Rss Feed Đăng nhập
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
 

VĂN BẢN MỚI

Số: Quyết định phê duyệt danh mục Sách lớp 11 năm học 2022 - 2023 của trường THPT Nghèn
Tên: (danh mục Sách lớp 11 năm học 2022 - 2023)

Ngày BH: (19/06/2023)

Số: 1330/QĐ-UBND
Tên: (Phê duyệt sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10)

Ngày BH: (09/06/2023)

Số: 42/TB-SGDĐT
Tên: (Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - Năm 2023)

Ngày BH: (09/01/2023)

Số: Số: 98/QĐ-THPTN
Tên: (Quy định học trực tuyến)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: Số: 97/KH-THPTN
Tên: (Kế hoạch dạy học trực tuyến - THPT Nghèn)

Ngày BH: (04/09/2021)

Số: SNV-CCVC
Tên: (V/v hướng dẫn một số nội dung về lấy ý kiến nhận xét, đánh giá để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư)

Ngày BH: (21/12/2020)

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
Tên: (Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh)

Ngày BH: (28/08/2020)

Số: 61 /KH-THPTN
Tên: (Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 611/SGDĐT-GDPT, ngày 16/4/2020 và các công văn hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian qua, Trường THPT nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong thời gian tới như sau:)

Ngày BH: (18/04/2020)

Số: Số: 239-KH/TWĐTN-TNTH
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (18/10/2019)

Số: /KHNH20192020
Tên: (Kế hoạch năm học 2019 - 2020)

Ngày BH: (10/09/2019)

