khai kế hoạch hoạt động tháng 10 của BCH công đoàn và Kế hoạch của Ban nữ cống đến 100% CBNGNLĐ của tổ công đoàn mình phụ trách.
- Kiểm tra, lập danh sách đoàn viên công đoàn tham gia các cuộc thi tìm hiểu: 550 năm Thiên Lộc – Can Lộc, 90 năm thành lập Đảng để có cơ sở đánh giá cuối kỳ và năm theo tiêu chí thi đua.
- Lập danh sách, tổ chức tập luyện cho nữ cán bộ đăng ký tham gia giải cầu lông; kêu gọi CBNGNLĐ tổ công đoàn cỗ vũ các hoạt động trong tháng 10.
- Lập danh sách cán bộ nữ giáo viên tham gia giải cầu lông; giao nhiệm vụ, đôn đốc, kiểm tra các nội dung của Ban nữ công giao trách nhiệm(nếu có) chuẩn bị cho Hội nghị nữ công và sinh hoạt CLB người mẹ thứ hai.
Trên đây là kế hoạch tháng 10 và kế hoạch tổ chức các hoạt động trọng tâm chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019). Kính đề nghị Cấp ủy xem xét và cho ý kiến để Công đoàn sớm triển khai tổ chức các hoạt động chủ điểm tháng 10/2019.

Nơi nhận:
- CĐGD Hà Tĩnh (để b/cáo);
- Cấp ủy, BGH (để b/cáo);
- Ủy viên BCH, các TTCĐ (để thực hiện);
- Ủy viên BNC (để thực hiện);
- Các TTCM (để phối hợp);
- Đoàn thanh niên (để phối hợp);
- Lưu VP.
  TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
   Tôn Đức Hưng
 

Tác giả bài viết: Tôn Đức Hưng - CTCĐ
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

VĂN BẢN MỚI

Số: Số 19/KH-CĐCS
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Tết Trung thu năm 2023)

Ngày BH: (22/09/2023)

Số: Quyết định phê duyệt danh mục Sách lớp 11 năm học 2022 - 2023 của trường THPT Nghèn
Tên: (danh mục Sách lớp 11 năm học 2022 - 2023)

Ngày BH: (19/06/2023)

Số: 1330/QĐ-UBND
Tên: (Phê duyệt sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10)

Ngày BH: (09/06/2023)

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4221 view

  Giải trí

1 photos | 3921 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2491 view

Thống kê

  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 2749
  • Tháng hiện tại: 13523
  • Tổng lượt truy cập: 8145394

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606