Học sinh tiêu biểu 2020 - 2021

Họ và Tên: Nguyễn Quang Đại
Lớp: 11A5
Thành tích: Đạt giải NhìQuốc gia - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Bùi Quốc Khánh
Lớp: 10A2
Thành tích: Đạt giải BaQuốc gia - GDQP&AN
Họ và Tên: Nguyễn Khánh Linh
Lớp: 11A5
Thành tích: Đạt giải BaQuốc gia - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Trần Thị Quỳnh Như
Lớp: 11A5
Thành tích: Đạt giải BaQuốc gia - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Phan Quốc Anh Khoa
Lớp: 11A4
Thành tích: Đạt giải BaQuốc gia - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Trần Tiểu Quyên
Lớp: 11A5
Thành tích: Đạt giải BaQuốc gia - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Nguyễn Võ Quỳnh Anh
Lớp: 11A5
Thành tích: Đạt giải BaQuốc gia - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Võ Nhân Ngọc
Lớp: 11A1
Thành tích: Đạt giải Khuyến khíchQuốc gia - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Đặng Lê Vũ Nguyên
Lớp: 11A5
Thành tích: Đạt giải Khuyến khíchQuốc gia - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Đặng Phương Thảo
Lớp: 11A5
Thành tích: Đạt giải Khuyến khíchQuốc gia - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Nguyễn Quang Đại
Lớp: 11A5
Thành tích: Đạt giải Nhì - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Bùi Quốc Khánh
Lớp: 10A2
Thành tích: Đạt giải Ba - GDQP&AN
Họ và Tên: Nguyễn Khánh Linh
Lớp: 11A5
Thành tích: Đạt giải Ba - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Trần Thị Quỳnh Như
Lớp: 11A5
Thành tích: Đạt giải Ba - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Phan Quốc Anh Khoa
Lớp: 11A4
Thành tích: Đạt giải Ba - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Trần Tiểu Quyên
Lớp: 11A5
Thành tích: Đạt giải Ba - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Nguyễn Võ Quỳnh Anh
Lớp: 11A5
Thành tích: Đạt giải Ba - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Võ Nhân Ngọc
Lớp: 11A1
Thành tích: Đạt giải KK - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Đặng Lê Vũ Nguyên
Lớp: 11A5
Thành tích: Đạt giải KK - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Đặng Phương Thảo
Lớp: 11A5
Thành tích: Đạt giải KK - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Trần Thị Quỳnh Như
Lớp: 11A5
Thành tích: Đạt giải Nhất - Tiếng Anh
Họ và Tên: Trần Thị Quỳnh Như
Lớp: 11A5
Thành tích: Đạt giải Nhất - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Đào Đức Trọng
Lớp: 10A1
Thành tích: Đạt giải Nhất - Vật lí
Họ và Tên: Nguyễn Thị Ly Na
Lớp: 10A7
Thành tích: Đạt giải Nhất - Địa
Họ và Tên: Phạm Quốc Anh Khoa
Lớp: 11A4
Thành tích: Đạt giải Nhất - Tiếng Anh
Họ và Tên: Nguyễn Thị Lan Anh
Lớp: 12A12
Thành tích: Đạt giải Nhất - Bóng chuyền
Họ và Tên: Võ Quỳnh Như
Lớp: 12A3
Thành tích: Đạt giải Nhất - Bóng chuyền
Họ và Tên: Võ Thị Huệ Quyên
Lớp: 12A10
Thành tích: Đạt giải Nhất - Bóng chuyền
Họ và Tên: Thân Thị Linh
Lớp: 11A3
Thành tích: Đạt giải Nhất - Bóng chuyền
Họ và Tên: Trần Thị Mỹ Tâm
Lớp: 12A10
Thành tích: Đạt giải Nhất - Bóng chuyền
Họ và Tên: Trần Thị Quyên
Lớp: 11A8
Thành tích: Đạt giải Nhất - Bóng chuyền
Họ và Tên: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Lớp: 11A12
Thành tích: Đạt giải Nhất - Bóng chuyền
Họ và Tên: Lê Thị Nhung
Lớp: 12A5
Thành tích: Đạt giải Nhất - Bóng chuyền
Họ và Tên: Phan Thị Ngọc Ánh
Lớp: 11A11
Thành tích: Đạt giải Nhất - Bóng chuyền
Họ và Tên: Hoàng Thị Ngọc
Lớp: 12A9
Thành tích: Đạt giải Nhất - Bóng chuyền
Họ và Tên: Hoàng Thị Thu Hiền
Lớp: 10A10
Thành tích: Đạt giải Nhất - Bóng chuyền
Họ và Tên: Trần Thị Phương Thảo
Lớp: 11A4
Thành tích: Đạt giải Nhất - Bóng chuyền
Họ và Tên: Phan Văn Phi
Lớp: 12A4
Thành tích: Đạt giải Nhất - 200m (Điền kinh)
Họ và Tên: Phan Văn Phi
Lớp: 12A4
Thành tích: Đạt giải Nhất - 400m (Điền kinh)
Họ và Tên: Phạm Phước Tài
Lớp: 12A4
Thành tích: Đạt giải Nhì - Tiếng Anh
Họ và Tên: Hồ Thị Thảo
Lớp: 12A11
Thành tích: Đạt giải Nhì - Sử
Họ và Tên: Võ Quốc Dương
Lớp: 12A1
Thành tích: Đạt giải Nhì - Tin
Họ và Tên: Ngô Hải Băng
Lớp: 10A1
Thành tích: Đạt giải Nhì - Hóa
Họ và Tên: Bùi Minh Anh
Lớp: 10A6
Thành tích: Đạt giải Nhì - Văn
Họ và Tên: Đặng Khánh Ly
Lớp: 10A6
Thành tích: Đạt giải Nhì - Văn
Họ và Tên: Lê Công Khôi
Lớp: 10A1
Thành tích: Đạt giải Nhì - Sinh
Họ và Tên: Nguyễn Thị Quỳnh Giang
Lớp: 10A7
Thành tích: Đạt giải Nhì - Địa
Họ và Tên: Nguyễn Bảo Quỳnh
Lớp: 10A6
Thành tích: Đạt giải Nhì - Cờ vua
Họ và Tên: Phan Văn Phi
Lớp: 12A4
Thành tích: Đạt giải Nhì - 100m (Điền kinh)
Họ và Tên: Đặng Trung Kiên.
Lớp: 11A2
Thành tích: Đạt giải Nhì - Sáng tạo KHKT
Họ và Tên: Trần Quốc Anh Tú
Lớp: 11A1
Thành tích: Đạt giải Nhì - Sáng tạo KHKT
Họ và Tên: Nguyễn Minh Quân
Lớp: 10A1
Thành tích: Đạt giải Nhì - Sáng tạo KHKT
Họ và Tên: Nguyễn Khánh Linh
Lớp: 10A6
Thành tích: Đạt giải Nhì - Sáng tạo KHKT
Họ và Tên: Bùi Quốc Khánh
Lớp: 10A2
Thành tích: Đạt giải Nhì - GDQP&AN
Họ và Tên: Trần Tiểu Quyên
Lớp: 11A5
Thành tích: Đạt giải Nhì - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Đặng Lê Vũ Nguyên
Lớp: 11A5
Thành tích: Đạt giải Nhì - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Võ Thị Như Quỳnh
Lớp: 10A6
Thành tích: Đạt giải Nhì - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Nguyễn Nhất Quang
Lớp: 10A6
Thành tích: Đạt giải Nhì - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Nguyễn Khánh Linh
Lớp: 10A6
Thành tích: Đạt giải Nhì - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Nguyễn Phương Thảo
Lớp: 12A1
Thành tích: Đạt giải Ba - Hóa
Họ và Tên: Nguyễn Thị Thúy Hà
Lớp: 12A11
Thành tích: Đạt giải Ba - Sử
Họ và Tên: Tô Thị Khuyên
Lớp: 12A11
Thành tích: Đạt giải Ba - Sử
Họ và Tên: Hoàng Thị Uyên Hà
Lớp: 12A12
Thành tích: Đạt giải Ba - Văn
Họ và Tên: Nguyễn Lê Quỳnh Anh
Lớp: 12A1
Thành tích: Đạt giải Ba - Sinh
Họ và Tên: Nguyễn Tuấn Vũ
Lớp: 12A5
Thành tích: Đạt giải Ba - Sinh
Họ và Tên: Võ Nhật
Lớp: 12A1
Thành tích: Đạt giải Ba - Tin
Họ và Tên: Phan Đức Huy
Lớp: 12A1
Thành tích: Đạt giải Ba - Toán
Họ và Tên: Nguyễn Xuân Thông
Lớp: 12A1
Thành tích: Đạt giải Ba - Toán
Họ và Tên: Trần Linh Chi
Lớp: 11A1
Thành tích: Đạt giải Ba - Hóa
Họ và Tên: Thái Thị Thùy Chi
Lớp: 11A6
Thành tích: Đạt giải Ba - Văn
Họ và Tên: Đoàn Khắc Đạt
Lớp: 11A1
Thành tích: Đạt giải Ba - Sinh
Họ và Tên: Nguyễn Như Minh Đức
Lớp: 11A4
Thành tích: Đạt giải Ba - Sinh
Họ và Tên: Nguyễn Đức Danh
Lớp: 11A2
Thành tích: Đạt giải Ba - Sinh
Họ và Tên: Nguyễn Thị Huyền Trang
Lớp: 11A3
Thành tích: Đạt giải Ba - Sinh
Họ và Tên: Lê Quốc Dương
Lớp: 11A1
Thành tích: Đạt giải Ba - Tin
Họ và Tên: Đậu Bá Tiệp
Lớp: 11A1
Thành tích: Đạt giải Ba - Toán
Họ và Tên: Lê Thị Lam
Lớp: 11A6
Thành tích: Đạt giải Ba - Địa
Họ và Tên: Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Lớp: 10A13
Thành tích: Đạt giải Ba - Sử
Họ và Tên: Nguyễn Thị Bảo Quỳnh
Lớp: 10A6
Thành tích: Đạt giải Ba - Văn
Họ và Tên: Nguyễn Văn Dương Minh
Lớp: 10A1
Thành tích: Đạt giải Ba - Vật lí
Họ và Tên: Trần Công Đức
Lớp: 10A13
Thành tích: Đạt giải Ba - Địa
Họ và Tên: Nguyễn Thị Trà My
Lớp: 10A6
Thành tích: Đạt giải Ba - Địa
Họ và Tên: Nguyễn Thị Linh
Lớp: 11A5
Thành tích: Đạt giải Ba - Tiếng Anh
Họ và Tên: Phan Thị Ly
Lớp: 11A4
Thành tích: Đạt giải Ba - Tiếng Anh
Họ và Tên: Nguyễn Phụng Linh
Lớp: 11A5
Thành tích: Đạt giải Ba - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Nguyễn Khánh Linh
Lớp: 11A5
Thành tích: Đạt giải Ba - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Võ Nhân Ngọc
Lớp: 11A1
Thành tích: Đạt giải Ba - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Võ Mai Chi
Lớp: 10A6
Thành tích: Đạt giải Ba - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Trần Việt Anh
Lớp: 10A1
Thành tích: Đạt giải Ba - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Ngô Thị Thục Hiền
Lớp: 10A1
Thành tích: Đạt giải Ba - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Nguyễn Thị Trà My
Lớp: 10A1
Thành tích: Đạt giải Ba - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Trần Ái Tâm
Lớp: 10A4
Thành tích: Đạt giải Ba - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Trần Ngọc Diệp
Lớp: 10A6
Thành tích: Đạt giải Ba - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Nguyễn Văn Phi
Lớp: 10A4
Thành tích: Đạt giải Ba - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Hoàng Lê Minh Trang
Lớp: 10A6
Thành tích: Đạt giải Ba - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Võ Tá Minh Quân
Lớp: 11A5
Thành tích: Đạt giải Ba - Bóng Bàn
Họ và Tên: Lê Thị Diệu Thương
Lớp: 10A5
Thành tích: Đạt giải Ba - Cầu lông
Họ và Tên: Phan Thị Hải Yến
Lớp: 12A1
Thành tích: Đạt giải KK - Hóa
Họ và Tên: Phan Thị Minh Ánh
Lớp: 12A12
Thành tích: Đạt giải KK - Văn
Họ và Tên: Lê Thị Hương
Lớp: 12A11
Thành tích: Đạt giải KK - Văn
Họ và Tên: Đậu Nguyễn Yến Ngọc
Lớp: 12A12
Thành tích: Đạt giải KK - Tiếng Anh
Họ và Tên: Nguyễn Phan Trà My
Lớp: 12A1
Thành tích: Đạt giải KK - Tiếng Anh
Họ và Tên: Nguyễn Duy Mạnh Cường
Lớp: 11A1
Thành tích: Đạt giải KK - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Lớp: 11A4
Thành tích: Đạt giải KK - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Nguyễn Võ Quỳnh Anh
Lớp: 11A5
Thành tích: Đạt giải KK - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Nguyễn Thủ Khánh
Lớp: 11A1
Thành tích: Đạt giải KK - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Nguyễn Quang Đại
Lớp: 11A5
Thành tích: Đạt giải KK - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Phan Quốc Anh Khoa
Lớp: 11A4
Thành tích: Đạt giải KK - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Hoàng Xuân Bách
Lớp: 11A12
Thành tích: Đạt giải KK - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Lê Thị Mai Linh
Lớp: 10A6
Thành tích: Đạt giải KK - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Trần Thị Kim Anh
Lớp: 10A4
Thành tích: Đạt giải KK - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Võ Thị Lưu
Lớp: 10A6
Thành tích: Đạt giải KK - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Nguyễn Thị Mai Anh
Lớp: 10A1
Thành tích: Đạt giải KK - Olympic Tiếng Anh
Họ và Tên: Tôn Thị Hoa
Lớp: 12A1
Thành tích: Đạt giải KK - Vật lí
Họ và Tên: Dương Hạnh Nguyên
Lớp: 12A1
Thành tích: Đạt giải KK - Vật lí
Họ và Tên: Nguyễn Thị Hằng
Lớp: 11A1
Thành tích: Đạt giải KK - Hóa
Họ và Tên: Nguyễn Minh Hoàng
Lớp: 11A1
Thành tích: Đạt giải KK - Hóa
Họ và Tên: Đồng Thị Lý Ngân
Lớp: 11A6
Thành tích: Đạt giải KK - Sử
Họ và Tên: Đặng Linh Mai
Lớp: 11A1
Thành tích: Đạt giải KK - Tin
Họ và Tên: Nguyễn Ngọc Ánh
Lớp: 11A1
Thành tích: Đạt giải KK - Toán
Họ và Tên: Nguyễn Thị Hương Minh
Lớp: 11A1
Thành tích: Đạt giải KK - Vật lí
Họ và Tên: Trần Thị Ngọc Bích
Lớp: 11A6
Thành tích: Đạt giải KK - Địa
Họ và Tên: Phạm Tiến Sáng
Lớp: 10A1
Thành tích: Đạt giải KK - Hóa
Họ và Tên: Lê Trí Sơn
Lớp: 10A1
Thành tích: Đạt giải KK - Hóa
Họ và Tên: Lê Minh Trang
Lớp: 10A13
Thành tích: Đạt giải KK - Sử
Họ và Tên: Ngô Đức Nhật Sơn
Lớp: 10A6
Thành tích: Đạt giải KK - Văn
Họ và Tên: Nguyễn Thị Lam Giang
Lớp: 10A1
Thành tích: Đạt giải KK - Tin
Họ và Tên: Võ Ngọc Linh
Lớp: 10A1
Thành tích: Đạt giải KK - Toán
Họ và Tên: Phan Anh Việt
Lớp: 10A4
Thành tích: Đạt giải KK - Vật lí
Họ và Tên: Lê Thị Diệu Thương
Lớp: 10A5
Thành tích: Đạt giải KK - 1500 m
Họ và Tên: Lê Thị Hoài
Lớp: 11A6
Thành tích: Đạt giải KK - Cờ vua
Họ và Tên: Phan Thanh Sao Chi
Lớp: 12A14
Thành tích: Giả KK Quốc gia
Họ và Tên: Trần Thị Quý
Lớp: 12A4
Thành tích: Giả KK Quốc gia
Họ và Tên: Phan Thị Bảo Trân
Lớp: 12A14
Thành tích: Đại giải Nhất môn Địa lớp 12
Họ và Tên: Võ Thị Hà Giang
Lớp: 12A5
Thành tích: Đại giải Nhất môn Sinh lớp 12
Họ và Tên: Nguyễn Đình Thế Anh
Lớp: 11A2
Thành tích: Đại giải Nhất môn Toán lớp 11
Họ và Tên: Hoàng Thị Uyên Hà
Lớp: 10A12
Thành tích: Đại giải Nhất môn Văn lớp 10
Họ và Tên: Phan Xuân Tú
Lớp: 10A8
Thành tích: Đại giải Nhất môn Đẩy gậy lớp 10
Họ và Tên: Nguyễn Thị Kim Phương
Lớp: 11A7
Thành tích: Đại giải Nhất môn Bóng đá lớp 11
Họ và Tên: Nguyễn Thị Khánh Hòa
Lớp: 12A8
Thành tích: Đại giải Nhất môn Bóng đá lớp 12
Họ và Tên: Hoàng Thị Nga
Lớp: 11A14
Thành tích: Đại giải Nhất môn Bóng đá lớp 11
Họ và Tên: Hoàng Thị Luy
Lớp: 11A7
Thành tích: Đại giải Nhất môn Bóng đá lớp 11
Họ và Tên: Nguyễn Thị Linh Hương
Lớp: 10A8
Thành tích: Đại giải Nhất môn Bóng đá lớp 10
Họ và Tên: Nguyễn Thị Ngọc Tú
Lớp: 12A7
Thành tích: Đại giải Nhất môn Bóng đá lớp 12
Họ và Tên: Nguyễn Thị Hiền Vi
Lớp: 12A8
Thành tích: Đại giải Nhất môn Bóng đá lớp 12
Họ và Tên: Phan Thị Minh Anh
Lớp: 11A10
Thành tích: Đại giải Nhất môn Bóng đá lớp 11
Họ và Tên: Nguyễn Thị Kim Huệ
Lớp: 11A11
Thành tích: Đại giải Nhất môn Bóng đá lớp 11
Họ và Tên: Nguyễn Thị Vân Anh
Lớp: 10A6
Thành tích: Đại giải Nhất môn Bóng đá lớp 10
Họ và Tên: Võ Thị Thu Hà
Lớp: 12A2
Thành tích: Đại giải Nhì môn Hóa lớp 12
Họ và Tên: Hà Thị Thùy Dương
Lớp: 12A13
Thành tích: Đại giải Nhì môn Sử lớp 12
Họ và Tên: Nguyễn Thị Thùy Linh
Lớp: 12A1
Thành tích: Đại giải Nhì môn Sinh lớp 12
Họ và Tên: Nguyễn Thị Hồng
Lớp: 12A1
Thành tích: Đại giải Nhì môn Anh lớp 12
Họ và Tên: Phạm Thị Tuyết Tiên
Lớp: 12A13
Thành tích: Đại giải Nhì môn Địa lớp 12
Họ và Tên: Nguyễn Viết Bắc
Lớp: 11A1
Thành tích: Đại giải Nhì môn Hóa lớp 11
Họ và Tên: Võ Thùy Linh
Lớp: 11A1
Thành tích: Đại giải Nhì môn Hóa lớp 11
Họ và Tên: Thái Quốc Phát
Lớp: 11A5
Thành tích: Đại giải Nhì môn Sinh lớp 11
Họ và Tên: Tôn Phong
Lớp: 11A2
Thành tích: Đại giải Nhì môn Lí lớp 11
Họ và Tên: Võ Nhật
Lớp: 10A1
Thành tích: Đại giải Nhì môn Tin lớp 10
Họ và Tên: Tô Thị Khuyên
Lớp: 10A11
Thành tích: Đại giải Nhì môn Sử lớp 10
Họ và Tên: Nguyễn Thế Bảo
Lớp: 11A2
Thành tích: Đại giải Nhì môn KHKT lớp 11
Họ và Tên: Nguyễn Đình Hòa
Lớp: 11A2
Thành tích: Đại giải Nhì môn KHKT lớp 11
Họ và Tên: Phạm Ngọc Huy Hoàng
Lớp: 12A1
Thành tích: Đại giải Ba môn Hóa lớp 12
Họ và Tên: Lê Văn Minh Tuấn
Lớp: 12A1
Thành tích: Đại giải Ba môn Hóa lớp 12
Họ và Tên: Lê Thị Hoa
Lớp: 12A13
Thành tích: Đại giải Ba môn Sử lớp 12
Họ và Tên: Ngô Minh Châu
Lớp: 12A1
Thành tích: Đại giải Ba môn Văn lớp 12
Họ và Tên: Phan Thanh Sao Chi
Lớp: 12A14
Thành tích: Đại giải Ba môn Văn lớp 12
Họ và Tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng
Lớp: 12A14
Thành tích: Đại giải Ba môn Văn lớp 12
Họ và Tên: Trần Thị Ngọc Trâm
Lớp: 12A14
Thành tích: Đại giải Ba môn Văn lớp 12
Họ và Tên: Nguyễn Khánh Huyền
Lớp: 12A2
Thành tích: Đại giải Ba môn Toán lớp 12
Họ và Tên: Trần Thị Hương
Lớp: 11A14
Thành tích: Đại giải Ba môn Văn lớp 11
Họ và Tên: Hoàng Trọng Tú
Lớp: 11A1
Thành tích: Đại giải Ba môn Sinh lớp 11
Họ và Tên: Nguyễn Huy Hoàng
Lớp: 11A5
Thành tích: Đại giải Ba môn Sinh lớp 11
Họ và Tên: Ngô Đức Sơn
Lớp: 11A1
Thành tích: Đại giải Ba môn Tin lớp 11
Họ và Tên: Nguyễn Đình Hòa
Lớp: 11A2
Thành tích: Đại giải Ba môn Tin lớp 11
Họ và Tên: Trần Đình Quân
Lớp: 11A2
Thành tích: Đại giải Ba môn Toán lớp 11
Họ và Tên: Nguyễn Đức Bảo Thắng
Lớp: 11A2
Thành tích: Đại giải Ba môn Toán lớp 11
Họ và Tên: Nguyễn Duy Dũng
Lớp: 11A1
Thành tích: Đại giải Ba môn Lí lớp 11
Họ và Tên: Trần Thị Quỳnh Như
Lớp: 11A14
Thành tích: Đại giải Ba môn Địa lớp 11
Họ và Tên: Hồ Thị Thảo
Lớp: 10A11
Thành tích: Đại giải Ba môn Sử lớp 10
Họ và Tên: Hồ Thị Mai
Lớp: 10A12
Thành tích: Đại giải Ba môn Văn lớp 10
Họ và Tên: Nguyễn Thị Dung
Lớp: 10A1
Thành tích: Đại giải Ba môn Sinh lớp 10
Họ và Tên: Dương Hạnh Nguyên
Lớp: 10A2
Thành tích: Đại giải Ba môn Lí lớp 10
Họ và Tên: Nguyễn Minh Quang
Lớp: 11A2
Thành tích: Đại giải Ba môn KHKT lớp 11
Họ và Tên: Lê Thị Hải
Lớp: 11A5
Thành tích: Đại giải Ba môn KHKT lớp 11
Họ và Tên: Phạm Xuân Hiếu
Lớp: 11A1
Thành tích: Đại giải Ba môn Bóng rổ lớp 11
Họ và Tên: Trần Xuân Diệu
Lớp: 11A1
Thành tích: Đại giải Ba môn Bóng rổ lớp 11
Họ và Tên: Hoàng Tuấn Anh
Lớp: 11A1
Thành tích: Đại giải Ba môn Bóng rổ lớp 11
Họ và Tên: Trần Khánh Đức
Lớp: 11A1
Thành tích: Đại giải Ba môn Bóng rổ lớp 11
Họ và Tên: Trần Tuấn Hải
Lớp: 11A2
Thành tích: Đại giải Ba môn Bóng rổ lớp 11
Họ và Tên: Trần Huy Hoàng
Lớp: 11A2
Thành tích: Đại giải Ba môn Bóng rổ lớp 11
Họ và Tên: Bùi Quang Minh
Lớp: 11A2
Thành tích: Đại giải Ba môn Bóng rổ lớp 11
Họ và Tên: Ngô Hoàng An
Lớp: 12A3
Thành tích: Đại giải Ba môn Bóng rổ lớp 12
Họ và Tên: Đặng Bảo Long
Lớp: 11A8
Thành tích: Đại giải Ba môn Bóng rổ lớp 11
Họ và Tên: Ngô Anh Minh
Lớp: 12A3
Thành tích: Đại giải Ba môn Bóng rổ lớp 12
Họ và Tên: Nguyễn Văn Thân
Lớp: 12A12
Thành tích: Đại giải Ba môn Đẩy gậy lớp 12
Họ và Tên: Lê Thị Hoa
Lớp: 12A13
Thành tích: Đại giải Ba môn Đẩy gậy lớp 12
Họ và Tên: Nguyễn Văn Quốc
Lớp: 12A2
Thành tích: Đại giải Ba môn Nhảy xa lớp 12
Họ và Tên: Nguyễn Thị Nhung
Lớp: 12A5
Thành tích: Đại giải KK môn Sinh lớp 12
Họ và Tên: Bùi Diệu Thảo
Lớp: 12A1
Thành tích: Đại giải KK môn Anh lớp 12
Họ và Tên: Tôn Thị Khánh Linh
Lớp: 12A14
Thành tích: Đại giải KK môn Anh lớp 12

Danh mục

Thư viện hình ảnh

  Hoạt động

-1 photos | 4208 view

  Giải trí

1 photos | 3911 view

  Kỷ yếu

0 photos | 2483 view

Thống kê

  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 4453
  • Tháng hiện tại: 91337
  • Tổng lượt truy cập: 8084146

Hỗ trợ online

Võ Đức Ân
0964867606

Liên kết Website